építészet : környezet : innováció

Vedres György-díj

Az 1987. január 22-én elhunyt, Vedres György Ybl-díjas építész emlékére özvegye Vedres György-díjat alapított. A díjat 2013. évtől minden évben egy építész kaphatja meg. A díjat a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnöksége ítéli oda - 2016-ban már negyedik alkalommal - a „Vedres György-díj Bizottság” javaslata alapján.

Pályázati felhívás - Vedres György-díj elnyerésére


A díjat minden évben a MÉSZ évi közgyűlésén – most 2016. május 9-én – adják át a díjazottnak. A díjazott a Vedres György-díj díszoklevele mellé nettó 100.000.-Ft, azaz százezer forint elismerésben részesül.

A Magyar Építőművészek Szövetségének Elnöksége olyan, 40 év alatti magyar
építészek jelentkezését várja, akik iskola vagy kórház tervezésével kiemelkedő építészeti alkotást hoztak létre, és a megépült épület legkésőbb 2015.
december 31-ig használatbavételi engedélyt kapott.

A pályázóknak az alábbiakat kell a részvételhez benyújtaniuk:

 • a létesítmény A/3 méretre szerkesztett bemutató anyagát, mely tartalmazza az
 • épület eltérő alaprajzait, metszeteit és homlokzatait, építészeti műleírást
 • legfeljebb öt oldal terjedelemben,
 • legalább 10 db fotót a megvalósult épületről 30x42 cm, avagy A3-as méretben,
 • 300 dpi felbontásban,
 • az épület építtetőjének / használójának írásos véleményét / ajánlását,
 • a szerző nyilatkozatát arról, hogy a mű saját szellemi alkotása, vagy ha azt
 • társakkal készítette, úgy milyen arányú a műben jegyzett szerzősége.


A pályázatokat egy példány nyomtatott és egy példány digitális formátumban kérjük benyújtani a Magyar Építőművészek Szövetsége Titkárságán (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.) 2016. április 8-án 12:00 óráig postai úton vagy személyesen.

A „Vedres György díj Bizotts{g” tagjai:

 • Tima Zoltán Ybl-díjas építész – a Magyar Építőművészek Szövetsége
 • elnökségi tagja
 • Vadász Bence Ybl-díjas építész – a Magyar Építőművészek Szövetsége
 • elnökségi tagja
 • Marosi Miklós Ybl-díjas építész – a Magyar Építőművészek Szövetsége
 • Ellenőrző Bizottsága elnöke
 • Földes László Ybl-díjas építész – az UIA Tanács tagja (2008-2014 között)


A Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Vitás kérdésekben az elnök
szavazata dönt. A díjazottat és művét a MÉSZ megjelenteti saját honlapján, a régi-új Magyar Építőművészet című folyóiratában, illetve sajtóhírként továbbítja a honi szaksajtó számára.

vélemény írásához jelentkezzen be »