Közélet, hírek

TÉR-KÉPZŐ 2012 – építőtábor Bernecebarátiban és Ipolyvisken

1/0
Hirdetés
1/0
Közélet, hírek

TÉR-KÉPZŐ 2012 – építőtábor Bernecebarátiban és Ipolyvisken

2013.03.08. 13:31

Cikkinfó

Építészek, alkotók:
Varga Imre, Deigner Ágnes, Ligeti Ferenc, Szabó Krisztián

Földrajzi hely:
Bernecebaráti, Ipolyvisk

Vélemények:
2

Dosszié:

A BME Urbanisztika Tanszéke évek óta szervez építőtáborokat az Ipoly völgyében fekvő Bernecebaráti községbe. A 2012-es tavaszi félévben a hallgatók kilátót, mozgó standot, tűzrakóhelyet, biciklis megállókat és a határ túloldalán, Ipolyvisken színpadot terveztek és építettek – utóbbit a pozsonyi egyetem hallgatóival közösen.

A tapasztalatra alapozott tanulás a BME Urbanisztika tanszékén

A BME urbanisztika oktatásának sikeres, és már évtizedes programja a falvakat és kisvárosokat érintő településkutató és módszertani tábor, amelynek eredményeként a helyszínen vizsgált településekről a majdan készítendő fejlesztési tervekhez rendkívül értékes tudás gyűlik össze.
Felfigyeltünk, hogy hallgatóinkban a valós helyzetekben erősödik a települések természeti, társadalmi és épített értékeiért érzett felelősségvállalás. Az inspiráló hatás általában a tantárgy keretén kívüli is jelentős munkára sarkall. Erre alapozva tanszékünk oktatási profilját finomítottuk, amelynek lényege, hogy létező települési közösségek tapintható igényeire, valós fejlesztési lehetőségeinek felismerésével készítünk fejlesztési programokat, települési- és építészeti terveket.

Az oktatás középpontjában, az elméleti tudás alkalmazásával, a kutatási- tervezési módszerek megismerése, a problémafelismerő és –megoldó készségek fejlesztése áll. Az oktatási célok elérését szolgálja a tapasztalatra alapozott tervező- és építőtáborok („TÉR_KÉP_ző") szervezése is, amely program keretében a szorgalmi időszakban közterületet és közterületi tárgyakat is tervezünk. A terveket nyáron, önkéntes munka keretében, a helyi lakosokkal együtt építjük meg.

Az Ipoly-völgyi Bernecebaráti önkormányzata és a polgármestere, Gyenes Zoltán évek óta aktívan és lekötelező bizalommal fogadja az egyetemistákat. A munka során a periférikus helyzetűnek tűnő környéken, a nehéz gazdasági körülmények közt is működő falut, élettel teli közösséget találtunk. A siker legfőbb zálogának bizonyult a közösségért tevékeny helyi lakók és a kreatív építészhallgatók egymásra találása.

Az országhatár átjárhatóságát és a periférikus helyzet enyhülését szerettük volna előmozdítani azzal, hogy a határon átnyúlva több települést is érintő programot készítettünk elő. Foglalkoztunk Bernecebaráti, Tésa, Ipolyvisk (Szlovákia), települési szintű terveivel és a fejlesztés kapcsolódó kérdéseivel, közterületek, egyedi közterületi tárgyak tervezésével és építésével.

A 2012-es tavaszi félév előkészítő tervezési munkái két helyszínen, szakmai vezetéssel folytak: Budapesten kívül a pozsonyi egyetemen is készültek a nyári építőtáborra – így valódi, határokon átnyúló együttműködés jöhetett létre. A szlovákiai diákcsoport egy ottani projektet, az ipolyviski színpadot valósította meg. A honi magyar diákcsoportok feladata biciklis megállók, gabionos padok, kilátó, lekváros kocsi, tűzrakó-hely volt. A helyi mesteremberekkel közös, jó hangulatú munka során új közterületek, a találkozás új helyei jöttek létre.

Hallgatóink következő írásai ebbe a folyamatba is engednek bepillantást.

Kilátó

Kilátónk - a tábor többi építményével együtt - azt a célt szolgálja, hogy valamilyen módon fogópontot, találkozási pontot - divatos kifejezéssel élve landmark-ot - jelöljön ki a környéken túrázók, és a kerékpárosok számára. Egy helyet, ahol meg lehet állni egy pillanatra, körülnézni, enni egy szendvicset, majd továbbmenni. Az építményünk inkább egyfajta gesztus a tájban, mint tényleges kilátó. Arra hivatott, hogy az országhatár felé haladó utazót megfordítsa, a Börzsöny panorámájának keretet adva elősegítse a rácsodálkozást a táj szépségére, amit a nagy rohanásban már észre sem veszünk. Az épület két fő eleme két szalag, mely a földből indul és oda is tér vissza, s közben térbeli töréseivel ellátja feladatát. [...]


Mozgó stand

Amikor először jártunk Bernecebarátiban, magával ragadott minket a táj és nem utolsósorban az ízek. A falu és környéke híres lekvárjairól, befőttjeiről, házi szörpjeiről és pálinkáiról. A helyiek közül sokak boldogulását jelentette a bogyósgyümölcs termesztése, azonban a környékbeli feldolgozóüzemek bezárása után nehéz helyzetbe kerültek. A cél az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a helyi értékekre. Egy mozgó standot terveztünk, ami saját házi termékeik eladását segítheti, és ami arculatot ad a falunak. [...]

Tűzrakóhely

A Bernecebaráti Börzsöny felőli végén található tisztás az erdő és falu találkozása, az erdei iskola közelsége és a fellendülő kerékpárforgalom miatt ideális pihenő és közösségi használatra. A projektünk ehhez teremt tárgyi környezetet és megállásra késztet. Elgondolásunk egy sokrétűen és spontán használható, csoportos leülésre alkalmas bútorcsoport. A kompozíció magját a tűzrakó alkotja, e köré rendeztük az ülőbútorokat, követve a völgy vonalát, mégis véletlenszerű természetességgel „ottfelejtve". Az elhelyezett tárgyak funkciója nincs meghatározva, ülésre, fekvésre egyaránt alkalmasak, a magasabb elem pedig a sütés-főzés előkészületeit is szolgálja. A fekete hasábok tetszőlegesen mozgathatók, ahogy a használat kívánja. [...]


Visk - színpad

A Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztika Tanszékétől lehetőség érkezett a 2012-es nyári építőtáborában való részvételre egy csapatnyi szlovákiai építészhallgatónak is Pozsonyból. A terep bejárását követően Szabó Krisztián építész, a Fiatal Építészek Fóruma vezetője által vezetett csapatunkban megfogalmazódott, hogy beavatkozásunkkal ezt a kis Ipoly-menti falut szeretnénk gyarapítani.

Tervünket a falu határában folyó Ipoly partján elterülő ártéri tisztás ihlette, ahová helyi igények szerint és a tábor témájához kapcsolódóan egy Ipoly menti falvakat összekötő, tervezett kerékpárút pihenőhelyét javasoltuk. A helyszínt fontos közösségi találkozóhellyé emelik a határ mindkét oldalán elterülő, környékbeli falvak bevonásával szervezett halászléfőző versenyek és egyéb hasonló jellegű helyi események.

A puhafa szerkezetű, deszkázott ülőalkalmatosság ennek megfelelően kisméretű színpadként is funkcionál, amelynek három, trapéz alaprajzú eleme önállóan, egymástól elkülönülve, illetve alakjának megfelelően egyenes sorban, illetve félholdas szervezésben is felállítható. A főzőversenyekhez kapcsolódóan - három lépcsőfokát kihasználva - eredményhirdető dobogóként is funkcionálhat. Munkánk a többi, Bernecebaráti tervezőcsoporttól elkülönülve, az ipolyviski iskola udvarán folyt, melynek során kétkezi munkájukkal nagy segítségünkre voltak az önként hozzánk csatlakozó helyi fiatalok.

A viskiek vendégszeretete, bizalma és segítsége, az építés minden sikere, sikertelensége és a többi építőtáborossal eltöltött esték mind hozzájárultak egy tartalmas héthez, amelyért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a budapesti Urbanisztika Tanszéknek és Gyurkovics Józsefnek, Ipolyvisk polgármesterének.


Biciklis megállók

A kerékpártároló és a padok elhelyezésének a kiválasztásánál a fő szempont a használat gyakorisága, tehát a kihasználtság volt. Igyekeztünk olyan helyeket választani, amelyeket a helyiek és a kirándulni vagy túrázni vágyók is használhatnak. A belőtt négy célterület a következő lett: egy sokak által gyakran látogatott tűzrakóhely a falu végén; a szintén sok látogatót vonzó Szokolyai kastély; a helyi kápolna és a falu óvodája.

Az egy percig nem volt kérdéses, hogy mindent kizárólag fából fogunk elkészíteni. Fontosnak tartottuk, hogy alkotásaink belesimuljanak a környezetbe, mind anyaguk mind színük tekintetében. Végül a fenyő mellett tettük le a voksunkat és nagy lelkesedéssel álltunk neki a tervezésnek és az előmunkálatok megszervezésének. [...]

Gabion rendszerű padok a patakparton

Bernecebaráti egyik legszebb része a Kemence-patak. A nyáron lassan csordogáló patak a tavaszi és őszi áradások idején nagy sodrású víztömeggé duzzadhat. A partszakaszt több helyen gabion rendszerű támfalakkal erősítették meg. A tervezési program egy pihenőhely kialakítása volt. Koncepciónk alapját az képezte, hogy újrahasznosított, tartós anyagokkal dolgozzunk, minél kevesebb anyagi ráfordítással. Fontosnak tartottuk, hogy a megépült utcabútor a táj része legyen. Egyetlen elemet helyeztünk el a patakkal párhuzamosan.

A pad gabion technológiával készült. Egy horganyzott acéldrót kerítésdarab adta a geometriai formát. A kötözőhuzalok segítségével megépített hasábot az építés helyszínén megraktuk a patakból gyűjtött kövekkel. Az ülőfelület tölgy gerendákból áll, amelyeket gyalulás után lenolajkencével kezeltünk. A gerendákat acél hevederekkel fogtuk össze és hozzákötöttük a hálóhoz.[...]

Építész konzulensként Varga Imre, Deigner Ágnes (Budapest), Ligeti Ferenc (Budapest, Bernecebaráti) és Szabó Krisztián (Pozsony) segítették a diákokat.

A szöveget összeállította: Péteri Zsolt

A résztvevő diákok, a feladatra szerveződött csoportok szerint:

Biciklis megállók: Albert Anna, Novák Fruzsina, Balogh Edit, Schneider Esztella, Odry Szilvia
Gabionos padok: Takács Gyula, Hofstetter Péter
Kilátó: Péteri Zsolt, Vaits Zoltán, Öcsi Gabriella, Plájer Judit, Ábrahám Tamás, Benedek Márton, Falussy Bence, Nagy Péter
Ipolyviski színpad: Takács Ákos, Szabó Kornél, Somogyi Előd, Barbora Tóthová, Simona Tóthová
Lekváros kocsi: Bujdosó Dorottya, Balogh Gergő, Lezsovits Gergely
Szokoly-kert: Novák Zsófia, Ivicsics Júlia, Jauernik Zsófia, Ligeti Máté, Nusszer Diána, Gyenes Flóra
Tűzrakóhely: Piedl Anna, Nádasdi Zoltán, Takács Zoltán, Hollósi Lilla, Gyenes Flóra

Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik elősegítették a munkálatokat és lehetővé tették a tábor létrejöttét:

Bernecebaráti Önkormányzat, Gyenes Zoltán polgármester úr
Ipoly Erdő Zrt., Kiss László vezérigazgató, Varga Zoltán erdészetvezető (Kemence)
Pálfy Sándor DLA, BME Urbanisztika Tanszék

Egy hétig segítséget nyújtottak a munkában: Bartus Ernő, Ligeti Ferenc, Major László és Major Balázs, Szőnyi Zsolt, Téglás Miklós, valamint Orosz Károly, György Gábor, Kiss Róbert, id. Bezeczky Árpád, if. Bezeczky Árpád

A teljes beszámoló a csatolmányban olvasható.

Vélemények (2)
benedekmarci
2013.03.09.
18:07

A kilátó építésében részt vett Falussy Bence és Nagy Péter is.

peter.garai
2013.03.11.
09:02

@benedekmarci: köszönjük az észrevételt, a résztvevők névsorát pontosítottuk, a cikk pedig Péteri Zsolt kérésére kiegészült a köszönetnyilvánítással.

GP

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.