Épülettervek/Hallgatói terv

Biciklisek központja - velodrom Pécsen

1/21

pince alaprajz

?>
pince alaprajz
?>
földszint alaprajz
?>
analízis
?>
analízis
?>
helyszín
?>
homlokzat
?>
metszet
?>
Szomszédos épületek - északról
?>
Szomszédos épületek - délről
?>
Rálátás a Ferencesek utcájáról
?>
Belső udvar képe
?>
Megjelenés a Várady Antal utcában
?>
Emelet - futárközpont
?>
Galéria -’nézőtér’ és shop
?>
Földszint - műhely és kávézó
?>
makett - 1:200
?>
makett - 1:200
?>
makett - 1:200
?>
makett - 1:200
?>
?>
Pelényi Margit opponenciája
1/21

pince alaprajz

Biciklisek központja - velodrom Pécsen
Épülettervek/Hallgatói terv

Biciklisek központja - velodrom Pécsen

2016.01.25. 10:54
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Pécs, Magyarország, _Magyarország

Építészek, alkotók:
Szarvas Richárd Zoltán

Velodrom klub és velofutár központ

Tervezés éve:
2015

Bruttó szintterület:
420 m2

Stáblista

tervező: Szarvas Richárd Zoltán
Építőművész DLA hallgató
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
Breuer Marcell Doktori Iskola

konzulens: Dr. Kovács-Andor Krisztián 

MÉD:

Letölthető dokumentumok:

Miért is ne lehetne Pécsen is a kerékpározás szerelmeseinek kedvezni, amikor még Zsolnay Vilmos is velodromot építtetett oda? Műemléki és helyi védettséget élvező, barokk, copf, klasszicista stílusú épületek közé tervezte meg Velodrom klubját és velofutár központját Szarvas Richárd Zoltán diplomamunkájában. 

Funkció

Aktualitás

A kerékpáros közfunkció tervezésének gondolata már a diplomaterv előkészítő fázisában megfogalmazódott bennem a sportág iránti érdeklődésem miatt. A kerékpározási szokásokat vizsgáló felmérések adatai egyértelműen mutatják, hogy az utóbbi években a kerékpár mind hobbi, mind effektív közlekedési célú felhasználása jelentősen megnövekedett, továbbá megfigyelhető, hogy külföldi mintára egyre több magyar cég alkalmaz sikerrel kerékpáros futárokat, kiváltva ezzel a rövid és közepes szállítási távolságra nagyrészt szükségtelen motorikus szállítóeszközöket.

Ez a kedvező tendencia az érdeklődés fenntartásával, további népszerűsítéssel vélhetően a jövőben is megmaradhat, de ehhez mindenképpen szükség van távolabbi célok egyértelmű megfogalmazására és előirányzására. Ezen törekvést támogatva készítettem el diplomatervemet, a velofutár központtal kiegészített kerékpáros klub épületét.
Rálátás a Ferencesek utcájáról
10/21
Rálátás a Ferencesek utcájáról

Háttér

A kerékpársport pécsi vonatkozásait vizsgálva ráleltem egy kiadványra, mely foglalkozik többek között Zsolnay Vilmos 'Pécsi Kerékpár Egylet'-ben betöltött szerepével, továbbá néhány mondatban említést tesz az általa építtetett, de később teljesen lebontott pécsi velodromról is, melyet Molnár Endre tervezett. A továbbiakban a pályakerékpározás vonalán folytattam az adatgyűjtést, így találtam rá a negyed kilométeres olimpiai körpályának mintegy tized részére csökkentett, mini velodromra, mely tervemben helyet is kapott.

A futárok társadalmát, történetét vizsgálva látható, hogy több kerékpáros sportág létrejötte és a pályakerékpározás is több szálon párhuzamba hozható velük, továbbá ugyancsak a futárokhoz köthető a fixi szubkultúra megjelenése, melynek megismertetése szerves részét képezi a funkciónak.

 


homlokzat
6/21
homlokzat

Kapcsolatok

A tervezett funkció két fő egységre bontható fel, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A nagyobb a pécsi kerékpáros közösséget kiszolgáló klub, a kisebb pedig a szállítást végző kerékpáros futárszolgálat.
A pinceszintre kerültek a vizesblokkok, a raktár, valamint a gépészeti helyiség.
A földszinten található az egyéni szervizelés lehetőségét biztosító ’csináld magad pont’, a spektrum maradék hányadát a hivatásos szerelők által működtetett szerviz fedi le, mely helyben ki tudja szolgálni a futárszolgálat igényeit is. A kávézót a földszinti traktus középpontjába, a szerviz mellé helyeztem, így közvetlen vizuális kapcsolatba kerül az udvarral és a velodrommal is.

Az első emeleti szint lényegét tekintve a kávézó fogyasztóterének kibővítése, emellett vásárlótérként működik és nézőtér funkciót lát el. A második emeleti futárközpont lényegét tekintve egy diszpécser iroda, mely a futárok koordinálását végzi, alfunkciói révén pedig képes kielégíteni a dolgozók munkahelyi igényeit.analízis
3/21
analízis
Környezet

Áttekintés


A választott funkciót kezdettől fogva Pécsen képzeltem el. A megfelelő működés elérése érdekében a helyszín keresését a történelmi belváros közvetlen közelébe eső területekre szűkítettem, hiszen ezek a zónák a város súlypontjában vannak, nagy gyalogos- és kerékpáros forgalommal bírnak, ellenben az autós forgalom korlátozott vagy engedélyköteles. Fontos volt behatóan megvizsgálni a város kerékpáros közlekedési rendszerét, melynek feltérképezésében jelentős segítséget nyújtott az ’UrbanCyclr’ alkalmazás adatbázisa.

Minden szempontot figyelembe véve választásom a Várady Antal utca északi végén található foghíj telekre esett. A szomszédos teresedés térburkolatát és a behajtási korlátozást kiterjesztettem az utca északi részére.


Szomszédos épületek - délről
9/21
Szomszédos épületek - délről
Műemléki védelem


A környező épületállomány igen értékes, a főként barokk, copf, klasszicista és romantikus stílusú épületek közül sok műemléki vagy helyi védettséget is élvez, bennük túlnyomórészt lakó- és kereskedelmi funkciók működnek.


Telek adottságok


A néhány éve szabadon álló foghíj telek formáját tekintve közelítőleg téglány alakú, a szabályozás szerint maximum 60 százaléka építhető be zártsorú vagy hézagosan zártsorú módban.

A terület enyhe déli lejtése nyomán a 19 m széles utcafronton 1,15 m magasságkülönbség mérhető, az átlagosan 12,5 m mélységű telken az utcára merőleges irányban állandó a szintmagasság.

Az északi oldalon található szomszéd nyeregtetős, kétszintes, de igen magas épülettömege teljes telekszélességű, a keleti szomszéd egyszintes, félnyeregtetős épületében lakófunkció található, csakúgy, mint a rá merőlegesen elhelyezett kisebb szárnyban is; ezek udvarmagassága a telek legmagasabb pontja felett helyezkedik el kb. 1,5 m-rel.

Belső udvar képe
11/21
Belső udvar képe

A déli szomszéd a telekhez két oldalról is csatlakozik. Utcafronti része magas földszintes, keskeny, nyeregtetős, míg hátulsó épületszárnya kétszintes, félnyeregtetős tömeg; ez utóbbi rész átfedésben kapcsolódik a telek keleti oldalhatárához.

 

Építészeti koncepció

Tömegformálás


Az északi oldalon lévő szomszéd teljes telekszélességű, kétszintes, míg a déli oldalon jelentősen alacsonyabb, keskeny, egyszintes épület található, ezek közé, mintegy köztes lépcsőfokként illesztettem be az új, keskeny épülettömeget, mely lapostetős kialakítású.

Az alaprajzi forma tekintetében a déli szomszéd tömegéhez illesztett, hosszúkás, téglány alakból indultam ki, majd meghatároztam az épületbe és az udvarra való beközlekedés helyét, mely a telek északi végén, legmagasabb pontjához közel kapott helyet. Maga a homlokzati felnyitás keskeny és két szint magasságú. A vertikális közlekedésre szolgáló lépcsőt az épület déli végébe pozícionáltam, itt történik meg a szintek összekapcsolása és a tömeg függőleges irányú felnyitása az orsótérben elhelyezett felülvilágítóval. Ezek után a hasáb udvar felőli oldalát szinkronba hoztam azt a telek szűkülő alakjával, figyelembe véve a tervezett mini velodrom helyszükségletét.

makett - 1:200
18/21
makett - 1:200


Anyaghasználat

Az épület homlokzatain több rétegben felhordott, antracit színű vakolat jelenik meg, a nagyméretű falfelületeknek fém osztóprofilok adnak ritmust.
A támaszkodó- és ülőfelületek, a teraszburkolat, továbbá a lépcsőfokok és a földszintet a galériától elválasztó födém járófelülete és oldalai fából készülnek.
A vizesblokkokat és a galériát kivéve csiszolt beton padlófelületek jelennek meg.
A lépcső tartóváza, a korlátok rozsdamentes acélból készülnek, a keretekbe kötött háló sodrony van befeszítve.

A sötét homlokzati felület ellenpólusaként a beltérben a tartószerkezeti és válaszfalak, valamint a gipszkarton álmennyezetek fehér felületkezelést kapnak.

Szerkezeti koncepció

Áttekintés


A határoló szerkezetek méretezése a 2020-as hőtechnikai követelményeknek megfelelően történt. Az épület lemezalappal készül, a pinceszinti tartószerkezeti falak monolit vasbetonból készülnek, a felsőbb szintek hosszoldali határoló falainak anyaga szintén vasbeton. A nagy munkaigényű be- és kizsaluzást, illetve az utólagos hőszigetelési munkát jelentősen lecsökkentve a szomszédos épületekkel határos falakat kiegészítő hőszigetelés nélkül is megfelelő pórusbeton falazóelemekből építik meg kitöltőfalként. Az acélszerkezetű lépcső orsótéri falai, valamint a födémek - kivéve a galéria szint öszvérszerkezetét - vasbeton anyagúak. A belső térben gipszrost válaszfalak és monolitikus gipszkarton álmennyezetek jelennek meg. A homlokzati nyílászárók típusuktól függően eltérő anyagúak, de minden esetben 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel készülnek.Emelet - futárközpont
13/21
Emelet - futárközpont
Egyedi szerkezetek

A tervezési koncepció fő részét képezte a középső két szint egymással közvetett térbeli-, és mindkét szint belső udvarral való közvetlen vizuális kapcsolatának megteremtése, ezért a galéria szintet oly módon alakítottam ki, hogy hosszoldali födémszéleit a határoló felületektől visszahúztam. A felületektől való eltartás némileg lebegő jelleget kölcsönöz a födémnek, továbbá a visszahúzás és a földszinti üvegfelület felfuttatása révén a galéria szintről is zavartalan a rálátás az udvarban elhelyezett velodromra. Előzőekből fakadóan a klub funkciót két részre tagoló közbenső födém felépítése nagyban eltér az épület jellemző tartószerkezeti rendszerétől.

A födém tervezési elvéhez illesztve a lépcső ugyancsak vissza van húzva a külső oldali határoló felületektől, egyedi acél tartószerkezete az orsótér vasbeton falához csatlakozik.

Gépészet

Rendszerek

Az É-D iránytól kismértékben eltérő hossztengelyű tetőfelület lehetővé teszi egy nagy teljesítményű napelem rendszer elhelyezését az épületen, mely az előzetes számítások szerint kb. 4,5 kWh/év energiamennyiséget termel. Ez az energia képes működtetni az épület elektromos eszközeit, a fennmaradó mennyiség pedig visszatölthető a hálózati rendszerbe.


Megjelenés a Várady Antal utcában
12/21
Megjelenés a Várady Antal utcában

Az összegyűjtött csapadékvíz az udvarban elhelyezett tartályba kerül. A szűrt csapadékvizet felhasználhatjuk többek között locsolásra, wc öblítésre is.
A fűtött teret határoló szerkezetek jó hőtechnikai jellemzői révén, továbbá a homlokzati nyílászárók fokozott légzárása miatt az épület belső hőmérsékletének és komfortjának szabályozásáról a tervezett hővisszanyerős szellőztetőrendszer önmagában képes gondoskodni, csupán időszakosan van szükség a távhő hálózatból kapott rásegítésre.


Szarvas Richárd Zoltán
Építőművész DLA hallgató
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
Breuer Marcell Doktori Iskola


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Épületek/Lakóépület

MÉD 2020 finalista épületek – Családi ház Üllőn

2020.11.16. 16:24
00:01:41

Elérkeztünk a Média Építészeti Díja 2020-as finalistáit bemutató videósorozatunk utolsó részéhez. Az Üllőn található családi ház fekete hullámpala borításával hívja fel magára a figyelmet, de más érdekességeket is rejt a Konkrét Stúdió által tervezett épület.

Elérkeztünk a Média Építészeti Díja 2020-as finalistáit bemutató videósorozatunk utolsó részéhez. Az Üllőn található családi ház fekete hullámpala borításával hívja fel magára a figyelmet, de más érdekességeket is rejt a Konkrét Stúdió által tervezett épület.

Épületek/Lakóépület

MÉD 2020 finalista épületek – SA43 társasház

2020.11.16. 16:21
00:01:40

A Varga Noémi és Szelecsényi Balázs által tervezett SA43 társasház a hegyvidéki telek különleges adottságaihoz igazodik. A Média Építészeti Díja 2020-as finalistáit bemutató videósorozatunk legújabb részében ezt a karakteres megjelenésű épületet járjuk körül.

A Varga Noémi és Szelecsényi Balázs által tervezett SA43 társasház a hegyvidéki telek különleges adottságaihoz igazodik. A Média Építészeti Díja 2020-as finalistáit bemutató videósorozatunk legújabb részében ezt a karakteres megjelenésű épületet járjuk körül.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk