Épülettervek/Középület

Ezüsthársfa mint a környezettudatos nevelés jelképe

1/12

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
?>
1/12

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Ezüsthársfa mint a környezettudatos nevelés jelképe
Épülettervek/Középület

Ezüsthársfa mint a környezettudatos nevelés jelképe

2010.08.29. 09:44
MÉD

A budaörsi óvoda pályázatára benyújtott anyaggal a tervezők, Noll Tamás, Noll Márton és Böröcz Ákos célja egy a telek adottságaira válaszoló, környezetébe illeszkedő, 21. századi környezettudatos létesítmény megalkotása volt. A terv kialakítása, koncepciója elnyerte a zsűri tetszését, azt 1. díjjal értékelték.

„Minden gyermek zseninek születik, de hogy azzá lesz-e, az függ a körülményektől is"
Polgár László

I. ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A Hársfa utcai óvoda tervezése során fő célunk létrehozni egy a telek adottságaira válaszoló, környezetébe illeszkedő, 21. századi környezettudatos óvodát, amely külső-belső tereivel a gyermekek fejlődését, játszva tanulását támogatja. A tervezés szempontjai között kiemelkedő fontosságot kapott, hogy az óvoda megfeleljen az óvó-védő, szociális illetve nevelő-, személyiségfejlesztő funkcióknak. Ennek megfelelően törekedtünk arra, hogy az épület szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, elősegítse harmonikus fejlődésüket, továbbá biztosítsa egészségük megőrzését, lehetővé téve mozgás- és játékigényük kielégítését. Korunk egyik vezérfonala a környezettudatos nevelés, melynek fontos szempontja, hogy ennek jelei már az épületen, és annak környezetén is megmutatkozzanak. Így a csoportszobák kialakításakor törekedtünk arra, hogy minél közvetlenebb kapcsolat alakuljon ki a kerttel és ennek következményeként a természettel. Ezen túl komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy az óvoda környezetkímélően, megújuló energiaforrásokra is támaszkodjon. Mindemellett fontos szempontot jelentett, hogy a parkolási igények kielégítésén túl, a környezetbarát közlekedés megteremtését is elősegítsük.

A funkciósémák kialakítását alapos környezeti elemzés előzte meg, melynek eredményével törekedtünk magas szintű építészeti-esztétikai-funkcionális összhang, és minőség megteremtésére. A Hársfa utcai óvoda során elsődleges feladatunk volt létrehozni egy olyan játékos, mindemellett harmonikus rendszert, mely az időjárási körülményektől függetlenül lehetőséget biztosít játék- és mozgásigényük kielégítésére.

 

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
1/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
2/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
3/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

 

 

II. ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA HELYSZÍNI ADOTTSÁGOK, LEHETŐSÉGEK

A telek Budaörs déli, határoló oldalán az M1/M7 - Budafoki utca - Hársfa utca - Stefánia utca által övezett vegyes funkciójú tömb észak-keleti sarkán helyezkedik el. A tömb tervezett épületegyütteséből jelenleg a városi uszoda- és sportcsarnok, valamint a 24 tantermes iskola építése van folyamatban. Az óvoda, a későbbi közpark és a lakótömbök, irodaházak megvalósulásával egy új városközpont alakul ki a területen. A telek hozzávetőlegesen keleti - nyugati tájolású, amely lehetőséget ad egy, a telek hosszanti tengelyével párhuzamos épület tájolására. Ez reggeli illetve délutáni benapozást is biztosít, amely megfelelő árnyékolás technikával kontrollálható, energia nyerhető.

A telek fő megközelítése a Hársfa utca felől történik, amely az újonnan épült sportcsarnok és iskola jelentős forgalmát (mind autós, gyalogos, kerékpáros) is felveszi. Mivel a kijelölt területet (saroktelek) és így a tervezett 4 óvodát jelentős károsanyag-kibocsátás és zajártalom terheli, céljaink közé tartozik, hogy minél jobban megvédjük a tervezett funkciót ezektől a hatásoktól. A tervezett területet északról földszint+emelet+tetőtér szabadon álló családi házak, ezzel ellentétben délről, dél-keletről egybefüggő három-négyszintes közintézmények, illetve majdani 5-6 szintes irodaházak határolják. Ezért szerencsésnek találtuk, hogy a tervezett épület a jelentős szintkülönbség feloldására egyfajta átmenetet biztosít.

 

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
4/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
5/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
6/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

 

 

A szabályozási terv a dél-nyugati irányba egy később kialakított közparkot irányoz elő, mely kiemelkedően fontos szerepet játszik a leendőbeli, tervezett óvoda életében. Egy olyan külső helyszín az óvoda makrokörnyezetén belül, ami kisebb sétákra, délutáni kirándulásokra ad lehetőséget úgy, hogy az óvodások könnyen, autós forgalmat elkerülő módon tudják megközelíteni a parkot, nagy lehetőségeket rejt. Így az uszoda irányába közvetlen kapcsolat kialakítására teszünk javaslatot.

TELEPÍTÉS

Koncepciónk során fontos szerepet kapott a tájolás. Elsődleges célunk minden helyiséget napfénnyel bevilágítani, elérni, hogy az épületet a nap minden órájában átjárja a fény. Ezzel kellemes belső atmoszférát teremtünk és jelentős energiák spórolhatók meg. Megfelelő árnyékolástechnikával, illetve a később taglalt hűtési rendszerrel védekezünk a túlmelegedéstől. A tervezett épületegyüttesnek egyfelől óvó funkciót kell adnia a telek előtt-mellett elhaladó közúti forgalom okozta károsanyag- és zaj-kibocsátástól, másrészről kellemes környezetet kell biztosítania a gyermekek számára. Az épület kialakított telepítése védi a játszó udvart és az erre közvetlenül nyíló csoportszobákat, a gyermekek életterét.

Javasolt beépítésünk a keleti oldalon ezt, egy hosszanti tömeg telepítésével, a sportcsarnok és az iskola szigorúan lineáris tájolásához illeszkedően éri el. Ez a hosszanti tömeg magában foglalja a tervezett igazgatási, kiszolgáló valamit a teljes közlekedési helyiségeket. Ez az ún. „felnőtt" zóna megfelelő védettséget biztosít az erre merőlegesen kinyúló csoportszobáknak, illetve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó játszóudvarnak, a gyermekek által használt tereknek. A telepítés az északi oldalról egy pufferzónát alakít ki, amely az épületet kiszolgáló parkolókat illetve előkertet, fákkal határolt területet foglal magában, biztosítva a megfelelő védelmet és távolságot az utcafronttól.

[…]

FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉS

A tervezett épület földszint + emelet kialakítású. Az épület a már fent bevezetett módon funkcionálisan három fő zónára osztható:

Külső utca felé eső felnőtt zóna, melynek fő funkciója a gyerekek illetve az általuk használt területek védelme külső behatásoktól. Itt helyezünk el minden olyan helyiséget, amelyet elsősorban felnőttek használnak, az épület kiszolgálásához, működéséhez elengedhetetlen. A helyiségek, a keleti tájolásból adódóan a délelőtti napfény előnyeit élvezik.

A közlekedő zóna, amely az ér szerepét tölti be. Ez táplálja mind a felnőtt, mind a gyermekek által használt helyiségeket. Egy kapcsolódási, találkozási pont az épületben, amely szélességi, illetve magassági kialakítása révén alkalmas teret biztosít öltözésre, játszásra, szülőkkel illetve a többi csoportba járó gyerekekkel való találkozásra. Közösségi teret betöltő szerepe van, mely nem megfelelő időjárási viszonyok esetén egybenyitható a csoportszobákkal, lehetőséget nyújtva a gyermekek játék- illetve mozgásigényének kielégítéséhez.

 

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
7/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
8/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
9/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

 

 

A belső gyerek zóna illetve játszóudvar. A nevelés és játszás terei, ahol az óvónők személyre szabott, a tehetségek gondozásán és a lemaradottak felzárkóztatásán alapuló, általuk kialakított pedagógiai programok alapján tudnak foglalkozni a gyermekekkel.

Az épületbe lépve egy előtér majd a két szint magas központi aula, avagy nagyterem fogad. Az előtérből egy lépcső biztosítja a gyors lefelé és felfelé menő közlekedést a két szint között. A mozgáskorlátozottak külső segítség nélkül is az emeletre juthatnak az itt helyet foglaló felvonó segítségével. Az innen nyíló aula kialakítása, tájolása lehetőséget biztosít kisebb-nagyobb közösségi rendezvények lebonyolítására, a játszó udvarra való közvetlen kinyitásra. Központi szerepet játszik az óvoda életében, mely oktató-nevelő illetve sport és szabadidős funkciókat lát el. Ezt erősíti a tornaszoba közvetlen szomszédos kapcsolódása is, amelynek mozgatható, határoló fala lehetővé teszi tér további növelését. Az aulából indul a központi közlekedő rendszer legfontosabb része a két szintet összekötő rámpa, melynek kialakítása megfelelő biztonságot nyújt a gyermekek közlekedésében. A közlekedő udvarra néző üvegezett homlokzata egész napos természetes fényt biztosít.

[…]

SZERKEZET ÉS ÉPÍTŐANYAG HASZNÁLAT

Az épület külső, utca felőli homlokzati része térfalként funkciónál. A speciális falamellás burkolat délről tekintve egyfajta kérget képez az épület köré, mindezt északról tekintve gyermekrajzok formálódnak elénk. Az alapvetően fehér, vakolt falfelületeket rajzok és a lamellák által keltett síkváltások, árnyékhatások gazdagítják, és a kidomborodó üvegfelületek pedig némi betekintést engednek az intézmény életébe. Az épület udvar felőli architektúrája s különböző méretű üvegfelületek és színes falfelületek játékossága jellemzi, megtöltvén fénnyel az izgalmas belső tereket. Extenzív zöldtetőt alkalmazunk, amely javítja a mikroklímát, védi a tetőt a nagy hőmérséklet-ingadozásoktól, és így növeli az élettartamát, tehermentesíti az esővíz csatornahálózatot a késleltetett csapadékvíz elvezetéssel, a csapadékvíz jó részét a felületen megköti, pótlólagos zöldfelületet ad.

 

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
10/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás
11/12
Budaörsi Óvoda. Vezető tervezők: Böröcz Ákos, Noll Márton, Noll Tamás

 

 

NÖVÉNYALKALMAZÁS

Az óvodakert a gyerekek fejlődését, képességeinek, ismeretének bővítését, ugyanakkor a mozgás, kikapcsolódás lehetőségét is szolgálja, ezért kialakítása során fontos követelmény, hogy a gyerekek környezettel való együttéléséhez, a természet megtapasztalásához, megfigyeléséhez, gondozásához megfelelő körülményeket biztosítson. Ehhez változatos megjelenés, évszakonként változó növénykiültetés, gyűjthető, esetleg ehető termések, megfelelő arányú térburkolat, játszófelület, összességében ingergazdag környezet kialakítása szükséges. Ezért az óvoda jelképéül szánt ezüsthársfa mellett, mely a többi hárstípustól eltekintve nem veszélyezteti a gyermekek testi épségét, a tájegységre jellemző fafajták, honos növények kerülnek telepítésre.

A természetből való közvetlen élményszerzés valamint a természetközelség elengedhetetlen a gyermekek fejlődése szempontjából. Ezért a környező táj növény-és állatvilágának megismerése mellett fontos szerepet tulajdonítunk a kertgondozás megismerésének, így kialakításra kerül az óvoda belső udvarán egy olyan kiskert, ahol lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára, hogy nevelhessenek borsót, virágokat, néhány eperpalántát, különböző gyógynövényeket.

[…]


vezető építész tervezők: Noll Tamás, Noll Márton, Böröcz Ákos
szakági tervezők: Kenese István, Fok Zoltán
munkatárs: Halasi Szilárd
generáltervező: Teampannon Kft.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk