| CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY | CALL FOR PAPERS: Modernizmusok: Stílus? Korszak? Ideológia? | Határidő: március 4. | AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY
Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

A meglévő értékek kibontása – A veszprémi Vár Áruház felújítása

1/21

A Vár Áruház felújítás előtt. – Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Helyszínrajz – Fotó: Kovács Dávid

Déli homlokzat – Fotó: Kovács Dávid

Északi homlokzat – Fotó: Kovács Dávid

Térkép

?>
A Vár Áruház felújítás előtt. – Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Fotó: Kovács Dávid
?>
Helyszínrajz – Fotó: Kovács Dávid
?>
Déli homlokzat – Fotó: Kovács Dávid
?>
Északi homlokzat – Fotó: Kovács Dávid
?>
Térkép
1/21

A Vár Áruház felújítás előtt. – Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Fotó: Kovács Dávid

Helyszínrajz – Fotó: Kovács Dávid

Déli homlokzat – Fotó: Kovács Dávid

Északi homlokzat – Fotó: Kovács Dávid

Térkép

A meglévő értékek kibontása – A veszprémi Vár Áruház felújítása
Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

A meglévő értékek kibontása – A veszprémi Vár Áruház felújítása

2021.05.18. 08:00

Projektinfó

Vár Áruház felújítása

URL:
Veszprémi Építész Műhely Kft.

Tervezés éve:
2014-2018

Építés éve:
2015-2018

Stáblista

Építésziroda: Veszprémi Építész Műhely Kft.

Vezető tervező: Kovács Zsolt György, Beránková Jana, Kovács Dávid

Eredeti építész tervező: Kovách István, Kovách-Horváth Katalin

Építész munkatárs: Barkács Ágoston, Székely Márta

Szigetelés tervező: Zádor Oszkár - ISO-MÉDIA Kft.

Tartószerkezettervező: Szabó Imre - Traverz-50 Kft.

Elektromos tervező: Csóka Sándor

Műszaki ellenőr: Kántor Miklós - Pro Veszprém Kft.

A veszprémi Vár Áruház az 1980-as évek elején az akkor új belváros központi részén épült fel Kovách István Ybl-díjas építész tervei szerint. A rendszerváltás előtti, városközponti építkezések utolsó elemeként létrejött épület, 2018-ban a veszprémi centrum rehabilitációjának befejező ütemeként újulhatott meg a Veszprémi Építész Műhely csapatának köszönhetően.

A szocializmus évtizedeiben létrejött áruházak ma is belvárosaink meghatározó épületei. Az átadásuk időszakában városközponti telepítésük számos funkcionális és reprezentációs előnnyel járt. Az elhelyezkedésük mára azonban - köszönhetően településeink gyors átalakulásának és vásárlási szokásaink megváltozásának - számos működési probléma gyökerét is jelenti.1

A veszprémi Vár Áruház az 1980-as évek elején az akkor új belváros központi részén, a posta előtti tér északi térfalaként épült fel Kovách István Ybl-díjas építész tervei szerint. Az épület tervezése során fontos szempont volt, hogy illeszkedjen a belváros új rendszeréhez és téri világához. Ezt az igényt elégítik ki az áruház lépcsőző homlokzatai és a terepviszonyokat kihasználó telepítés. Az áruház fehér színű alumíniumkazettás burkolattal készült homlokzatai, síkban lépcsőző ablakai és a szabadon álló oszlopok hangsúlyosan megjelenő felső záródásai miatt viszont némileg túlformáltnak hatott az 1960-as, 1970-es években felépült házak szomszédságában.

A Vár Áruház felújítás előtt. – Fotó: Kovács Dávid
1/21
A Vár Áruház felújítás előtt. – Fotó: Kovács Dávid

Ahogy az épület a rendszerváltás előtt, a városközponti építkezések utolsó elemeként jött létre, úgy most a megújulása szintén az eddig megvalósult rehabilitáció befejező ütemének tekinthető.

Körülmények

Megnyitása után funkcionális szempontból jól vizsgázott az épület: vásárlók tömegeit vonzotta. A rendszerváltást követő időszak azonban ezt az áruházat is próbára tette. Részben ebből következett, hogy 2000-ben felújították és bővítették, az ekkor már a KHK építésziroda Kft. vezető tervezőjeként dolgozó Kovách István és  Kovách-Horváth Katalin tervei szerint. E beavatkozás során az emeleten a veszprémi várra nyíló kilátással új vendéglőt alakítottak ki, új lépcsőház épült, és részben felújították az épület homlokzatait. A 2010-es évek első felében az üzemeltető cég az épület fenntartását gazdaságosabbá kívánta tenni és ennek érdekében energetikai korszerűsítést tervezett. Ugyanakkor problémát jelentett számukra az épület megjelenése is; a homlokzatokat szerették volna hívogatóvá, színessé tenni. Az átmeneti terek utólagos beépülése az áruház belseje és a környező közterek kapcsolatának gyengülését eredményezte. Az így létrejött bővítmények olyan problémákra vártak építészeti válaszokat, mint az árnyékolás, a megközelíthetőség és két terasz elhelyezése. Ezek megoldására két ütemben: a belváros-rehabilitáció I/B üteme (2014-2015) és az azt néhány évvel később követő, a földszinti területek nagy részét hosszútávon bérlő élelmiszer áruház 2018-as fejlesztése során nyílt lehetőség. A tervezést irodánk, a Veszprémi Építész Műhely Kft. végezte.

Kontextus

Az elmúlt tizenöt év során lehetőségünk nyílt több, a veszprémi modern városközpontban az 1960-as, az 1970-es években megvalósult épület és a köztérrendszer fejlesztésének tervezésében részt venni. A fenti munkák során a meglévő adottságokra és a korábbi időszakok eredményeire épülő, egységes városközpont kialakítása lebegett a szemünk előtt. A Vár Áruház homlokzati felújításának tervezése során is e cél eléréséhez szerettünk volna hozzájárulni. Az épület elhelyezkedése és mérete miatt a városközpont hangsúlyos és jelentős eleme. Törekedtünk arra, hogy konzekvens módon: az eredeti tömegformálásához, viszonyrendszeréhez illeszkedően, azt erősítve fejlesszük az épületet. Ugyanakkor megjelenésével, színvilágával, gondolatiságával minél inkább rokonítani szerettük volna a többi városközponti épülethez, a külső és belső tér közti kapcsolatot pedig fejleszteni szándékoztunk.

Fotó: Kovács Dávid
6/21
Fotó: Kovács Dávid

Megjelenés

A homlokzatok átalakítása az épület mérete és városközpont-képző szerepe miatt, városképi szempontból is kényes feladatot jelentett. A főhomlokzatként funkcionáló déli homlokzaton és a keleti homlokzat jelentős részén az eredeti, fehér színű, kazettás, alumínium homlokzatburkolat helyett festett üvegburkolatot terveztünk, függönyfalas kialakítással. A vízszintes függönyfal bordák markánsabb kiállásával szerettünk volna ráerősíteni az épület alaprajzi kontúrjának lépcsőzésére. Megszűntettük a homlokzaton eredetileg meglévő, de már használaton kívüli, síkban lépcsőző ablakokat. Az áruház homlokzatai, a fehér színű festett üvegburkolati mezők mellett, a belváros modern épületeinél megfigyelhető meleg, pasztellszínekhez igazodva, sárga- és narancssárga színű üvegburkolattal készültek.

Fotó: Kovács Dávid
15/21
Fotó: Kovács Dávid

A gazdasági részek és a tetőfelépítmények homlokzatai törtfehér és sárga színű, táblás szálcement burkolatot kaptak. A szabályos rendben kiosztott, eltérő színű homlokzatburkoló táblák szőnyegszerű felületként jelennek meg és hajlanak át egyik síkról a másikra. Az utólag beépült átmeneti terekhez, a földszinti, tér felőli butikokhoz és a gyorsbüféhez – a szedett-vedett árnyékolók helyére – új előtetőket terveztünk az egységesebb megjelenés érdekében. Igyekeztünk rendezett formába önteni az üzletek homlokzatain elhelyezett reklámfeliratokat is.

A meglévő értékek kibontása

Ahogy más, az 1960-as, az 1970-es években épült, modern, városközponti házak, vagy a belvárosi köztérrendszer fejlesztésének tervezésekor, úgy a Vár Áruház felújításának esetében is az volt a célunk, hogy az eredeti épület meglévő értékeit, előnyös adottságait feltárjuk és azokat kibontsuk, felszínre hozzuk.

Az áruház épületénél többek között a tömegalakítás hordozott olyan, eredetileg is meglévő előnyös tulajdonságokat, melyeket erősíteni szerettünk volna. Az épülettömeg lépcsőzése volt az egyik ilyen, ezt a homlokzatképzéssel kívántuk hangsúlyozni. A másik - a korszak áruházaira jellemző - az épületnek könnyedséget kölcsönző, nagyvonalú földszinti betekintő kirakat, mely a 2000-es évekre szinte teljesen átalakult. Részben hátfalas kirakatként, részben befóliázott zárt felületként jelent meg. A 2018-as felújítás hozadéka az volt, hogy ezek a korábban betekintő kirakatok,- melyek évtizedeken keresztül nem tölthették be eredeti szerepüket,- jelentős felületen visszanyerték átláthatóságukat. Így erőteljesebb vizuális kapcsolat jöhetett létre az áruház belső terei és az épület előtti köztér között.

Fotó: Kovács Dávid
3/21
Fotó: Kovács Dávid

Működés

Az épület eredetileg nagyvonalú, összefüggő belső terei hosszú időn át tagoltak és elaprózottak voltak, ahogy sok ilyen jellegű épületnél az még ma is megfigyelhető. A 2018-as átalakítás, felújítás során - köszönhetően annak is, hogy attól kezdve az épület majd teljes földszintjét egy élelmiszer áruház bérli - az épület jelentős mértékben visszanyerte a nagy, egybefüggő eladótereit. Az előbbiek miatt a belső térszervezés és a külső megjelenés közti kapcsolat is harmonikusabbá vált.

Változó kép

Az épület mai megjelenése az üvegburkolaton tükröződő, folyton változó környezetnek köszönhetően állandó változásban van. A megjelenést gazdagítja az esti díszvilágítás is. A homlokzatok emeleti részein, elszórtan, az üvegburkolati mezők közül néhány „led" háttérvilágítással jelenik meg az esti órákban. A lépcsőháznál, ahol a korábban is meglévő üvegfelületek elé került beépítésre az új, festett üvegburkolat, a belső világítás fénye szűrődik át a színes üvegfelületen, utalva a belső téri világra. A fentiek reményeink szerint hozzájárulnak az épület egyediségéhez és segítik a városközpont-képző szerepének betöltésében.

Fotó: Kovács Dávid
17/21
Fotó: Kovács Dávid

Összegzés

Az áruház működésén és megjelenésén is van még javítani való, de a tulajdonos cég folyamatos beruházási kedve, átfogó gondolkodása nyomán az épület ma is a városközpont meghatározó és folyamatosan fejlődő eleme. A hasonló jellegű létesítmények felújítása, átépítése során általában megfigyelhető rövidtávú gondolkodás, a beruházás azonnali megtérülésének elvárása helyett a beruházó itt a magasabb szintű és átfogóbb módon megvalósuló végeredmény elérésének érdekében tevékenykedett.

 

Kovács Dávid

Szerk.: Sulyok Georgina

1[KOVÁCS Dávid: Múlt, jelen, jövő, Szocialista áruházak változó városainkban. Építészet és idő, a BME Építőművészeti Doktori Iskola tanulmánykötete, Szerk.: Kerékgyártó Béla, Szabó Levente, 2017. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskola]

 

Felhasznált irodalom:
KOVÁCS Dávid: Múlt, jelen, jövő, Szocialista áruházak változó városainkban. Építészet és idő, a BME Építőművészeti Doktori Iskola tanulmánykötete, Szerk.: Kerékgyártó Béla, Szabó Levente, 2017. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskola
Veszprémi Építész Műhely: Információs pavilon Veszprémben. Építészfórum.hu, 2016. http://epiteszforum.hu/informacios-pavilon-veszpremben (Utolsó elérés: 2021.03.21.)
Veszprémi Építész Műhely: Tiszta homlokzat, rendes ház – felújítás Veszprémben. Építészfórum.hu, 2017. http://epiteszforum.hu/tiszta-homlokzat-rendes-haz-felujitas-veszpremben (Utolsó elérés: 2021.03.21.)
Veszprémi Építész Műhely: Tükröződő felületek, Veszprém Belváros rehabilitáció. Építészfórum.hu, 2015. http://epiteszforum.hu/tukrozodo-feluletek-veszprem-belvaros-rehabilitacio (Utolsó elérés: 2021.03.21.)
WETTSTEIN Domonkos: Játékos színező az ideológia gépelt hasábjain: A veszprémi Vár Áruház homlokzati megújítása. Metszet, 2019/5, 48-53.

Térkép
21/21
Térkép

Többek között a Vár Áruház felújítása is megtalálható az Építészfórum kortárs építészeti térképén, melyet itt lehet böngészni további munkákért és cikkekért. 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Gül Baba utca // Egy hely + Építészfórum

2024.01.30. 16:22
8:55

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

A Frankel Leó útról nyíló meredek, macskaköves gyalogutat sokszínű építészeti térfalai és ebből fakadó zegzugossága teszi Budapest egyik legromantikusabb utcájává. A hangulatos ösvényen keresztül lehet felzarándokolni a közel fél évezreddel ezelőtt épült Gül Baba türbéjéhez, az iszlám világ legészakibb szenthelyéhez.

Nézőpontok/Történet

Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény // Egy hely + Építészfórum

2024.01.16. 11:41
9:03

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.

Róth Miksa üvegműves, üvegfestő és mozaikművész volt. Művei megtalálhatóak az Országházban, a Zeneakadémiában, a Gresham-palotában és a Magyar Nemzeti Bankban, míg családja – a rendszerváltás előtt – hagyatékát Erzsébetvárosnak adományozta. Az Egy hely stábja a pesti "Chicagóba", a Nefelejcs utcai Róth Miksa Emlékházhoz látogat el.