Programok

CITY-GLOBE 2015 - XXI. Országos Urbanisztikai Konferencia

1/0
Hirdetés
1/0
Programok

CITY-GLOBE 2015 - XXI. Országos Urbanisztikai Konferencia

2015.04.01. 12:29

Eseményinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Cég, szervezet:
Magyar Urbanisztikai Társaság

Esemény kezdete:
2015.04.24. 07:00
Esemény vége:
2015.04.24. 15:00

A Magyar Urbanisztikai Társaság meghívására a Területi és Várostervezők Európai Tanácsa (European Council of Spatial Planners) 2015. évi közgyűlését 2015. április 25-én, Budapesten rendezi meg. Az eseményen Európa 25 országának vezető várostervezési, urbanisztikai szervezeteinek képviselői, az európai várostervezés meghatározó szereplői vesznek részt.

IDŐPONT: 2015. április 24. 9.00-17.00

HELYSZÍN: Kesztyűgyár Közösségi Ház, 1084 Budapest, Mátyás tér 15. 

A jelentős nemzetközi szakmai eseményre tekintettel a Magyar Urbanisztikai Társaság éves konferenciáját a Közgyűléshez kapcsolódva és az European Council of Spatial Planners-CEU-val együttműködve rendezi meg. Ennek köszönhetően a MUT XXI. Országos Urbanisztikai Konferenciája idén nemzetközi lesz, és CITYGLOBE 2015 - Városi válaszok globális gazdasági és társadalmi kihívások kezelésében címmel 2015. április 24-én Budapesten kerül megrendezésre.

A Konferencia kétnyelvű (magyar, angol), tolmácsolást biztosítunk a helyszínen. A Konferenciát megelőző napon, 2015. április 23-án hívja össze a MUT az éves Közgyűlését, majd a Konferenciát követően, április 25-én tartja Közgyűlését az ECTP-CEU.

A konferencia fő témája: 

A 21. században a világ globális átrendeződésének köszönhetően a városok szerepe mindinkább felértékelődik, és a várostervezőknek új gazdasági és társadalmi problémákra és kérdésekre kell hosszú távú megoldást nyújtaniuk. A konferencián a városok egyes globális kihívásokra adott lehetséges stratégiai válaszait járjuk körbe több szempontból kapcsolódva az intelligens város kérdésköréhez. 

A konferencia fő célja, hogy bemutassa a városok – főként a rájuk jellemző tágabb értelemben vett városrendezési munkákban - lehetséges reakcióit és a kihívásokkal szembeni lépéseit, amelyek globális jellegűek úgy, mint 

- a gazdasági növekedést célzó városfejlesztés,
- az állami kiadások csökkentésének lehetőségei, 
- a városok közötti versengés erősödése (pl: innováció), 
- a lehető legnagyobb működési hatékonyság (pl: smart city),
- az energiabiztonság és fenntartható energiatervezés és 
- az éghajlatváltozás.

Szekciók

Városfejlesztés, gazdaságfejlesztés és EU-s források 
(Magyar nyelvű szekció)

Magyarországon egyelőre kevéssé közismert, hogy a települések céltudatos fejlesztése egyben a gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb megvalósulási formája is. A piacgazdaságokban az építőipari beruházások legalább fele magánberuházásként – azaz közvetlenül gazdasági eredmény elérésére – valósul meg, egyúttal hozzájárulva a munkahelyteremtés mellett a helyi gazdaság más formáinak: a szabadidő-eltöltésnek, a kiskereskedelemnek, a kulturális szolgáltatásoknak, vagy éppen a turizmusnak, a vendéglátásnak a bővüléséhez. 

Mindez elősegíti az önkormányzatok adóbevételeinek a növekedését és a szociális terhek csökkentését is. Hazánkban ugyanakkor – több sikeres kísérlet, kezdeményezés dacára – széles körben még nem terjedtek el a gazdasági súlypontú városfejlesztés módszerei és technikái. 
Fontos körülmény, hogy az EU kohéziós politika új, 2014-2020 közötti ciklusában a hazai forrásfelhasználásban az elsődleges prioritás a gazdaságfejlesztés. A városfejlesztésre, területfejlesztésre felhasználható EU források is gazdasági célokra - úgy, mint foglalkoztatás, energiahatékonyság, versenyképesség, stb. - használhatóak fel. E forrásfelhasználáshoz nagyvárosoknak, megyéknek stratégián alapuló Integrált Fejlesztési Programokat kellett előkészíteniük.

A szervezők a szekcióba ezért elsősorban olyan előadásokat várnak, amelyek – lehetőleg magyar városok jó példáinak bemutatásával, a fejlesztési programok tapasztalataival - segítik feltárni és elterjeszteni az ország fejlődése számára kulcsfontosságú szakterület már bevált, kipróbált, hatékony módszereit, megoldásait.

Környezet – klíma – energia 
(Angol nyelvű szekció szinkrontolmácsolással)

Az elmúlt években a hazai várostervezésben is közismertté vált, hogy a környezettel való bölcs gazdálkodás lényeges eleme a közvetlenül is gazdaságos településfejlesztésnek. Kiemelkedő szerepe van az energiatudatos beavatkozásokon alapuló klímatudatos városfejlesztésnek, amely körültekintő stratégiai tervezés esetén igen rövid időn belül megtérülő, és hosszú időn át fenntartható beruházások sorozatát jelenti. Mindez nem csak kellemesebbé, hanem lényegesen olcsóbbá is teheti a városi élet számos területét. 
A jól kalkulálható megtérülés nemzetközi szinten is a gazdaságilag fenntartható városfejlesztés mintaterületének tekinti a klíma- és energiatudatos városfejlesztést. Nem véletlen, hogy a közvetlen elérésű EU-s támogatások jelentős része e területre irányul, és az sem, hogy a MUT – 2015-ben először más szervezetekkel együttműködve - kitüntető címet adományoz az energiatudatos tervezésben, fejlesztésben élen járó önkormányzatoknak. 
A szekcióban a hazai előadók mellett külföldi urbanisták előadásai is hallhatók lesznek, így lehetőleg angolul jól beszélő előadókat várunk. Szinkrontolmácsolást az egész szekció alatt biztosítunk.

Smart city 
(Magyar nyelvű szekció)

Az „intelligens város" manapság talán az egyik legdivatosabb kifejezés, nem csak a magyar, hanem az európai urbanisztikában is. A fogalom azonban – talán éppen ezért – ma még túlságosan is sokféle jelentést tartalmaz ahhoz, hogy egyértelműen azonosíthatók lehessenek az egyes településeken elérhető konkrét előnyök, és az ezekhez szükséges tennivalók. A szekció a sokféle értelmezés számbavételével, valamint az egyes konkrét esetek összevetésével, a hasonlóságok és különbözőségek feltárásával tesz kísérletet egy viszonylag egységes és széles körben elfogadott definíció megfogalmazására. 
Ez ad lehetőséget arra, hogy feltárjuk és elterjesszük a megfelelő tennivalókat és az ehhez szükséges tervezési eszközöket annak érdekében, hogy a hatékony, korszerű és újszerű eszközökkel való városüzemeltetés és –fejlesztés, valamint településtervezés gazdasági szempontból fenntartható és az emberek számára is vonzó legyen. 
A szervezők ez esetben is átadható, mások számára is követhető jó példákat várnak az előadóktól, amelyek széles körben segíthetik a településfejlesztés és –működtetés megújítását.

A rendezvényen való részvételért 2 MÉK továbbképzési kreditpontot lehet igényelni. A továbbképzési igazolólapok a regisztrációs pultnál lesznek elérhetőek.

Letölthető anyagok:

  • Program (HUNENG)
  • Hallgatói regisztrációs ív (HUNENG)
  • Előadói jelentkezési lap (HUNENG)

FACEBOOK EVENT ITT!

Kapcsolódó dokumentumok:

Regisztrációs lap
Előadói jelentkezési lap
Program_HUN
Registration form
Performers application sheet
Program_ENG

Magyar Urbanisztikai Társaság

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.