Programok

Gondolatok a MOME Lakhatás című kiállítása kapcsán

2021.10.20. 15:24

A MOME Építészeti Intézete Lakhatás címmel kiállítást rendez a Fugában október 21-től a 2020/2021-es akadémiai évben készült hallgatói munkákból. A tervek több évfolyamon, különböző feladatkiírások kapcsán születtek, azonban a tematika mindegyikben közös, hiszen valamennyi alkotás lakóépülettel foglalkozik.

A kiállított tervek egy része már ismerős lehet az Építészfórum olvasóinak: Bemutatkoznak a tavalyi másodéves hallgatók a Wekerletelepre készült családi ház és társasház terveikkel. A mesterszakos hallgatók a Habitat for Humanity megkeresésére készült modulházaikat állítják ki (lásd itt és itt), de teljes újdonságként megjelennek az albertfalvai OTI-telep melletti telek rendezésére tett javaslataik is a tárlaton. Mindezek mellett a lakhatás témában készült diplomatervekből is látható lesz egy válogatás, például Kopacz Hanna vagy Kubinyi Hanna munkái, de még több másik frissdiplomás is jelen lesz kiállítóként.

Az építészet és a lakhatás kapcsolata olyan ősi, hogy már a szakma kialakulása óta jelen van. Nem véletlen, hogy az építészetoktatásban is folyamatosan előkerül ez a téma, nincs ez másként a MOME Építészeti Intézetében sem.

Az alapszakos képzés másodévében már tradíció, hogy az első félévben családi házat, a második szemeszterben pedig társasházat terveznek a hallgatók. Az előző évben mindkét esetben a Wekerletelep volt a tervezés helyszíne. A választást Getto Tamás, a kurzus egyik oktatója (Göde András mellett) így indokolja: „A Wekerletelepen […] az építészeti környezet szempontjából összetett, nehéz, ugyanakkor érdekes és inspiráló urbanisztikai helyzetet kellett megismerniük, megérteniük és átélniük a hallgatóknak." A helyszín megtartását két dolog is indokolta a második félévre: egyrészt a hallgatók az első szemeszterben végzett kutatás és tervezés során már otthonosságot szereztek itt, másrészről a társasház műfaja a Wekerletelep hagyományos beépítettsége miatt jobban illik ebbe a környezetbe.

Az építőművész mesterszakon több évre visszamenő gyakorlat, hogy az egyes akadémiai évek egy-egy tematika köré szerveződnek, jellemzően valamilyen releváns és aktuális társadalmi kérdéseket feszegetve. 2020/2021-ben ez a tematika a lakhatás volt, így a tervezési és kiegészítő kurzusok (például urbanisztika, tájépítészet) feladatkiírásait összehangolva foglalkoztak e kérdéssel a hallgatók és az oktatók egyaránt. A diplomázó hallgatók is ebben a témában kutakodtak, hogy végül mestermunkájuk is egy a lakhatási problémák megoldására tett javaslat legyen. Arról, hogy miért vált be ez a gyakorlat a képzésben, Marián Balázs, az MA szak vezetője így vélekedik: „A tematikus tanévek célja a projekt alapú képzés megteremtése mellett, az egy éven keresztül egymással párhuzamosan zajló kutatások, kísérletezések, tervezések közötti összefüggések mélyreható felderítése, valamint a diplomafolyamat szellemi megalapozása is."

A kiállítás célja amellett, hogy megjelenési lehetőséget biztosítson a kiemelkedő hallgatói munkáknak az, hogy felhívja a figyelmet arra a kérdésre: hogyan viszonyulhat az építész szakma korunk lakhatási válságára? A kiállítás természetesen nem ad univerzális választ, sőt, talán további kérdéseket is felvet, ugyanakkor a téma terítéken tartása – a szervezők reményei szerint –, a diskurzus előmenetelét szolgálja.

A kiállításmegnyitó október 21-én 17:30-tól kezdődik. A kiállítás november 14-ig látogatható.

További információk elérhetők a kiállítás Facebook eseményében.

Kiállítók:
Balogh Enikő, Bocska Beáta, Bús Bianka,Czigány Lilla, Domokos Kázmér, Farkas Sára, Füleky Dorottya, Gárdos Lili, Gunther Júlia, Háló Veronika Róza, Horváth Krisztina, Jéger-Kaderják Eszter, Kéry Dorottya, Király Csenge, Kopacz Hanna, Kovács Áron, Kubinyi Hanna, Laki Ábel, Lipótzy Kristóf, Manhertz Albert, Matl Szilárd, Monti Elvira, Offra Flóra, Pintér Sára, Pongrácz Anna, Répás Janka, Réti Eszter, Rudolf Vince, Soóki-Tóth Anna, Suba-Faluvégi Szilárd, Szelevényi Oszkár, Técsi Zita Mária, Véghelyi Borbála,Veres Dóra

Résztvevő oktatók, témavezetők, konzulensek:
Antalóczy Tímea, Babarczy Eszter, Baló Dániel, Barcza Gergely, Bene Tamás, Bényei Judit, Bodonyi Csaba, Börzsei Tamás, Csomay Zsófia, Debreczeni Péter, Dobos Bence, Gál Éva, German Kinga, Getto Tamás, Göde András, Guba Sándor, Haba Péter, Kissné Budai Rita, Kovács Csaba, Kubinyi György, Magyari Márton, Marián Balázs, Máté Tamás, Pomázi Renáta, Povedák István, Schmidt Andrea, Szentpéteri Márton, Takács Ákos, Tihanyi Dominika, Tillmann József, U. Nagy Gábor, Varga Imre, Vass-Eysen Áron, Veres Bálint, Zétényi Zsófia

Projektmenedzser:
Jóföldi Laura

Köszönet:
Tornyos-Varga Adrienn
FUGA – Budapesti Építészeti Központ: Nagy Bálint, Őry Júlia, Zsoldos Anna