Helyek/Infrastruktúra

Talált tárgy - Újrahasznosított vasúti híd terve a Gyömrői úton

1/15

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
?>
1/15

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Talált tárgy - Újrahasznosított vasúti híd terve a Gyömrői úton
Helyek/Infrastruktúra

Talált tárgy - Újrahasznosított vasúti híd terve a Gyömrői úton

2019.10.28. 17:25
MÉD

Projektinfó

Szerzők:
Garai Péter

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
SPECIÁLTERV, Bright Field Studios

Pestszentlőrinc - Gyömrői úti gyalogoshíd

URL:
Bright Field Studios

Tervezés éve:
2019

Bruttó szintterület:
1000 m2

Stáblista

Építész tervezők: Antal Máté, Hajnal Soma, Tóth Zoltán

Hídtervezők: Pál Gábor, Borzai Tibor, Scheck Rómeó,

Beruházó: BKK és XVIII. Ker. önkormányzat

Dosszié:

MÉD:

A Speciálterv mérnökei és a Bright Field Studios építészei elkészítették Pestszentlőrinc településrészeit összekötő gyalogos-kerékpáros híd koncepcióját, amely környezetével együtt akár egy mini intermodális központként is működhetne.

A munka egyszerű közlekedési létesítmény tanulmányterveként indult, ám a városszerkezet sajátosságainak vizsgálata és lehetőségeinek feltárása végül jóval mélyebb, átfogóbb következtetéseket hozott, mint azt a tervezők eredetileg gondolták.

A 19. század második felében – mai szemmel is elképesztő ütemben – épült ki a főváros sugaras-gyűrűs vasúthálózata, amely az elkövetkező évszázadban alapvetően meghatározta a terebélyesedő városszerkezet alakulását. Az újonnan létrejövő lakóövezetek, telepek magjai kezdetben a külvárosi állomások köré csoportosultak, majd a motorizáció és az urbanizáció növekedését a közúthálózat sűrűsödése próbálta lekövetni. A vasút és a ráépülő ipar virágkora után hanyatlás következett, ennek eredményeként kiterjedt rozsdaövezetek és zárványterületek maradtak az utókorra. Ezek közlekedési szempontból történő feltárása, megfelelő hasznosítása máig számtalan kérdést vet fel.

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
3/15
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Hasonlóan izgalmas és speciális adottságokkal rendelkező helyszín a Gyömrői út azon szakasza, amelyre a Speciálterv és a Bright Field Studios csapata egy gyalogos-kerékpáros híd tanulmánytervét készítette el a 18. kerület kezdeményezésére, a BKK megbízásából. A kiterjedt Pestszentlőrinc részét képező Erzsébettelep és Lónyaytelep között jelenleg nincsen elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű gyalogos kapcsolat – csupán elöregedett, szervetlenül elhelyezett vasúti és közúti felüljárók –, a főút és a vasútvonal közé pedig egy alulhasznosított ipari-kereskedelmi területsáv ékelődik be. A feladat aktualitását fokozza, hogy a tágabb környezet tekintetében napirenden van a repülőtérre vezető gyorsvasút tervezése, az elővárosi vasútvonalak és a kerékpárút-hálózat fejlesztése, valamint a Gyömrői út rendezése, szélesítése. A közelmúltban megújult Pestszentlőrinc központja, a Kossuth tér, amelynek egyes elemei a település híres lakója, Kondor Béla munkásságát idézik meg. A tervezési helyszín Erzsébettelep felé eső részén a Kerekerdő Óvoda új épülete érdemel figyelmet, közelében a házak között megbújó, kevésbé ismert Balázs-tóval, amely a területre egykor jellemző téglagyártás, agyagbányászat eredményeként keletkezett az 1920-as években.

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
13/15
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Az eltérő karakterrel rendelkező övezetek találkozási pontjában húzódó térség alapos elemzése után a tervezők egyetlen nyílegyenes, erőteljes városépítészeti gesztust javasoltak, amely minden szükséges közlekedési funkciót magában foglalva, rendezőelvként a helyszín későbbi megújulását is elősegítheti. Bár a szabályozási terv tartalmazott egy átkötési lehetőséget, a koncepcióalkotás során a főépítészi irodával együttműködésben a tervezők több vonalvezetési alternatívát is megvizsgáltak. A tervezett építmény helyét úgy választották meg, hogy elkerülje az ipartelep helyi védettségű, korai vasbeton szerkezetű víztornyát és az egykori Amerikai-Magyar Nortroph Szövőgyár (később Filtex, majd Lőrinci Fonó) századfordulós épületcsoportját, amely a mai lehangoló látványa ellenére értékes és megőrzendő tereket rejt magában.

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
8/15
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

A helyszíni adottságok és a vasútüzem által igényelt űrszelvények, védőtávolságok meghatározása után a tervezők többféle szerkezeti kialakítást és ezek kombinációit elemezték (ferdekábeles híd, ívhíd, többtámaszú gerendahíd), nyitott és zárt kialakításban. Alapvető szempont volt a minél kevesebb támasz alkalmazása; végül a környező ipari terület hosszú távú revitalizációjának szándéka adta azt a merész ötletet, hogy az új átkötés maga is egy „újrahasznosított" építmény, mi több, „talált tárgy" (objet trouvé) legyen, demonstrálva ezzel az értékőrzés és a hely identitásához való kapcsolódás fontosságát. A mérnökök az átépítés előtt álló Déli Összekötő Vasúti híd két szélső, egyenként 98 méteres elemét szemelték ki erre a célra, amelyek új helyzetben – egymással szembefordítva – felállítva, tökéletesen illeszkednének a terület geometriai adottságaihoz (csupán a szállításhoz kellene néhány helyen ideiglenesen szétvágni az elemeket). Az alsópályás rácsostartós hídszerkezet egy részének ilymódon történő megmentése rendkívül pozitív üzenetet hordozna, ráadásul komolyabb megerősítés nélkül – természetesen átfogó statikai vizsgálatokat követően –, könnyedén elviselné a vasúti forgalomnál nagyságrendekkel kisebb terhelést, nem utolsó sorban pedig gyorsabb kivitelezést tenne lehetővé, a kétvágányos vasúti közlekedés kötelező fenntartása mellett. A hídelemek speciális kialakítása miatt a filigrán peremtartókra kerülő burkolat a markáns alsó gerendáktól és a függőleges támaszoktól függetlenül, „ellebegtetve" jelenne meg.

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
9/15
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

Természetesen a kortárs építészet is megjelenik a koncepcióban, hiszen a függőleges közlekedést biztosító kubusok perforált acéllemez burkolatot kapnának, a funkcionális igényeket követve sűrűsödő (vasút feletti átvezetés), illetve ritkuló módon (közlekedő magok), a véghomlokzatokon hívogató panorámát és bőséges fényt nyújtva az áthaladók számára. A helyszűke miatt rámpák telepítése fel sem merülhetett, így a mindegyik dobozban helyet kapó liftek révén teljes akadálymentesség és intermodalitás valósulhatna meg itt kicsiben, hiszen a pestszentlőrinci vasútállomás, a Gyömrői úti buszmegállók és kerékpárutak, valamint a zárványterület feltárásával létrejövő gépkocsi-parkolók és sétálóövezetek között rendkívül koncentrált és gyors eszközváltásokra lenne lehetőség. A repülőtérre vezető főút tervezett szélesítése lehetőséget adna arra, hogy a gyalogoshíd Erzsébettelep felőli oldalán is egy kisebb pihenő-fogadó tér alakulhasson ki – a millenniumi időszak hangulatát őrző, helyi védettségű vasútállomás környezetéhez hasonlóan.

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
12/15
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

A koncepció előnye, hogy a hídépítés önmagában is megvalósítható, a „járulékos hasznot" jelentő fejlesztések – akár a zárványterületen, akár a végpontokon – egymástól függetlenül, szakaszolva is elvégezhetők, miután az első lépés, a kapcsolat létrehozása-újjáalkotása megtörtént. Sajátos belső téri világuknak köszönhetően az ipari terület építményei rendkívül alkalmasak lennének különféle kulturális, közönségvonzó funkciók befogadására, amelyek megállásra, időtöltésre késztetnék az erre közlekedőket – és idővel talán nem csak őket. A terület potenciálja magában hordozza egy nagyobb parkolóhely kialakításának lehetőségét, amely tovább erősíthetné a hely „mágnes" - funkcióját, sokrétű megközelíthetőségét.

Rendkívül változatos és szerteágazó tehát a feladat, amely több szempontból példaként szolgálhatna a rozsdaövezetek megújítására és a közlekedési tengelyek által szétszakított városszövet újrafoltozására.

Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios
5/15
Gyalogoshíd a Gyömrői úton - látványterv: Bright Field Studios

 

szerk: Somogyi Krisztina

 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.