| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Pályázatok

Év háza 2010 - pályázati kiírás

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Év háza 2010 - pályázati kiírás
Pályázatok

Év háza 2010 - pályázati kiírás

2010.04.21. 10:34

Az „Év háza" díj jogtulajdonosa és a Magyar Építőművészek Szövetsége 2010. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot hirdet megépült lakóépületek építész tervezői részére, valamint e pályázat segítségével keresi a Visegrádi Négyek Családi házai kezdeményezés magyar résztvevőit. A pályázati anyagok beadási, illetve postára adási határideje: 2010. június 11. 15:00  Eltörölt időintervallum: korábban épült házakat is vár a Bizottság !!

Nem csak a 2007. augusztus 1. és 2010. május 29. között használatbavételi engedélyt kapott épületek pályázhatnak az „Év háza 2010" díjra, hanem azok is, amelyek 2007. előtt megkapták az engedélyt – határozott az „Év háza 2010" pályázat Bíráló Bizottsága.


Az „Év háza" díj jogtulajdonosa és a Magyar Építőművészek Szövetsége (továbbiakban: Kiíró) 2010. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet megépült lakóépületek építész tervezői részére, valamint e Pályázat segítségével keresi a Visegrádi Négyek Családi házai kezdeményezés magyar résztvevőit az alábbiak szerint:

Az „Év háza 2010" díj célja
A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel a Bíráló Bizottság által színvonalasnak ítélt épületeket, a példamutató és követendő építészeti magatartást. Emellett a Pályázat a Visegrádi Négyek Családi Házai kezdeményezéshez való csatlakozásával a kiválasztott épületeknek és tervezőiknek lehetőségük nyílik a nemzetközi porondon is megméretni magukat.

A Kiíró a kilencvenes évek elején megalapított, egy évtizeden keresztül változatlan formában, több kategóriában kiírt népszerű díj újraértelmezését vállalta, ezzel az építészeti tevékenység legszélesebb spektrumának, a családi ház és a többlakásos lakóépületek szakmai szempontok alapján értékelt elismerése kíván lenni. Az alapítói szándékokat folytatva, a díjat felkaroló és jogait átvevő magánszemélyek és a Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) kezdeményezésére kelt ismét életre a szakmai és civil építészeti szándékokat integrálni képes elismerés. A 2010. évben a mozgalomhoz csatlakozott a Magyar Építész Kamara (MÉK) és az Építéstudományi Egyesület (ÉTE), ezzel az Építész Szervezetek Testülete (ÉSZT) legjelentősebb, építészeket tömörítő szövetségei egységesen álltak a díj mögé.

Jelölés
A Kiíró felkéri a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Magyar Építész Kamara, az Építéstudományi Egyesület és a Magyar Urbanisztikai Társaság országos, regionális illetve megyei szervezeteit, hogy 2010. május 10-ig jelöljenek az „Év háza 2010" pályázatra az illetékességi területükön megépült és az „Év háza 2010" részvételi feltételeinek megfelelő színvonalas épületeket.

Az így jelölt épületek tervezőit a Kiíró írásban fogja felkérni az „Év háza 2010" pályázaton való indulásra.

A jelölt és indulásra felkért épületek a továbbiakban ugyanolyan feltételekkel vesznek részt a pályázaton, mint a saját szándékból indulók, ugyanolyan formai és tartalmi feltételek vonatkoznak rájuk is.


A részvétel feltételei

Pályázni lehet bármely Magyarországon megvalósult maximum 4 lakásos lakóépülettel, lakóépület bővítéssel, felújítással vagy nyaralóépülettel.

A pályázaton olyan épülettel lehet nevezni, amely 2007. augusztus 1-je és 2010. május 29. között használatbavételi engedélyt kapott. A használatba vételi engedély jogerőssége nem feltétel.

A pályázaton történő részvételhez az építtető hozzájárulása szükséges. (ld. 3. sz. Melléklet).

Az „Év háza 2010" pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) (építész tervező(k)) indulhat(nak), aki(k) a pályázat tárgyát képező épület tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k), és tervezéséhez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezett/rendelkeztek az épület engedélyezésekor, és a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k).  Az 1.sz. Mellékleten kérjük az erre kijelölt sorban azon tervezők neveinek felsorolását, akik nevét a díj elnyerése esetén, mint a nyertes épület tervezőit kérik felsorolni.

A pályázó nyilatkozik, (2 sz. melléklet) hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn és ellene szakmai etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik.

Amennyiben pályázat tárgyát képező épület tervezésében építész társtervezők is részt vettek azok nyilatkozatai is szükségesek a pályázat beadásához (2. sz. melléklet).

Kizáró okok
Kizáró ok áll fenn azzal a pályázóval szemben, aki a Bíráló Bizottság meghirdetett bármely részvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársa vagy munkatársa volt.

Nem lehet pályázó olyan személy, aki tag vagy vezető tisztségviselő azon gazdasági társaságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, illetve ezek hozzátartozója tag vagy vezető tisztségviselő. Nem lehet pályázó az a személy, aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett.

Az „Év háza 2010" Bíráló Bizottsága
Elnök: Nagy Tamás, építész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építész Tanszékének vezetője
Társelnökök
Kálmán Ernő a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke,
Noll Tamás a Magyar Építész Kamara elnöke,
Szoják Balázs az „Év háza" díj jogtulajdonosa,

Tagok
Körtvélyesi Istvánné a korábbi „Év háza" díj kurátora,
Tóth Elek a BMGE Magasépítési Tanszék docense, tanszékvezető helyettes,
Tóth Balázs építész, a MÉSZ delegáltja,
valamint minden évben az előző év Ybl Miklós-díjjal kitüntetett építészei. 2010 évben, a 2009. évi Ybl Miklós-díjasok közül felkérésünket elfogadta Járomi Irén, Török Péter, Váncza László és Winkler Barnabás.

A Kiíró fenntartja a lehetőségét, hogy a Bíráló Bizottság összetételét előre nem látható okok miatt megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni.

A pályázati díjak, elismerések
Az „Év háza 2010" fődíjának összege 500.000 Ft.

A Kííró a Fődíj mellett külön elismeréseket adhat a Bíráló Bizottság döntése alapján.

A díjat az építész kapja. Az elismerésben részesültek a Magyar Építész Kamara által meghatározott kreditpontot kapnak. Az elismert épületek automatikusan a Magyar Építőművészek Szövetsége által kezelt Visegrádi Négyek Családi házai 2010. évi vándorkiállítás magyar képviselőivé válnak.

A Kiíró fenntartja a lehetőséget a beérkezett anyagok alapján a díjak és elismerések megosztásának, és díjazásának módosítására.

A díjazásban nem részesült pályázatokat a Bíráló Bizottság nem őrzi meg.

A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheit a kiíró átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti.

A Pályázati anyag összeállítása
A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi nyilatkozatok és engedély-másolat benyújtása.

A pályázati anyag
A pályázati anyagot nyomtatott formában és elektronikus adathordozón kell benyújtani.
Nyomtatott rész
Az építési engedélyezési dokumentációval azonos részletességű és léptékű tervek

 • Helyszínrajz
 • Alaprajzok
 • 2 db metszet
 • Összes homlokzat
 • Műszaki leírás
 • 50 m2 hasznos alapterület felett
  • 2006. szeptember 1-jét követő indított engedélyezési eljárás esetén az energetikai számítás
  • 2010. január 1-jét követően kapott használatbavételi engedély esetén az energia tanúsítvány, valamint
 • 4 db színes fénykép

fekvő A/3 méretben, dossziéba fűzve;

Elektronikus adathordozón
(CD/DVD)
A nyomtatott formában beadott anyag (a tervlapok pdf formátumban), tartalomjegyzékkel és annak megfelelően az épület címét is tartalmazó, egyértelmű névvel könyvtárba rendezett, egyértelműen és beazonosíthatóan elnevezett file-okkal.
Az elektronikus adathordozóra a kinyomtatott fotókon kívül további 6 db, azaz összesen 10 db fotó (min 300 dpi) felkerülhet, valamint további 3 db, A/3 méretű, az építész által meghatározott okkal bemutatni szándékozott tervlap (pdf formátumban).

Nyilatkozatok
Jelentkezési adatlap (1. sz. Melléklet)
Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat (2. sz. Melléklet)
Építtetői nyilatkozat  (3. sz. Melléklet)
Mindez A/3 méretű borítékban elhelyezve.

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.
A pályázati anyagra kérjük ráírni „Év háza 2010".

A Pályázat benyújtása
A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton, tértivevényesen.
A pályázati anyagok beadási, illetve postára adási határideje: 2010. június 11. 15:00
A pályázat beadásának helye: Build-Communication Kft. – 2040 Budaörs, Kolozsvári u. 8/a.
A beadási illetve postára adási határidő után érkező, hiányos, vagy a kiírásnak meg nem felelő pályázatot a Bíráló Bizottság nem bírálja el.

Bírálati szempontok
Bírálati szempontként Nagy Tamás DLA, a Bíráló Bizottság elnökének gondolatait adjuk közre:

Néhány évvel ezelőtt Jan Stempel, Prágában élő építész barátom ajánlására tagja lehettem a cseh "Év háza" pályázat zsűrijének. Négy napon keresztül egy kisbuszban ülve, 7-8 cseh kollegával jártuk az országot, látogattuk végig a versenybe benevezett épületeket. Az esetek többségében steril, neomodern családi- és társasházakat láttunk. A lakások folyóiratba illő minőségben, kiváló ízléssel berendezettek, a konyhák valóságos laboratóriumok.

Noha a meglátogatott épületek többsége a hazai terméshez viszonyítva lényegesen magasabb minőséget ütött meg, a zsűrizés végéhez közeledve kis hiányérzetem támadt. Hiányzott a könnyedség, az a fajta légiesség, amit például Jirí Menzel neve fémjelez a cseh filmben. A házak svájci tökéletességéből hiányzott a helyből fakadó poétika. Borvendég Béla amolyan tájszólásként, "akcentusnak" definiálta ezt a pluszt. Természetesen örömmel tölt el, ha egy épület átlagon felüli minőségben készül el. Önmagában ez is tett ma Magyarországon. De azt gondolom, hogy az igazán jó házakban ez az "akcentus" is jelen van.
Ezeket keressük.
"

Határidők, dátumok
A pályázat meghirdetése: 2010. április 19.
A pályaművek beadás: 2010. június 11. 15:00 óra
Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2010. október 4.

Az „Év háza 2010" értékelésének folyamata és eredményhirdetés
A Bíráló Bizottság élhet azzal a lehetőséggel, hogy az általa kiválasztott házakat élőben megtekintse, ezért is szükséges az Építtető beleegyező nyilatkozata (3. sz. melléklet).

Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó ünnepség időpontja: 2010. október 4.
Az „Év háza 2010" pályázat díjazottjainak személye az eredményhirdetés keretében kerül először nyilvánosságra. Az eredményhirdetés pontos időpontjáról és helyszínéről bővebb információ a www.evhaza.hu weboldalon lesz elérhető.

A pályázati díjak átvétele
Amennyiben egy pályázati anyagban több jogosult is szerepel, a jelen kiírás 1 sz. melléklete szerinti Jelentkezési adatlapon pályázóként megadott természetes személy lesz jogosult a pályázati díj átvételére. A jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat maguk kötelesek rendezni.

Az eredményhirdetést követően a díjak átvételének módjáról a kiíró a pályázat nyerteseit az általuk a benyújtandó jelentkezési adatlapon (1. sz. melléklet) megadott címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese az általa megadott címen nem értesíthető, és a pályázati díjat az értesítés első megkísérlésétől számított 1 hónapon belül nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. A kitűzött díjjal ebben az esetben a Kiíró belátása szerint rendelkezik.

Szerzői jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések
A Kiíró annak érdekében, hogy a pályázati anyagokat a deklarált célokra korlátozás mentesen felhasználhassa, a jelen kiírás mellékleteinek mind tartalmi, mind formai szempontból történő megfelelő kitöltését és aláírását a pályázaton való részvétel feltételévé teszi.

A pályázók a pályázaton való részvételükkel nyilatkoznak, hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti, különösen nem sérti. Ezzel kapcsolatban minden jogkövetkezményt a pályázók viselnek.

A pályázáshoz sok sikert kíván az „Év háza 2010" Bíráló Bizottsága.

További információ
Build-Communication Kft.
Tel: (23) 611-028 Fax: (23) 611-029
Email: info/kukac/buildmarketing.hu

A mellékletek letölthetők az Év Háza honlapról.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.