építészet : környezet : innováció

Angyalföldi mázsaház

A Józsefvárosi pályaudvar funkcióvesztése miatt vált szükségessé az etalon mechanikus vasúti hídmérleg áthelyezése és egy új mázsaház megtervezése. Jánszky Györgyi Teréz diplomaterve a mérleg épületére az Angyalföldi pályaudvaron.

Diplomamunkám jelenleg a Józsefvárosi pályaudvaron található etalon mechanikus vasúti hídmérleg áthelyezésével, s az ehhez tartozó épület megtervezésével foglalkozik. A Józsefvárosi pályaudvar napjainkban mint pályaudvar már nem funkcionál, egyes részeire lakóingatlanokat terveztek, így az ott található teljesen egyedi tervezésű, hazánkban egyetlen mechanikus 10-4 pontosságú mérleg áthelyezésre kerül.

 

Angyalföldi mázsaház
Angyalföldi mázsaház
Angyalföldi mázsaház

 

Helyszíni adottságok
Az épület a XIII. kerületi Angyalföldi pályaudvar területén, a vágányok közvetlen közelében létesül. A közvetlen környezet vegyes beépítést mutat, a kertvárosi lakóövezettől a házgyári lakások tömbjein át a külvárosias beépítésig mindenféle forma megfigyelhető. A tervezett épület beépítési módja szabadon álló. A vasúti sínpálya kelet-nyugati tengelyű, a Nyugati pályaudvar - Esztergom vonalon helyezkedik el. Ettől a tengelytől északra kerül elhelyezésre az új mérlegház. A tervezési terület teljesen sík. A telek a Madridi utca felöl jól megközelíthető. Az épületbe keletről fut be a vakvágány, mivel a használat jellegéből adódóan csak ebből az irányból érkeznek mérlegelésre a vasúti kocsik.

 

Angyalföldi mázsaház
Angyalföldi mázsaház
Angyalföldi mázsaház
Angyalföldi mázsaház

 

Építészeti koncepció
A helyszín vizsgálata során szembeötlő az elhanyagolt ipari jelleg (rozsda övezet). A tervezés során alapvető célkitűzés volt a környezet újraformálása. Alapelv volt a „szigetszerű” megfogalmazás és abban a „központi agy” mint vezérlő egység manifesztálódása. A funkcióból adódóan az épület egyetlen testként lett megfogalmazva, a kubusból csak a központi vezérlő és személyi bejárat van kiemelve. Az organikus megfogalmazás a környezet zavaros építészeti megjelenésére próbál reagálni. A formai játékosság oldja a képet, javítja a vizuális környezeti megjelenést, anyaghasználatában azonban nem rugaszkodik el a vasút világától. A személyi bejárat az épület hossztengelyére merőlegesen helyezkedik el a megközelítés irányába elhúzva. Az épület nagyméretű felnyíló kapuja teljes mértékben a formát követve a homlokzatba simul. A bejárat hangsúlyosságát a más anyaghasználat, valamint a homorú formai megfogalmazás tovább fokozza. A szoborszerű megfogalmazás vertikálisan is megjelenik az épületet ovális alakzatban körülölelő macskakő burkolatú kiemelésben.

 

Angyalföldi mázsaház
Angyalföldi mázsaház
Angyalföldi mázsaház

 

Adatgyűjtés
A meglévő épület és a benne található hídmérleg adatait Rithli Gábortól (Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal) kaptam meg. Az épület technológiai szükségleteiben használhatóságában Kozma Mihály (Metrisoft Kft.) volt a segítségemre. A levegőszivattyús hőkazán költségét a Geosolártól kaptam meg. A hidraulikus kapunyitó berendezés megtervezésében, költségbecslésében Jánszky László gépészmérnök volt segítségemre.

Az alkalmazott építési technológiákat lásd a műleírásban.

építész konzulens: Kiss Gyula
statika: Horváth Katalin
építésszervezés: Tóth Magda

4 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »