építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Eger — a Dobó tér és környékének építészeti rekonstrukciója

határidő: 2008. szeptember 23. CEST 01:59
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata építészeti ötletpályázatot hirdet a város főtere, a Dobó tér és környezete arculatának megújítása és a használatnak való jobb megfelelés céljából.
A pályaművek postára adásának határideje: 2008. szeptember 22
.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata építészeti ötletpályázatot hirdet a város főtere, a Dobó tér és környezete arculatának megújítása és a használatnak való jobb megfelelés céljából.

A tervpályázat tárgya, célja
:
A Dobó tér és környékére vonatkozóan olyan építészeti tervek készítésére kerüljön sor, amelyek segítségével feltárhatók a terület fejlesztési lehetőségei, amelyek segítik a turizmust, és irányt mutatnak mind a használatra, mind pedig az építészeti értékmegőrzésre.

A tervek adjanak javaslatot Eger belvárosához és a műemléki környezethez méltó, magas szakmai színvonalú építészeti és kertépítészeti megoldásokra. A terveket az önkormányzat ajánlásként szolgáltatja a terület rehabilitációjában részt vevő tulajdonosok, ingatlan befektetők, fejlesztők számára.

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata
:
A tervpályázat meghirdetése, a kiírás árusításának kezdete: 2008. április 30.
Konzultáció az EU-s tanácsadó céggel és a főépítésszel: 2008. május 15.
A kérdések határideje: 2008. június 12.
A kérdésekre adott válaszok határideje: 2008. június 27.
A pályaművek postára adásának határideje: 2008. szeptember 22.
A pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2008. október 10.
A tervpályázat nyilvános bemutatása: 2008. október 10.
A díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2009. január 14.

A tervpályázati dokumentáció beszerzésének feltételei
:
A tervpályázati dokumentációt 36.000,- Ft (bruttó) összegért Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Csoportja (Eger, Dobó tér 2. I. emelet 8. szoba) 2008. április 30-tól szeptember 19-ig munkaidőben (8,30 órától, 16 óráig, pénteken
8.30 órától 12.00 óráig) árusítja.

A dokumentáció kifizetése az ugyanezen a címen beszerezhető postai készpénzátutalási csekken való befizetéssel, postai, banki átutalással vagy banki postai befizetéssel történjen. A dokumentáció átvételekor be kell mutatni a befizetést igazoló bizonylatot, feladóvevényt, melyen szerepeljen a közlemény rovatban: „Dobó tér és környéke ötletpályázat”. Számlaszám: 12033007-00102883-00100003.

A dokumentáció átvételét a Kiíró nevében hivatalosan eljáró szervezet elismervénnyel igazolja.

A dokumentációt igény esetén a Kiíró postai úton is megküldi a Pályázónak. A pályázónak levélben kell kérelmezni a dokumentáció megküldését, valamint a levélhez csatolni kell a dokumentáció árának átutalásáról szóló igazolást.

Kiíró:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
3300 Eger, Dobó tér 2.

Lebonyolító:
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportja
3300 Eger, Dobó tér 2. I. em. 8. szoba

Megfelelő számú és színvonalú pályázat beérkezése esetén a pályaművek díjazása
:
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 15.000.000,- Ft áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege: bruttó 5.000.000 Ft.
A megvétel legkisebb összege: bruttó 800.000 Ft.

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.

vélemény írásához jelentkezzen be »