Épülettervek/Középület

MOME campus - a 3. díjas terv

1/16

MOME Campus vízió

Telepítés

A épület - axonometria

Makettfotó

Helyszínrajz és térszervezési metszet

Hosszmetszet

Légifotó

Látvány a bejárat felöl

Tudásközpont – belső nézet

Tudásközpont – átrium

A épület - térszerveződés

A épület – stúdió terek és közlekedő

B épület – térstruktúra

B épület - átriumtér

Kézirajz – MOME Szíve

Kerti pavilonok

?>
MOME Campus vízió
?>
Telepítés
?>
A épület - axonometria
?>
Makettfotó
?>
Helyszínrajz és térszervezési metszet
?>
Hosszmetszet
?>
Légifotó
?>
Látvány a bejárat felöl
?>
Tudásközpont – belső nézet
?>
Tudásközpont – átrium
?>
A épület - térszerveződés
?>
A épület – stúdió terek és közlekedő
?>
B épület – térstruktúra
?>
B épület - átriumtér
?>
Kézirajz – MOME Szíve
?>
Kerti pavilonok
1/16

MOME Campus vízió

Telepítés

A épület - axonometria

Makettfotó

Helyszínrajz és térszervezési metszet

Hosszmetszet

Légifotó

Látvány a bejárat felöl

Tudásközpont – belső nézet

Tudásközpont – átrium

A épület - térszerveződés

A épület – stúdió terek és közlekedő

B épület – térstruktúra

B épület - átriumtér

Kézirajz – MOME Szíve

Kerti pavilonok

MOME campus - a 3. díjas terv
Épülettervek/Középület

MOME campus - a 3. díjas terv

2016.03.07. 11:38

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Építészek, alkotók:
Archikon, NARTACHITECTS, Gereben Marián Architects

MOME campus tervpályázat

Stáblista

építész munkatársak: ARCHIKON, NARTARCHITECTS, Gereben Marián Architects
grafika: Ferth Tímea
tájépítészet: Mohácsi Sándor

Letölthető dokumentumok:

Átláthatóság, nagyvonalú, világos és inspiráló belső terek, többfunkciós tanulási tér. A MOME campus új épületei egyéniségek: a fiatalos új BA épületre a kortárs Tudásközpont felel, a MOME szíve kívülről szinte észrevétlen, fő gesztusai a befogadást jelölik. Bemutatjuk az ARCHIKON, a Nartarchitects és a Gereben Marián Architects által készített, 3. díjas pályaművet. 

Bevezető, tervezési alapgondolat

A MOME új campusának az emberekről kell szólnia…, személyisége befogadó, transzparens, progresszív és személyes" *.

Zugliget, a hely meghatározó. A campus a hegyvidéki táj része, minden épület külön karakter. Pályamunkánk a személyes, befogadó és inspiráló világról szól.

*Integrált Intézményfejlesztési Program - MOME Laboratory

Területalakítási, épület elhelyezési és építészeti koncepció

A belső közlekedési, térszervezési és kommunikációs rend meghatározó eleme a Farkasdy Zoltán által tervezett történeti főépület. Az épület kvalitásai és domináns pozíciója miatt ez a jövőben is így marad, bár a Campus rendkívüli jelentőségű új elemekkel gazdagodik. A főépület kelet-nyugati irányú közlekedő folyosója nemcsak az A épület, de a tőle keletre és nyugatra elhelyezkedő területek fő szervező erejét is jelenti. Erre a tengelyre szerveztük a MOME szívét és a vele szimbiózisban létrejövő innovációs központot, valamint az oktatás alapbázisát jelentó BA épületet is.

 

Telepítés
2/16
TelepítésA másik meghatározó szervező erő a főtengelyre merőleges jelentős építészeti erővel bíró, ikonikus klasszicizáló portikusszal is megjelölt, észak-déli kereszttengely. Erre a tengelyre szerveztük az A épület meghatározó, reprezentativitást is igénylő funkcióit, az alagsori coworking teret (jelenléte üzenetértékű ebben a pozícióban), az egyetem szellemi irányítócentrumát (rektor, kancellár, adminisztráció), az auditóriumot és a hozzá kapcsolódó közösségi tereket. A két tengely találkozásánál képzett új vertikális hangsúly a többi új épület belső átriumával együtt az átláthatóságot, a belső kommunikáció lehetőségeit gazdagítja.

A MOME szíve az új inkluzív központi bejárat, a Zugligeti út szintjéről, a külső környezettel kommunikáló előtérről nyílik. Belső terei nagyvonalú egységet képeznek, de flexibilisen oszthatók. A fő irányokra szervezett átlátásai és útvonalai kapcsolják össze a külső terekkel és a csatlakozó MA és Tudásközpont épületekkel egy-egy emelkedő közösségi téren keresztül, de az új műhely és műterem-média ház is szervesen kapcsolódik a térrendszeren keresztül a többi oktatási épülethez. A Gondűző az egyetem legrégebbi épületeként megújulva, de továbbra is megőrzi azt a különlegességét, ami a hozzá kapcsolódó emlékekkel, történetekkel gazdagítja a Campust. A koncentrált beépítés mellett a terv maximálisan törekszik a Campus park értékeinek megőrzésére és gazdagítására.


Helyszínrajz és térszervezési metszet
5/16
Helyszínrajz és térszervezési metszet
Szabadtér-építészet

A városfejlődési folyamatnak tekinthető növekvő beépítettség mellett Zugliget fő értéke az a természeti környezet, ami elsődlegesen a budai hegyek erdőiből és a telkeken belüli magas arányú zöldfelületi értékből áll. Tehát a szabadtér-építészeti megoldás a jelentős fejlesztésnek úgy kell megfeleljen, hogy a terület elsődleges értékét a lehetőségekhez képest megőrizze vagy középtávon rekonstruálja.

Szabadtér-építészeti koncepciónk az alábbi pontok mentén foglalható össze:

  • A telek gépjárműfeltárása a keleti és a nyugati telekszélek zónájára korlátozódjon.
  • A gyalogos közlekedés funkcionális terhelésének jelentős részét a MOME Szíve bonyolítja le épületen belül, lehetőség van a kert magas zöldfelületi arányának megtartására.
  • A projekthez kapcsolódó intenzív fásítással ki kell és lehet alakítani azt a lombkorona struktúrát, ami egy évtized alatt képes kompenzálni az intenzív beépítési program térfoglalását.
  • A campus területének átjárhatósági modellje mellérendelő viszonyokat alakít ki az egyes célpontok között és biztosítja a racionális legrövidebb elérés irányait.
  • A zöld szőnyegre letett épületek között, átjárható szövetet alkotó burkolati struktúra csomópontjaiban kaphatnak helyet a sokszínű kerti programelemek.

Az 1878-as térképrészlet szerint a Gondűző-villa szabadon álló épületéhez egykoron a jelenlegi telekhez mérhető parkosított zöldfelület csatlakozott, nagyobb gyepes előteret hagyva az épület előtt.


Makettfotó
4/16
MakettfotóA főépület mögé szorított Gondűző-villa nem illeszkedik a jelenlegi struktúrába, így tervezői cél, hogy ezt a kontrasztot értékké formáljuk. A tervezett gyalogos burkolat struktúrája jól mutatja, hogy míg a többi épület felfűződik egy közös rendszerre, addig a Gondűző-villa épülete lankás terepi magasponton, szoborszerűen szabadon áll, amely terepalakítás befejezett egységgé változtatta a bővített főépület és a Gondűző téri viszonyát.

A telek szinte teljes oldalán megközelíthető a Zugligeti útról. A campus főbejárati zónája az egykori telekkialakításhoz hasonlóan, a geomorfológiai adottságoknak megfelelően, a déli részen alakítható ki, nyitott, fásított köztér formájában.

A telken belüli gyalogos közlekedés vezérelve is a nyitottság volt, ezért - habár a főbb funkcionális kapcsolatok mentén burkolt felületeket hoztunk létre - alapvető cél az, hogy a diákok szabadon mozoghassanak a kertben. A terepadottságoknak köszönhetően lehetőség nyílik a több szintű érkeztetésre, izgalmas közlekedési térszintek létrehozására.

 


Légifotó
7/16
Légifotó


Funkcionális igények elhelyezése, téralakítás

MA épület

A jelenlegi földszint, mint a történeti megérkezés helye a hagyományos vezérszint. Új elem, hogy a MOME szíve térszín alatti és a MOME campus park térszíni kapcsolatai a volt alagsori szint felértékelődését jelentik, a padlószinthez igazodó új terepszintek, a közvetlen kertkapcsolat hozza kiemelt helyzetbe. Az első emelet, a piano nobile az oszlopsor mögötti nyitott teraszkapcsolattal még reprezentatívabbá válik. A második emelet az általános szint, a tetőtér a belső kreativitás terepe.

a belső funkcionális elrendezés alapelvei:

közlekedőterek, közösségi terek - A közösségi tereknél a szinteken belüli és a szintek közötti átláthatóság és átjárhatóság a cél. Az aula feletti födémek áttörésével a teljes épület vertikálisan is átlátható, vagy a kétszintes coworking tér felső szintje egyben az igazgatás lobbytere, összeköti az intézményvezetés, az adminisztráció és a vendégek útvonalát, kapcsolatteremtési lehetőséget teremtve. A volt középfolyosó a felsőbb szintekkel, lépcsőkkel, légterekkel áttört, újraértelmezett izgalmas tér.

oktatási terek - Az oktatói bázisok a hallgatói zónákban szigetszerűen telepítettek. Az oktatói terek meghatározott helyekre kerülnek, környezetükben otthonterek, műtermek helyezkednek el. A szemináriumi terek az auditórium szintjén találhatók, így ezek az interdiszciplináris találkozások legfontosabb helyszínei a MA épületen belül. Az Elméleti Intézethez kevésbé csatlakoznak otthonterek, a hagyományosabb cellás rendszere miatt a földszinten elhelyezett, így a központi folyosó ideális maradhat a BA épület felé történő átközlekedésre is. A második emelet az Építészeti Intézet a tetőtér beépítés a Design Intézet számára nyújt kreatív elhelyezést.


A épület - térszerveződés
11/16
A épület - térszerveződés

menedzsment és adminisztráció - Az új irodaszárny gyakorlatilag minden szinten csatlakozik a meglévő épülethez. A főbejárattal szemben, a földszinti tengelyben alakítottuk ki a rektori kabinetet. Az igazgatási szárny első emeletén, a piano nobile-n található a Kancellári hivatal. Az igazgatási szárny második emeletén helyeztük el a Gazdasági Igazgatóságot, mivel az Auditórium légtere miatt egyedül ezen a szinten nincs közvetlen szintbeli átközlekedés, mely itt kevésbé fontos. A tetőtérben helyeztük el a Brand kommunikációs iroda és a Global helyiségeit, hiszen ez a szint szervesen kapcsolódik az oktatói hallgatói zónához. A hallgatókhoz közvetlenül kapcsolható TIOK helyiségei a Mome szíve feletti terepszinten lévő központi coworking helyiségből nyílnak, mögöttük a háttérirodák és a Campus Igazgatóság irodáival. Az igazgatási szárny külön közlekedővel is rendelkezik, így az egyes egységek egymás közvetlen zavarása nélkül is elérhetők.


BA épület

A BA épület három főszintet, és két kiegészítő szintet tartalmaz. A földszint, emelet és második emelet nagyon hasonló karakterű, egy-egy szint alapvetően négy nagy téri egységbe szerveződik: a vertikális fő közlekedést biztosító többszintes aulatérbe, a hozzá kapcsolódó flexibilis használatot biztosító otthontérbe, a projektek és kiscsoportos órákat befogadó szemináriumi terekbe, valamint a vizes csoportokat, a füstmentes lépcsőházat, a felvonót, és a felszálló gépészeti aknákat tömörítő téri egységbe.

A pinceszint tartalmazza a gépészeti helyiségeket, a különböző célú tárolókat, és az üzemeltetéshez szükséges helyiségeket. Ez a szint egy földalatti folyosóval kapcsolódik az A épület alagsori közlekedő tengelyéhez.

A tetőtéri szintre helyeztük el a HÖK és DÖK tereit és a szaunát, valamint a tetőteraszon otthonos megoldásokkal kialakított kis tetőkertet, pihenődekket, és hasonló otthonos elemeket. Az épületgépészet kültéri, elsősorban a hűtés kondenzátor egységei akusztikailag és vizuálisan elválasztott módon szintén itt helyezkednek el.


B épület - átriumtér
14/16
B épület - átriumtér


A belső funkcionális elrendezés alapelvei:

közlekedőterek, közösségi terek - A tereket úgy alakítottuk ki, hogy a primer közlekedőterületekhez közvetlenül kapcsolódjanak olyan köztes terek, melyek alkalmasak a csoportosulásra, informális kommunikációs helyzetek generálására, valamint intenzív és inspiráló vizuális és verbális kapcsolatok kialakulására.

otthonterek - Az otthonterek a nagy pillérközökkel tervezett épületben szinte teljes mértékig flexibilisek. Ez azt jelenti, hogy az oktatási céloknak és az adott hallgatói szakmacsoportok igényeinek megfelelően a tagoltabb kisebb terektől a kevéssé tagolt terekig lehet alakítani a belső térstruktúrát. A rendszer rugalmassága lehetővé teszi a változó igényekhez való igazodást.

oktatási terek - A projekt illetve szemináriumi terek is nagy rugalmassággal illeszthetők a konkrét - esetleg - időben is változó igényekhez. Akusztikailag igényes mobil falak alkalmazásával akár napi szinten is össze lehet nyitni, vagy elszeparálni egyes tereket.

tetőtéri helyiségcsoport - A tetőtérbe helyezett helyiségcsoport a campuson töltött nem oktatási tevékenységekhez kapcsolódik, elsődleges céljai a rekreáció és a kommunikáció szolgálása. Kialakítása szabadságot és kreativitást sugall, ezek elsősorban a stresszoldásról és a jókedv fenntartásáról, valamint az önigazgatás megéléséről szólnak.


B épület – térstruktúra
13/16
B épület – térstruktúra


MOME szíve

A MOME szíve az „A" épületet a Tudásközponttal, a Műhelyházzal, Média- és Műteremházzal összekötő egyszintes belső tér, ami mivel a térszín alatt helyezkedik el, így létéről kívülről csak a Zugligeti út felőli főbejárati hasíték, valamint süllyesztett zöld átriumai árulkodnak. A MOME szíve a térszínen zöld felület és követi a terep természetes lejtését, így a campus parkja átjárható, az alatta húzódó központi tér pedig észrevétlen marad, és a campus épületei is megőrzik pavilonos karakterüket.

A belső funkcionális elrendezés alapelvei:

közlekedőterek, közösségi terek - az „A" épület lefelé bővített, szélesített lépcsőháza finoman ereszkedő lépcsős térré formálja a Zugligeti úttal párhuzamos belső közlekedési tengely meghosszabbításában kialakuló közösségi teret, amit a bejárati tengely köt át a Műhelyház és Médiaház terei felé. Az így kialakuló belső közlekedési felületek kijelölik a természetes bevilágítást és átlátásokat biztosító átriumok pozícióit, amik mind a közösségi tereket, mind a lehatárolható és összenyitható fő tereket (auditórium, kantin, könyvtár), mind pedig a külső zöld teraszokat és azok kapcsolatait szervezik.


Kézirajz – MOME Szíve
15/16
Kézirajz – MOME Szíve

auditórium – a sík padozatú mobil válaszfalakkal mind akusztikailag, mind vizuálisan könnyen leválasztható tér a közösségi és közlekedő felületekkel összenyitva természetes megvilágítású és közvetlen külső tér kapcsolatú diszponibilis térré válik, ami kiállítások és egyéb rendezvények alkalmával tetszőlegesen átalakítható és integrálható az épület tereihez.

kantin – a tér szerves része a MOME szíve belső közösségi terének közvetlen Zugligeti út felőli teraszkapcsolattal, leválasztható büfé és konyha kapcsolattal, intenzív légcserét biztosító gépészeti rendszerrel kiépítve.

könyvtár – a kortárs könyvtár kialakítási és használati trendeket követve a könyvtár közönségforgalmi és raktár területei azonos szinten közvetlen térkapcsolatban helyezkednek el, elősegítve az intenzív és elmélyült kutatómunkát és emellett felületet biztosítva akár oktatási célra is.

 

Tudásközpont

A Tudásközpont területei elsősorban a MOME szíve terein keresztül közelíthetők meg. A MOME szívéhez tartozó lépcsős tér vezet fel az épületszárny emeleteire, ahol három szinten és a tetőtérben kerülnek a fő funkciók egy lépcsőkkel és átkötő hidakkal szabdalt átriumtér köré szervezve. Emellett lehetőség nyílik a telekhatár mentén kialakított parkoló területek felőli gazdasági feltöltésre is, a zárt közlekedő és vizesblokk maghoz kapcsolódóan. A térszínen, az „A" épület és park felőli bejáratokon keresztül is elérhetőek a Tudásközpont belső terei a Műhelyház és Médiaház bejárataival egy szintben. Az épület belső terét tekintve az emeleti szintek két traktusra oszlanak: az utca felé eső keskenyebb oldalon jellemzően kisméretű, cellás, zárható helyiségek foglalnak helyet, míg a belső részen, a szélesebb felületen egyterű munkaterek alakulnak ki, beúszó térzárványokkal osztva. Az alápincézett épület alsó szinti tereinek megközelítését a MOME szíve emeletre vezető lépcsős tere alatt kialakuló szintén lépcsős tér is szolgálja, aminek amfiteátrum-jellegű kialakítása és vizuális kapcsolatai elősegíti tereinek intenzív kapcsolatát a felső szintekkel. Az épület tereinek a szervezésében alapvető szempont volt a szintek jól látható lépcsőkön keresztüli megközelíthetősége és átjárhatósága, de a füstmentes lépcsőházat, liftet, vizesblokkot, gépészeti rendszerek aknáit magába foglaló mag is helyet kap az épületben.

A belső funkcionális elrendezés alapelvei:

fő területek – a MOME szíve terei felett az 1. emeleten Doktori Iskola, Képzési Központ és Tudásközpont, a 2. emeleten az Inkubátorház, a 3. emeleten a Laborok a tetőtérben az apartman szobák és a kapszulahotel terei helyezkednek el.


Tudásközpont – belső nézet
9/16
Tudásközpont – belső nézet
egyéb területek - pinceszinten részben kiszolgáló funkciók (raktárak, gépészet), részben pedig közönségforgalmi másodlagos területek (fitness, zenei próbaterem) helyezkednek el. Az épület kiegészítő zárt vertikális közlekedő magja egyben annak a gépészeti gerince is, a mag felett a tető síkja alá rejtett berendezések vizuálisan és akusztikailag is védett helyzetbe kerülnek.
légtér – az átláthatóságot és a természetes fény megvilágítást elősegítő átrium az épület elsődleges közlekedési és kommunikációs zónája. Az emeleti traktusok légtéren áthidaló felületek kötetlenebb munkavégzésre és kooperációra is használható területek, emellett minden szinten a belső átrium egy része a födémszélek között állandó tartózkodásra alkalmas kifeszített háló tovább oldva a terek kontúrját és meghatározott használatát.

 

Építészeti formálás, anyaghasználat, műszaki igényszint megfogalmazása

MA épület

Cél, hogy az épület a tervezett bővítés után is megőrizze karakterét. A Zugligeti út felől a homlokzat és tetőkontúr megőrzését alapvetésnek érezzük, változást csak a belső oldalon javaslunk. A bejárati tengely és a hátsó szárny pozícióját valószínűsíthetően a Gondűzőtől való távolságtartás szándéka indokolta. A Gondűző egy tágas parki környezetet kíván maga körül, így a szükséges új bővítés helye sem kerülhet közel hozzá. A tervezett új épületegység tehát a hátsó szárnyat folytatja, léptéke inkább jelzésértékű, mint domináns, a Budakeszi út felé a Műhelyházak folytatásaként jelenik meg. A szükséges jelentős használati területnövekményt a meglévő alulhasznosított alagsori szinten, és tetőtér beépítésen keresztül lehet biztosítani. A hátsó szárny mellett az új terepszintet padlószinthez igazítva a Gondűző előtti lejtős parkterület és a MOME szívéből feljövő zöld rámpa és a Campuspark találkozik, kijelölve az épület új kertkapcsolatát. A homlokzat is erre rezonál, a volt alagsori ablakok helyett nagyobb üvegezett átjárókat terveztünk. Télen zártak, jó időben nyitva akár külső belső co-working térként is szolgálhatnak.

A tetőtér beépítés a Zugligeti úti szárnyban a meglévő kontúron belüli, síkban tartott, a felülvilágítók felett a tetővel homogén árnyékoló fut végig. A bővítés a hátsó szárnyat felülről is finoman keretezi, lehetőséget adva a magasabb térdfal kialakítására és nyílászárók elhelyezésére is. A bővítés homlokzata homogén fátyolszerű hártyával borított, finom pálcaszerű felhasításai nem kívánnak konkurálni a meglévő épület ablakarchitektúrájával, inkább lágyan keretezik azt.
A belső átalakítást a meglévő épület szigorú tengelyességének és puritánságának megtartása mellett, az interdiszciplinaritás, az átjárhatóság megkövetelte innovatív és kreatív újrahasznosítás tervezői szemlélete jellemzi. A meglévő helyzetek átértelmezésével létrejött új belső világ szolgálja a képzés új szemléletét, ahol a tanulási táj új formája jelenik meg egy történeti épület falai között.


A épület - axonometria
3/16
A épület - axonometria

BA épület

Az új BA épület minden ízében-elemében a kreativitást, a hallgatók és tanárok közti intenzív kommunikációt, az interdiszciplinaritást, a szakmaiság és a szabad gondolkodás értékeit kívánja szolgálni és kommunikálni. Terei lehetőséget nyitnak minderre, sőt generálják ezt a szemléletet. A tehetséges ifjúság számára ad ez az épület teret, az első szakmai évek számára, ezért a rendezettség és a szabadság egyensúlyoz téri keretei közt. A térrendszere megalkotásakor kifejezett tervezői szándék volt, hogy a különböző szakirányba tanuló és eltérő évfolyamokra járó diákok számára megadja az együttműködés az egymás munkájára, életére való rálátás lehetőségét, miközben a flexibilis és differenciált térhasználat lehetőségeit is felkínálja!

Ez az épület, illetve az ebben zajló élet előszobája egy későbbi, egyre érettebb és fegyelmezettebb (de örökké kreatív) művészi életpályának.

MOME szíve

Az „A" épület és a Tudásközpont között elhelyezkedő tér a természetes tereplejtés alatt kialakuló zöldtetős terep építmény, ami a Zugligeti út felől egy hasítékként jelenik meg visszahúzott síkú üveg megnyitással, kijelölve a főbejárati pozíciót. A MOME szíve mindkét átriumára és a Műhelyház felé néző függőleges felületei is teljes felületen üvegezettek, elősegítve ezzel az intenzív természetes megvilágítást, valamint közvetlen térkapcsolatokat, átlátásokat.

Tudásközpont

Az épület a MOME szíve belső tere felett helyezkedik el, összenyitott légterének köszönhetően azzal intenzív téri kapcsolatban. A Tudásközpont tömegét a természetes terepszint felett három szint és kontyolt tető alkotja, így a terepből kinövő, a campus pavilonos jellegét erősítő épületszárnyként jelenik meg.

ARCHIKON, NARTARCHITECTS, Gereben Marián ArchitectsA Bíráló Bizottság véleménye

A pályamű az A épület tengelyei mentén hozza létre az új funkciókat, egyben e tengely mentén össze is köti az egyetem épületeit. Az A épület keresztszárnyának északi meghosszabbításával szervesen bővít, új területeket nyer. Bár e bővítés felosztja ugyan a parkot, de ezzel önálló intim külső tereket hoz létre és a Gondüző villának is teret hagy. Az A épület két oldalán azonos távolságban telepített új épületek azonos utca felőli homlokzathosszal, hasonló méretű tömeggel az A épületével azonos (világos ) színezéssel jelennek meg. Így a fő nézetből az A épületet szabadon hagyva, azt mintegy keretbe helyezve tisztelik meg Farkasdy Zoltán alkotását. A „ B" épület és a Tudásközpont homlokzatai lyukarchitektúrájukkal mégis megkülönböztethetők, az új épületek termei azonban kissé sematikusak.

Az új épületek építészetileg nem feltűnőek, nem a legújabb irányzatokat képviselik, hanem nyugodtan illeszkednek környezetükbe.

Az A épület és a Tudásközpont közé, a füves felszín alá került a MOME szíve helyiségcsoport. Utca felőli bejarattal, fákat befogadó, bevilágító, felszínre fellépcsőző átriumokkal. A MOME Szíve alapvetően jól használható, oktatási és közösségi funkciókra is. A két nagyméretű átrium és az egyszintes kialakítás miatt az ideálisnál nagyobb alapterületű. A belső terek kialakítása változatos, számos vizuális és légtérkapcsolat jellemzi. Tehát nagyon jó a közösségi terek és közlekedők térszervezése, következetes megoldásokat kapunk a horizontális és vertikális ( szintén téren belüli és szintek közötti ) átláthatóság megteremtésére.

A pályázat alkotói láthatóan jól ismerik a MOME épületét. Sajnálatos, hogy a megadott program nagy méretű műtermei helyett több kisebb szemináriumi termet tartalmaz a pályamű, melyek összenyitásával sem jön létre a szükséges, kiírt nagyságú előadótér.

A B épületben alkalmazott fémháló kedvezőtlen, ketrecérzést ad, meggyőző és szellemes a többfunkciós tanulási táj storyboard- szerű bemutatása, dicséretesek a pályamű szabadkézi grafikai elemei. Úgy az építészeti, mint a hallgatói ábrák jól közvetítik a MOME életének hangulatát. Az épületek a nagyvonalú belsőépítészeti és látványos infógrafikai megoldásaik révén, valamint attraktív falburkolataiknak köszönhetően belül sokkal izgalmasabbak, mint ahogy az a külső formaadásukból és tömegképzésükből következne.

Az átriumos épületkialakítások több szempontból segítik az energiahatékonyságot. A kompakt épületkialakításból adódóan az új épületek környezeti lábnyoma alacsony.

A Bíráló Bizottság egyéb értékei mellett is kiemelten értékelte a sok és tágas közösségi teret, ami az átgondolt belső téri struktúrákkal együtt pozitív hatással lehet az intézményre nézve. Ezért a pályaművet III. díjban részesíti.Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.