Épülettervek

Váltakozó rácsmezők - Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatótömb

1/6

Alagsori alaprajz, A-A jelű metszet, madártávlati kép - építész: Bózsó Csongor

Földszinti alaprajz, B-B jelű metszet, távlati kép - építész: Bózsó Csongor

1. emeleti alaprajz, északnyugati homlokzat, távlati kép - építész: Bózsó Csongor

2. emeleti alaprajz, északkeleti homlokzat, távalati kép - építész: Bózsó Csongor

Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb - építész: Bózsó Csongor

Helyszínrajz, C-C jelű metszet, délkeleti homlokzat - építész: Bózsó Csongor

?>
Alagsori alaprajz, A-A jelű metszet, madártávlati kép - építész: Bózsó Csongor
?>
Földszinti alaprajz, B-B jelű metszet, távlati kép - építész: Bózsó Csongor
?>
1. emeleti alaprajz,  északnyugati homlokzat, távlati kép - építész: Bózsó Csongor
?>
2. emeleti alaprajz, északkeleti homlokzat, távalati kép - építész: Bózsó Csongor
?>
Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb - építész: Bózsó Csongor
?>
Helyszínrajz, C-C jelű metszet, délkeleti homlokzat - építész: Bózsó Csongor
1/6

Alagsori alaprajz, A-A jelű metszet, madártávlati kép - építész: Bózsó Csongor

Földszinti alaprajz, B-B jelű metszet, távlati kép - építész: Bózsó Csongor

1. emeleti alaprajz, északnyugati homlokzat, távlati kép - építész: Bózsó Csongor

2. emeleti alaprajz, északkeleti homlokzat, távalati kép - építész: Bózsó Csongor

Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb - építész: Bózsó Csongor

Helyszínrajz, C-C jelű metszet, délkeleti homlokzat - építész: Bózsó Csongor

Váltakozó rácsmezők - Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatótömb
Épülettervek

Váltakozó rácsmezők - Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatótömb

2017.09.26. 09:11

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Bózsó Csongor, Bózsó Barna, Bakaity Bea

Földrajzi hely:
Magyarország, Martonvásár

Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási tömb tervezése

Bruttó szintterület:
12384 m2

Stáblista

építész tervező: Bózsó Csongor (B3 Építész Stúdió Kft.)
építész munkatársak: Bózsó Barna, Bakaity Bea

statika: Kenese István 
gépészet: Zöld Béla
villamosság: Balogh Lajos 

Letölthető dokumentumok:

Fésűs beépítés, homlokzatból kiugró felső szintek, fehér, sötétszürke és tömör rácsmezők váltakozása jellemzi Bózsó Csongor és csapata koncepcióját, mellyel a Martonvásár MTA Agrártudományi Kutatási Tömb épületének tervpályázatán 3. helyet értek el. 

A hosszúkás téglalap alakú telek hossztengelyének harmadában, azzal párhuzamosan elhelyezkedő Kukoricakutató épület tömbjétől egy homlokzat magasságnyi eltartással indítottuk el a tengellyel párhuzamosan, kéttollas fésűs beépítési formában a kutatási tömb épületét. A beépítésben a Kukoricakutató telek hossztengellyel párhuzamos emeletes szárnya, mintegy a fésű nyelét képzi. Az új tömb fésűszárára 3 keresztszárnyat helyeztünk el. A szártól a Kodály utca felé eső oldalon a szárnyak egyforma hosszúak, az ellentétes oldalon a belső út ferde vonalára és park felé eső tömbökre reagálva a szárnyak a Kukoricakutató irányában lépcsősen megnyúlnak. A beépítési koncepció a Kukoricakutató mögötti telekrészen a trafó épületének kivételével minden épület és építmény elbontásával számol. A földalatti tűzivíz tároló pótlásra kerül.

Az optimális beépítési mértéket a megengedett építménymagasság mellett vizsgálva, a tervezési programban meghatározott alapterület igényű épület alagsor + fszt. + 2 emelet szintmagasságú épületbe szervezhető be legjobban. A felső szinteket az alagsor homlokzatsíkjától kiugrattuk, így az épület a környező zöldfelület felett ellebeg. Ezt a hatást a felső épülettömeg fehér színével és az alagsor terepszintből kiemelkedő részének - mint lábazatnak - sötétszürkére való színezésével erősítettük meg. A felső homlokzatok lábazati síkból kinyúló sávját a belső terek és a kültér közötti kapcsolatot 3 dimenzióssá tevő ablakrácsként fogalmaztuk meg. A rács részben árnyékot ad, részben az ablakok fölött motoros mozgatású naphálók tokjainak ad helyet. A rácsmezők helyenként tömörek, egyrészt az optimálisabb hőháztartás biztosítása, másrészt a homlokzatok változatosabbá tevése okán.


1. emeleti alaprajz,  északnyugati homlokzat, távlati kép - építész: Bózsó Csongor
3/6
1. emeleti alaprajz, északnyugati homlokzat, távlati kép - építész: Bózsó CsongorA tömör mezők keverten fehérek és szürkék. A homlokzat tömör részei átszellőztetett eternit burkolatosak. A födémsíkok vízszinteseit az ablakpárkányok vízorros fémburkolatának a teljes homlokzathosszon való folyamatos végigfuttatásával hangsúlyoztuk. Az ablakok fixek, és kereteik az eternit burkolat mögé kívülről rejtve beépítettek. Az épület tetején, a szár tömbje fölött, a szintmagasságba be nem számítandó módon visszaugrasztott homlokzatokkal helyeztük el a programban kért üvegházat. A szárnyak tetejére intenzív zöldtetőket telepítettünk. A megengedett építménymagasság betartása és - nem utolsó sorban - esztétikai okokból a zöldtetők síkjáig felnyúló födémmagasítást teljes homlokzathosszon körben visszaugrasztottuk, és a födémtetővel összefogva porszórt alumíniummal burkoltuk.

Az épület autóval és gyalogosan is a telek kiszélesedésében végződő Kodály utcából, a helyzetből adódó természetes kapun keresztül közelíthető meg. A kapuval szemben földszintes portaépületet helyeztünk el. A porta és a trafóház között a kutatótömb és a telekhatár közötti sávba elnyújtva telepítettük az új épületet kiszolgáló felszíni parkolót. A parkoló átellenes két végében körforgalommal lehet visszafordulni vagy a park belső területei felé fordulva továbbhaladni. A porta felőli fordulóból közelíthető meg legrövidebb úton a kastélypark főbejárata. Az épület gyalogos bejáratát az első és második keresztszárny közé a földszintet a szár részben kissé visszahúzva alakítottuk ki, a visszahúzott részből a középső szárny felé fordítva. Innen közvetlenül az épület centrumába jutunk. A teherforgalmat az épület végén kialakított keresztúton áthaladósra kiképzett rámpán keresztül bonyolítjuk az alagsor felé, ahol a tárolók telepítettek.

A szárépület és a szárnyak is aszimmetrikus középfolyosós közlekedési rendszerűek, a traktusok középső pillérosztása mellett futtatott folyosóval. Alapelvként általában a folyosók melletti szélesebb oldalára telepítettük a laborokat, a keskenyebbre az irodákat, ami néhány helyen megcserélődik, illetve a laborok átnyúlnak a keskenyebb oldalra is.


Földszinti alaprajz, B-B jelű metszet, távlati kép - építész: Bózsó Csongor
2/6
Földszinti alaprajz, B-B jelű metszet, távlati kép - építész: Bózsó CsongorMinden szárnyhoz 1-1 lépcsőházat telepítettünk a szárnyak és a szárépület metszésében, ahol egyben a közlekedők is kiteresednek. A középső lépcső, mint főlépcső a felső üvegházon keresztül az alagsorig bevilágított. Előtte a teresedés nagyobb, és ide kapcsolódnak a személy és a teher liftek is. A földszinti bejárat mögötti előcsarnokból nyitottuk a mobil térelválasztóval osztható nagy konferenciatermet. Törekedtünk az osztályok egy-egy szárnyban való elhelyezésére, ami vegytisztán az épületben nem valósulhat meg, de kisebb kompromisszumokkal a helyiségcsoportokat nagyjából egyben tartottuk. Az irodák válaszfalak a folyosók felé túlnyomórészt üvegezettek, a laboroké a funkciók elhelyezésének függvényében részben tömörek és üvegezettek.

Az összes szinten álmennyezetek beépítettek, melyek a homlokzati falak belső síkja előtt 1,05m-el fejeződnek be. A nagy konferenciateremben a nagy fesztáv miatti lelógó gerendák miatt látszó gépészeti vezetékekben gondolkoztunk. A laborok és irodák válaszfalai szereltek és álmennyezetig futnak, mely megoldás akusztikailag méretezett álmennyezetet beépítését igényli. A válaszfalak tömör részei lehetnek gipszkarton burkolatos rendszerűek, az üvegezett részek típus gyártmányok elemeiből megtervezettek. Költségcsökkentés okából a gipszkarton szerkezetekbe közvetlenül is beintegrálhatóak az üvegfelületek.


Tartószerkezet

A pályázatban szereplő kutatóközpont alaprajzilag fésűs elrendezésű, alagsor + földszint + kétszintes épület, homlokzattól visszahúzott tetőszinttel, három lépcsőházzal, liftekkel, a tervezési programnak megfelelő funkciókkal és az ezt kiszolgáló épületrészekkel. Az átgondolt építészeti koncepció rendezett alaprajzi kialakítást, ez pedig tiszta tartószerkezeti rendszert eredményezett.

Az épület alapozása a mérnöki előmunkálatok keretében elkészítendő talajvizsgálatok alapján, de előreláthatólag sáv-, esetleg lemezalapozással tervezhető. A belső terek szabad téralakításának építészeti igényét monolit vasbeton pillérvázas, fej nélküli síklemez-födémes tartószerkezeti rendszer választásával oldottuk meg. A programból adódó hasznos terhek és az építészeti terek kialakításához szükséges fesztávok normál vastagságú és vasalású födémlemezeket fognak eredményezni. A földszinti, nagyterű konferenciaterem a felette lévő közbenső pillérek terem feletti kiváltását, vagy a traktus minden szintjén nagyfesztávú, alulbordás födémet igényel.


2. emeleti alaprajz, északkeleti homlokzat, távalati kép - építész: Bózsó Csongor
4/6
2. emeleti alaprajz, északkeleti homlokzat, távalati kép - építész: Bózsó CsongorA lépcsőházak falai és a liftek aknái monolit vasbetonból készülnek, amelyek függőleges terhet is hordanak és a térbeli merevítést is segítik. A lépcsőszerkezetek előregyártott vasbeton lemezszerkezetek, amiket hanggátló elválasztó szerelvények kapcsolják a tartószerkezetekhez. A liftek aknái közelében lévő gépészeti és elektromos rendszerek függőleges vezetéséhez szükséges vasbeton gépészeti aknák tartószerkezete szintén monolit vasbeton, amelyek a térbeli merevítést szintén segítik. A tetőszinti üvegház felépítmény terveink szerint egyedi acél tartószerkezetű, üzemben gyártott, horganyzott, helyszínen csavarozással összeállított. A homlokzatképzéshez használt térelhatárolás önhordó, hőszigetelt eternit burkolatú, könnyűszerkezetes (esetleg szálcement anyagú) előregyártott elemek, amelyek a födémlemezekre támaszkodnak.

A szokásos, 60-70 méteres dilatációs hosszt meghaladó alaprajzi kiterjedés ellenére – funkcionális és esztétikai okok miatt – a házat egy dilatációs egységként tervezzük, de a hőmozgás okozta igénybevételekre a szerkezetet természetesen méretezni szükséges. Az épület földrengésre is méretezett térbeli merevségét harántirányban vasbeton lépcsőházi magok, liftaknák és gépészeti aknák dobozszerkezete megfelelően biztosítja.

A pályázati terveken látható tartószerkezetek méretei a rájuk jutó terhekkel arányosak. A teherhordó hossz- és harántfalak, valamint pillérek rendszere az építészeti alaprajzokon, a födémek és gerendák rendszere a metszeteken jól nyomon követhetők. A tartószerkezeti rendszer tervezéskor arra törekedtünk, hogy minden elemének geometriai és statikai tulajdonsága gazdaságos legyen. Úgy hisszük, hogy az anyagjellemzőket jó kihasználva, a tartószerkezeteket ésszerű és esztétikus rendbe sikerült szerveznünk.


Gépészet

A területen rendelkezésre állnak az épület gépészeti ellátását biztosító közművek. A tervezett vizes berendezési tárgyak ellátása biztosítva van. A speciális vízminőséget, vagy utólagos víztisztítást igénylő laboratóriumi berendezések üzemeltetése technológiai eszközök betervezésével válik elláthatóvá.

Az épület telepítésével egy központi kazánház és a benne üzemelő gázkazánok elbontása szükséges. A kazánházból ellátott épületek hőenergiáját továbbra is biztosítani szükséges (~800 kW). Ezt az épület központi kazánházából biztosítjuk távvezetéken keresztül. A központi kazánházba kerülő új berendezések természetesen biztosítani fogják az épületben jelentkező hőigényeket is. (további ~800 kW) A tervezett gázüzemű berendezések korszerű zárt égésterű kondenzációs üzemű gázkazánok lesznek. A hőellátás központja az alagsor központi helyén lesz.

Az épületben a hőenergia kiszolgál:

  • technológiai igényeket
  • komfort fűtést
  • használati melegvíz termelést
  • szellőzési kalorifereket

Az épületben a hűtést biztosító berendezések is lesznek. (várható hűtési igény: 700 MW) A hűtési energia egy része technológiát elégít ki, míg a továbbiak a komfort fűtést és szellőzést szolgálja ki. A kompresszorok az alagsori hűtőgépházba, míg a kondenzátorok a tetőn lesznek. Az épület gépi szellőzéssel lesz ellátva. Több szellőzőgépház lesz kialakítva az alagsori szinten. Mindegyik rendelkezik az épület tetőszintjével összekötő aknakapcsolattal. A gépházakba telepített szellőző gépcsoportok egy része a technológiát szolgálja, a másik része pedig a komfort szellőzéseket. Az elosztó légcsatorna hálózat a központ aknákon és az álmennyezet fölött szerelve jut el a felhasználási helyekre. Az épületbe elővezérelt spinkler rendszert tervezünk. A szükséges oltóvizet földalatti tűzivíz tartály biztosítja.


Alagsori alaprajz, A-A jelű metszet, madártávlati kép - építész: Bózsó Csongor
1/6
Alagsori alaprajz, A-A jelű metszet, madártávlati kép - építész: Bózsó Csongor

 

Épületvillamosság

Energia ellátás:
Előzetesen kalkulálható villamos energia igény: 2,5 MVA. Ez várhatóan 2db, egyenként 1,6 MVA teljesítményű 20/0,4kV-os transzformátorral szolgálható ki. Egy berendezés műszaki hibája esetén a másik transzformátor, csökkentett terheléssel továbbiakban is üzemben tartja a létesítményt.

A transzformátor állomás a beépítési terület határán kap helyet. Célszerűen mellé telepíthető a dízel üzemű generátoros tartalék áramforrás, amely automatikus indítású, kültéri tokozású lehet. Nagyságrendje
800 kVA , pontos adatok építtetői adatszolgáltatást követően kalkulálhatók.
Dízel ellátást a tűzeseti fogyasztók, továbbá az építtető által megnevezett technológiai és komfort berendezések kapnak. Központi szünetmentes akkumulátoros tápegységeket két feladatra telepítünk:

  • biztonsági világítás
  • technológia kiszolgálása

Ezeket az épületben, a terhelési súlypontok közelében helyezzük el, klimatizált helyiségekben.

Belső elosztó hálózat:
A villamos elosztó berendezéseket az egyes épületszárnyakban, a terhelés súlypontok közelében telepítjük. Tekintettel az épületegyüttes méreteire, a fővezetékek kialakításakor tokozott sín rendszerben célszerű gondolkodni. Meg kell oldani a központi tűzeseti leválasztások és a napi, üzemszerű lekapcsolások áttekinthető rendszerét. A belső villamos világítási és erőátviteli / technológiai rendszerek üzemét maximálisan gazdaságos üzemre tervezzük. Jelenlét érzékelőkkel és időprogrammal szabályozott LED lámpás világítás készül. Intelligens épületfelügyeleti rendszer szabályozza az egyes gépészeti és technológiai berendezések magas hatásfokú üzemét.

Minden épület blokkban központi rack szekrény kerül telepítésre, amelyből elláthatók a szükséges informatikai, és gyengeáramú biztonságtechnikai rendszerek. Az épületegyüttes villám-és koordinált túlfeszültség védelme norma szerint kerül kialakításra. Az épületszerkezet építésekor ehhez a megfelelő fém hálózatokat beépíttetjük.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.