építészet : környezet : innováció
Bán Ferenc rajza

Javaslat tehető a 2007. évi Palóczi Antal Díj adományozására

határidő: 2007. június 29. CEST 16:00
Az első ízben tavaly átadott díj a településrendezés területén végzett kimagasló – tervezői, oktatói, kutatói, főépítészi – tevékenység elismerésére született. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hirdetménye
Határidő: 2007. június 29.

Palóczi Antal Díj

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
hirdetménye

a 2007. évi Palóczi Antal Díj adományozásáról


Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a 31/2005. (X. 21.) TNM rendelet 1. §-a (2) bekezdésének e) pontja alapján, a miniszter által adományozható Palóczi Antal Díjjal kapcsolatban a következő felhívást teszi közzé.

A miniszter a településrendezés területén legalább 10 éven át végzett kimagasló – tervezői, oktatói, kutatói, főépítészi – tevékenység elismeréséül személynek, illetőleg tervezőcsoportnak Palóczi Antal Díjat (a továbbiakban: díj) adományozhat. A díjban külföldön élő magyar állampolgár, illetve magyar nemzetiségű, nem magyar állampolgár is részesíthető. Évente legfeljebb 2 darab díj adományozható. A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár. A díjátadás 2007. október 1-jén, az építészet világnapja megünneplésének keretében történik.

A díjat ugyanaz a személy 5 éven belül újra nem kaphatja meg és a második díj adományozását olyan eredmény, illetőleg teljesítmény alapján lehet csak javasolni, amelyet az adott személy a korábbi díj elnyerését követően mutatott fel.

A díj adományozására bárki tehet javaslatot, amelyet – levélben – az Építészeti és Építésügyi Díjak Bizottságához kell benyújtani, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztályára címezve (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1., levélcím: 1903 Budapest Pf. 314.).

A javaslattétel benyújtásának, illetőleg postai feladásának a határideje
2007. június 29-e (péntek) 14 óra.

A javaslattételnek tartalmaznia kell a jelölt személy vagy tervezőcsoport nevét/megnevezését, címét, valamint azon eredmények bemutatását és rövid indokolását, amelyek megalapozhatják a díj odaítélését. A pályázó munkásságának ismertetése írott és képi formában egyaránt történhet, különös tekintettel a díj odaítélésének megalapozására alkalmas, kiemelkedő színvonalú tevékenységére. Ezen túlmenően a pályázathoz benyújtható minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény is, amely az elbírálást segítheti, illetőleg amelyet a pályázó a bemutatkozásához egyebekben lényegesnek tart.

A javaslattételi adatlap letölthető az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapjáról (www.otm.gov.hu). További információ kérhető telefonon (441-77-59), faxon (441-77-42) és e-mailben a nagy.eszter@meh.hu címen is.


Építészeti és Építésügyi Díjak Bizottsága

 

A Javaslati adatlap letölthető az ÖTM honlapjáról

vélemény írásához jelentkezzen be »