Közélet, hírek

Állásfoglalás a fôépítészek és a Magyar Építész Kamara együttmûködésérôl

2000.05.25. 11:50

Budapest, 1999. november 30.

Az Országos Fôépítészi Kollégium (továbbiakban: Kollégium) kezdeményezte a Magyar Építész Kamaránál (továbbiakban: Kamara) a fôépítészek és a Kamara együttmûködésének további javítását célzó egyeztetés megtartását. A tárgyalásra meghívást kaptak Balogh Balázs DLA, a Magyar Építész Kamara elnöke és az elnökség képviselôi, Berényi Mária a MÉK Terület- és Településrendezési Tagozatának vezetôje és a tagozat vezetôségének képviselôi, Vajai Tamás a MÉK Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke és a bizottság képviselôi.

A Kollégium 1999. november 30-i ülésének napirendjén szereplô egyeztetô tárgyaláson Balogh Balázs DLA, a MÉK elnöke, Berényi Mária a MÉK Terület- és Településrendezési Tagozatának vezetôje, Vajai Tamás a MÉK Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke és Körmendy János, a bizottság tagja, valamint a Kollégium tagjai vettek részt.

Jelenlévôk a témát megtárgyalva a Kamara Elnökét és a Kollégium Elnökét az alábbi deklaráció közzétételére hatalmazták fel:

A Kamara fontosnak és szükségesnek tartja a fôépítészi tevékenységet és azt a szakmagyakorlás lényeges részének tekinti. Az épített környezet minôségi alakításában a tervezô építészek és a fôépítészek partneri együttmûködése nélkülözhetetlen.

Az önkormányzatok törvényben meghatározott építésügyi feladatainak eredményes végrehajtásához a fôépítészi hálózat széleskörû kiépítése szükséges. A Kamara saját eszközeivel segíti a fôépítészi hálózat bôvítését.

Az önkormányzati fôépítészek feladat- és hatáskörét a jogszabályok egységesen határozzák meg, függetlenül attól, hogy e tevékenységet köztisztviselôi, vagy megbízásos státusban látják el. Ennek megfelelôen - a munkaviszony jellegétôl függetlenül - az önkormányzati fôépítészek feladatai, jogai és kötelezettségei is azonosak.

A tervezési jogosultság végzettséghez és gyakorlati idôhöz, valamint kamarai tagsághoz kötött alanyi jog, mely a fôépítészeket is korlátozás nélkül megilleti.

A közigazgatásban dolgozó tervezôk szakmagyakorlása terén elôforduló visszásságok kiküszöbölése érdekében a Kamarának mielôbb el kell készítenie a tervezési jogosultság gyakorlásával kapcsolatos etikai normákat tartalmazó szabályzatot. A Kollégium felajánlja ebben való közremûködését.

A kamarai és ezen belül a tagozati tagság a tervezési jogosultság gyakorlásával összefüggô dolog. Ennek megfelelôen a fôépítészek kamarai tagsága nem a fôépítészi státusuk, hanem egyéni ambíciójuk és alanyi joguk alapján kell, hogy meghatározott legyen. (Az önkormányzati fôépítészi tevékenység ellátásának részletes szakmai szabályairól és feltételeirôl szóló 9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet a fôépítészi munkakör betöltését meghatározott idejû - a településrendezés, építészeti tervezés, építésügyi igazgatás körében eltöltött gyakorlati idôhöz köti.)

A Kollégium is egyetért azzal, hogy a hivatalból indítandó etikai-fegyelmi ügyek érdemi rendezése érdekében a Kamara mielôbb alakítsa ki a szükséges - hatékony - intézményi rendszert.

Budapest, 1999. november 30.

Balogh Balázs DLA sk.
a Magyar Építész Kamara elnöke


Virányi István sk.
Országos Fôépítészi Kollégium elnöke

Vélemények (0)
Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk