Pályázatok/Magyar

Köztérmegújítási Nívódíj 2013

1/1

1/1

Köztérmegújítási Nívódíj 2013
Pályázatok/Magyar

Köztérmegújítási Nívódíj 2013

2013.02.21. 08:57

Cikkinfó

Cég, szervezet:
Magyar Urbanisztikai Társaság

Vélemények:
1

A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el.

1. A pályázat célja
• az értékőrző településfejlesztési kultúra érvényesülésének és az új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,
• A kulturális örökség megőrzése a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,
• a település helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen,
• a jelentős városképformáló közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányos megújításának elismerése és megismertetése,
• az igényesen megtervezett és megépített illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése,
• az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése és
• figyelemfelhívás a jó példa erejével.

2. A pályázatra benevezhetők
Az adott település arculatát befolyásoló, 2010. évtől kezdődően megvalósult, új illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.
Nem lehet nevezni a korábban Köztérmegújítási Nívódíjjal, dicsérettel vagy különdíjjal kitüntetett területet. A kitüntetettek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:

1. Városközpont, főtér kategória
2. Lakókörnyezet közterei kategória
3. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy illetve szervezet, aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; egy közterületre csak egy pályázatot lehet benyújtani.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterületmegújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött, és a közteret használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterületmegújítási program, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fenn!
A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.

A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára a köztér és környezete, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.

4. A pályázati kiírás és mellékletei

A pályázati kiírás és mellékletei kizárólag elektronikus úton tölthető le a www.mut.hu és a www.icomos.hu honlapról.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Szabó Gyöngyvér a 06 1 215-5794, és az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 212-7615 telefonszámon(hétfőtől péntekig 9-15 óra között).

A letölthető pályázati anyag tartalma:
- Pályázati Hirdetmény (PDF)
- Jelentkezési Lap (DOC)
- kötelezően használandó tabló sablon (PSD, JPG, PDF)

5. A pályázat beadása

A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni. A befizetést a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutalás közleményébe kérjük a „NÍVÓDÍJ" szót írni.

Beadási határidő: 2013. március 22. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.). Postai feladás esetén a beérkezés határideje 2013. március 22.

A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett, hiányosan benyújtott vagy a formai-tartalmi előírásoknak meg nem felelő pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

6. A pályázatra benyújtandó

• a jelentkezési lap a pályázók adataival és a jelen "Pályázati Hirdetmény" 3. pontjában megfogalmazott közreműködők nyilatkozataival
• a pályázati díj befizetését igazoló bizonylat másolata
• két darab, 100x70 cm-es, kizárólag habkartonra kasírozott, álló formátumú tabló, amely a pályázati kiírás mellékleteként letölthető sablon használatával készült és a következőket tartalmazza:
o a tabló sablon fejlécén kérjük feltüntetni a pályázat címét
o mindkét tablón a tabló sablon láblécén kérjük feltüntetni a pályázó(k), tervező(k) és kivitelező(k) pontos nevét. A Pályázó felelőssége, hogy minden, a munkában résztvevő személlyel vagy céggel egyeztessen és megjelenítse a pályázatban. A hiányos vagy téves megjelenítésért a Kiíró nem vállal felelősséget.
o a köztér történetének összefoglaló bemutatását (rövid szöveg, képek, ábrák),
o a terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait 1:1000 méretarányban
o a közterület terveit 1:500, vagy 1: 200 méretarányban,
o részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.
• a rendelkezésre álló jogerős, szükséges engedélyek másolatát
• CD/DVD lemez, amely a beadott tablók (PDF formátumban, külön fájlban) és jelentkezési lap (DOC formátumban) digitális változatát tartalmazza, összesen maximum 30 MB terjedelemben.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési Lapot", a „Nyilatkozatot", az engedélyek másolatát, a pályázati díj befizetésének igazolását és a CD/DVD lemezt.

7. A Bíráló Bizottság összetétele

A Bírálóbizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:
• Magyar Urbanisztikai Társaság– 4 fő (Körmendy Imre elnök, Zábránszkyné Pap Klára, Szilágyi Domokos, Benkő Melinda delegáltak)
• ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület – 4 fő (Dr. Nagy Gergely elnök, Kovács Erzsébet, Farkas Mária, Klaniczay Péter delegáltak)
• Belügyminisztérium – 1 fő (Krakler Judit vezető főtanácsos)
• Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 1 fő (Horváth Csilla referens)
• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – 1 fő (Dr. Mihályfi László általános vagyonelemek igazgató)
• Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ – 1 fő ( Dr. Soós Gábor főosztályvezető)

8. Pályázati díj
A Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2013" címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bírálóbizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2013" címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.
A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.
Eredményhirdetés: 2013. április 17-19 között. A díj átadása ünnepélyes keretek között a XIX. Országos Hild János Urbanisztikai Konferencián.

9. A pályaművek bemutatása
A pályaművek a XIX. Országos Hild János Urbanisztikai Konferencián, illetve a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretein belül bemutatásra kerülnek. A díjazásban vagy dicséretben nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napig a benyújtás helyén átvehetők, az ezután megmaradó pályázatokat a Kiíró megsemmisíti.

Vélemények (1)
qwark
2013.02.21.
13:47

"A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni.

[...]

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2013” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen."

 

Nemértem. Ez biznisz valakinek a MUT-on kívül?

Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk