Épülettervek

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat – megosztott III. díj, Gyüre Építész Iroda

1/12

?>
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
?>
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
1/12

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat – megosztott III. díj, Gyüre Építész Iroda
Épülettervek

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat – megosztott III. díj, Gyüre Építész Iroda

2012.02.28. 11:22

A Rákospalota Városrészközpont kialakítására kiírt városépítészeti ötletpályázaton megosztott III. díjban részesült a Gyüre Építész Iroda munkája, melynek tervei Gyüre Zsolt, Gyüre Borbála, Csontos Csenge és Rhorer Ádám vezetésével készültek. A Bíráló Bizottság értékelésében kiemelte, hogy sportközpontra adott javaslatuk összefogott és a gyalogos közlekedési felületek térépítészeti kidolgozottsága példaértékű.

Részletek a műszaki leírásból:

A tervezési terület elemzése

Rákospalota városközponti térségét jó néhány kiemelkedően kedvező adottság jellemzi. Ezeket a kedvező adottságokat nagymértékben lerontja néhány, a korábbi évtizedekben megvalósult építészeti beavatkozás. Pályázatunk alapvető célja a még megmaradt értékek kiemelése, dominenciájú felerősítése. Erre azért látunk lehetőséget, mert szerencsés módon a megmaradt értékek viszonylag kis területen, egymástól szinte karnyújtásnyi távolságra helyezkednek el. A szellemi értékek, az építészeti, a kulturális, a képzőművészeti és a természeti- zöldfelületi értékek szövedéke, illetve ezek hálózata, azok vizuális közelsége reményt ad arra, hogy egy karakteres városközpont irányába induljon el a további fejlesztés. Alapvető cél az elhibázott, az előző célkitűzéssekkel ellentétes építészeti, fejlesztési folyamatok korrigálása, új mederbe terelése.

 

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
2/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
3/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
4/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

 

 

Építészeti, szellemi értékek

A tervezési területen a védett épületek döntő hányada szakrális jellegű. Különösen szép és megható a négy legjelentősebb felekezet templomainak közelsége, ami egy olyan kort idéz melyben a különböző világnézetek békésen megfértek egymás mellett. Ennek építészeti lenyomata szinte sehol máshol nem lelhető fel, nem mutatkozik ilyen pregnánsan. Ennek a szellemi, építészeti értéknek a kiemelése pályázatunk egyik sarkköve.

Képzőművészeti, kulturális értékek

A városközpontba sétálva feltűnő a szobrok és emlékművek sokasága. Történelmünk, szabadságharcaink emlékművei egymástól pár perc sétára láthatók. Elérhetőnek látszik, hogy az emlékhelyek egyikéről szinte átlássunk a másikra, kihangsúlyozva és bemutatva ennek szövetszerűségét.

Természeti, zöldfelületi értékek

A meglévő parkok mennyisége a városközpont igényeit nagyon jól ki tudná elégíteni, de egymáshoz való közelségük ellenére nem adnak egy zöldfelületi rendszert illetve szövetet, kevesebbnek tűnnek a valóságnál.

A közelmúlt hibái, a negatívumok értékelése

Az elmúlt évtizedek fejlesztései szinte kivétel nélkül az előzőekben felsorolt értékek csökkenését, illetve térvesztését eredményezték. A templomok közötti kapcsolatot még vizuális értelemben is megszüntette a stadion elhelyezése.

A kereskedelmi fejlesztés céljára szolgáló terület a Régi Fóti út mentén a földszintes létesítményekkel, a hatalmas lebetonozott parkolókkal nem kisvárosi jelleget, hanem inkább a külterületi bevásárlóközpontok hangulatát nyújtja.

Az új többszintes lakóépületek, melyek az Illyés Gyula utca mentén épültek, a monolit technológia adta lehetősége ellenére sem hoztak létre új értékeket. [...]

Városrendezési és beépítési koncepció

A pályamű alapvető célkitűzése az előzőekben kifejtett értékek kiemelése, a szellemi, építészeti és zöldfelületi értékek „szövetté való fejlesztése", és ezen szövetek integrálása. Az egyes épületek koncepciójának kialakítása során elvárjuk az épületektől, hogy ezen cél szolgálatába álljanak.

Építészeti, szakrális értékek kiemelése

A fővárosi és helyi védelemmel rendelkező épületek között vizuális kapcsolatot szeretnénk biztosítani. Ennek érdekében az új sportközpont épületén keresztül egy olyan 16 méter széles „Sport- és játékutcát" alakítunk ki, mely a két fővárosi védettségű épület, a római katolikus plébániatemplom és az evangélikus templom között közvetlen gyalogos és vizuális kapcsolatot biztosít. Ez a gyalogos utca vagy inkább hosszanti játszótér egyben visszaállítja a két létesítmény közötti valódi távolságot, majd a Fóti út mentén javasolt íves fasorral bevonja ebbe a kapcsolatba a másik két templom épületét is. Ily módon a négy szakrális épület és a Bácska utcában található két helyi védettségű épület szerves egységet alkothat.

A Szentmihályi út és a Régi Fóti út saroktelkének beépítésénél a javasolt íves beépítés szintén a védett épületeket kiszolgáló, azokra rávezető „gesztus". Az evangélikus, a református és a zsidó templom olyan városképi értéket képvisel, hogy jó lenne elkerülni a köztük lévő telkek beépítését, vagy – amennyiben ez nem oldható meg – a beépítési vonalat oly mértékben vissza kell húzni, hogy az ne befolyásolja az épületegyüttes kedvező megjelenését. A Régi Fóti út másik oldalán egy olyan hosszú távon kívánatosnak ítélt beépítést ábrázolunk, mely kettő esetleg három szinten egy korszerű bevásárlóközpontot hoz létre a jelenlegi igénytelen üzletek helyén, (a benzinkutat is az épület földszintjén elhelyezve).  […]

Képzőművészeti, kulturális és zöldfelületi értékek vizuális kapcsolata

A Bácska utca gyalogos forgalmának erősítésével lehetőség nyílik a parkok és a szobrok, illetve emlékművek szövetének fejlesztésére. Az I. világháborús Turul-szobor, a Kossuth-szobor, az 48-as az 56-os és a II. világháborús emlékművek között olyan vizuális kapcsolat létesíthető, hogy egyiktől már feltárul a másik látványa. A múzeumra javasolt beépítéssel ezen szobrok és terek sorába a Wágner Manó tér és szobor is bekapcsolódik és a múzeum árkádja alatt át lehet látni a Kossuth-szoborra.

Zöldfelületek szövete

Fontos feladat a meglévő, felújításra kerülő zöldfelületek vizuális kapcsolatának megteremtése, illetve átvezető fasorok segítségével a meglévő zöldfelületek összekapcsolása. […]

 

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
5/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

 

 

A létesítmények hozzájárulása a kisvárosi élethez

Az újonnan tervezett épületek funkcionális, alaprajzi kialakítása során törekedtünk arra, hogy az egyes épületek vendéglátó funkciói – külső teraszok formájában – az utcák és a terek életét gazdagítsák, színesítsék, és bizonyos közbiztonságot elősegítő funkciót is betöltsenek. […]

Épületek, létesítmények

Vasúti üzletház

A megújuló vasútállomáshoz, illetve a különszintű gyalogos aluljáróhoz kapcsolódóan, az elvadult területen kívánjuk elhelyezni a 100 férőhelyes P+R árnyékolt parkolót, és a 100 férőhelyes fedett kerékpártárolót. Annak érdekében, hogy ezen létesítmények területén nyugodtan ott lehessen hagyni a közlekedési eszközöket, egy 200 m2 fogyasztótérrel rendelkező vendéglátóegységet, egy kis éjjel-nappali élelmiszer üzletet és egy két-három különböző funkciót befogadó szolgáltató egységet helyeztünk el. […]

Piac

A vasútállomás és a városközpont közötti közvetlen gyalogos és kerékpár forgalmat a Sződligeti utca – Bem utca és a Fő út közötti területen három telek (87874, 87919/1, 87919/2 hrsz) funkcióváltásával javasoljuk megoldani. Annak érdekében, hogy az átvágással érintett hét telekszomszéd felé a városrendezési beavatkozás egységes, egy akció keretein belül lebonyolítható, mindenki számára elfogadható építészeti eredményt nyújtson, a három érintett telken átvezető, nyolc méter széles gyalogos út jobb és bal oldalán 4 méter belmagasságú fedett, üveg bevilágítóval ellátott, éjszakára üveg fallal lezárható piactereket helyeztünk el. Így a szomszédok felé egyidejűleg rendeződik a kerítés kérdése, és a viszonylag alacsony épület nem okoz beépítési sérelmeket.[…]

 

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
6/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

 

 

A piaccal érintkező Fő utca 84 számú (hrsz. 87876) telken étterem-söröző elhelyezését javasoljuk, ily módon a palacsintázóval és a meglévő közeli Víg Kalmár vendéglővel közösen az étteremsor kisegítheti a Karácsony Benő park vendéglátás jellegű igényeit. […]

Sportcélú városközpont, a budai ii. lászló stadion

A sportközpontot az előzőekben már ismertetett 16 m széles „Sport- és játékutca" két részre osztja. Ez a kettéosztás az ütemezett megvalósítás lehetőségét is jelenti. A nagyobb területen a 4694 férőhelyes fedett lelátós, 68x100 méteres, műfüves futballpálya és az ehhez kapcsolódó kézilabdapálya befogadására alkalmas Sport- és rendezvényközpont található.  […]

Alapvető célkitűzésünk volt, hogy a létesítménynek ez a része a sporton kívül, egyéb kulturális, zenei és ünnepi rendezvények befogadására is alkalmas legyen. A büfé kialakításánál törekedtünk arra, hogy elhelyezésével és külső teraszával az előtte lévő park életét is gazdagítsa. […] A futballmérkőzések idejére a „Sport és játszóutca" lezárásra kerül. Ezen időszakban az uszoda és a hozzá kapcsolódó létesítmények csak az Epres sor felől, az utcaszinten közelíthetők meg. A tribünök alatt helyezkednek el a büfék és a WC-csoportok. Ezek közül a plébániatemplom felőli egység kiemelt szerepet kap, mert egy melegedővel kiegészítve a stadion és a templom közötti korcsolyapálya kiszolgálását is biztosítja a téli időszakban. […]

A Sport- és játékutca másik oldalán a kétszintes, sportfunkcióhoz kapcsolódó Szabadidő- és játszóház kap helyet. A létesítményben 25 méteres úszómedencével, szaunával és élményfürdővel felszerelt uszoda, kondícionálóterem, bowling pályák, squash pályák, táncoktatás, gyermek-, kismama- és nyugdíjastorna-terem, egy vetítőterem, egy „sport és a művészetek" kiállítására alkalmas kétszintes fogadótér-galéria és az ezek kiszolgálását biztosító öltöző- és WC-csoportok kapnak helyet. […]

Tájépítészet

Karácsony Benő park és környéke

Elsődleges célunk volt, hogy a jelenleg átközlekedésre használt park egy vonzó célponttá váljon a lakók számára. Ezt két karakteres elem elhelyezésével, valamint a felüljáró felől egy erőteljes zaj- és porvédő „erdősáv" kialakításával gondoltuk elérni. A park szívében egy nyitott, oldalfalakkal határolt „játszóházat" alakítottunk ki, amely karakteres megjelenésével, egyedi hangulatával vonzóbb lehet a gyerekek számára egy szokványos játszótérnél. A játszóház falaihoz szépen hozzáigazítható egy vizesblokk, kisebb raktár, valamint egy belső fogyasztótérrel nem rendelkező presszó. A kisszolgálás a játszóház belső terasza és a park többi része felé egyaránt biztosított. A park másik hangsúlyos elme az épített szegéllyel határolt vízmedence. Az alacsony vízszinttel kialakított medence részben látványelem, de kishajók úsztatására, a víz leeresztésével/akár megtartásával szabadtéri ideiglenes színpad felállítására is lehetőséget nyújt.

 

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
7/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
8/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
9/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

 

 

A jelenlegi Novák piac helyén a Karácsony Benő parkhoz kapcsolódó szabadtéri, elsősorban fiatalokat vonzó funkciót javasolunk. Ezen a zajos, a központtól távol eső, eldugott helyen, a városi tereken nem szívesen megtűrt, de amúgy igen szórakoztató, látványos sportfunkció kialakítására remek hely kínálkozik. A nagy terület lehetőséget nyújt egy városi szintű, részben fedett (felüljáró alatti, ezért szinte egész évben használható) gördülő aréna elhelyezésére, ami akár nagyobb versenyek megrendezésére is alkalmas. Zajosabb koncerteknek, ifjúsági rendezvényeknek is otthont adhat e terület. […]

Stadion környéke

A stadion környéki zöldfelületek rendszerének megformálásában fontos szempont volt, hogy az építészeti koncepció erősítéseként a terek egybeláthatósága, minden irányból való átjárhatósága domináljon.

Emellett fontos, hogy a jelenleg használaton kívüli zöldfelületek köztéri funkciókat kapjanak, így az intenzív használat élő városi terekké alakítsa azokat.

[…]

A plébániatemplom és az új múzeum épület közötti nyílt tér szolgálhat helyi rendezvények megtartására, adventi és húsvéti vásárok megrendezésére. Egészen nagyszabású mulatságok alkalmával a területet a csillapított forgalom elől időszakosan le lehet zárni. Ekkor a Bácska és Bocskai úti parkolók a Beller Imre utca felől közelíthetők meg.

 

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
10/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
11/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda
12/12
Rákospalota Városrészközpont, ötletpályázat - Gyüre Építész Iroda

 

 

Az egymástól távolabb eső zöldfelületek összekapcsolásának alapkoncepciója lehetőséget ad, egy a városközpontban kialakított, így az esti órákban is biztonságos kocogóút kijelölésére. […]


szerző:  Gyüre Építész Iroda - Gyüre Zsolt; GEUM Műterem Kft. - Gyüre Borbála, Csontos Csenge; Közlekedés Kft.- Rhorer Ádám
munkatársak: Sebő Zoltán, Ölbey Zoltán


A Bíráló Bizottság értékelése

Az elővárosi megállónál nem biztosítja a közvetlen autóbuszos átszállás lehetőségét, csak a Sződliget utcai autóbusz megállót helyezi át a Lukácsi Sándor utcához. A vasúti megálló közvetlen megközelítését csak gyalogosan, kerékpárral és személygépkocsival javasolja a meglévő szűkös utcahálózaton keresztül, ami csupán félmegoldás. A vegyes használatúvá átalakított Lukácsi Sándor utcát tömbáttöréssel köti ki a Fő utcára. A foghíjakat piacépületekkel egészíti ki, amelyek tömegükben elfogadhatóak, de mint piac a működőképességük nem biztosított. A vasútállomás előtt, annak jelentőségét felismerve, megfelelő méretű parkolót, vendéglátó és szolgáltató létesítményeket javasol. A Karácsony Benő parkra adott javaslatai megfontolásra érdemesek a vasút mellé, a felüljáró tövében tervezett GÖR-parkkal, a park súlypontjába helyezett játszóházzal és ennek környezetével. A Bíráló Bizottság helyesnek tartotta azt a gondolatot, hogy a Deák Ferenc utca mellett széles gyalogos felülettel kapcsolódik a vasútállomás felé vezető új gyalogos úthoz és az út szabályozási szélességét is növeli a Fő utcáig.

A Bácska utca – Széchenyi tér – sportközpont gyalogos térrendszere kedvező, amit azonban a Széchenyi térnél nem tudott igazán jól megoldani. A Bácska utca – Fő út közötti tömbnek a Széchenyi tér felőli lezárása elhibázott városépítészeti megoldás a teljesen idegen íves térfalakkal és a bizonytalan átvezetéssel a Wagner Manó park felé, amelyet a látványtervek is megerősítenek. Nagyvonalú városépítészeti gondolat viszont a sport- és játszóutca, amely vizuálisan és lineárisan is összeköti a Plébániatemplomot a Régi Fóti útnál lévő evangélikus templommal. A városközpont északi lezáró utcájának (Epres sor) laposszögű csatlakozása a Fő úthoz nem támogatható. Tekintettel a városközpont forgalomcsillapítására, ennek az útvonalnak fontosabb szereppel kell rendelkeznie.

A sportközpontra adott összefogott javaslat a pályázat legnagyobb erénye és a parkolási megoldásai is megfelelőek. Szintén erénye a munkának, hogy a Régi Fóti út melletti méltatlan beépítés (benzinkút, diszkont áruházak) távlati átépítésére tesz javaslatot. A gyalogos közlekedési felületek térépítészeti kidolgozottsága példaértékű. A zöldfelületek, fasorok fejlesztési javaslata az egész városközpont területére átgondolt. Városképi látvány és tájépítészeti szempontból kiemelendők a sportközpont és annak előterében kialakított geoplasztikai elemek. Építészeti javaslatai a megértéshez szükséges mértékben kidolgozottak, a látványtervek kultúráltak, az épületek tömegképzése egyszerű, meggyőzően mutatja be a városépítészeti koncepciót.

A Bíráló Bizottság a pályaművet 2 200 000 Ft összegű III. díjban részesítette a Karácsony Benő park és sportközpont környékének fejlesztési javaslataiért.

 

Kapcsolódó oldal:

Rákospalota Városrészközpont - a városépítészeti ötletpályázat eredménye

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

PALATINUS // Egy hely + Építészfórum

2021.10.13. 10:43
00:06:31

Az 1930-as években Janáky István és Szőke Károly tervei alapján a Margitsziget egyik legnépszerűbb pontja, a Palatinus Strand, vagy becenevén a Pala. A magyar modernizmus színvonalas alkotása 2017-ben újulhatott meg Nagy Csaba és az Archikon közreműködésével. Az Egy hely mai részéből a Pala és a margitszigeti fürdőkultúra történetével ismerkedhetünk meg.

Az 1930-as években Janáky István és Szőke Károly tervei alapján a Margitsziget egyik legnépszerűbb pontja, a Palatinus Strand, vagy becenevén a Pala. A magyar modernizmus színvonalas alkotása 2017-ben újulhatott meg Nagy Csaba és az Archikon közreműködésével. Az Egy hely mai részéből a Pala és a margitszigeti fürdőkultúra történetével ismerkedhetünk meg.

Nézőpontok/Történet

A PÁCINI MÁGOCSY-KASTÉLY // Egy hely + Építészfórum

2021.09.08. 16:03
00:06:34

A pácini várkastély hazánk késő-reneszánsz építészetének fontos alkotása, jellegzetes saroktornyaival, gyilokjárójával és cserépkályháival Észak-Magyarország egyik legszebb műemléke. Az Építészfórum és az Egy hely közös sorozatának mai részében ezt a XVI. századi épületet ismerhetjük meg.

A pácini várkastély hazánk késő-reneszánsz építészetének fontos alkotása, jellegzetes saroktornyaival, gyilokjárójával és cserépkályháival Észak-Magyarország egyik legszebb műemléke. Az Építészfórum és az Egy hely közös sorozatának mai részében ezt a XVI. századi épületet ismerhetjük meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk