Egyéb cikkek

Újpest, Szent István tér

1/10

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

?>
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
?>
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
?>
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
?>
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
?>
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
?>
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
?>
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
?>
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
?>
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
?>
1/10

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér
Egyéb cikkek

Újpest, Szent István tér

2009.07.07. 06:12

II. díjban részesült a 6. sorszámú pályaművezető tervezők: Hajnal Zsolt, Kendelényi Péter

II. díjban részesült a 6. sorszámú pályamű
vezető tervezők: Hajnal Zsolt, Kendelényi Péter
munkatársak: Kállay Gábor, Szalántzy Kolos, Szüle Péter, Ámon-Kovács Judit, Hajnal Ödön, Szabó Gábor, Borsós Ferenc, Kolarovszki László, Glück Gábor, Schreiber József, Lengyel Ágnes

 

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
1/10
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
2/10
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
3/10
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
4/10
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
5/10
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
6/10
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
7/10
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
8/10
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda

Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda
9/10
Újpest, Szent István tér - Hajnal Építésziroda


 


Részletes bírálat
A pályamű – a Károlyi szoborkert struktúrájához igazodva – az egész területen 4-es osztású, négyzetrácsos területet alakít ki. A tér nyugati oldalára tervezi a virágpiac üvegpavilonját, amelynek kiszolgálásához a Templom utcában térszíni parkolót javasol. A virágpiac bal oldali sarkába kerül a kávézó, és további éttermi és kávézó kiülőket javasol a tér déli térfala mentén. Ez utóbbi elképzelés alapvetően helyes, bár a déli térfalhoz közvetlenül csatlakozó, a korzó szélességét csökkentő kiülő-helyek kedvezőtlenek.

A térburkolatok és a zöldfelületek is a négyzetrácsos rendszert követik, ami ekkora felületen még akkor is vitatható, ha a kazetták nagyobb mezőkbe történő összevonásával, illetve az egyes elemek változatos megformálásával érdekes és színvonalas részletek adódnak. A rendszer nem biztosítja a különböző teresedések létrejöttét, ami egyrészt kissé monotonná teszi a tervet, másrészt a történelmi városrész szerkezetétől idegen szövetet alkot. A grófi tengelyt a pályamű csak – az önaga által választott struktúrából kilépő – burkolat-váltással kezeli, ám a burkolat-váltás vonala által kijelölt – burkolt, illetve zöldfelületi elemekkel megoldott – felületek aránya bizonytalan, a rendezvényterület alulméretezett.

A virágpiac épülete szintén a 4x4-es osztású négyzetes hálót követi, ahol a külső felületeken a zárt, a belsőkön a nyitott funkciók kapnak helyet úgy, hogy a virágüzletek között az átjárás minden irányban biztosított. A virágpiacon kívül az együttesbe foglaltan egy kávézó is létesül és elhelyezi a köztérre szolgáló vizes csoportot is, ami a tér használata szempontjából helyes javaslat. Az épület alaprajzi kialakítása megoldja a pályázat feladatát, az együttes tér felőli pavilonos megjelenése azonban lehetne akár magasabb is. Ezt az igényt erősíti az is, hogy egyébként a tér felé nyitott keretben elrendezett elemek között kiváló lehetőség nyílik a nagy rendezvények központi helyének (pl. mobil színpad) kialakítására. A parkoló-szintek közlekedő magjai a tér megfelelő helyeire kerültek.

A vízjátékkal gazdagított agóra és a pihenőkert aránya elfogadható, de a burkolt felület nagysága akár nagyobb is lehetne, a két térrész jól kapcsolódik egymáshoz. A Károlyi szoborkerttel való kapcsolat következetes, ugyanakkor a javaslatból hiányzik egy megfelelő méretű vízfelület, holott annak kialakítására a terv többféle lehetőséget is kínálna. A pihenőkert raszteros növénytelepítési rendszere mintha – modernizált változatban – a reneszánsz kertek parter rendszerét idézné. A parterek mellérendelő, egymással azonos súlyú felületei a növénykiültetések által kapnak értelmezést. A borítottság a téren elfogadható mértékű. A parterek közötti sétaút hálózat egyenrangú hálózati elemekből épül fel, teresedések, pihenőhelyek nem tudnak kialakulni, csak a sétautak mentén jelennek meg pihenőpadok. A növényalkalmazás sajnos több helyen kifogásolható a javasolt monoton növénytáblák miatt.

A Kemény Gusztáv utcai ki- és bejárat elhelyezése megfelelő, azonban a közel 600 gépkocsi esetében két ki- és bejárati sáv lenne indokolt. A felszíni forgalomtechnikai jelölések helyenként ellentmondóak. A mozgássérültek részére nincs parkolóhely kialakítva, a szélső sori parkolóhelyek elrendezéséhez képest a pillérek kiosztása nem szerencsés, a parkoló-állás és a pillér között minimum 0,8-1,0 méteres távolság a javasolt. A -1 szintre vezető belső rámpafeljárat forgalomtechnikailag nem megfelelő kialakítású.

A pályaművet a Bíráló Bizottság II. díjban részesítette (bruttó 3.000.000.- Ft).

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.