Épülettervek/Hallgatói terv

Vizuális környezetkultúra központja - Zajacz Judit diplomaterve

1/38

Zajacz Judit

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

?>
Zajacz Judit
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
?>
Vizuális környezetkultúra központja
1/38

Zajacz Judit

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja

Vizuális környezetkultúra központja - Zajacz Judit diplomaterve
Épülettervek/Hallgatói terv

Vizuális környezetkultúra központja - Zajacz Judit diplomaterve

2013.07.16. 10:05
MÉD

Ember és épített környezet viszonya foglalkoztatta Zajacz Juditot diplomaterve és a csatlakozó tanulmány elkészítésekor. Az örökké aktuális kérdésekre kísérletezéssel, gyermekek, fiatalok bevonásával kereste a válaszokat. Mester szakos diplomáját az SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Karán készítette.

Épített környezet a köztudatban ->
“az utolsó, ami a halakat érdekli, az a víz"
Szomorú, de igaz. a legtöbb ember is így viszonyul saját környezetéhez - meglepően keveset tud az őt körülvevő térről, a mindennapok rohanásában nem tudatosul a részletek/rétegek fontossága, hatásuk jelentősége.

“az építéshez mindenki ért"
Általános meggyőződés - berögződés, mert mindenki tudja mi válik hasznára, mi tetszik neki...
Valójában az építészet szépsége a komplexitásában rejlik, tanulni - érteni - művelni is csupán ilyen módon lehet.

Vizuális környezetkultúra központja
3/38
Vizuális környezetkultúra központja

A probléma forrása, hogy ezt csak az építészek érzik, tudják.

Építész és “nemépítész" közt a szakadék tovább mélyül a rossz - hiányos - és sokszor egymás mellett elbeszélő kommunikáció miatt. Ennek pedig a kölcsönös kiszolgáltatottság okozta feszültség mellett alapvető oka az általános fogalomkészlet hiánya.

Az építészek feladata megtenni az első lépést és kinyitni a szemeket -
az épített környezet iránti tudatosságra nevelni kell!

Szemléletváltásra van szükség, elsősorban az oktatás területén - a felelős proaktív magatartáshoz egészen kicsi korban kell lefektetni az alapokat.

Az építészek és pedagógusok összefogásával - tantárgyak közötti integrációval, tanmenetbe illesztéssel, iskolai keretek közt és azon kívül, korosztálytól függetlenül - kell elősegíteni a passzív szemlélődéssel szemben az elemző befogadást, a környezet iránti érzékenységet.

Minden újszülött birtokában van egy ún. innatológiai készletnek - felismerési prototípusoknak, mint az alapszínek - kék, piros, sárga -, alapidomok - kör, négyzet, háromszög - azonosítása, alaphangok elkülönítése, elemi kommunikáció képessége. Ezekre a veleszületett diszpozíciókra egyre bővülő konstruktív ismerethalmaz épül.
A növekedés közben szerzett tapasztalat rendkívül fontos, azonban az iskolai egyen-oktatás idővel semlegesít minden saját, egyéni szempontot.

Ezért van szükség az oktatás újratematizálására!

Hazai kísérletek
Tatai Mária kidolgozott és előterjesztett tanmenete szerint, például a kerekegyházi iskolában - életkornak megfelelő projektekben, melyek során a gyerekek közvetlen tapasztalással, életszerűen ismerhetik meg környezetünk anyagait, az alkotás és építés törvényszerűségeit.

Az épített környezeti nevelés célja

-> általános vizuális műveltség rendszerbe foglalása -> oktatási stressz feloldása
-> multidiszciplináris tanulás lehetősége -> a nyelvi kód mellett a vizuális kód erősítése
-> felfedezés - megélés elősegítése -> kreatív készség - alkotói folyamatok fejlesztése
-> kultúrális gazdagság megtapasztalása -> kreatív és kritikus gondolkodásra való nevelés
-> eszközkészlet kialakítása az igények megfogalmazására -> személyes tapasztalatokon és igényeken alapuló munka -> figyelemfelhívás a szociális, környezeti és ökológiai fenntarthatóságra -> felelősségvállalás
-> az épített környezet minőségének fejlesztése

Vizuális környezetkultúra központja
5/38
Vizuális környezetkultúra központja

Fontos, hogy már óvodás korban felfigyeljenek, ráébredjenek bizonyos összefüggésekre.
-> megtanulni látni, felfedezni – vizuális tudatosság, terek rendszerének megértése
-> megtanulni értékelni a terek „szépségét"
-> megtanulni megérteni a “hely szellemét"
-> megtanulni aktív tagja lenni a közösségnek
(Itt szerencsésebb a mai helyzet is, még nincsenek merev határok tevékenységek és terek között.)

Óvodai környezetben különösen fontos a csoportszobák kialakítása - terek nagysága, szabadsága, színek erőssége, hatása, meleg-puha anyagok használata, formák egységessége, tárgyak, játékok elhelyezése a gyerekek szemmagasságában, berendezés méretezése gyerekekhez és felnőttekhez külön-külön, közös dekoráció, az udvar szervessége, a pedagógus tudatossága a játékeszközök kiválasztásához...

Interaktív foglakozások során íratlan szabályok:
-> a példákat a gyerekek szemszögéből kell szemléltetni
-> nagytól haladjunk a kicsi felé,
-> három dimenziós, térbeli eszközöktől a kétdimenziós felé.

Ha a gyerekek megtanulják a tér tulajdonságait, akkor meg is tudják mutatni (makettek!), mit szeretnek abból, ami körülveszi őket és mit csinálnának másképpen, mint a felnőttek.
Be kell vonni őket saját környezetük kialakításába - berendezésébe - díszítésébe.

Későbbi korszakok jellemzői:

7-10 éves korban:
-> mesék, történetek, játékos élmények által inspirált gyakorlati fog-lalkozások vezetnek célra
-> anyagok megismerése, a szerkezeti érzék és a technikai tudás.
-> kétkezi tapasztalatszerzés, mozgás, dramatizálás, kirándulások, helyi, népi építészet
-> spontán analóg vagy szimbolista megnyílvánulás
Meggyesi tipológiája szerint – az építészet szempontjából - itt bizonyos értelemben a „funkcionalista és konstrukciós elv" , illetve az „organikus modell" jellemző.

10-14 éves kor között:
-> dramatizálás, műhelylátogatások, kirándulások és beszélgetések nyomán nagyobb szerepet kaphat a vizualitás, a kompozíciós készség, finomodhat a kézügyesség.
-> a tervezés „klasszikus modellje"
-> a jelentésről, a funkcióról, a konstrukcióról és a sturktúráról való tudásra is igazán fogékonyak ebben a korban

14 és 18 éves kor között:
-> az érettséghez tartozna, hogy a fiatal felnőtt tudatosan és megalapozott kritikával, határozott értékszemlélettel tudjon viszonyulni épített és építészeti környezetéhez.

Különböző léptékben és formában, de szerte a világon egyre nagyobb teret hódít az építészet-oktatás gyermekek számára.
/ARKKI . Kultúr-Aktív…/

A ma építészetének szerves része az energiatudatosság.
Fontos, hogy mindenki számára világos legyen, milyen kincsek várnak az újrafelfedezésre.

tűz - nap -- víz -- levegő - szél -- föld – zöld

A terv célja:

Ezen elemek építészeti, hétköznapokra konvertálható megfogalmazásának szemléltetése mellett helyet adni a környezettudatos nevelés interaktív módszereinek.
Célcsoportja 3-18 év közötti gyerekek, szülők, és “közönség".
Felkiáltójel a /az építész/ társadalom számára – figyeljünk a /az épített/ környezet részeire – részleteire!

Helyszínválasztásban lényeges szempontok:

-> a központi elhelyezkedés - megközelíthetőség - a város távolabbi pontjaiból és vidékről is
-> a történeti környezet
-> a hely szelleme
-> a társadalmi rétegződések láthatósága
-> oktatási intézmények gócpontja

Mindez igaz budapest 7. kerületére, a terv helyszíne egy foghíjtelek.
-> Budapest VII. kerület - Péterfy Sándor utca 34.

Vizuális környezetkultúra központja
15/38
Vizuális környezetkultúra központja

Megközelíthetőségét tekintve jelentős előny a Keleti Pályaudvar közelsége, a nagyobb főutak érintése.
-> a Budai oldalra való átkötés a károly - és a teréz körút által
-> vidéki kapcsolat több irányba -> Váci - Üllői- és Kerepesi út

A telek környezeti adottságai:
-> É-Ny-i szélirány -> északról alacsonyabb szomszédos épület
-> természetes átöblítés a telek hosszirányában
-> éves csapadék mennyisége -> 533 mm
-> éves napsütéses órák száma 1930 h

Témaindítás:

-> makettfoglalkozás a budapesti palánta óvoda vegyes csoportjával ->
adott a helyszín geometriai modellje, plexiből készült “szintek- termek", fa- és polisztirol kockák, színes sógyurma, óvodai játékok, papír, ceruza -

Vizuális környezetkultúra központja
19/38
Vizuális környezetkultúra központja

A polcon lévő állatkák és fa figurák “beköltöztetése" után a gyurmadarabokból végül csiga lett - a nagy létszám miatt figyelmüket nehéz volt a témára összpontosítani, de izgatott lelkesedésük kitartott, érdeklődésüket a szomszéd telken való építkezés, és a hozzá kapcsolódó, csoporton belüli bázisépítő-verseny megalapozta.

Tanulság -> nagyobb gyerek/felnőtt arány, aprólékosabban felépített menetrend, célzottabb kérdések és nagyobb gyurmakészlet esetén látványosabb eredmény várható.

-> makettfoglalkozás a ceglédi gimnázium 6. és 12. osztályával ->
adott a helyszín geometriai modellje, plexiből készült “szintek- termek", fa- és polisztirol kockák, színes sógyurma, színes papírok, karton, fém lemezek, drótok ->

A 12.-es csoport komoly kihívásként élte meg a feladatot, de a kihívás újdonsága és felelősségérzetük akadályozta a munka lendületét. A 6.-osok teljes erőbedobással, szinte gondolkodás nélkül próbálták megvalósítani első elképzeléseiket.

számukra fontos és meghatározó kulcsszó ->
- megmutatni - igazodni - pihenni - játszani - rétegek - magasság - kert - napfény - színek -

Szembetűnő általános tény, hogy az “építészet" szó az egyiptomi és az ókori formavilággal azonosul, nem lép azon túl. Csupán ezek a sémák rögzülnek, és ferdülnek később valamiféle elfajzott átiratba, építészek számára érthetetlen ízlésvilágba.
Ők azonban nem ismernek mást - tanáruk kiemelkedő igyekezete ellenére sem.

Újabb hitelt nyer az általános -mai- eszközkészlet hiánya, az épített környezeti nevelés fontossága.

Helyszín – adottságok kihasználása:

-> kerítések elbontása - Tömb átnyitása -> szabad átjárás -> nagyobb gyalogos forgalom -> nagyobb “közönség"
-> benapozás vizsgálata - téli és nyári benapozás - napi fázisok összesítése ->

Tömegformálás:
a benapozási görbék vetületeit felhasználva meghatározott tömegek matematikai műveletekkel való egyesítése - összevonás, kivonás, közös rész, és ezek kombinációja ->
-> több változat, túlzott szubjektivitási faktor a végső forma kiválasztásában

Vizuális környezetkultúra központja
22/38
Vizuális környezetkultúra központja

Árnyéktömegek kiszerkesztése:
azok kivonása a szomszédos tömbök által lehatárolt tömegből ->
fénytömegek -> szélsőséges időpontokban vett fázisokból tömeg generálása

Nap
szoláris energia hasznosítása ->
felső határoló síkok teljes felületén üvegbe integrált vékonyfilmes napelemek alkalmazása -> színes szolárüveg és látható, üvegbe integrált vékonyfilmes panelek kombinálva -> 1350 m2
direkt sugárzási nyereség -> qsd = 119,16 kWh/a --> villamos- és fűtési igény biztosítása
Az egyenfeszültségű áramot hálózatra visszatáplálva kiegyenlíthető a nyári túlterlmelés és a téli magasabb energiaigény különbsége.
nyári túlmelegedés vizsgálata szerint -> Δtnyár = 1,98 K < 2 K -> megfelel

Víz 
Az összegyűjtött esővíz visszaforgatásával fedezhető az épület vízigényének jelentős része - öntözés, mosdó használat...
A víz a háromszög alakú tömeg alsó részében, egyedi - a hajófenék analógiájára szerkesztett - tartályba folyik, a burkolat helyenkénti megszakításával látható mérceként.
csapadékvízmennyiség -> qcs = 36,74 l/s
számításba vett mértékadó létszám -> 120 fő
vízigény -> V = 18,12 m3/nap -> 435 m3/év
tervezett tartály mérete -> 240 m3

Szél 
Az észak-nyugati szélirány kedvező adottság az épület természetes átszellőzetésére. A szélmozgást a tetőidom függőleges szakaszán szélforgók személtetik.

Zöld 
a szomszédos ablakok irányában zöldfal kialakításával, a passzás zöldsávokkal való megszakításával válik barátságosabbá a tér.

Tartószerkezet

A szomszédos épületek geometriájához igazodva a telek hosszanti oldalain vasbeton tartófal készül - 50cm - deszkázott zsaluzattal -

Alapozás 
A szomszédos házak alapjainak megerősítése, fúrt cölöpökre ülő, a 4x4m-es raszterhez illeszkedő gerendarács

Kerettartó
A generált formát (annak keresztmetszetét szigorúan követő sarokmerev acél keretek - I 500as tartók lemezzel) hegesztett és csavarozott kapcsolattal rögzítve, hosszanti irányban I 120-as acélelemekkel merevítve.

A keretek a vasbeton falak felső sávjában előre elhelyezett u-tartókhoz csavarosan rögzítve, függesztett szerkezetként kerülnek kialakításra.

A szerkezet dilatációja -> a 8-as raszterhez tartozó keret megkettőzősével, csavaros kapcsolat - együttdolgozás, a burkolat dilatációja
0.00 ->
szabad átjárás - nyílvános mosdóblokk - felvezetés az emeletekre - közhasználatú udvar -->
--> labarintus és ugróiskola - szükség szerint parkolásra használható beton burkolat - homokozó - biciklitároló - zöld sávok - beton ülőbútorok fénysávokkal megtörve, fa ülőfelülettel - áramtermelő bicikli és mókuskerék szemléltető mércével az energiatudatosság jegyében

3.90 ->
felvezetés az emeletekre - “nevelői szoba - tárgyaló - információ" - 2 nevelő állandó jelenléte

7.80 ->
felvezetés az emeletekre - betekintés a vízgyűjtő tartályrészbe - szerkezet, gépészet, vízállás

11.70 ->
felvezetés az emeletre - mosdóblokk - foglalkoztató 7-14 év közötti gyerekeknek - ideálisen /15+2 fő/ - kiállítótér - kapcsolat – közvetítés

15.60 ->
foglalkoztató 3-7 év közötti gyerekeknek - szülői részvétellel - mászó-búvó sarok - üvegfelületeken a napelemek és szélforgók működésének szemléltetése - látogatható gépház - foglalkoztató 14-18 év közötti gyerekeknek - összenyitható - nagyobb léptékű közös foglalkozásokra alkalmas többfunkciós termek
egy testként megjelenő - lemezből hajlított - tömör korláttal - gyermek és felnőtt magasságában elhelyezett kettős kapaszkodóval felszerelt - függesztett lépcsőszerkezet

Homlokzati kialakítás
színes fa - thermowood - burkolat - nyílászárók előtt helyenként megszakítva -> egységes felület
turmalin-zöld . konyakszín . brit-kék . citrus-zöld . pisztácia-zöld . boróka-zöld . naspolyaszín . tejeskávészín katáng-kék . márgaszín . khaki . szurokfűszín . káka-zöld . bőr-barna almazöld . datolya-barna . villamos-sárga avokádó-zöld . olajzöld . hematit-vörös . tölgyszín . tób . veronai-zöld . rózsafaszín . nád-zöld . füge-barna


Felhasznált irodalom:

-> Cseh András -> Tudatos(ított) találkozás az épített környezettel,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Doktori iskola, 2010
-> interjú -Pihla Meskanen - Arkki
-> Kutúr- Aktív Egyesület honlapja 
-> Tánczos Tibor -> Baupiloten - Használóközpontú iskola(át)építés, 2012
-> "Hogy miért nem a tündék győzték le Mordort" - beszámoló, 2013
-> Tatai Erzsébet - Tatai Mária -> környezetkultúra. Egy alternatív tantárgy programja

Köszönöm a szakmai és baráti segítséget:
-> Dévényi Tamásnak
-> Guba Annának
-> Losonci Kálmánnak
-> Palánta Óvoda nevelőinek
-> Rónai Gábornak

Zajacz Judit

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk