építészet : környezet : innováció

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – megvételben részesült: Csatai és Társa Bt.

Részletesen bemutatjuk a Csatai és Társa Bt. által készített, megvételben részesült pályaművet.

A Bíráló Bizottság részletes véleménye:
 
A pályamű a Pollack-féle épület szerkezeteihez minimálisan nyúl, mégis a múzeumi útvonal karakteres megváltoztatására tesz javaslatot az emeleti folyosók bevonásával. Ez a változtatás érdekes többlettereket hozhat létre, bár ideiglenes eszközökkel is megvalósítható.

 

a pályázat alkotói: Borka Andrea, Hoffecker Ákos, ifj. Csatai László, Kósa Balázs, Lőke Ferenc, Németh István, Szalay Mátyás

 


A főbejárat jelentőségét megtartja azzal, hogy eredeti helyén meghagyja, kiegészítésképpen kétoldalt ad akadálymentes bejáratot, de ezeket ne hangsúlyozza. Az észak-déli tengely átjárhatóságát megadja, ehhez az udvarokat a főpárkány felett két ívelt üvegtetővel fedi. Az udvarokat rendezvénytérként, ideiglenes kiállítótérként egyben tervezi hasznosítani, az udvarok használaton kívüli „ürességét” néhány betelepített fa próbálja oldani. Az üvegtető árnyékolását a karakteres árnyékhatás miatt meg kell oldani.

 

Csatai és Társa Bt. Nemzeti Múzeum megvételre került pályázata
Csatai és Társa Bt. Nemzeti Múzeum megvételre került pályázata
 

 

A program által kért terepszint alatti bővítményeket a nyugati oldalra, a szobor alá és a főlépcső mellé helyezi, kétoldali rámpával a szomszédos mellékutcák felé. Ennek köszönhető, hogy a kert többi része megmaradhat, illetve szabadon alakítható, csak a főlépcső melletti két kertrész marad fák nélkül. Ez a megoldás az épületet Múzeum körút felől láthatóvá teszi, emiatt a fák kivágása ellenére elfogadható. A rámpák a főhomlokzat látványát nem zavarják.

 

Csatai és Társa Bt. Nemzeti Múzeum megvételre került pályázata
Csatai és Társa Bt. Nemzeti Múzeum megvételre került pályázata
Csatai és Társa Bt. Nemzeti Múzeum megvételre került pályázata
 

 

Funkcionálisan tiszta, a régi épület szellemiségét és a kert egységét tiszteletben tartó megoldás. Újabb favizsgálattal döntené el a fakivágások szükségességét – ez elfogadható. Vizes játszótér a nagy fák alá kerül –a terület ilyen megoldásra nem alkalmas.

A Bíráló Bizottság a pályaművet a terepszint alatti bővítmények koncepciója és a meglévő épületre tett megfontolandó javaslatai miatt a kiírónak rangsorolás nélküli megvételre ajánlotta.


A szerzők koncepciója:

A Magyar Nemzeti Múzeum-ot úgy fejlesztenénk, emelnénk a mai kor muzeológiai, -technológiai szintjére, hogy az a későbbi fejlesztéseket, a fejlődést is elősegítse. Az épületet tiszteletben tartva igyekeztünk a külső megjelenéshez minél kevésbé “hozzányúlva” fejleszteni, az építmény különleges státusza, emblematikus mivolta miatt a legkevesebb beavatkozást ejtve a történelmi karakteren... Az épület struktúrájához és a történetiséghez igazodva alakítottuk ki a múzeumparkot, az értékes növényállomány megőrzésével, fokozottan figyelve a gyerekekre és az akadálymentes közlekedésre.

 

Csatai és Társa Bt. Nemzeti Múzeum megvételre került pályázata
Csatai és Társa Bt. Nemzeti Múzeum megvételre került pályázata
Csatai és Társa Bt. Nemzeti Múzeum megvételre került pályázata
 

 

Ezen vezérelveket szem előtt tartva készítettük pályaművünket, melyet a bírálóbizottság megvételben részesített.

 


vezető tervező: ifj. Csatai László

építész munkatársak: Borka Andrea, Hoffecker Ákos, Kósa Balázs, Lőke Ferenc, Németh István, Szalay Mátyás

 

 

1 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »