Épülettervek/Középület

Rekviem egy hegyért – Sport Hotel terve, Vác

1/13

Sportszálló Vácon, axonometria - Sáros László

?>
Sportszálló Vácon, axonometria - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon, funkcióséma - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon, funkcióséma - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon, funkcióséma - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon, makett - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon, makett - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon, makett - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon, makett - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon  - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon  - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon  - Sáros László
?>
Sportszálló Vácon  - Sáros László
?>
Sáros László, Pusztai Róbert
1/13

Sportszálló Vácon, axonometria - Sáros László

Rekviem egy hegyért – Sport Hotel terve, Vác
Épülettervek/Középület

Rekviem egy hegyért – Sport Hotel terve, Vác

2011.12.07. 13:49

A Sáros László DLA vezetésével készült, és az idei Holcim Awards versenyében is szereplő terv több mint egyszerű sportszálló Vácott. A feljövőben lévő városi focicsapat részére építendő, kifejezetten sportcélú felhasználással üzemelő hotel helyszínválasztása kézenfekvő, a közelben található műemlékek okán kiemelt jelentősségű. Emellett a létesítmény tektonikus formálása felhívja a figyelmet a városban működő cementgyár hátterét adó kőbányászás „eltüntethetetlen" - azaz a Naszály hegyet eltüntető – nyomaira is.

Ajánlás
Tervemet
Vác városának ajánlom.
Annak a városnak, amely, amikor ott éltem
- ezt pontosan éreztem - nem fogadott be.
Pedig nagy volt bennem ennek akarása.
Annak a városnak, ahol megtörtént, hogy
láthatóvá lett egy hegy eltűnése,
mert a Naszály gerinceroppantan
roppantul szenvedi korunkat.
Szeretem a természetvédőket, ha számonkérik Makoveczen
a kivágatott erdőt. Nem jut eszükbe, hogy a fa ültethető?
Hogy ha teszünk érte, hát erdőnk újra lehet és szüntelen?
De ki festi oda a Naszályt?
Ki ültet cementet?
Ki ültet Hegyet?
Tervem rekviem
a hegyért.

 

Sportszálló Vácon, axonometria - Sáros László
1/13
Sportszálló Vácon, axonometria - Sáros László

 

 

A projekt háttere és koncepciójának általános bemutatása
Megbízónk a feljövőben lévő városi futballcsapat egyik lehetséges gazdasági háttereként egy kifejezetten sportcélú felhasználással üzemelő szállodát kíván építtetni. A szállodához wellness és vízgyógyászati részleg is tartozik, a sportolók kondíciójának szinten tartása, fejlesztése, és adott esetben gyógykezelése okán. A szálloda elsősorban vendégcsapatok befogadására, edzőtáborozások háttérszolgáltatásaként épül, hosszabb, egy-két hetes időtartamú turnusokra. Ezen idő alatt a csapattagok hozzátartozói és a csapat kísérői részére, a csapat érdekében végzett vagy saját üzleti tevékenységüknek is megfelelő hátteret biztosít. Az épület értelemszerűen alkalmas konferenciák megrendezésére is.

A kiválasztott helyszín egyfelől kézenfekvő a stadion és létesítményeinek kapcsolata okán, másfelől azonban három műemlék közelsége miatt is rendkívül kiemelt jelentőségű. Ez a barokk, ún. Kőszentes-híd a Gombás patak felett, a hét stációból álló Kálvária és az ún. Hétkápolna kegytemplom – mint búcsújáró hely, valamint az 1848-as váci csata emlékműve. A helyszínválasztáskor másik szempontom az volt, hogy felhívjam a figyelmet a városban működő cementgyár hátterét adó kőbányászás „eltüntethetetlen" nyomaira.

 

Sportszálló Vácon, funkcióséma - Sáros László
2/13
Sportszálló Vácon, funkcióséma - Sáros László

Sportszálló Vácon, funkcióséma - Sáros László
3/13
Sportszálló Vácon, funkcióséma - Sáros László

Sportszálló Vácon, funkcióséma - Sáros László
4/13
Sportszálló Vácon, funkcióséma - Sáros László

 

 

Az épület formálása ezek miatt is lett ilyen – mint azt az Ajánlásban is írtam, „tervem rekviem a hegyért". A hegy mint előkép tehát megjelenik a házon. Teszi ezt a sziklák szabálytalan képében, a felülvilágítók kristályszerű látványában, végül a tetőkön és a felmagasodó sziklák között megjelenő fák, cserjék és rengeteg zöld képében. De belül is találhatunk képi utalást, mint például a főlépcső hátterét adó sziklákon lecsorgó víz látványa. És ha a természet ilyen erővel jelenik meg az építészeti formálásban, kézenfekvő, hogy a ház a környezetében található lehetőségeket használja az üzemeltetésben is. A megújuló energia hasznosítása általánosan jellemző az épületre, amibe beletartozik a csapadékvizek hasznosítása is. Tervlapjainkon ezekre vonatkozó részletes ismertetés található. Mindezekre tekintettel a ház, szerepe szerint egyfajta összekötő kapocs a föld és az ég között. Épületünk ezt fejezi ki tektonikus formáival.

Felhasznált anyagok
A szerkezeti váz vasbeton, felületein 15 cm vastag hőszigeteléssel. Homlokzatok faragott kőlapok. A tető(k) héjalása VMZINC Pigmento green lemez. A homlokzatokon természetes kőtömbök is megjelennek.

Sportszálló Vácon, makett - Sáros László
5/13
Sportszálló Vácon, makett - Sáros László

Sportszálló Vácon, makett - Sáros László
6/13
Sportszálló Vácon, makett - Sáros László

 

 

Innováció és átválthatóság – A folyamat
Épületünk méreteit tekintve a kategóriájában találhatóktól mindenképpen elmarad. A hangsúly így messze nem a befogadóképességre, illetve nem a kapacitásadatokra összpontosul, hanem sokkal inkább a használati sokféleség dominál. Érdekességét is ez adja. Funkcióját tekintve konvencionális, ám megoldásai tekintetében lehet figyelemreméltó. Ez a fajta sokszínűség megjelenik az épület következetes energiahasznosításában is. Hagyományosnak nem mondható, a természetből vett tektonikus formái mellett naprakész az energiahasznosítás területén napjainkban alkalmazott mérnöki megoldások tekintetében. Ugyanakkor az épületen megjelenő természetes „növénykiültetések" szempontjából messze több zöldet tartalmaz, mint sok „zöldnek" nevezett épület, de ami talán ennél is fontosabb, ezek látványa nem juttat eszünkbe semmiféle „artificialitást". Röviden: a két pólus összekötése révén vállalt szerepe a legősibb és legerősebb épített formákat hívta segítségül, adva ezáltal egyfajta magától-értetődöttséget.

 

Sportszálló Vácon, makett - Sáros László
7/13
Sportszálló Vácon, makett - Sáros László

Sportszálló Vácon, makett - Sáros László
8/13
Sportszálló Vácon, makett - Sáros László

 

 

Etikai normák és a társadalmi igazságosság - Az emberek
Épületünk – miként azt a terv mottójául is feltüntettük – rekviem a hegyért. S ha a természeti környezetért felelősséget vállalunk, úgy csak természetes, hogy a ház beruházóiért, megépítőiért, üzemeltetőiért és használóiért is felelősséget érzünk. Ezt úgy tesszük, hogy a hegy „gondolati" pótlásán túl a lehető legmagasabb műszaki színvonal biztosításával valósuljon az meg, a legalacsonyabb energiafelhasználás mellett. Mert ez a jövőért vállalt felelősségünk. Ami a legfontosabb kötelességünk.  

 

Sportszálló Vácon  - Sáros László
9/13
Sportszálló Vácon - Sáros László

Sportszálló Vácon  - Sáros László
10/13
Sportszálló Vácon - Sáros László

 

 

Környezetminőség és az erőforrás-hatékonyság – A bolygó
Tervezett épületünk egyáltalán nem használ fosszilis energiát, a tervlapokon közölt részletezettség szerint. A megújuló energiák hasznosításához szükséges "kisegítő" villamosáramot a Sportszálló mellett található stadion megújítása során a lefedetté váló lelátók tetején elhelyezett, cca. 5-6000 m2-nyi napelemmel biztosítjuk. Ugyanakkor újításnak tekintjük a ház formálásából adódó alaki szükségletek szerint létrehozható íves napkollektorok és különböző (főleg háromszög) alakú napelemek alkalmazását.

Gazdasági teljesítmény és kompatibilitás – A prosperitás
Gazdasági szempontból a jelen időszak szinte sehol a világon nem nevezhető a gazdaságos beruházások korának. A jövőbe vetett bizakodás és a józan gondolkodás azonban arra biztat bennünket, hogy ez a beruházás – jövőjét tekintve - az átlagos megtérülés tartama alatt lesz képes meghozni ezt az eredményt. A napi politikai tendencia szerint ilyenfajta - a sportot és a gazdaságot összekötő - beruházásokat már most támogatni kíván a kormány. Ez egyben reményt ad a stadion felújításához is. A határozott vendéglátó funkción belül is sokrétű és összetett szolgáltatások biztosítják a ház prosperáló működését, amelyekhez – a ráfordíthatóság megerősödésével – továbbiak is létrehozhatóak és bekapcsolhatóak lesznek.

 

Sportszálló Vácon  - Sáros László
11/13
Sportszálló Vácon - Sáros László

Sportszálló Vácon  - Sáros László
12/13
Sportszálló Vácon - Sáros László

 

 

Kontextus és esztétikai hatás - Szakértelem
Az előzőekben több esetben is említettem az épület tudatosan vállalt tektonikus formálását, lévén, ez az a mindenek előtt megmutatkozó kép, ami jellemzi szándékunkat, gondolkodásmódunkat. A természettel vállalt folytonosság az ember általi formálás alapja kell, hogy legyen. Ebben szándékosan kerültük napjaink múlékony építészeti divatirányzatait, lévén az épület a folyamatosságot, a letagadhatatlan és kikerülhetetlen folytatást, valamint a helye által kijelölt és meghatározott kapcsolatot kell, hogy megjelenítse.

Sáros László DLA


Sport Hotel, Vác

Sáros László, Pusztai Róbert
13/13
Sáros László, Pusztai Róbert

vezető tervező: Sáros László DLA
építész munkatárs: Pusztai Róbert
szakági tervezők:
gépészet: Bicseki Attila, E. Seres Edit,
villamos: Tóth Zoltán,
konyhatechnológia: Rátonyi Árpád
generáltervező: Sáros és Társa Építésziroda Bt.

tervezés éve: 1995, 2011
bruttó szintterület: 5500 m2
bruttó beruházási költség: 3,8 Milliárd HUF (stadionfejlesztés nélkül)
építtető: Vác Város Labdarugó SE

 

 

Vélemények (5)
kisspetya
2011.12.21.
11:22

Na nálam ez kiverte a biztosítékot! Még csak nem is a ház, vagy a köré kreált ideológia, hanem a telepítés! Amiben semmi koncepció vagy gondolt sincs. Elképesztő az amilyen tiszteletlenül viselkedik a Hétkápolna stációival és a templommal. Továbbá a parkolók kialakítása és az új körforgalom, ez egyszerűen nevetséges! Az út amire rászervezi a hatalmas parkolót a városba bevezető legforgalmasabb főút. Először meg kellene ismerni a területet rendesen mielőtt ilyen dolgokat papírra vetnek!

pityke_ormester
2011.12.08.
09:08

ez már itten a 80-as évek legalja? kell ez nekünk megint? eszement tobzódás

zsuppanandras
2011.12.07.
18:20

minden tiszteletem mellett: ehhez a rengeteg vasbetonhoz talán nem kell cement? etikusabb lenne talán Afrikában lerobbantani egy-két hegyet a Naszály helyett? én is sajnálom a Naszályt, nemrég megmásztam, és azt gondolom, kell szabni valahol majd egy határt majd a bontásának, hogy a hegy fele-kétharmada megmaradjon, mert fantasztikus természeti értékei vannak. ugyanakkor ameddig a kortárs építészet alapvető nyersanyaga a vasbeton, addig a cementbányászat kedvéért valahol a világban hegyeket fognak megőrölni. a Naszályt legalább látjuk, érzékeljük a kegyetlen kapcsolatot, mint a marhahús és a vágóhíd között, nincs a probléma teljesen exportálva a harmadik világba. szentimentális rekviemek helyett érdemesebb lenne azon gondolkodni, hogyan csökkenthető a cementigény. a cementmű honlapját böngészve az derül ki, hogy a németek az elmúlt évtizedben változtattak a technológián, és ma már rengeteg ipari hulladékot, kohósalakot kevernek bele a cementbe, így egyszerre csökkentve a bányászat ütemét és elhasználva a másképp értéktelen maradékanyagokat.

sanyiahegyről
2011.12.07.
17:47

"A természettel vállalt folytonosság az ember általi formálás alapja kell, hogy legyen. Ebben szándékosan kerültük napjaink múlékony építészeti divatirányzatait, lévén az épület a folyamatosságot, a letagadhatatlan és kikerülhetetlen folytatást, valamint a helye által kijelölt és meghatározott kapcsolatot kell, hogy megjelenítse." A felvetés jó, csak a felszín alatt 2 mm-re még nincs ott az igazság.

sponcsak
2011.12.07.
18:04

@sanyiahegyről: Wow, ez gyonyoru. Minden folosleges belemagyarazas, okoskodas nélkul egyszeruen tetszik.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk