Közélet, hírek

Átadták a MÉSZ-MÉK diplomadíjakat

1/0
Hirdetés
1/0
Közélet, hírek

Átadták a MÉSZ-MÉK diplomadíjakat

2013.10.10. 11:47

Az Építészet Napján a Koós Károly teremben adták át a MÉK-MÉSZ Diplomadíjakat. Az 5 díjazott mellett ketten dicséretben, egy pályázó pedig különdíjban részesült. Gratulálunk valamennyiüknek!

DIPLOMA DÍJ ÉRTÉKELÉS - 2013 OKTÓBER

A zsűri elnöke: Csontos Csaba építész
Tagjai: Thorma Sarolta tájépítész, Páll Anikó, Hajnal Zsolt, Lente András és Helmle Csaba építészek.

Elnöki beszámoló
A döntéseinket vitázva, egyetértésben hoztuk meg. ( Nem szótöbbséggel.)
A bírálat, illetve a kiválasztás szempontja a téma választás , és a helyszín kiválasztása, az építészeti feladat magoldásának műfajszerűsége, a tervezett mű városépítő hatása, a környezetre gyakorolt hatása, netán a fejlesztés markáns megmutatkozása voltak egyfelől, másrészt az előadásmódot, a szerkesztést, a műszaki, építész- mérnöki megnyilatkozást, rátermettséget figyeltük és értékeltük.
A hagyományoknak megfelelően öt diplomadíjat adományoztunk és két tervet részesítettünk dicséretben. Egy terv értékeit különdíjban részesítettünk. A különdíjat azért adtuk, mert diplomadíjasnak értékelni nem tudtuk, de a dicséretesnél többre értékeltük.
A díjazottak között kategórián belül rangsort nem állítottunk föl.

Dicséretek

1. Varga Noémi : A tivadari ártér hasznosítása, uszadékfa feldolgozó brikettgyártó úszó "üzem" - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Úszó alaptesten (mint egy pontonon ) felállítandó könnyű faszerkezetes üzem, amely a diplomatervben mint alaphelyzet, az ártéri erdőkbe tömegesen érkező uszadékfa feldolgozását célozza meg. A feldolgozás szárítást, fabrikett gyártását jelenti. Az üzem mobil, a feladathoz választott helyszínre mehet. Víz és napenergia és a nyersanyag rendelkezésre áll. Út, alapozás nem szükséges. (Álló üzem ártéren jószerivel nem építhető.) A működéshez nyersanyagszállítás nem szükséges. Munkaerő bőven van. Gazdasági, természetvédelmi és szociális szempontból a javaslat sikerrel kecsegtet. A három szempontból végzett kutatásokról és a Tisza és árterének változásairól a műleírás ad tájékoztató ismertetést. Az ötlet és annak megoldása más rendeltetéssel is hasznosítható: pl. gyümölcs feldolgozóként, vagy pihenés, fürdőzés szolgálatában.
A gondolat és annak ábrázolása megítélésünk szerint figyelemre méltó, dicsérettel ismerjük el.

2. Kiss András : Uszoda és sportközpont Győrött a Bercsényi ligetben - BME, Építészmérnöki Kar

A választott helyszín közel van Győr központjához. A terület középkori zárt sorú beépítése elpusztult. Ebből az időből ránk az utca vonalvezetése maradt meg, mert azt az üzemi épületek nem torlaszolták el. Az üzemi épületek elrendezését és megjelenésük fotóit a Kult. Örökségvéd. Hiv. őrizte meg. Ebből a korszakból két hatalmas kémény maradt meg. A Rábca medrét (itt) feltöltötték, ez a térség a Bercsényi liget. A tervező a terület kisebbik részét veszi igénybe a középkori utcavonal és az egykor volt Rábcasor között. Itt áll az egyik említett kémény, derekán víztartállyal, amelyet a tervező sikerrel kapcsol a tervezett sportközpontba.

A terv még két fontos részletet is – újraértelmezve - , de megőrzött a gyártelep együttes beépítéséből : a kéményt körülvevő udvart és a telek ellentétes rövid oldalán az Erkel utca mentén egy szabad előteret, amelyet az utca felől csak kerítés, két oldalán épület határol. Ebbe az előtérbe csatlakozik a valamikori középkori utca, hogy aztán a területen túl ismét utcaként folytatódjék. A tervező nyilvánvalóan kompakt városi beépítést képzelt, amely három oldalon a telekhatáron álló tömör felülettel jelentkezik, apró nyílások tömegével oldva, kevés nagy nyílással áttörve, amelyek a közönség számára és városi összekötés miatt kellenek. A kéményes udvar a 33-as vízipóló medence elhelyezésére szolgál, az Ecet utcának háttal álló lelátóval. Ezt az udvart keskeny belső kert köti össze az Erkel utca mentén a régi szabadon hagyott előtér helyén alakított köztérrel. A belső udvarok és a köztér felőli homlokzatok fém-üveg szerkezetek.

A terv az épületegyüttes város fejlesztő szerepének hangsúlyos megoldásáért részesül dicséretben.

Különdíj

Sághegyi Éva és Varga Panna: South Cadbury látogató központ - Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Alkalmazott Művészeti Intézet

A helyzet szokatlan : a szigorlati tervet ketten készítették, s az ábrázolt épület és szabadtéri létesítmény nem adott lehetőséget külön is kerek két feladatra, ez a terv két szigorló kolléga közös műve. Továbbá a helyszín Angliában van és még az is lehetséges, hogy ott sem konkrét, csak föltételezés. (Camelot váráról senki nem tudja megmondani, hogy létezett-e.) A terv nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy megtestesítse, a látogatóknak közvetítse Camelot misztériumát. A látogató központ földalatti elhelyezése, a feltételezett várfal vonalának fénycsíkkal való megjelenítése mint építészeti vízió elbűvölte a zsűrit is, miközben azt is érzékeltük, hogy a vízió valóságos megjelenítéséhez szükséges mérnöki készségek iránt a tervezők kevesebb érdeklődést mutatnak.
A zsűri a tervet „dicséretnél" többre értékelte, ezért adtuk a „Különdíjat".

Lássuk most már a DIPLOMADÍJAS szigorlati terveket

1. Losonczi Júlia : Csepel Művek területén nagyüzemi virágkertészet - BME, Építészmérnöki Kar, Középület tervezési Tanszék

Csak első hallásra meglepő a helyszín és a funkció társítása. Végignézve a terveket rájöhet a szemlélő, hogy nincs lehetetlen. Az élet maga ennél meghökkentőbb csodákat is produkál. A témaválasztás fennkölt, a produkció: barna mezőben egy meglévő acélszerkezet korábban daruzott csarnok átváltozása nagyüzemi növényházzá, kutatást, fejlesztést, és még a munkásoknak ellátást, megújulást is szolgáló létesítménnyé. A produkció kidolgozása méltó a fennkölt gondolathoz, Diplomadíjjal ismertük el.

2. Lóránt Zsófia: Csepel K-NY multimodiális csomópont, kerületközpont-köztér - BME Építészmérnöki Kar, Középület tervezési Tanszék

Ez egy rangos középület, nagyon erős, nagyon kisugárzó városrendezési hatással, hangsúlyosan közlekedési, szervezési célzattal. Közösségi rendeltetései: irodaterek és inkubátorház az első emeleten, szolgáltatások, jegypénztárak, utasok várója a fszt-en, autóbusz pályaudvar a -1 szinten. Szándékosan nem pincét mondok, mert a csaknem 90 x 140 m külméretű építmény középen nyitva van, a nap az autóbusz megállóhelyek szintjére is bőven besüt. Az égre nyitott középső felület mérete kb 55 x 90 m. Az autóbusz forgalmi szintet 4 db 12 x 16,5 m méretű zöldtető felület és 6 gyaloghíd takarja, amely egyenként 200 m2 alapterületű fedett várót is biztosít a földszinti fedett nyitott és zárt várakozókon kívül. A gazdag, változatos funkcióhoz nagyméretű kerékpár tároló -rampás megközelítéssel- az első emeleten, térszíni (szerény méretű) autóparkoló, és autóbusz forgalmi szinten szupermarket is tartozik. Az első emeletről gyaloghíd és kerékpáros híd vezet a Csepel Művek főkapujához , és ellenkezőleg gyaloghíd K irányban. Nagyvonalú, elegáns középület és köztér keletkezett a forgalom szervezéssel összefüggésben. Diplomadíjjal ismerjük el.

3. Szödényi Katinka: Nyíregyháza, tanuszoda az ÖRÖKÖS földi lakótelepen - BME Építészmérnöki Kar, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

A probléma felvetés – a lakótelepen lakó polgárok életét miként lehetne az építészet – városépítés – tájépítészet eszközeivel jobbítani - valóságos és közérdekű. Kétségtelen, hogy a lakóépületek egy kaptafára épültek, intézmények, szolgáltatások, vendéglátás szinte teljesen hiányoznak. Ha mégis épültek, sok esetben fájdalmasan csökken az a zöldterület, amely ugyan rendszerint jellegtelen, nem tud visszahívó hatást sugározni, nem válik emlékezetessé és még gondozatlan is. Nyíregyháza egyik nevezett lakótelepére Szödényi Katinka sikeres javaslatot tett a tanuszoda telepítésével, építészeti és tájépítészeti eszközökkel.

Döntött arról, hogy az épületet tető felületével a közpark részévé teszi. Ugyanakkor belső térképzése , a belmagassága, az összefüggő légtér, és átrium, a bejárat megoldásával nagyvonalú, a mellékhelyiségek tömbösítve és alacsonyan tartott külön lehatárolása révén tagolják a belső teret. A szigorlati tervet a helyszín elemzésétől az épület kitalálásáig és a részletek gondos megoldása tekintetében elismerésre méltónak találtuk, Diplomadíjjal ismertük el.

4. Pintér Norbert : Szentes (kórházterület ) új mozgásszervi rehabilitációs osztály - BME Építészmérnöki Kar, Középület tervezési Tanszék

A működő pavilonos kórház területén a terápiás helyiségek kerülnek új épületbe, amely fedett és zárt, az emelet magasságában vezetett összekötő folyosó segítségével kapcsolódik a meglévőhöz, amelyben a továbbiakban csak a betegszobák és az ápolás helyiségei maradnak. A bővítmény a pavilonos rendszerhez szervesen illeszkedik. A kert egy részét jól lehatárolja,a meglévőépületekkel együtt keretbe foglalja. Olyan természetesen áll, olyan hatást ébreszt, mintha már régóta ott állna, noha építészeti megfogalmazásában eltéveszthetetlenül a kor szülötte. Az alaprajzok szerkesztése, a különböző belmagasság –igényű terek összerendezése, az épület tömege egyaránt azt sugallja, hogy ez másképp nem is lehetséges, ez így természetes. Az épület tagolása, a terek belmagasság szerinti összerendezése az oldalnézetek és a tető felülnézet tekintetében is harmonikus illeszkedést eredményezett a régiek és az új épület között.

A terv szép példája annak az építészeti magatartásnak, hogyan kell egy meglévő elrendezést, rendszert az új elemmel folytatni, tovább építeni. Diplomadíjban részesítettük.

5. Kokas Balázs : Mohács, Ökoturisztikai Látogatóközpont a Szabadság szigeti Kis- Duna ág és a védmű töltés között - Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

Mohács várossal északra átellenben a Duna keleti partján van az Alsó-Kanda nevű kis település, a védőmű keleti oldalán. Itt a védőmű nyugati oldalán jelölte ki a tervező az általa választott téma helyszínét, olyan ponton, amely autóval – természetesen a mentett oldalon -, jól megközelíthető. A töltés koronán épült meg az EUROVELO 6 kerékpárút. A Szabadság szigetet élő folyó ág választja el a keleti parttól. A sziget és az ártér fokozottan védett terület. A látogató központ ennek határvonalán épülhet meg. A védett területen csak tanösvény létesíthető a látogató központtól a szigetre vezető hídig. A téma választás, a környezeti koncepció, a turisztikai és energia koncepció a fokozott természeti védelem jegyében született. Az épület alakja, szerkesztése légies. Kizárólag acél váz oszlop elemei és a lépcső egyik fala érintkezik a talajjal. ( a 450 m2-ből 5 m2 ) Burkolatként, padlón, falon, mennyezeten öregített akácfa deszka burkolat szerepel a tervlapokon. A hőszigetelő üvegezésű ablakok, ajtók, üvegfalak is akácfa szerkezetből készülnek. Az épület tartó szerkezetei, hő és vízszigetelése, burkolatai a természeti környezet lehető maximális megkímélése jegyében születtek.

A megnyerő előadásmód is ezt a szándékot sugallja. Diplomadíjban részesítettük.

Budapest, 2013 október 7.-én
Csontos Csaba sk.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A Corvin Áruház

2023.11.22. 10:03
8:45

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

A Corvin Áruház közel 100 évvel ezelőtt, 1926-ban, a legelőkelőbb magyar divatáruházként nyílt meg, vendéglővel, kávéházzal, jegyirodával, gyorsfényképészettel, de otthont adott divatbemutatóknak és kiállításoknak is. Az alumínium csomagolásból kibontott eklektikus épület homlokzatait már restaurálták, a felső terei azonban csak 2025-re készülnek el végleg. Az Egy hely csapata ezekre, a még átalakulás alatt álló szintekre is betekintést nyújt.

Nézőpontok/Történet

A ráckevei hajómalom // Építészfórum & Egy Hely

2023.11.01. 12:12
7:21

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.

A középkortól a 19. századig egészen más képet festettek folyóink. Motorcsónakok és turistahajók helyett – a nagy vízsodrást kereső – úszómalmok vándoroltak a folyón. Ráckevén ma is megtekinthető egy hajómalom replika, melyet már villanymotor hajt és egyes részei időtálló afrikai fából készültek.