építészet : környezet : innováció

Paks Városi Művelődési Központ bővítésének és felújításának tervpályázata

Megvételben részesült a 3. sorszámú pályázat
Tervezői: Török és Balázs Építészeti Kft., Budapest
Balázs Mihály, Kelner Krisztián, Kuti István, Debreczeni András

Megvételben részesült a 3. sorszámú pályázat
Tervezői: Török és Balázs Építészeti Kft., Budapest
Balázs Mihály, Kelner Krisztián, Kuti István, Debreczeni András

 

homlokzatok
homlokzatok

Részletes bírálat:

Roppant ellentmondásos pályázat. A műleírásban megfogalmazott koncepció tiszteletre méltó attitűdöt vázol, amennyiben a meglévő építészeti karakter megtartását, mint kultúrtörténeti érték megóvását javasolja. Szándéka szerint a „bővítmény” építészeti karaktere, térbeli rendje új kontextusba helyezi a meglévő, megmaradó épületet.

E célt a pályázók elérték, azonban az eredmény több szempontból is kérdéses. Az új épületrész nem kapcsolódik szervesen a meglévő házhoz. A kemény, határozott bővítés, amely új rendet kíván kialakítani, teljes mértékben elbizonytalanítja a megmaradó épület (egyébként tiszteletben tartani, óvni kívánt) homlokzati rendjét, léptékét. Az alkalmazott homlokzati struktúra, a „minta-szerű” anyaghasználat és a nyílászárók mérete, elhelyezése lépték-zavarossá teszi a kialakuló új együttest.
Különösen a homlokzati rajzokon érzékelhető a megmaradó házrészek makett-szerűvé válása.

Az épület bővítése részben a javasolt bővítési irányba, részben előre történik. Az új próbatermi „szárny” működőképes, azonban a közlekedők között elhelyezett öltözők „kényszerforgalma” erősen túldimenzionált megoldás. Nagyobb problémát jelent, hogy ez a blokk nem működtethető a ház többi részétől függetlenül, hiszen vagy a szakköri helyiségeken keresztül, vagy a földszinti foyer-en keresztül érhető csak el.

Az új épületrész másik hangsúlyos része az előre történő bővítés, mely az új főbejáratot jelöli ki. A meglévő „hangsúlyosan tengelyes bejárat” helyett új, aszimmetrikusan elhelyezett bejáratot jelöl ki. Az új bejárat az épület előtti tér rendszerét tekintve méltatlan módon oldalra szorul.

Az új előcsarnok valóban képes új belső téri rendet, hierarchiát kialakítani, azonban a szintek közötti kapcsolat sok bizonytalanságot hordoz. Nem szerencsés a megérkezés irányával szembeforduló lépcsőelhelyezés, teljesen esetleges a felvonó pozíciója.

Szimpatikus a szakköri tevékenységek egybefolyó térsora, de kérdés, hogyan kapcsolódhat ez a park felőli bejárathoz, illetve az egybenyitott légtérrel a földszinti előcsarnokhoz. Az ifjúsági klub kissé eldugott helyre került.

Egyes hasznosítható javaslatai miatt a pályamunkát a Bíráló Bizottság megvételben részesítette.

vélemény írásához jelentkezzen be »