építészet : környezet : innováció

Lakóépület nyílt tervpályázata - Budapest, V., Nyáry Pál utca 12.

A pályázat eredménye. Bemutatunk 10 pályaművet. 

Lakóépület nyílt tervpályázata - Budapest, V., Nyáry Pál utca 12. - eredménye

A Bíráló Bizottság által megfogalmazott elvárásoknak maradéktalanul és vitathatatlanul egyik terv sem felelt meg, így az I. díj nem került kiadásra

II. díjban (1.700.000,- Ft) részesült a 66. sorszámú pályamű, szerzői:
Bokor Péter, Meggyes Attila és Perneczky Iván (Villa International Rt.)

III. díjban (1.300.000,- Ft) részesült a 64. sorszámú pályamű, szerzője:
Lévai Tamás 

Megvételben (500.000,- Ft) részesült a 19. sorszámú pályamű, szerzői:
vezető tervező: Marosi Miklós és Erdei István
munkatársak: Máramarosi András, Lukács Tamás és Váczi Péter 

Megvételben (500.000,- Ft) részesült a 30. sorszámú pályamű, szerzői:
vezető tervező: Mészáros Erzsébet és Magyar Ádám
munkatársak: Kenese István, Goda Róbert, Handó József és Onodi András

Megvételben (500.000,- Ft) részesült a 33. sorszámú pályamű, szerzői:
vezető tervező: Ilyés Marianna és Pölös István
munkatársak: Andorkó  Endre, Sári Lajos, Simó Gézáné  és Simándi Gyula

Megvételben (500.000,- Ft) részesült a 40. sorszámú pályamű, szerzői:
vezető tervező: Mikó László, Gábor Kálmán és Perger Balázs
munkatársak: Mikó Balázs, Temesvári László, Kelemen Ferenc  és Rhorer Ádám

Megvételben (500.000,- Ft) részesült a 56. sorszámú pályamű, szerzői:
vezető tervező: Hajnal Zsolt
munkatársak: Hajnal Ödön, Kovács Judit, Kurucz Regina  és Lipcsei Tünde

Megvételben (500.000,- Ft)részesült a 61. sorszámú pályamű, szerzői:
vezető tervező: Palotai Tamás és Szebeni János
munkatársak: Winkler Péter, Rudi Tamás  és Bednárcsik Gábor

 

Díjazásban nem részesült pályaművek:

28. sorszámú pályamű, szerzői:
tervezők: Berzsák Zoltán, Koós Marianna, Sztojka Gábor 

18. sorszámú pályamű, szerzői:
tervezők: Dévényi Tamás, Kovács Zoltán
építész munkatárs: Takács Orsolya
statika: Szőnyi László

59. sorszámú pályamű, szerzői:
tervező: Csontos Györgyi és Pálóczi Tibor

43. sorszámú pályamű, szerzői:
Tarnóczky Tamás Attila (építész konzulens), Nagy Géza, Juhász Károly Péter


Összefoglaló értékelés és ajánlások a kiíró számára

Belváros-Lipótváros Önkormányzata a pályázat kiírásával lehetőséget kívánt adni az építész társadalomnak, hogy izgalmas, új építészeti válaszokat fogalmazzon meg arra a  nehéz kérdésre, hogyan építsünk ma egy történeti  városrészben.

A kérdésfelvetés széleskörű érdeklődést keltett a pályázatot száznál többen váltották ki és 72 team – a pályázat beadásával – megkísérelte megfogalmazni a maga válaszát.

A terveket áttanulmányozva, tanulságait újra és újra megvitatta a Bíráló Bizottság. A végső döntéshez közeledve egyre több kérdésben értettünk egyet:

Beépítés:
A telket zártsorúan kell beépíteni, a homlokzat megnyitása csak a felső szinteken képzelhető el, de sohasem takaratlanul tűzfalakat hagyva. A belső udvart körbe kell építeni.
A szomszédos udvarhoz szervesen csatlakozva, egységes térként megfogalmazva így az utcai és a hátsó épületszárny „hidakkal” történő összekapcsolódása elfogadhatatlan megoldás.

Közlekedők:
Nehéz optimumot megállapítani. Érdekes javaslatot jelentett a 2 lépcsőházra szervezett közlekedési rendszer, de más terek bizonyították, hogy egy lépcsőházzal is megoldható az épület alaprajzi rendszere és elkerülhető a hagyományos függőfolyosók alkalmazása is.

Lakásszám:
A telek optimális beépítése lehetséges 20 és 25 közötti lakásszám esetén. A 18-20 közötti lakásszám kevés, a 25 feletti lakásszámra tett javaslat eltúlzott és zsúfolt.

Lakáskialakítás:
Különös tekintettel arra, hogy az épületben tervezett lakások kisgyermekes családok számára kell hogy minőségi életteret teremtsenek; a lakások optimális kialakítása:
1 szoba + 2 db 0,5 szoba. Az egyterű karakterű lakások alkalmazása így ugyanúgy elhibázott, mint a néhány esetben rendkívül szűkös méretezésű 2 m-es szobák és 3 m-t is alig elérő nappali terek. Az alaprajzok túlformáltsága – és ezt is számos példa igazolta – ésszerűtlen alaprajzú lakásokat és helyiségeket eredményezett.

Közös helyiségek:
A garázs célszerű kialakítása 2 pinceszinttel lehetséges gépkocsi lift alkalmazásával. A lakáshoz tartozó tárolókat célszerűen az épület pinceszintjén kell elhelyezni. A közös tetőterasz, zöldtető jó lehetőséget biztosít a kisgyermekes családok számára egy kis „levegőzésre”.

Földszint:
Az épület földszintjén a nyugati szélén elhelyezett lakóházi bejárat, és a keleti szélen elhelyezett gépkocsi lift közötti területen egy egységes üzletterület kialakítása biztosíthatja a bérbeadás kedvező feltételét.

Homlokzatok:
Az épület homlokzata illeszkedően csatlakozzon a szomszéd épületekhez, a meglevő tűzfalakat takarja le, kevés anyagot használjon és visszafogottan formált. A spaletták, rácsszerkezetek alkalmazása vitatható.
A Bíráló Bizottság által megfogalmazott elvárásoknak maradéktalanul és vitathatatlanul egyik terv sem felelt meg így az I. díj sem került kiadásra. A pályázatot ennek ellenére a Bíráló Bizottság eredményesnek nyilvánította és javasolta a Kiíró Belváros- Lipótváros Önkormányzatának, hogy a II. díjas terv szerzőivel a közbeszerzési eljárás keretei között – a tervezési szerződést kösse meg.

A Bíráló Bizottság evvel a döntésével reményét fejezi ki, hogy az épület tervezése során a pályázat tapasztalatai, a megvételt nyert tervek tanulságos megoldásai, egy izgalmas belvárosi épület megteremtését segítik.

 


A bírálóbizottság összetétele

Ghyczy Emil elnök (Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat főépítésze)
Dobai János titkár (Magyar Építész Kamara)
Tagjai:
Molnár Katalin (Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat alpolgármestere)
Lőrincz Mihály (Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzat vagyongazdálkodási ov.)
Konkoly Iván (Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Részvénytársaság)
Bende Csaba (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal)
Hegedűs Viktória (Bp. Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda) 

vélemény írásához jelentkezzen be »