Közélet, hírek

Bemutatkozik a MUT Stratégiája 2013-2016

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Bemutatkozik a MUT Stratégiája 2013-2016
Közélet, hírek

Bemutatkozik a MUT Stratégiája 2013-2016

2013.06.26. 10:57

Cikkinfó

Cég, szervezet:
Magyar Urbanisztikai Társaság

Földrajzi hely:
Magyarország

Vélemények:
5

2013. május 17. óta elérhető és véleményezhető a Magyar Urbanisztikai Társaság 2013-2016. évi Stratégiáját megfogalmazó vitaanyag. A Magyar Urbanisztikai Társaság 2012 decemberében tartott Közgyűlésén új elnököt, új alelnököket és új elnökséget választott. Az Elnökség a Társaság belső fejlődésének irányait, fejlesztésének lehetőségeit a tagságra támaszkodva, a 21. századi igényeknek megfelelően kívánja meghatározni. A Stratégia kialakítása érdekében egy nyitott, báziselemeket és dilemmákat tartalmazó tervezetet fogalmazott meg, amely alapja lehet a 2013-tól zajló munkának. 

A Stratégia kialakítása érdekében egy nyitott, báziselemeket és dilemmákat tartalmazó tervezetet fogalmazott meg, amely alapja lehet a 2013-tól zajló munkának.

„Az európai urbanista szakma szervezeti keretei régen kialakultak.(...) Napjainkban Magyarországon kettős kihívás előtt állunk, a megváltozott szakmai keretek – a világméretű globális kihívások, a válság és az új törvényi szabályozás – miatti megújulási kényszer és a munkák elvesztése miatti személyes nehézségek leküzdése. (...) A magyar építész és mérnök bázisú településtervezői szakma most kezd megismerkedni és megbarátkozni az új fokozott gazdasági és társadalmi igényekkel, és a lecsökkenő fizikai tervezési feladatokkal." – írja Alföldi György, a Stratégia szövegezője.

A közelmúlt eseményei, a MUT-ban zajló aktív szakmai élet, és a tervezett Múzeumi Negyeddel kapcsolatos szakmai állásfoglalás erősítik azt a folyamatot, amely az interaktivitás igényét veti fel. A Magyar Urbanisztikai Társaság Stratégiája ezért a MUT tagjait szólítja, várja tőlük személyes tapasztalataik megosztását az ország valamennyi részéből, az urbanista szakma minden ágából beérkező elemzéseket és javaslatokat, feladatvállalásokat. Ezen párbeszéd első lépcsője az alábbi oldalon elérhető kérdőív, amelyet 2013 őszéig két újabb fog követni, tükrözve a Stratégia felépítését, szerkezetét.

A Magyar Urbanisztikai Társaság szándéka, hogy erősítse az urbanisztika szerepét, tudatosítsa művelőinek szakmai jelenlétét.

„Az urbanisztika mindazon tudások, gyakorlatok összessége, amelyeknek művelői a városok, települések, térségek fejlődésén munkálkodnak." – írják a Stratégiában.

Az ország javát szem előtt tartó gondolkodás és a közjó érdekében való cselekvés mellett a hisznek a vidéki térségek sokszínűségében és a Budapesttel összefonódó fizikai, környezeti, gazdasági és társadalmi folyamatokkal való foglalkozásban.

Ezek alapján lehet csak a “településeinket, térségeinket élhetővé tenni, a tereket és helyeket olyanná formálni, amelyek az emberek számára élhető, és ami kifejezi őket és történelmünket."

forrás: MUT

A Magyar Urbanisztikai Társaság 2013-2016. évi Stratégiájának vitaanyaga ide kattintva érhető el.

 

 

 

Vélemények (5)
alfoldi2011
2013.07.03.
12:45
Hartmann György Sándor
2013.07.03.
19:27

@alfoldi2011: Kedves Alföldi!

Tévedni tetszik!

Ez már régen eldőlt, a határozat címe: .... koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról

Most let csak igazán LigetProjekt a projekt!, igaz a kerszetségben új nevet is kapott: LIGET BUDAPEST projket.

Ryhe

Ui. Lehet, hogy ezt a szépen csengő nevet is Jancsikának - a nagy csatornamesternek (lásd a tegbapi blogbejegyzésemet)  - köszönhetjük?

Hartmann György Sándor
2013.07.01.
09:31

Ez csak egy fáradt után lövés!

Hol volt a MUT, amikor az elmúlt évben nem borította rá az asztalt az ÓÉTT-ben az előterjesztőre, és nem vonult ki az egyeztetésről, amikor az építési törvénybe ezt a passzust beleírták:

„(3a)46 A magyar történelem kiemelkedő jelentőségű helyszínein lévő, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint az állam kizárólagos tulajdonába tartozó építmények vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek, továbbá országos jelentőségű kulturális és sport rendeltetésű építmények telkére, vanlamint az azok közvetlen környezetébe tartozó telkekre vonatkozóan az ott megvalósítandó közérdekű beruházás érdekében a Kormány rendeletben megállapíthatja a beépítés szabályait.”

 

Hol van itt a későbbiekben meghatározott IVS, partnerség stb., stb.

Ezzel a várostervezők nem lettek mások, mint eszközkészítők! (Mint régen a szakszervezetek, a hajtószíj szerepkörében.)

(Már leírtam, lelki szemeim előtt látom, hogy hajolnak a kormány tagja a területet ábrázoló térkép fülé - és nyelvüket is kidugva, mint egy gyerek rajzolgatnak -, ki ezt, ki azt, és a kegyelmes asszony, pedig a fejlődés érdekében vagy matyómintát, vagy kalocsait (ez is, az is hungarikum), kér a jóváhagyásához.)

És íme, az újabb példa, a Magyar közlöny 111. számából:

4. A Kormány a 3. pontban meghatározottak megvalósítása érdekében

a) felhívja a belügyminisztert a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójának véglegesítésére, valamint

a Normafa Park kivitelezéséhez és működtetéséhez szükséges jogszabályoknak a kormány elé terjesztésére;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2013. július 31.

b) felhívja a vidékfejlesztési minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert a fővárost környező erdőterület

közparkká történő átminősítése tekintetében megfelelő szabályozási javaslat kidolgozására.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2013. július 31.

Honnan is kellene tudni az asztal körül ülőknek a részleteket – amelyben, mint mondják az Isten lakozik -, hogy hogyan is kell ezt a kérdést megközelíteni. Azon kívül, hogy az nyílt beavatkozás az önkormányzatok életébe. (Tarlós urat megint lenullázták, azon felül, hogy az átsorolásból kiknek lesz még személyes haszna?)

Ryhe

Ui. És már csak azt várom, hogy az urbanisták, akik zokszó nélkül végre fogják hajtani a parancsot – mint eddig is mindent -, a biológia egyenérték megtartása érdekében hány állami épület helyébe fognak mocsarat tervezni, mert ez a fennálló rendeletek szerint így dukál!

Vagy éppen ezért adták - hogy ezt az akadály legyőzzék - a leghatékonyabb miniszter kezébe az ügyet, mint a Kossuth tér esetében is, ahol is két ízben is soron kívül módosították az építési törvényt.

Pákozdi Imre
2013.06.26.
16:12

Nagyon fontos volna, hogy a Múzeumi Negyeddel kapcsolatos nyilatkozatukat megerősítsék. Hiába az Önök útmutatása, Ráday Mihály felszólamlása, a számtalan tiltakozó és alternatívát ajánló komment, az elmúlt négy főépítész egyértelműen elítélő véleménye a Budapest folyóirat hasábjain, ha a teljesen elszállt Baán László azt hiszi, azt tesz, amit akar.

Amúgy pedig a beleszólás, méghozzá a vétó erejű beleszólás jogát kellene követeljék. Demszky idején volt egy Schneller István, akit Demszky - a meghívója/megbízója - olyannyira becsült, hogy lemondása után is tiszteletben tartotta a városépítési elveit. Ma - konok és elhatározott Fidesz-szavazóként sem - egyáltalán nem vagyok annyira nyugodt pl. a magasházak meg nem építése ügyében, mint Demszky idején. Tarlós gyenge, és nem csak a pozíciója. A MUT, mint az urbanisták egyesülete, a priori, eleve, a természeténél fogva részese kell legyen a város alakításának! Nyilván nem tervezővállalatként. Ahhoz a tevékenységhez pénz, nagyon sok működési költség és tiszteletdíj tartozna. De a vétó joga megilleti ezt az évtizede végtelenül tisztességes vezetők által fémjelzett, igényes szakmai szervezetet.

bardóczi
2013.06.27.
19:54

@Pákozdi Imre: "dr. Baán Lászlóminiszteri biztos részéreTisztelt Miniszteri Biztos Úr!Köszönettel vettem a Társaság nevében a felkérést a tervpályázat bíráló bizottságába, de mivel levelében egyértelműen azt írja, hogy a Kormány a Városliget területén való elhelyezésről döntött, ezért nem áll módunkban részt venni a munkában. Közzétett véleményünkben/állásfoglalásunkban leírtuk, hogy nem értünk egyet a Városligetnek, mint városi szintű közparknak a további terhelésével, s elhibázottnak tartjuk a város egy már frekventált, az idegenforgalomban ismert helyének erősítését. Kinyilvánítottuk, hogy más területet, területeket javasolunk, ahol ezek a fejlesztések - akár több helyszínre elosztva - hozzájárulhatnak a város nehéz helyzetben lévő, kihasználatlan, még mindig a háború sebeit hordozó részeinek fejlesztéséhez. Remélem, nem kell külön indokolnom, hogy hűek akarunk lenni korábbi szavunkhoz (amit alaposan megfontoltunk), s ezért nem veszek részt sem én, s az elnökség senkit nem delegál a MUT tagjai közül e feladatra.Üdvözlettel:Körmendy Imreelnök"

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.