építészet : környezet : innováció

Új Idősek Otthona létesítése a XVIII. kerületben

I. díjban részesült a 10. sorszámú pályamű
szerzői: Stummer és Kühn Kft.
vezető tervezők: Kühn Péter, Szigethy Barnabás

I. díjban részesült a 10. sorszámú pályamű (5.000.000,-Ft)
szerzői:
Stummer és Kühn Kft
.
vezető tervezők: Kühn Péter, Szigethy Barnabás
munkatársak: Pirchala Katalin, Vizi Attila

 


Részletes bírálat:

A környezeti adottságokat vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy a saját eszközeivel sokkal jobb lakókörnyezetet tud teremteni, mint ami adottságként rendelkezésre áll. Ezt a központi gondolatot az épület telepítésénél, az alaprajz szervezésénél következetesen végig is viszi. A földszintes és egyemeletes épületszárnyakat tágas belső udvar köré szervezi, a telekhatártól a feltétlenül szükséges, vagy annál kicsit nagyobb távolságokat megadva. A belső udvart úgy veszi körül az épületszárnyakkal, hogy az nem záródik egészen körbe. Ez a kis nyitás kedvez a kert-udvar „mikroklímájának”, megengedve az átszellőzést.A személy és gazdasági bejáratokat egyaránt az Alacskai út felől alakítja ki. A pályázó az általa szükségesnek tartott gépkocsi parkolókat megosztva helyezi el, ez a látogatókra tekintettel jó megoldás (10 gk. az Alacskai út mentén, további 28 gk. a terepszint alatti tárolóban).

A szobaegységek jól tervezettek. A 6,1 m homlokzati szélesség és az 5,0 m-es másik méret lehetővé teszi a megrajzolt ágyelrendezéstől eltérő kórházi jellegű szoba berendezést is. A 4 ágyas szoba felezésével előálló 2 ágyasra is vonatkozik ez. A szobához kapcsolódó előtér jó méretű, a belőle kétoldalt nyíló azonos értékű zuhanyzó-WC jól használható – lehetővé teszi (takarékos módon) azt, hogy két főre egy teljes értékű vizesblokk juthasson. A 4 ágyas szobákhoz tartozó jó méretű terasz a 2 ágyasnál két szoba közös terasza (az emeleten erkélye). Minden szobához terasz vagy erkély tartozik. Az emeleti erkélyek fedetlenek, ami inkább hátrányként értékelhető.

A gondozási egységek a demens kivételével két szintesek, a szobák DNy-ra és DK-re tájoltak. Ez az elrendezés szintenként rövid folyosóhosszakat eredményez. A kétszintes gondozási egységek centrumában a nővér munkahely mellett lépcsőt, liftet tervez a szükséges kiszolgáló helyiségekkel együtt. Az amúgy is rövid középfolyosós rendszert patiókkal tovább humanizálja. Ez a rendszer lehetővé teszi a sokszor kétes értékű külső látványok szűrését, a koncepció szerinti, jó értelemben vett befelé fordulást erősíti. A demens egységet a földszintre helyezi, a többi gondozási egységtől eltérően nem a belső udvarra, hanem a DK-i telekhatár mentén 4 m széles, épített kerítéssel határolt saját belső kertrészt alakít ki, a szobákhoz közvetlenül kapcsolódóan. A gondozási egységek diszpozíciója és belső felépítése jó.

A közös használatú helyiségek a demens egységen belül jól megoldottak, a jellemzően a másik két gondozási egység által használt étterem, tornaszoba, imaszoba a földszinti elosztó közlekedőre fűződik, az étterem részben az előcsarnokhoz közvetlenül is kapcsolódik. Az épületegyüttes belső közlekedőrendszere áttekinthető. Nem érthető egészen a kis belső udvar szerepe, főként az udvarba félig benyíló büfé miatt.

A gazdasági kiszolgáló funkciók a közös használatú helyiségek (előcsarnok, étterem, tornaszoba) és az igazgatás területe alatt helyezkednek el. Feltárásuk a szint alatti gk. tároló rámpájával együtt tervezett. A teljes mértékben terepszint alatti kialakítás nem tekinthető jó megoldásnak. Az itt elhelyezett funkcióegységek a mosoda kivételével megfelelően méretezettek. Hiányzik viszont a választott elrendezéshez nélkülözhetetlen szellőzőgépház. Az igazgatás-adminisztráció kétszintes épületrésze jól diszponált, az előcsarnokból közvetlenül illetve lépcsővel, lifttel jól megközelíthető.

A tervezett épülettömegek a funkciók tiszta kivetüléseként jelennek meg. Egyszerű eszközökkel arányos épülettömegeket, homlokzatfelületeket ábrázol. Az ábrázolás technikailag kissé suta, valójában mind a tömeg, mind a homlokzatok az ábrázoltnál több és jobb építészeti tartalmat hordozhatnak. A terv átgondolt, a helyszínt leghivatottabban kezelő beépítési, ápolási rendszerű a pályaművek közül.

vélemény írásához jelentkezzen be »