Épülettervek/Középület

Belvárosi oázis - Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény

1/6

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor

?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor
?>
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor
1/6

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor

Belvárosi oázis - Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény
Épülettervek/Középület

Belvárosi oázis - Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény

2017.10.19. 14:16

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budapest

Építészek, alkotók:
Siffel Béla, Siffel Gábor

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény

Tervezés éve:
2017

Stáblista

építész vezető tervezők: Siffel Béla, Siffel Gábor

szakági tervezők: Zentai Csaba, Pál József, Jordán Klára

munkatársak: Parócai Imre, Verasztó Ágnes

Siffel Béla és Siffel Gábor úgy gondolja, egy egyetemi sportcentrumnak túl kell mutatnia a puszta funkcióján és a néha szürke belvárosi létben, mint egy oázisként kell működnie. Ebből a koncepcióból indultak ki a Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervpályázatra beadott munkájukban.

Építészeti koncepció


Az egyetemi sport

Manapság a tudatos életvitel lételeme a sport, egyre többen felismerik fontosságát rohanó világunkban. Ez a trend a fiatalok körében is megfigyelhető, teljesen normális igényekből táplálkozik, próbál balansz lenni a munkás hétköznapokban, a lelki egyensúly, a kikapcsolódás egyik fő eleme a testedzés fizikális síkja mellett. Ezt felismerve minden magára adó egyetem komoly sportélettel rendelkezik, egyes külföldi egyetemeken a sport kiemelt szereppel bír. A rendszeres sport az egyetemi lét szerves része, annak egyik meghatározó, kiegészítő eleme. Sajnos jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem nem rendelkezik ehhez szükséges színvonalas infrastruktúrával, a sportélet keresi a "terét". Jelen fejlesztés és tervünk erre keresi a választ.


A belvárosi oázis

Egy belvárosi sportcentrum létrejötte szinte felér egy fedett park létrejöttével. A sűrű belvárosi beépítésben, ahol jó részt az épített környezet, lakóépületek és irodák kis tereinek halmazából és az általuk alkotott folytonos utcai térfalakból áll, mindig izgalmas és felüdítő egy nyitottabb közösségi funkció megjelenése. Jelen esetünkben is így van ez, Belső-Ferencváros sűrűjében is jól esik a levegő, a tér, a napfény. Úgy gondoljuk, egy egyetemi sportcentrumnak túl kell mutatnia a puszta funkcióján és a néha szürke belvárosi létben, mint egy oázisként kell működnie. Ebből a koncepcióból kiindulva fontosnak tartjuk, hogy a tervezett épület minél transzparensebb legyen és az egyetemi igények mellett nyitott intézményként működjön a külsős közösség szempontjából is.


Utcakép, kontextus, reflexió

A sűrű belvárosi környezetben az utcakép, az épületek felület jellegű homlokzata, a homlokzatok ritmusa határozza meg az utca építészeti arculatát. Ha részletesen megvizsgáljuk az épületek alkotta homlokzati térfalat akkor szűkebb-tágabb környezetben felfedezhetjük a homlokzati tagoltságot, ablak és párkány ritmusokat. A tervezett épületünk környezetében is fellelhető ezen építészeti elemek ritmusa: a markáns vízszintes párkányok, a nyílások horizontális ritmusa. Ebben az építészeti helyzetben mindig fontos kérdés, hogy az újszerű funkció adta terek és annak homlokzati vetületei mellett hogyan lehet tovább értelmezni a meglévő utcaképet.

 1. nagytáblás szálcement burkolat
 2. antracit szinű aluminium üvegportál homlokzat
 3. antracit színű szekcionált garázskapu
 4. arany színű fém lamellás homlokzati elem és antracit színű alumínium üvegportál homlokzat
 5. arany színű fém lamellás homlokzati elem és fehér színű táblás szálcement burkolat

 

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor
1/6
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor

 

Utcai homlokzat

Jelen esetben a koncepciónk az volt, hogy meglévő ritmusokat és a sport dinamikáját ötvözve egy mai, modern homlokzatot hozzunk létre. Így alakult ki a markáns párkányokkal tagolt és dinamikus ritmust alkotó függőleges lamellák "szövete", amely utcai homlokzat a transzparencia és fény-árnyék ritmusok által egy érzékeny mai homlokzatot eredményez.

 

Udvari homlokzat

Az épület belső arcát, az udvari homlokzatot összhangban próbáltuk kezelni az utcai homlokzattal. Így alakult ki az átértelmezett udvari homlokzat, ahol a dinamikus ritmusú lamellák szövedéke egy zöldfal vázát alkotják, így reflektálva és figyelembe véve a szomszédos kollégium épület szobáinak kitekintésére.


Funkcionális rend, tervezési koncepció

Alapvető szándékunk volt, hogy egy funkcionálisan "tiszta" épületet hozzunk létre, ami alapja lehet a jó és ésszerű üzemeltetésnek is. A fő funkcióit próbáltuk minél tisztábban és szétválasztottabban kezelni mind a terek, mind a közlekedési utak szempontjából. A következő koncepcionális alapvetéseket tartottuk fontosnak:

 • egyfajta funkcionális rend kialakítása, ami az építészeti átláthatóság mellett egyéb síkon is rendszert jelent (pl: tartószerkezeti rendszer)
 • a földszint előcsarnok legyen nyitott a külsősök részére is és a földszint egésze és annak terei minél inkább elősegítsék a sokféle használhatóságot, varibilitást (az egyetemi sportélet igényei mellett,bérbeadható kistermek, rendezvényekre is használható terek).
 • a tervezési programban megfogalmazott tér igények miatt az emeleti szinten elhelyezett uszodatér és tornacsarnok
 • a jól elkülöníthető és megközelíthető kiszolgáló blokk (öltözők, technológiai terek) szintenként, minél közelebb az adott sport terméhez
 • az ellenőrzött beléptetés és a belső közlekedési rendszer (belső "tiszta" út) kialakítása
 • a sportcentrum alapképlete (sportterek és kiszolgáló terek) mellett fontosnak gondoljuk a fenntarthatóság érdekében, hogy az egyes terek legyenek flexibilisek és így minél jobban lehessen őket kihasználni (szinte a nap 24 h-ban)
 • megfelelő mennyiségű - akár az előírásokon túlmutató - parkolók létrehozása a mélygarázsban. A parkolók mellett az egyetemi élet jellegből adódóan jelentős bicikli tároló kialakítása.


Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor
2/6
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer GáborSzintenkénti funkciók és helyiségcsoportok


Belső közlekedés

Az épület belső közlekedését úgy alakítottuk ki, hogy jól ellenőrzötten és szétválasztottan lehessen az épületet működtetni. A földszinti beléptetésipontot két felől lehet megközelíteni. Egyrészről az utcáról gyalogosan a főbejáraton keresztül, illetve a mélygarázsból azoknak, akik autóval, motorral vagy biciklivel érkeznek. A recepció melletti beléptető kapukon keresztül lehet eljutni az öltözőkhöz a főlépcsőházon keresztül. A tervezett kártyás vagy karszalagos beléptető rendszer lehetővé teszi, hogy a földszinti főbeléptetési pont után az adott sportoló / látogató a számára kijelölt öltözőhöz kapjon hozzáférést (a többi helyiségbe nem tudjon belépni), ezzel jól ellenőrzötté tehető a rendszer. Az öltözőket a szintenkénti kiszolgáló folyosókon keresztül tudják a sportolók megközelíteni és az öltözőkből tovább menve a "tiszta" úton a sport termeket. A "tiszta" út teljes megvalósítását az uszodánál tartottuk fontosnak, a többi öltözőnél - más jól működő sportlétesítményekhez hasonlóan- a bejáratoknál kis mértékben átfedésben van a beközlekedéssel, de ez minimális és üzemeltetési szempontból is kezelhető.


-2 és -1 mélygarázs

A tervezett épület egésze alatt egy kétszintes mélygarázst terveztünk, aminek két fő funkciója van. Egyrészről itt találhatóak az épülethez tartozó parkolók és egyben az épület működése szempontjából fontos kiszolgáló helyiségek is, úgy, mint: közműfogadó helyiségek, tárolók, személyzeti öltözők és egyben a beszállítói fogadó pontok. A -1 szinten történik a büfé részére a beszállítás és egyben az uszoda részére a vegyszerek beszállítása és szükség esetén átmeneti raktározása is. A -2 pinceszinten inkább a parkolók és tárolók dominálnak, de itt kapott helyett a sprinkler részére a gépház és az oltóvíz tároló is.


Földszint / udvar

Az épület főbejáratán belépve, az előcsarnok első részében található recepción keresztüli beléptető rendszeren át közelíthetőek meg az épület sporttermei és uszodája. A látogatók és várakozók részére az előcsarnokban található büfé áll rendelkezésre, ami rendelkezik belső udvari kapcsolattal is. Ezen a szinten kaptak helyet a kistermek, amelyeket úgy alakítottunk ki , hogy mind a belsős (egyetemi) mind a külsős használat szempontjából megfeleljenek. A sportolói hasznosítás esetén az 1. emeleten elhelyezett öltözőkből egy galéria jellegű közlekedő folyóson keresztül tudjuk megközelíteni őket, míg külsős rendezvénykor az előcsarnokkal akár egybenyitva vagy csak onnan megközelítve hasznosíthatóak a
kistermek. A földszint belső tereit és az egész központ sport termeit kiegészítendő alakítottuk ki a külső udvarban található sport felületeket (streetball pálya, mászó fal, asztalitenisz asztalok, külsős testedző felületek)

 

1. emelet

Ez a szint nagyrészt egy kisebb belmagasságú technológiai és kiszolgáló szint, aminek az utcai oldalán alakítottuk ki az edzőtermet. Itt helyezkedik el a medence tér maga, ami technológiailag jól megközelíthető a hosszoldalak és az egyik rövid oldal mentén. A medence térhez kapcsolódnak a jól elkülönülő uszoda technológiai helyiségek. Ezen a szinten lett elhelyezve a földszint és 1. emelet sport termei részére a szükséges öltöző blokk. A földszinti termeket az előcsarnokon átvezető hídszerű közlekedőn keresztül lehet elérni. Az utcai homlokzati oldalon helyeztük el az edzőtermet, aminek a része a testedzőterem és egy spinning terem. Az utca felé nagy üvegfallal nyitott helyiségek az utcai járókelők részére is egyértelművé teszik az épület funkcióját.


Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor
3/6
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor


2. emelet

Ezen a szinten található az uszodatér, illetve a squash pályák. Az uszodátegy 50 fős öltözőblokk szolgálja ki, melynél ügyeltünk az utcai cipős és tisztacipős közlekedés elválasztására. A medencével egy térben található a wellness részleg, mely egy szaunát és jakuzzit is tartalmaz, valamint az utcafronton egy kis pihenő zóna került kialakítására, az uszoda komfortosabb használata érdekében. A szinten 4 db squash pálya található 2x10 fős öltözőkkel. A szinten egy bírói, edzői blokk is kialakításra került.

 

3. emelet

A 3. emelet valójában a nagy belmagasságú 2. emeletnek a fél szintje.Azokon a területeken, ahol a 2. emelet részére a 6,0 m-es belmagasság nem igény. Ez jószerivel az alatta lévő öltöző blokkal egyezik meg, így adta magát a lehetőség, hogy itt is öltözőket alakítsunk ki a 4. emelet részére. Ezt a lehetőséget erősítette az a koncepcionális szándék is, hogy a 4. emeleti tornacsarnok minél inkább egy egységes nagytermet tudjon alkotni.


4. emelet

Ezen a felső szinten található a nagy belmagasságú tornacsarnok, ami nagy egyterű, de leválasztható kialakításával szintén sokrétűen hasznosítható. Egyrészről fontos eleme tud lenni az egyetemi testnevelésnek és mivel ketté választható a leereszthető mobil függönnyel, ezért adott esetben nagyon kedvezően használható ki. A nagy fesztávú és egyterű koncepció alapján számos labdajátékot edzés szinten több pályán is lehet játszani. Másik hasznosítási lehetőség a verseny rendezés és a rendezvények lebonyolítása, amihez egy 200f fős mobil (kihúzható) mobil lelátó is társul.

 

5. emelet

Az 5. emelet félszint, a 9,00 m belmagasságú nagyterem félszintje. Itt a multifunkciós teremhez kapcsolódó gépészeti helyiségek találhatóak, valamint innen lehet megközelíteni a tetőkertet is. A pihenő teraszon lehetőség nyílik a kikapcsolódásra, két óra vagy edzés közti lazításra.

 

Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor
5/6
Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény - építész: Siffer Béla, Siffer Gábor

 

Kiszolgáló öltöző blokkok

a sportközpontban az adott sport helyiségek kiszolgálására a következő öltözőblokkokat alakítottuk ki:

 • 1. emeleti öltözők: 2db 50-60 fős öltöző
  a földszinti kistermek, kültéri sportpályák és az 1. emeleti edzőterem részére
 • 2. emeleti öltözők: 2db 25 fős és 2 db 10 fős
  az uszodát használók részére, valamint a squasholni érkezőnek
 • 3. emeleti öltözők:4 db 25 fős
  a 4. emeleti multifunkciós terem sportolóinak


Akadálymentesítés

A tervezett épület kialakításánál az akadálymentesítést szem előtt tartottuk, úgy mint akadálymentes parkolók, belső közlekedőrendszer, akadálymentes wc és öltöző kialakítása az előírásoknak megfelelően.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk