építészet : környezet : innováció

Preisich-kötet a Lapis Angularis sorozatban

A Magyar Építészeti Múzeum forráskiadvány sorozatában megjelent Preisich Gábor Építészeti, városépítészeti pályafutásom története című műve. A kötet elsőként állítja elénk teljes számban Preisich korábban méltatlanul elhanyagolt modernista családi házait.

Preisich Gábor: Építészeti, városépítészeti pályafutásom története

Lapis Angularis VII.
Források a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből

A balatonfüredi György-villa, Preisich-Vadász, 1935
A most megjelenő visszaemlékezés a szerző szándékai szerint a szakmai tevékenységére koncentrál, melyet a címválasztás is jelez: Építészeti, városépítészeti pályafutásom története. Az 1987 és 1990 között íródódott, és a szerző által többször átdolgozott kézirat természetszerűleg nem állít elénk alapvetően más emberi és pályaképet, mint ami eddig ismert volt. Számos ponton azonban új tények bukkantak felszínre, melyek új megvilágításba, összefüggésbe helyeznek korábbi adatokat és szakmai kérdések újragondolására késztetnek. Mindenekelőtt Preisich eddig kevéssé ismert családi házaira kell gondolnunk, melyek ebben a kötetben állnak teljes számban előttünk. A szintén a HAP Galériában 2008-ban rendezett Nyiri István és Lauber László kiállításon szembesültünk először azzal a ténnyel, hogy családi házaikat kivétel nélkül magastetős kivitelben készítették, s most az is láthatóvá vált, hogy a Preisich és Vadász építész iroda is, ugyanabban az időszakban azonos módon gondolkodott. Ezért is került a kötetbe kiegészítésként Preisich egy korai 1931-es kiadatlan írása - Levél Zsuzsikának! - melyben egy általa ideálisnak tekintett családi ház képét vázolja fel. Ezen írás megvilágítja, hogy a CIRPAC csoport tagja - a csoport többi tagjától eltérően - miért nem tervezett lapostetős családi házat, s egyben magyarázza azt is, hogy a korabeli szaksajtóban miért nem jelentek meg ezen művek.

részlet az előszóból (Fehérvári Zoltán és Prakfalvi Endre)

kiadó: Magyar Építészeti Múzeum
megjelenés éve: 2009
szerkesztő: Fehérvári Zoltán és Prakfalvi Endre
fényképek: Barka Gábor
terjedelem: 211 o.

vélemény írásához jelentkezzen be »