építészet : környezet : innováció

Református templom, ifjúsági központ és parókia épület, Nagykovácsi

A három megvételben részesült terv bemutatása.

A tervpályázat tárgya
A Magyarországi Református Egyház Nagykovácsi Missziói Egyházközössége, a dinamikusan fejlődő Nagykovácsi Önkormányzat segítségével, a település egy fontos, nagy fejlődés előtt álló teIepülésrészének középpontjában szeretné megépíteni a kor követelményeinek megfelelő, új egyházi épületegyüttesét. Ez az épület kisugárzásával, közösségi életet szervező erejével, olyan központ kíván lenni, amelyik az egyházi, szakrális funkciókon túlmenően, minden korosztály számára nyitott közösségi és kulturális tér lehetőségét is megteremti, ahol a hét minden napján vannak események, nyitott az ifjúság és minden korosztály számára, napközi és az egyházi élettel összeegyeztethető kulturális események színhelye, s melynek része a református parókia is.

A pályázati eredmény összefoglalása
A tervpályázatot a kiírásban szereplő nyolc meghívott tervező kézhez kapta és hat terv érkezett be határidőre. Az összes beadott pályamű kielégítette a kiírásban meghatározottakat.
A beérkezett és elbírálásra került pályaművek átlagos színvonala igen magas volt, számos továbbfejleszthető gondolatot vetett fel, ezért összességében megállapítható,  hogy a tervpályázat jó eredménnyel zárult.
A Bíráló Bizottság nehéz helyzetben volt, mivel a díjazásra szánt összeg behatárolta a díjazható tervek számát, ami az átlagos magas színvonal mellett szükségszerűen korlátozta a díjazásban, vagy megvételben részesült tervek számát. A Bizottság ezen belül törekedett arra, hogy e tervek száma minél magasabb legyen. Mindezek ellenére olyan pályamű nem érkezett, amely, - talán éppen a feladat sokrétűsége és összetettsége miatt - minden kérdésre egyértelműen meggyőző választ adott volna. Ezért a Bíráló Bizottság első díjat nem adott ki. A létesítmény megvalósíthatóságára, és a továbbtervezésre való tekintettel három pályaművet részesített megvételben.

A pályaművek rangsorolása
A Bíráló Bizottság úgy dönt, hogy első díjat nem ad ki, és az elnök sem kívánt élni döntő szavával. A 100.000 Ft-os költségtérítést minden pályázónak kifizeti.

A Bíráló Bizottság megvételben részesítette:

- a 4. bírálati sorszámú pályaművet:

Szerző: Ónodi-Szabó Lajos vezető építész tervező
Munkatársak: Jakus Péter, Füleki Zsolt, Sámsodi-Kiss Gergely

- az 5. bírálati sorszámú pályaművet:

Szerzők: Földes László, Mórocz Tamás vezető építész tervezők
                 V. Nagy Zoltán, Oltvai Tamás szakági tervezők
Munkatársak: Falb Anita, Antal Gabriella, Taraza Boushra, Szüle Péter,  Török Bence

- a 6. bírálati sorszámú pályaművet:

Szerzők: Nagy Tamás DLA vezető építész tervező
Munkatársak: Pintér Anita, Harmos László

(A megvétel összege pályaművenként bruttó: 200000 Ft.)

Díjazásban nem részesült pályamű:

Szerző: Berzsák Zoltán vezető építész tervező
Munkatársak: Mravik Csaba okl. építészmérnök, Göőz Petronella építész

4 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »