Épülettervek/Középület

Lágy esésű épülettömeg: sportközpont és ifjúsági park Tárnokon

1/14

Északi homlokzat - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Földszinti alaprajz - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Helyszínrajz - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Keleti homlokzat - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Metszet - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Nyugati homlokzat - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Pályaszinti alaprajz - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

?>
Északi homlokzat - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Földszinti alaprajz - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Helyszínrajz - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Keleti homlokzat - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Metszet - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Nyugati homlokzat - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Pályaszinti alaprajz - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
?>
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
1/14

Északi homlokzat - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Földszinti alaprajz - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Helyszínrajz - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Keleti homlokzat - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Metszet - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Nyugati homlokzat - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Pályaszinti alaprajz - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

Lágy esésű épülettömeg: sportközpont és ifjúsági park Tárnokon
Épülettervek/Középület

Lágy esésű épülettömeg: sportközpont és ifjúsági park Tárnokon

2017.12.05. 11:30

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Hőnich Henrik (1941-2016), Paládi-Kovács Ádám

Földrajzi hely:
Tárnok

Sportközpont - Ifjúsági Park

URL:
Paládi Építész és Mérnök Kft.

Tervezés éve:
2017

Bruttó szintterület:
4500 m2

Stáblista

építész tervező: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
építész munkatárs: Vikár Zoltán, Krammer Alíz, Babicz Kristóf

statikus: Szabó István
gépész: Szalóki László, Fejes Tamás
elektromos: Karácsony István, Bucsán Miklós
tűzvédelem: Szaladják László
akadálymentesítés: Szabó Henrietta

megbízó: Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Paládi-Kovács Ádám és Hőnich Henrik célja az volt, hogy a kialakítandó közpark egyszerre adjon otthont különböző sportpályáknak, ugyanakkor kielégítse a kikapcsolódni vágyók igényeit is. Mindezt úgy kívánták megvalósítani, hogy a park a lehető legkisebb ökológiai beavatkozással fogadja be a multifunkcionális sportcsarnokot.

Építészeti koncepció

A sportközpontot is magába foglaló Ifjúsági Park (közpark) megvalósítására kijelölt terület a Tárnok Kis-Berki-dűlő ingatlana. A jelenlegi rét északnyugati oldalán két futball-pálya, északkeleti felén jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területek fekszenek, délkelet felől iskola építés céljára fenntartott –, míg délnyugatról a Benta-patak menti hosszanti telek határolja.

A Benta-patak áradásától egy 80-90 cm magas töltés védi a part menti területeket. A rét jellegű egyszintes növényzeten kívül („gyep") cserje vagy fa a területen nincs, a vizes élőhelyet kedvelő fákat a tervezési területen kívül, a Benta-patak folyását követve telepítették. A telek É–D irányban enyhén lejt, az eredeti terepre valamikor egy kisebb, jobbára földet tartalmazó dombot "hordtak".

A rendezési terv szerint az ingatlan megközelítése a Berki útról biztosított. A földút másik oldalán lévő és a Hazatérők útja közötti, jelenleg szántó besorolású és mezőgazdasági művelés alatt álló területet – a rendezési terv szerint – távlatban családi házas beépítésre jelölik ki. A koncepcionális döntés alapkérdéseit és azok megválaszolását a tervezési terület helyzete és adottságai határozták meg.

 

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
10/14
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

 

A sportcsarnok

A sportcsarnok az enyhén délfelé lejtő terep legmagasabb pontján, a telek északi sarok pontján, annak főközlekedési úthoz (Berki út) legközelebbi, legkedvezőbb helyzetben lévő részén helyezkedik el a közpark fogadó – befogadást kifejező elemeként, amely architekturális átmenet az épített környezet és a természet világa között.

Célunk az volt, hogy a sportcsarnok olyan épített létesítményé válhasson, amely nem rátelepszik a közparkra, hanem mintegy abból természetes módon kifejlődött-kinőtt plasztikus terepalakulat legyen. Ezt a célt szolgálja: a „lágy esésű épülettömeg", amelyre felfut a rét, illetve a Benta-patak felől indított, az extrém sportokat befogadó és az épületre ráfutó-ráterülő plasztikus tereprendezés és növénytelepítés, mintha a rét – északi sarkát képletesen felemelve – lepelként borulna rá és foglalja magába az épületet.

Ahhoz, hogy a sportcsarnok az ifjúsági park szerves részévé és egyben szervező elemévé váljék hozzájárul az előcsarnok transzparenciája, egyszerű áttekinthetősége, a fejépület valamennyi funkcionális elemének (előcsarnok, büfé fogyasztótér, a földszinti terasz, az emeleten megosztható előadótermek, konditerem, irodák) vizuális kapcsolata a parkkal (nagyméretű üvegfelületek); illetve az ökológiai elemek változatos és tudatos alkalmazása (zöldtető, zöldhomlokzat, a háromszintes kertészeti kialakítás).

 

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
11/14
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

 

Terület felhasználási- és telepítési szempontjai

 • a kültéri labdajátékos sportpályák kívánatos É-D hossztengelyű tájolása,
 • a kültéri pályaelrendezés leggazdaságosabb terület felhasználása,
 • 1000 méteres futópálya, melynek egy szakasza 60, illetve 100 méteres síkfutásra is alkalmassá tehető,
 • az extrém sportok pályáinak izolálása természetes elemekkel (a pihenni vágyó közönséget ne zavarják),
 • a gyalogos séta- és feltáró utak vezetése,
 • vizuális kapcsolat biztosítása az egyes funkcionális egységek között,
 • egyszerű és átlátható parkolási rendszer,
 • a lökésszerű forgalmat (mérkőzés vagy rendezvény végén) fogadni képes tágas épület előtti köztér,
 • energiatudatos (a dél felé lejtő zöldtetőre telepített napelemek és napkollektorok) és fenntartható épület (alkalmazott anyagok, szerkezetek, berendezések, műszaki megoldások, tájolás).

 

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
12/14
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

 

Funkcionális koncepció

 • az épület külső kapcsolatai egyértelműek és tisztán átláthatók legyenek a köztér felé,
 • a közönség, a sportolók-versenyzők, a szolgálati és az esetenkénti teherforgalom világos szétválasztása épületen kívül és a házon belül,
 • az épület funkcionális működésének tiszta átláthatósága a könnyű és egyértelmű tájékozódás érdekében (használat, menekülés),
 • a lelátók egyenletes feltöltése és gyors, rövid-utas kiüríthetősége,
 • a lehető leglogikusabb és legrövidebb belső közlekedési rendszer kialakítása,
 • az utcai cipős és a tornacipős forgalom szigorú szétválasztása (még a tanári-edzői-bírói is),
 • a sportcsarnok több (2-3) azonos méretű részre osztható, azonos épületgépészeti és elektromos kiszolgálás mellett,
 • az öltözőket a kültéri sportpályák sportolói az utcai cipős közlekedő felől használhassák,
 • az esetenkénti teherforgalom (koncert) a közönségforgalmat ne zavarja,
 • a fogyatékkal élők számára mind az épületbe való bejutás, mind a belső forgalomban való részvétel teljes körűen akadálymentes legyen.

 

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
13/14
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

 

További funkcionális lehetőségek

A fejépület egyes funkcionális egységei szakaszolva is működőképesek,
azaz az előcsarnok, vagy a büfé a terasszal, vagy a közönség WC stb. egymástól függetlenül (detektív rácsos elválasztás) működhet, illetve üzemeltethető, illetve a fejépület tetején gyalogosan vagy liften elérhető kilátó-terasz létesíthető, amely a büféből akár ki is szolgálható.

 

Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik
14/14
Sportközpont - építész: Paládi-Kovács Ádám, Hőnich Henrik

 

Szerkezetek, anyagok

A többcélú sportcsarnokban felület-elasztikus sportpadló lengőpadló fűtéssel;
a kültéri labdapályák és a futópálya csúszásmentes, pont- és felület-rugalmas kültéri burkolattal (recortan stb.); a mobil lelátók acélszerkezetűek és formatervezett műanyag ülésekkel; a nagy közönségforgalmi közlekedő tereket kőburkolattal javasoljuk. A vizes helyiségekben és az öltözőkben csúszásmentes greslap burkolat készül; a homlokzatokat hőszigetelt szendvics-szerkezettel és időtálló külső kéreggel látszó fehér betonnal (esetleg acéllemez, vagy szálcement lapok, esetleg préselt műgyantás lap) képzeltük el. A homlokzati üvegszerkezetek hőhídmentes acélszerkezetűek (magas szintű igénybevétel, vandalizmus); a felülvilágítók pontraszter-festésű ragasztott üvegezésűek.

A tetőfödém kettős hőszigetelésű (DUO) zöldtető (egyesíti az egyenes és fordított rétegrend előnyeit: fokozott hő-, tűz- és zajvédelem), szőnyegnövényekkel és laposan terülő örökzöldekkel valósulna meg. Opcionálisan javasolt: zöldhomlokzat rozsdamentes acélhálóra futtatott lombhullató és/vagy örökzöld növények. Előnyei: napsugárzás elleni védelem (a mögöttes felület felmelegedése 20 százalékkal csökken, légnedvesség szabályozás, oxigéntermelés, por elnyelés, évszakról évszakra másként láttatják az épületet.

Paládi-Kovács Ádám

 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.