Épülettervek/Tervpályázat

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve

1/7

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve

?>
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
?>
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
?>
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
?>
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
?>
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
?>
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
?>
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
1/7

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
Épülettervek/Tervpályázat

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve

2022.04.14. 15:43

Projektinfó

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye tervpályázat

URL:
MIXA Stúdió

Tervezés éve:
2022

Stáblista

Vezető tervező:
Csontos Györgyi

Építész tervező:
Hornperger Arnold
Kulcsár Dávid
Nyárai Fruzsina

Letölthető dokumentumok:

A MIXA Stúdió megvételben részesült pályaműve a jellegzetes hortobágyi környezetre reflektálva, helyi anyagok felhasználásával egy erős "egymondatos" gesztusként próbál emléket állítani a deportálások áldozatainak. A pályaművet a tervezők leírásában mutatjuk be.

 

TERVEZÉSI ALAPGONDOLAT

Az 1950 és 1953 között a Hortobágyon létesített, szigorú rendőri őrizet alatt tartott kényszermunkatáborokba családostól ehurcolt, mintegy tízezer ártatlan embernek emléket állító, a sorsuk tragikumával korreláló, azoknak léptékébe kerülő "Emlék-Hely" építészeti megfogalmazása csakis egy erős, "egymondatos" jelkép, emblematikus forma és a helyszínből táplálkozó és abból "kinövő" objektum lehet!

Az emberek testi-lelki sérülései – az őket befogadó táji környezetük sebeivel együtt – látszólag begyógyulhattak ugyan, de a hegesedések kontúrosan mindig is kirajzolódtak – szellemi, lelki és fizikai síkon egyaránt. Az ennek ábrázolására, megmutatására emelt épület és környezetének kompozíciója az itt fellelhető, a végtelen horizontú, egyszerre kietlen és kies Hortobágy határában, az egykori táborok fókuszában jelen lévő genius loci és táj ("földsáv-szőttesek", lápos nádasok, akácos tanyabokrok, délibábos gémeskutak) történeti emlékeinek, világának elemeiből épül fel.

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
1/7
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve

TERÜLETALAKÍTÁSI, ÉPÜLETELHELYEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A markáns "logo-épület" a telek hátsó szakaszába lett telepítve (de a kiemelt vízvédelmi területet még szabadon hagyja). Egyrészt azért, hogy az így kialakult 130 m-es promenádon való épületbe jutás, az átlényegülés (a kiállítási koncepcióban megfogalmazott "pokolra jutás") időtartama minél hosszabb legyen, másrészt pedig azért, hogy a juh-hodályokat idéző, tekintélyt parancsoló tömeg fogadólátványa a távoli horizontból méltóságteljesen, ugyanakkor kissé fenyegetően is – a vele egyanyagú nádasból ilyen módon "emlékezetes helyként" kiemelkedve – a megérkezőkből meglepő hatást, kíváncsiságot váltson ki.

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
3/7
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve

KAPCSOLÓDÁS A TERMÉSZETI KÖRNYEZETHEZ

Az Emlékhely kialakításának központi eleme – a kiírás által is hangsúlyozva – a főépület a fogadó-kiállítási-szolgáltatási funkciókkal, amelyek a kiállítási útvonal vezetésében, külső-belső megjelenésükben, anyaghasználatukban, vizuális kommunikációjukban is összefüggő egységet alkotnak az Emlékhelyet befogadó, tervezett külső környezettel.

Ebbe az egységes, a helyi környezet elemeiből felépülő, de attól mégis foltként ("heg-ként") elkülönülő mesterséges (táj)építészeti környezetbe bekerülve a látogató kiszakad eredeti "természetes" közegéből, és egészen a terület kapuzattal rendelkező bejáratától kezdve bevonódik a kiállítás lényegét adó "drámába".

A terület lehatárolása javarészt az alföldi tanyák világában is előforduló növénysávok (lápos nádmező és vízisás-növényekkel beültetett "biotop"). Ezekre a lehatárolásokra ráerősít keletről egy ligetes, sövények közé rejtett kerítésekkel kiegészülő akácerdő, nyugatról pedig a gazdasági feltöltőútvonal kapuépítménnyel záruló betonkerítése (ami a szomszédos labdarúgó pályát vizuálisan is letakarja a látogatói útvonal felől).

A terület déli határvonala – a Borsósi út felől zöld-kerítésként is működő akác-liget – alatt kapott árnyékos helyet a vendégparkoló területe. A parkoló a keleti oldalra került buszparkolóktól az utcafronton nyugat felé húzódó, pihenőhelyes növénymezőkkel tagolt, színezett betonlapokkal burkolt területig hűzódik, ahonnan a látogatók a kapuépítmény "szűrő-terelő" fala mentén a bevezető promenádra jutnak. A parkoló közlekedési rendszerét egy egyirányú gerincút szervezi. A kapuépítmény mellé kerültek a biciklitárolók – a gyalogos és kerékpáros forgalomra inkább a figyelemfelkeltő kinyújtott tető irányából számítva.

A tetőépítmény nádas felőli oldalán egy robosztus, kifordítható kapu áll, aminek mozgatásával nyílik meg, vagy zárul be a terület.

Az intézmény gazdasági feltöltése a telek nyugati oldalán történik – egy betonkerítéssel a látogatói területtől teljesen leválasztva. Ez a kerítés-hurok veszi körbe az épület nyugati oldalára kerülő gazdasági udvart is a dolgozói parkolókkal, valamint itt kaptak helyet a külső közmű és épületgépészet egyes elemei is.

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
4/7
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve

A TERÜLET KÖRNYEZETALAKÍTÁSA

A Borsósi út felől megközelíthető, a ligetes akác-kerítésfal alá telepített parkolóktól és az út felé figyelemfelkeltő gesztussal kinyúló bejárati előtető alól indul a látogatói útvonal. A bevezető promenád-kapuzataként működő előtető egyrészt lehatárolja a ligetes, pihenőparkként is funkcionáló parkolóterületet, a túloldalán lévő rendezvény(dísz)tértől, másrészt pedig lezárását is biztosítja a területnek egy kihajtható falként működtetett rozsdamentes acélkapu által.

Az épület felhasított bevágásában lévő főbejárat vizuálisan felerősíti azt a beszűkülő perspektívát, amit a látogató érzékel a kapuzattól a bejáratig. A nádfalak között haladó, tudatosan hosszúra nyújtott, a ráhangolódásra így időben is lehetőséget adó útvonalba beharapó falakra helyezett installációk, feliratok (a kiállítási koncepcióban szereplő "batyujukat a kezükben tartó család művészi szobortcsoportjai") azokat a különféle tájegységről érkező embereket jelképezik, akik sok irányból érkeztek, de mindegyikük kényszerútja a "Hortobágyra" vezetett. Az idekerült hozzávetőlegesen 10000 ember neve kikereshetően a rozsdamentes acélburkolattal ellátott, homályosan tükröződő (ezáltal nyomasztó légkört és a valóságtól való elszakadást erősítő, a hortobágyi délibáb analógiájára is építő) kapuépítményre is felkerül, ami a hozzátartozók személyes megemlékezésének (mécses, virág) is helyet adna.

A látogatói forgalom bevezető szakasza mentén ez a nádmező a kiállítási dramaturgia részét képezi, az épület túloldalán pedig – már a kiállítás fő szakaszának megtekintése után – a csendes elvonulást és elmélkedést lehetővé tévő "biotop", vízfelülettel és vízi növényekkel telepített sás-mezőbe benyúló pihenőpark kerül az ezek közé benyúló sétány-csápokkal, ahol leülőfelületek, estleg az Emlékhely tematikájához kapcsolódó képzőművészeti alotások is elhelyezhetők. A két, egymással rokon, a lápokat is megidéző kertegység közé, az épület tetőtömege alá került az Emlékkert: egy újabb fedett, de nyitott plusz kiállítótereként is – a nyári és téli látogatói forgalom nagyságának különbségét is rugalmasan magába fogadva egyúttal. Az Emlékkert leálló falpillérjei és a tetőlyukasztásokon keresztül bejutó fény által kirajzolt térrészekben lehet elhelyezni a 12 hortobágyi tábor helyszínével kapcsolatos installációs elemeket. A nyitott-fedett kiállítótér specialitása a kétoldalról befutó természeti környezeten túl az emeleti tetőtömeg aljára és a falpillérek belső oldalára felfeszített szálcsiszolt rozsdamntes burkolat, annak délibáb-szerű látványával, tükröződésével.

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
6/7
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve

FUNKCIONÁLIS RENDSZER

A kiírásban szereplő látogatói útvonal lehető legteljesebb lekövetésére törekszik a terv mind kül-, mind beltérben. Az útvonal első szakaszaként szereplő, a főépület felhasított bejáratához vezető promenád után a látogatók beltérbe, majd ismét kültérbe kerülnek.

Emlékhely főépületének hosszúkás "hodály-tömege" horizontálisan és vertikálisan is két részre tagolódik.

A látogató útvonalat egy valóságból kiszakított, homályosan tükröződő kapu-vájat egyenesen a háznak viszi, ahol egy automata tömör fémkapu a forgalmat 90 fokkal elfordítva a fénnyel atmoszférikusan átjárt térbe vezeti. Az aulatér központi szervezőeleme egy vízben álló, fentről fényt kapó családot formáló szoborcsoport, ami a pusztába deportált, a (gémes-)kutak mélységét és a délibáb káprázatát megélő, talajtvesztett emberek szimbolikus megjelenítését kívánja megteremteni. Az aulatér szervezi a befelé irányuló ruhatári, a "guide"-forgalmakat, illetve a kiállítást végignézett, visszafelé jövő csoportok mozgását először a kültéri funkciók, majd onnan is visszatérve a "Peron-büfé" és az ajándékbolt irányába, majd a ruhatár érintésével a kijárat felé.

A látogatói forgalom harmadik nagy és központi szakasza maga a mozitermekkel szegélyezett, a Kiállítási koncepcióban részletesen megtervezett, 13 állomásból álló állandó kiállítás. Ide egy akusztikailag is lezárható kiállítás előtér-dobozba vezet fel a lépcső, illetve az akadálymentes lift (ezzel egyúttal a teljes felső szint is akadálymentesített). A csoportokat itt igazítják és indítják el a rendhagyó, a magastetős tér miatt háromdimenziós, helyenként átlátásokat is biztosító térsoron, melynek a kiírás szerint is fordulópontja, legfontosabb és legnagyobb tere a "12 tábor tere". A galériás tér után az alapszerkesztésből adódó struktúrába jól beilleszthető "háromdimenziós labirintuson" és a hátralévő tereken keresztül az aulába, majd a kültéri funkciókhoz jutunk.

A fenti térstruktúra levetülve szervezi az itteni látogatóforgalmat is, ami először a kilátóba juttatja el a vendégeket. A kilátó hasábja egyben a "12 tábor" terének bevilágító felülete is, melynek tetején megfelelő méretű és pozíciójú hely adódik a kiírásban említett fotózáshoz és "szelfizéshez".

A kilátó aljába visszaereszkedve az Emlékkert a mennyezeten és az oldalfalakon is tükröződő, vizuális élményt adó 12 stációs "külső-belső" terébe, majd az épület északi oldalán található meditációs pihenőkertbe vezetnek a kiágazó stég-utak (lehetőséget adva a látottak egyéni, saját tempójú feldolgozására.

A beltérbe viszajutva "Resti-büfében" adódik lehetőség az étkezésre, illetve további társas együttlétre, kikapcsolódásra a távozás előtt.

Az épület nyugati "fejépületének aljába került a büfét kiszolgáló konyhaüzem és más gépészeti egység, illetve az emeletére az adminisztratív egység a felülről és oldalról fénnyel kiemelt recepció köré szervezett tárgyalókkal és irodákkal. Ennek az egységnek külön bejárata és menekülőlépcsője van (ami a kiállítórészen a kilátó lépcsője).

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve
7/7
Hortobágyi Deportálások Emlékhelye – a MIXA Stúdió pályaműve

BELSŐÉPÍTÉSZETI, KIÁLLÍTÁSI ÉS INFOKOMMUNIKÁCIÓS KONCEPCIÓ

A belsőépítészet alapvető koncepcionális eleme az épület külsejével és környezetével való egybefonódás, összeszövődés, valamint a natur, természetes anyagok és beeső fények, tükröződések használata.

A Főépület kiemelt terének, az Aulának központi szervezőeleme, a "délibáb-szerűen" a térbe belógó "fénykút", alatta a vízbe állított központi (deportált család) szoboregyüttessel. Ez az épületrész a térnek intenzív természetes megvilágítást, fényességet, tükröződést és csillogást biztosít, valamint kiállítási szempontból fontos felületeket, tárgyakat emel ki, ami megismétlődik a kiállítási útvonal egyéb pontjain, termeiben és az irodarészleg központba helyezett recepciójánál is. A terek természetes megvilágításának másik fontos eszköze az épület tömegébe a bejáratnál és a kilátónál lévő beékelődés, mely az épülettömeg középső traktusáig is természetes fényt juttat be. A természetes fénnyel és tükröződéssel szintén nagymértékben operáló tér, a kiállítótérsor alá helyezett és azzal vizuálisan is összenyitott Emlékkert, melynek mennyezete csakúgy "a délibáb-effektet" immitáló szálcsiszolt rozsdamentes acéllemez-burkolattal borított, mint a felhasított főbejárat.

A belsőépítészeti és kiállítási koncepció másik fontos alappillére az épület magastetős tömegéből adódó térgeometria, térosztás tudatos használata. A nyeregtető és a kiállítást elválasztó falak koordinátarendszerének elfordításából olyan izgalmas és összetett háromdimenziós kiállítótér-együttes volt kialakítható, ami a Kiállítási Programban leírt különleges tartalmaknak megfelelő keretei, "emlékezetes terei" tudtak így lenni.

Az objektum kiemelt belterévé vált még a "Resti-fogyasztótér" is, amit az 50-es évek hangulatelemeit visszaidézendő sötétebb faburkolattal és világítással lett ellátva. A helyiség hosszúkás terében ötvöződnek a "füstös" restik, a box-os büfékocsik és a pályaudvarok peronjainak vizuális elemei.

MIXA Stúdió

Szerk.: Hulesch Máté

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk