/ AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 / AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! | Early Bird jegyek május 17 -ig meghosszabbítva / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024
Nézőpontok/Vélemény

Az esztergomi zsinagóga újjáéledése

1/6

meglévő déli homlokzat

metszet, közbülső szinti kiállítás

folyamatábra a tervezett építésről

keleti homlokzat

hosszmetszet - galériás kiállítás

Kőnig Tamás - Wagner Péter: az esztergomi zsinagóga helyreállítási tanulmánytervének címlapja

?>
meglévő déli homlokzat
?>
metszet, közbülső szinti kiállítás
?>
folyamatábra a tervezett építésről
?>
keleti homlokzat
?>
hosszmetszet - galériás kiállítás
?>
Kőnig Tamás - Wagner Péter: az esztergomi zsinagóga helyreállítási tanulmánytervének címlapja
1/6

meglévő déli homlokzat

metszet, közbülső szinti kiállítás

folyamatábra a tervezett építésről

keleti homlokzat

hosszmetszet - galériás kiállítás

Kőnig Tamás - Wagner Péter: az esztergomi zsinagóga helyreállítási tanulmánytervének címlapja

Az esztergomi zsinagóga újjáéledése
Nézőpontok/Vélemény

Az esztergomi zsinagóga újjáéledése

2009.03.26. 09:34

Cikkinfó

Szerzők:
Haba Péter

Földrajzi hely:
Esztergom, Magyarország

Építészek, alkotók:
Kőnig Tamás, Wagner Péter, Baumhorn Lipót

Vélemények:
1

Komoly sikert aratott a március 10-i műemléki tervtanácson az évtizedek óta kulturális célokra használt Baumhorn-féle esztergomi zsinagóga rekonstrukciójának Kőnig Tamás és Wagner Péter által készített terve. A belsőbe függőleges irányban mozgatható, más-más magasságban rögzíthető pódiumot helyeznének el, melynek segítségével visszaidéznék a zsinagóga eredeti térrendszerét.

Komoly sikert aratott a március 10-i műemléki tervtanácson az évtizedek óta kulturális célokra használt esztergomi zsinagóga rekonstrukciójának Kőnig Tamás és Wagner Péter által készített engedélyezési terve. A zsűritagok csak néhány észrevételt fogalmaztak meg, a munka egészét nem kifogásolták.

meglévő déli homlokzat
1/6
meglévő déli homlokzat

A hányatott sorsú épület 1888-ban épült Baumhorn Lipót tervei szerint, a 2. világháborúban bombatalálatot kapott, első jelentősebb felújítására az 1960-as években került sor. Ekkor a funkcióváltás miatt a zsinagóga belső terét vasbeton födémmel osztották meg, elbontva a női karzatot és a berendezést. A '80-as években megkezdték a külső műemléki helyreállítását, 1996-ban felújították a tetőt és a kupola héjazatát. A mostani vizsgálatok rámutattak, hogy a homlokzatok mai állapotukban néhány ponton eltérnek az eredeti kialakítástól (elsősorban a díszítmények tekintetében).

A belső tér Baumhorn-féle formáját alig ismerjük, fotódokumentációja, tervanyag nem ismert. A valahai karzat szerkezeti megoldásait, a tóraszekrény és a bima helyét sem lehet pontosan meghatározni (csak az ezzel kapcsolatos szokások alapján lehet következtetni). Simon Anna, az épületet vizsgáló művészettörténész rámutatott, hogy ezeket a részleteket fal- és padlókutatással esetleg fel lehetne tárni – mint megtudtuk, a zsinagóga mindeddig még nem esett át semmilyen szondázáson.

metszet, közbülső szinti kiállítás
2/6
metszet, közbülső szinti kiállítás

Kőnig Tamás elmondta, hogy bár a megrendelő, az esztergomi önkormányzat igénye továbbra is az, hogy kulturális központként hasznosuljon az épület, a tervezés során arra is törekedtek, hogy a lehető legtöbbet visszaidézzenek az épület eredeti belső térrendszeréből. A vasbeton födémre továbbra is szükség van, de a teret felaprózó, kisméretű, kiszolgálóhelyiségeket külön épületszárnyba helyeznék el. A vasbeton födémet középen, nagyjából a női karzat által egykor szabadon hagyott helyen átvágnák, a nyílásba függőleges irányban mozgatható, más-más magasságban rögzíthető pódium kerülne. Ez a rendszer – legalábbis részben – visszaállítaná a valahai tértagolást. Az alsó és felső szinten mozgatható falak segítségével lehetne a teret felosztani, biztosítva a variábilis használatot. Mint Kőnig kiemelte, a megrendelő elképzelése szerint a ház nagyon vegyes funkciójú lenne: színpadi előadásokra, filmvetítésekre, csoportfoglalkozásokra, koncertekre, konferenciákra, kiállításokra egyaránt alkalmas lenne.

folyamatábra a tervezett építésről
3/6
folyamatábra a tervezett építésről

A kiszolgálóhelyiségek a zsinagóga terének egységessége és a szabad alakíthatóság érdekében az épület hátsó homlokzata és a vele párhuzamos támfal közötti területen húzódó új épületbe kerülnének. Ez a helyiségcsoport a zsinagógához mindenütt üvegfallal és üvegtetővel csatlakozik, ezzel az épület történeti, zárt tömege is fennmarad. „Az 'üzemi' kubus az épités és a rekonstrukció korához is illeszkedő téglaburkolatot kap. (…) Ez a 'továbbépülő' területrész egy későbbi, a szomszédos – korábban szintén hitközségi – telkeken esetleg létrejövő újabb kulturális épület felé is kapcsolatot teremthet. (…) Ugyanakkor a ház környezete – szemben a mai lepusztult állapottal - ismét fontos, kiemelt városi területté válhat. Az épület mellett részben burkolt, részben növényzettel telepített szabadtéri rendezvényterület is kialakítható." – írja a műleírás. Az építészek a bejárat előtti Imaház utca és a támfal fölött húzódó Lépcső utca között szintén kapcsolatot hoznának létre.

A terv bemutatását követő vitán Ferkai András rámutatott, hogy a kupola 1990-es évekbeli helyreállítása valószínűleg nem követi az eredeti állapotokat – a régi fotók azt mutatják, hogy a mai látványnál sokkal tagoltabb lehetett. A homlokzatok műemléki felújítása mellett erre is gondot kell fordítani. Hozzátette, hogy a szomszédos telken építendő kulturális célú épületeknek a Kőnig-Wagner-terven megjelenő tipológiát kell folytatniuk, azaz a kiszolgálótereknek szintén a terület hátsó részén, hasonló alaprajzi rendszerben kell megjelenniük.

keleti homlokzat
4/6
keleti homlokzat

hosszmetszet - galériás kiállítás
5/6
hosszmetszet - galériás kiállítás

Ritoók Pál üdvözölte a tervet, különösen a mozgatható pódium ötletét, de sürgette az épület szondázását, mely után valószínűleg az építészeti koncepció több részletét is át kell dolgozni. Balázs Mihály is kiválónak tartotta a munkát, de kiemelte, hogy a bővítmény tetőszerkezete különösen finom formálást igényel, mert a Lépcső utcáról rá lehet majd látni. Mint mondta, félő, hogy a zsinagóga és a bővítmény közötti szűk térben könnyen felhalmozódik a hulladék, s könnyen kellemetlen, „gazdátlan" területté válik, ha a tereprendezés és az üzemeltetés során nem fordítanak rá elég gondot.

Haba Péter (szöveg); képek a tanulmánytervből

Kőnig Tamás - Wagner Péter: az esztergomi zsinagóga helyreállítási tanulmánytervének címlapja
6/6
Kőnig Tamás - Wagner Péter: az esztergomi zsinagóga helyreállítási tanulmánytervének címlapja

Vélemények (1)
sanyiahegyről
2009.03.26.
16:36

Folyamatábra = Építéskivitelezési Tanszék

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.