Pályázatok/Magyar

Köztérmegújítási Nívódíj 2013

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Köztérmegújítási Nívódíj 2013
Pályázatok/Magyar

Köztérmegújítási Nívódíj 2013

2013.02.21. 08:57

Cikkinfó

Cég, szervezet:
Magyar Urbanisztikai Társaság

Vélemények:
1

A Nívódíjat az arra érdemesnek talált megújult közterek nyilvános pályázat keretében nyerhetik el.

1. A pályázat célja
• az értékőrző településfejlesztési kultúra érvényesülésének és az új értékek teremtésének a hagyományos értékek megőrzésével történő elősegítése,
• A kulturális örökség megőrzése a lehetőségek kihasználásával a települések történetiségének megőrzésével és az új környezetbe való hiteles integrálásával,
• a település helyi karakterének megőrzése és megmutatása a megújuló közterületen,
• a jelentős városképformáló közterületek történeti szerkezeti rendjével és rangjával arányos megújításának elismerése és megismertetése,
• az igényesen megtervezett és megépített illetve magas színvonalon, értéknövelő módon rehabilitált, revitalizált terek, parkok, sétálóutcák és térfalaik megismerése, megismertetése,
• az értékőrző köztérfelújításban résztvevő partnerek jó együttműködésének ösztönzése és
• figyelemfelhívás a jó példa erejével.

2. A pályázatra benevezhetők
Az adott település arculatát befolyásoló, 2010. évtől kezdődően megvalósult, új illetve értéknövelő módon rehabilitált, elsősorban központi vagy alközponti jelentőségű közterek, közparkok, sétálóutcák, üzletutcák.
Nem lehet nevezni a korábban Köztérmegújítási Nívódíjjal, dicsérettel vagy különdíjjal kitüntetett területet. A kitüntetettek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A pályázatok két kategóriában kerülnek elbírálásra és díjazásra:

1. Városközpont, főtér kategória
2. Lakókörnyezet közterei kategória
3. A pályázaton való részvétel feltételei

Pályázatot nyújthat be minden olyan személy illetve szervezet, aki/amely a köztér megvalósításában felelős tervezőként, generálkivitelezőként vagy projektgazdaként/beruházóként közreműködött. A közterület megújításában közreműködők együttesen is jelentkezhetnek; egy közterületre csak egy pályázatot lehet benyújtani.

A pályázónak mellékelnie kell a tulajdonos illetve képviselője írásos beleegyezését, ha a tulajdonos a pályázó, akkor a tervező írásos beleegyezését. A kivitelezőnek a (generál) tervező és a tulajdonos írásos beleegyezését egyaránt mellékelnie kell.

A pályázatra csak olyan közterületmegújítási programmal lehet jelentkezni, amely rendelkezik a szükséges tervekkel, engedélyekkel, továbbá megvalósítása ezeknek megfelelően történt, befejeződött, és a közteret használatba vették.

Nem vehet részt a pályázaton olyan közterületmegújítási program, amellyel kapcsolatban szerzői jogi vagy etikai vita áll fenn!
A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot.

A pályázóknak biztosítaniuk kell a Bíráló Bizottság számára a köztér és környezete, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A Bíráló Bizottság a látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban írásbeli értesítést küld a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.

4. A pályázati kiírás és mellékletei

A pályázati kiírás és mellékletei kizárólag elektronikus úton tölthető le a www.mut.hu és a www.icomos.hu honlapról.

További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság titkárságán Szabó Gyöngyvér a 06 1 215-5794, és az ICOMOS titkárságán Pakulár Ibolya a 06 1 212-7615 telefonszámon(hétfőtől péntekig 9-15 óra között).

A letölthető pályázati anyag tartalma:
- Pályázati Hirdetmény (PDF)
- Jelentkezési Lap (DOC)
- kötelezően használandó tabló sablon (PSD, JPG, PDF)

5. A pályázat beadása

A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni. A befizetést a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft. 11709002-20603557 számú OTP bankszámlájára kell teljesíteni. Az átutalás közleményébe kérjük a „NÍVÓDÍJ" szót írni.

Beadási határidő: 2013. március 22. 12:00 óra, munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között a MUT Titkárságán (1094 Budapest, Liliom u. 48.). Postai feladás esetén a beérkezés határideje 2013. március 22.

A Bíráló Bizottság a határidő után érkezett, hiányosan benyújtott vagy a formai-tartalmi előírásoknak meg nem felelő pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

6. A pályázatra benyújtandó

• a jelentkezési lap a pályázók adataival és a jelen "Pályázati Hirdetmény" 3. pontjában megfogalmazott közreműködők nyilatkozataival
• a pályázati díj befizetését igazoló bizonylat másolata
• két darab, 100x70 cm-es, kizárólag habkartonra kasírozott, álló formátumú tabló, amely a pályázati kiírás mellékleteként letölthető sablon használatával készült és a következőket tartalmazza:
o a tabló sablon fejlécén kérjük feltüntetni a pályázat címét
o mindkét tablón a tabló sablon láblécén kérjük feltüntetni a pályázó(k), tervező(k) és kivitelező(k) pontos nevét. A Pályázó felelőssége, hogy minden, a munkában résztvevő személlyel vagy céggel egyeztessen és megjelenítse a pályázatban. A hiányos vagy téves megjelenítésért a Kiíró nem vállal felelősséget.
o a köztér történetének összefoglaló bemutatását (rövid szöveg, képek, ábrák),
o a terület helyszínrajzát, városszerkezeti kapcsolódási pontjait 1:1000 méretarányban
o a közterület terveit 1:500, vagy 1: 200 méretarányban,
o részletrajzokat, fotókat, ismertető szövegeket, a köztér és térfalak élővé tétele érdekében tett lépések ismertetésével a szemléltetéshez és megértéshez szükséges módon, úgy, hogy azok kiállíthatók legyenek.
• a rendelkezésre álló jogerős, szükséges engedélyek másolatát
• CD/DVD lemez, amely a beadott tablók (PDF formátumban, külön fájlban) és jelentkezési lap (DOC formátumban) digitális változatát tartalmazza, összesen maximum 30 MB terjedelemben.

A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt „Jelentkezési Lapot", a „Nyilatkozatot", az engedélyek másolatát, a pályázati díj befizetésének igazolását és a CD/DVD lemezt.

7. A Bíráló Bizottság összetétele

A Bírálóbizottság tagjait az alábbi szervezetek delegálják:
• Magyar Urbanisztikai Társaság– 4 fő (Körmendy Imre elnök, Zábránszkyné Pap Klára, Szilágyi Domokos, Benkő Melinda delegáltak)
• ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület – 4 fő (Dr. Nagy Gergely elnök, Kovács Erzsébet, Farkas Mária, Klaniczay Péter delegáltak)
• Belügyminisztérium – 1 fő (Krakler Judit vezető főtanácsos)
• Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – 1 fő (Horváth Csilla referens)
• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – 1 fő (Dr. Mihályfi László általános vagyonelemek igazgató)
• Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ – 1 fő ( Dr. Soós Gábor főosztályvezető)

8. Pályázati díj
A Bíráló Bizottság kategóriánként egy „Köztérmegújítási Nívódíj 2013" címet adományozhat, illetve kategóriánként legfeljebb három dicséretet is adhat. Megfelelő színvonalú pályamű hiányában a Bírálóbizottság nem ad ki díjat illetve dicséretet.

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2013" címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.
A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen.
Eredményhirdetés: 2013. április 17-19 között. A díj átadása ünnepélyes keretek között a XIX. Országos Hild János Urbanisztikai Konferencián.

9. A pályaművek bemutatása
A pályaművek a XIX. Országos Hild János Urbanisztikai Konferencián, illetve a napi és a szaksajtó érdeklődésétől függően kiállítás és sajtótájékoztató keretein belül bemutatásra kerülnek. A díjazásban vagy dicséretben nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napig a benyújtás helyén átvehetők, az ezután megmaradó pályázatokat a Kiíró megsemmisíti.

Vélemények (1)
qwark
2013.02.21.
13:47

"A pályázatot bruttó 100.000,- (százezer) forint nevezési díj átutalással történő megfizetését követően lehet beadni.

[...]

A „Köztérmegújítási Nívódíj 2013” címet elnyerők egyedi érmet és a díj elnyerését tanúsító oklevelet, a dicséretben részesülők oklevelet kapnak.A díjazottak vállalják, hogy személyesen képviseltetik magukat a díjról szóló legfeljebb három nyilvános sajtóeseményen, és a díj nagyított másolatát a tárgyévben, saját költségükre elhelyezik a díjazott közterületen."

 

Nemértem. Ez biznisz valakinek a MUT-on kívül?

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.