Pályázatok/Magyar

Szeged, olimpiai központ - evezőspálya fejlesztése 2016

1/1

1/1

Szeged, olimpiai központ - evezőspálya fejlesztése 2016
Pályázatok/Magyar

Szeged, olimpiai központ - evezőspálya fejlesztése 2016

2016.09.16. 09:16

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Szeged

"Szeged, olimpiai központ - evezőspálya fejlesztése 2016" címmel nyílt építészeti pályázatot hirdet a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészet Tagozata. Céljuk lehetőséget adni a fiatal építészeknek, hogy a program szerinti fejlesztésre javaslatot adjanak, konkrét tervi és rajzi formában mutathassák meg a szakmai közönségnek és az építészet iránt érdeklődőknek, a tervpályázatokra általában jellemző konkrét megkötések nélkül. A benyújtás határideje november 11. 

A pályázat tárgya, célja

A Nemzeti Sportközpontok Fejlesztési Igazgatóság Sport- és Létesítményfejlesztési Főosztálya a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel együtt kidolgozta és véglegesítette a Szegedi Olimpiai Központ – Evezőspálya 2019. évi olimpiai kvalifikációs gyorsasági kajak-kenu világbajnokságra és a 2024. évi Nyári Olimpiai Pályázatára szóló létesítményfejlesztési programját és Ütemezését. (Lásd a Mellékletben.) Ennek alapján elkészítendő a meglévő létesítmény területfejlesztési és az új épületek építészeti tervei.

„Jövő év után 2018-ban is rendezhet világkupa-versenyt a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) Szegeden. A nemzetközi szövetség (ICF) madridi boardülésén született pénteki döntésről Schmidt Gábor, az MKKSZ főtitkára tájékoztatta az MTI-t. Mint mondta, 2018-ban Moszkva és Duisburg mellett lesz vk-verseny házigazdája Szeged. »Szeretnénk a világkupából egy igazi kajak-kenus multisport eseményt csinálni, azaz a többi szakágat is, profi közvetítés mellett, bemutatni. Legfőképpen a maratonit, de a kajakpólót és a sárkányhajót is« – mondta, hozzátéve, hogy a fő hangsúly természetesen az olimpiai sprintszámokra kerülne, és így összességében a világkupa jó felvezetése lenne a 2019-es, olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak, amelynek a rendezését tavaly kapta meg a magyar szövetség. Legutóbb 2014-ben volt világkupa Szegeden, a következő 2017-ben lesz." (SzegedMa.hu 2016. május 22.)

A szegedi evezőspálya kiépítése 20 évvel ezelőtt indult, mára a világ egyik legkorszerűbb és legkedveltebb versenyhelyszíne. Alapvető problémája azonban, hogy „egyoldalas", vagyis minden funkció:

 • a versenyzők létesítményei: öltözők, hajótárolók, edzőtermek, vendégszobák, s
 • a versenyeket lebonyolító épületek: céltorony, VIP-épület,
 • a tv-közvetítéseket lebonyolító kiszolgáló technikai helyiségek, a közvetítő kocsi nyomvonala,
 • és a nézők lelátói ugyanazon az oldalon helyezkednek el, ezek további fejlesztése az egyoldalas struktúrában erősen korlátozott


A 2017–18-ra tervezett fejlesztéseken túl – Magyarország olimpiai pályázatához kapcsolódva – további fejlesztési program megalkotása indokolt. A fejlesztéseknek – elsősorban – az osztósziget és a déli zárógát környéki terület adhat helyet.

 • A kiadott helyszínrajzon feltüntetett épületek közül a csónaktároló elbontásra kerül.
 • A meglévő, megmaradó (időközben felújított) épületek: az igazgatási épület, karbantartó műhely és A–G-ig tartó épületegyüttes,
 • A tervezési program szerint új helyszínen épülnek föl: a Céltorony, VIP-épület és a Lelátó.


Az Osztósziget megközelíthetőségét a jövőben hidakkal lehet biztosítani: a déli zárógát felől, ill. az egyes rajthelyeknél: 500 m, 1000 m, és 2000 m az evezős versenyeknél. (Az evezős pályát a nemzetközi szövetség hitelesítette.) Az osztószigetre telepíthető funkciók: a tv-s közvetítőautó útja, tv-s közvetítőpontok, az átellenes Céltorony kialakítása, reklámhordozók elhelyezése. Az osztósziget horgászversenyek lebonyolítására is alkalmassá válik.


Tervezési feladat a létesítményfejlesztési program II. ÜTEM szerint – 1. alternatíva


1. alternatíva 1. Az új, sportolókat kiszolgáló épületegyüttes a déli zárógát mögött
Helyszín: a Déli zárógát és E5 sz. Röszke – Szeged főközlekedési út közötti fejlesztésbe bevonni szándékozott terület. A most meglévő mély fekvésű területet feltöltik, a rajta álló hajótárolót elbontják. A komplex közművesítése is elkészül. A terület önálló megközelítése a versenypálya bekötőútjáról történjék.
Az új épület(-ek) telepítésénél javaslatot kell adni egy 33 m-es medencéjű uszoda elhelyezésére, valamint a létesítmények kiszolgálására méretezett parkoló, köztér és park kialakítására. A meglévő „víztározók" egy részének összevonásával egy kisebb „jóléti tó" is kialakítható. A vízfelület alkalmas lehet kiegészítő vizes sportok lebonyolítására.
A déli zárógát útja között minimum 50 m-es sávot szabadon kell hagyni a versenyszervezéshez kapcsolódó helyigényre tekintettel.

1. alternatíva 2. Új céltorony
Tervezése az Osztósziget csúcsán a jelenlegi céltorony kibővített funkciói szerint. A sziget megközelítésére alkalmas gyalogosok, illetve kis terhelést jelentő (max. 1,5 t) kiszolgáló jármű bejutását biztosító hídnak kell az osztószigethez csatlakoznia. Száma, szárazföldi kapcsolata tervezési döntés.
Alternatív megoldás lehet a lelátó, kiszolgáló, VIP-épületek „hátrahúzásával" kialakított új céltorony kialakítása a pálya nyugati oldalán. (Ebben az esetben is szükséges az osztószigetet a szárazfölddel összekötő híd helyének kijelölésére.)

1. alternatíva 3. Az új VIP-épület és Lelátó
A II. ütem szerint a most meglévő, és a parton álló épületek hátrahúzva a nyugati telekhatár mentén húzódó belvízlevezető és -mentesítő csatorna előtt épülnének föl. (A tervezett – a jelenlegi VIP-től a 200-as indítóig húzódó kb. 30-35 m széles sávban történő – telekszélesítés ma még nem reális az ott működő olajkutak miatt.) Az új helyre való telepítéssel az épületek előtt a díjkiosztó ünnepségnek is helyt adó tágas dísz- és rendezvénytér alakítandó ki.
Az evezőspálya teljes hosszában futhat végig a part menti kiszolgáló szervizút.
Az épületek konkrét tervezése nem feladat, de telepítésük (a Mellékletben csatolt irányadó paraméterekkel) és környezetbe illesztésük, a forgalmi rend kialakítása M=1:1000 léptékű helyszínrajzon megoldandó


Tervezési feladat a létesítményfejlesztési program II. ÜTEM szerint – 2. alternatíva


a Céltorony – VIP – Lelátó együttes kidolgozása
Ez esetben a déli zárógát menti fejlesztést csak a helyszínrajzi szinten kell kidolgozni.

Az Olimpiai Központ
A létesítmény hosszú távú fejlesztése lehetőséget ad, hogy további vizes sportág edzés-, illetve verseny helyszíneként is hasznosuljon egy olimpiai eseményen, majd az azt követő utóhasznosítás során, úgymint:

 • Duatlon, triatlon, quadratlon versenyek,
 • Kajak póló pálya,
 • Vadvízi evezős-, szörf- és
 • skateboarding pályák (pl. a Bajai út menti tavakon)
 • Horgászverseny

Számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy a szegedi és a közeli vonzáskörzet oktatási intézményei is élhetnek a testnevelési oktatást színesítő létesítmény használatával. (Az egyes funkciók területfejlesztési rendszerét a helyszínrajzon kell ábrázolni.)

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata pályázati felhívásával kíván lehetőséget adni a fiatal építészeknek, hogy a fenti program szerinti fejlesztésre javaslatot adjanak, konkrét tervi és rajzi formában mutathassák meg a szakmai közönségnek és az építészet iránt érdeklődőknek, a tervpályázatokra általában jellemző konkrét megkötések nélkül.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, valamint a tervezési program helyszínének virtuális otthont nyújtó, a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő Szegedi Olimpiai Központ nem kapcsolja a jelen felhívást bármely kivitelezés vagy közvetlen megvalósítás céljához.

Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati felhívás hátterében nem áll építési szándék, a valós helyszín mellett a funkció teoretikusnak tekintendő, mégis inspirálója lehet egy ilyen témájú jövőbeni közös gondolkodásnak. A pályázatok révén a terület beépítési módjával, a lehetséges funkcionális kapcsolatok átgondolásával a szakmai és a döntéshozó közeg is olyan gondolatokhoz juthat, melyek segítségül szolgálhatnak a jövőbeni fejlesztésre.


A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására rendelkezésre álló forrás mértéke

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XXXIV. fejezete; a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében, a költségvetési támogatásból nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.), az államháztartásról szóló törvény (Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján az MMA közgyűlési döntéssel elfogadott 2016. évi költségvetésében rendelkezésre álló – bruttó 5.000.000.-Ft + járulékai – összesen 6.350.000.-Ft biztosít fedezetet a pályázatok alkotóinak díjazására.

A pályázati felhívás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre minimum 300.000.-Ft, maximum 1.500.000.-Ft bruttó összegű díjazás állapítható meg.


A pályázaton részt venni jogosultak körének megjelölése

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés k) pontja szerinti definíciót "építészeti alkotás és annak terve" figyelembe véve, 40. életévét a pályázat benyújtásának 7.1. szerinti határidejéig be nem töltött építészmérnök, építész tervezőművész, építész, belsőépítész végzettségű természetes személyek nyújthatják be pályázatukat.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje a pályázatban megjelenítésre kerülő terv magánszemély alkotója a szerzői jog jogosultjaként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosaként lehet. A pályázati dokumentációt a pályázat kiírója honlapján (www.mma.hu), továbbá kiállítás keretében kívánja bemutatni Budapesten és Szegeden, várhatóan 2016 decemberében.

Nem részesülhet a díjazott pályamű alapján díjban az a pályázó, aki

 • a tervezési tevékenység végzéséhez szükséges végzettségről nem nyilatkozik;
 • a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • jogszabályban vagy a pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.


A pályázati dokumentáció és pályaművel kapcsolatos tartalmi leírás

Helyszín: Szeged 02065/12 helyrajzi számú telek.
A telek beépítési szabályozása most változik Ki-629334(8)-ról Ki-629336(8)-ra
A Melléklet tartalmazza az NSK fejlesztési programját, valamint a II. ütemben megépülő új Céltorony, VIP-épület és a Lelátó megtervezéséhez a most meglévő és üzemelő épületek alaprajzait és helyiség-kimutatását.
Cél a funkciókapcsolatok bemutatása, nem feladat azok részletes kidolgozása. A pályázó javaslatot tehet többletfunkciók elhelyezésére is.
Elvárás a pályázókkal szemben, hogy a pályaművek megvalósíthatóságát (tartószerkezet, burkolatok stb.) a pályázat mélységéig elvárható megalapozottsággal bemutassák, szükséges esetben az épület ismertetésében kifejtve azt.Formai követelmények

A tervlapokon és a maketten fel kell tüntetni a következő feliratot:
„SZEGED, OLIMPIAI KÖZPONT – EVEZŐSPÁLYA FEJLESZTÉSE
– építészeti pályázat – 2016".
A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.
A pályázat rajzi anyagát egy példányban legfeljebb 2 db 70x100 cm-es kartonra kasírozva kell beadni.
A tervlapokon minden olyan (rajzos és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon és a maketteken kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni.

A pályázat másik munkarésze a hangsúlyozottan egyszerű anyagokból (papír, balsa) készülő makett, mely az evezőspálya emblematikus jelentőségű új Céltornyát mutatja be.

A pályázat anyaga – várhatóan 2016 decemberében – mind Budapesten, a MÉSZ-székház Kós Károly termében mind pedig Szegeden, az MTA szegedi SZAB-székházában a közönség számára is bemutatásra kerül.


Benyújtandó munkarészek

 • M= 1:5000 átnézeti helyszínrajz: a területfejlesztési, felhasználási koncepció, főbb megközelítési irányok
 • M=1:1000 helyszínrajzon a meglévő és új épületek telepítését, funkcionális összerendezését, forgalmi rendjét (parkolók), környezetalakítását: közösségi terek, parkosítás, tófelület
 • tervezendő épületek alaprajzai M=1:200 megjelenítéssel, de M=1:500 tartalmi mélységgel. Elsődleges cél a funkciókapcsolatok bemutatása, azok részletezése csak az érthetőség szintjéig feladat.
 • metszetek épületenként (min. 2 db) M=1:200
 • tömegvázlatok vagy látványtervek, a környezetet is mutatva (pl. tömeggel, vagy fotóba illesztve)
 • makett a Céltoronyról M=1:100 léptékben


A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

Postai csomagként feladási határideje 2016. november 11.
Cím: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. em.
A borítékon fel kell tüntetni „SZEGED, OLIMPIAI KÖZPONT – EVEZŐSPÁLYA FEJLESZTÉSE – építészeti pályázat – 2016"!

Az ajánlott küldemény „feladó"–rovatában a titkosság miatt az „Építészeti pályázat" megnevezés szerepeljen!

Személyesen a pályázat az alábbi címre adható le:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház IV. emelet
(bejárat a Deák Ferenc u. felől)
A személyes benyújtásra rendelkezésre álló időpontok:
2016. november 10. (csütörtök) és 11. (péntek) 10.00–14.00 óra között.

A pályázati felhívás letölthető pdf formátumban, a kapcsolódó ADATLAP és Hozzájáruló Nyilatkozat pedig word formátumban az MMA honlapjáról a pályázatok menüpont alól.

A helyszín bejárására 2016. szeptember 23-án 10–12 óra között biztosítunk lehetőséget.
A pályázattal kapcsolatban kérdést 2016. szeptember 28-ig lehet feltenni az epito@mma.hu e-mail címen. A kérdést feltevők 2016. október 10-ig elektronikus levélben kapnak választ a feltett kérdésre.

 

A pályázathoz mellékelni kell:

1 db A/5 méretű, zárt, jelöletlen borítékot, amely tartalmazza az alábbiakat:

 • kitöltött, aláírt ADATLAP a pályamű szerző(i)nek adataival
 • kitöltött, aláírt Hozzájáruló nyilatkozat
 • 1 db CD/DVD, amely külön fájlokban tartalmazza az alábbiakat:

a. képanyagot 2000px széles 72 dpi felbontásban:

 • látványterv (max. 5 db kép)
 • tervrajzok
 • makettről készült fotó (max. 5 db)

b. szöveges információt docx formátumban:

 • a tervező(k) rövid (portréfotót is tartalmazó) bemutatását
 • a tervlapokon feltüntetett szöveges információtA pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatokat az MMA Titkársága érkezteti. A beérkezést követően kerül sor a pályázat formai vizsgálatára.

A pályázatok 11. pont szerinti bírálatra bocsátásának feltétele:

 • a pályázat határidőben történő benyújtása,
 • a pályázónak a szükséges mellékletek csatolása.

Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelenítésre kerül.


A Bíráló Bizottság

A pályázatokat az MMA tagjaiból, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ), és a Nemzeti Sportközpontok (NSK) képviselőiből álló zsűri bírálja el.

 • A Bíráló Bizottság elnöke: Petrovics Kálmán, az MKKSZ fejlesztési alelnöke
 • A Bíráló Bizottság társelnöke: Bodonyi Csaba, Széchenyi- és Ybl-díjas építész
 • A Bíráló Bizottság tagjai: Turi Attila, Ferencz István, Ferencz Marcel, Vesmás Péter építészek, valamint Szovics Zoltán, a Szegedi Olimpiai Központ igazgatója

További információ és mellékletek ezen a linken érhetők el. 

Vélemények (0)
Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk