Épülettervek/Középület

Börtön PPP-konstrukcióban, Tiszalök

1/14

?>
?>
?>
képek: KÉSZ Kft
?>
?>
?>
korábbi állapotképek
?>
?>
?>
friss képek
?>
?>
?>
?>
?>
1/14

Börtön PPP-konstrukcióban, Tiszalök
Épülettervek/Középület

Börtön PPP-konstrukcióban, Tiszalök

2007.01.30. 13:22

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Porcsalmy Zoltán, Kelemen Csaba

Földrajzi hely:
Magyarország, Tiszalök

Vélemények:
1

Letölthető dokumentumok:

A Tiszalök határában épülő egyedi monolit vasbeton falvázas, közel 15 ezer négyzetméteres magastetős fogvatartási épületet 1.285 méter hosszú bástyafal vesz majd körül hat darab őrtoronnyal és 6 méter magas vasbeton kerítéssel.

A KÉSZ Kft. kivitelezésében folyamatosan épül a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet. A börtön PPP-program keretében történő megvalósítására, illetve üzemeltetésére 2005-ben nyerte el a cég a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) megbízását.

A Tiszalök határában épülő egyedi monolit vasbeton falvázas, közel 15 ezer négyzetméteres magastetős fogvatartási épületet 1.285 méter hosszú bástyafal veszi majd körül hat darab őrtoronnyal és 6 méter magas vasbeton kerítéssel, de a börtön tartalmaz majd néhány kényelmet szolgáló helyiséget (például könyvtár, konditerem, kápolna és étterem) is.

A büntetés-végrehajtási intézet tervezése során a KÉSZ Kft. hét különböző egységet tervezett meg:

 • fogvatartottak épületei
 • szolgáltatási blokk (egészségügyi ellátás, étkeztetés, sport, vallás és kultúra, oktatás)
 • beszélő és látogató egység
 • működtetési blokk (parancsnoki épület, központi irodák)
 • üzemeltetési és karbantartási blokk (műhelyek, raktárak, energia központok)
 • kiegészítő funkciókat ellátó blokk (garázs, őrkutyák telephelye)
 • munkáltatási blokk


Az üzemeltetést a KÉSZ Kft. leányvállalata, a Szent Adorján Kft. látja majd el. Az üzemeltetés feladata a 700 férőhelyes büntetés-végrehajtó intézet felszerelése és tizenöt évig történő működtetése az európai uniós normák szerint. Gondoskodik az elítéltek ellátásáról, a börtön működtetéséről, karbantartásáról, az oktatási, foglalkoztatási lehetőségekről.

Részlet az építészeti műleírásból

Az intézet telepítését az alábbi fő szempontok figyelembevételével alakítottuk ki:
A közúti megközelítést a 0415/10 számon kiszabályozott új útról kell és lehet megvalósítani.
A vasúti pálya kötelező védőtávolsága 50 méter, ezen belül építményt nem, illetőleg csak a vasút engedélyével lehet elhelyezni.
A domborzati viszonyok a telken belül változók. A vasúttal párhuzamos szélső teleksáv – gyakorlatilag a vasút védőtávolsága- viszonylag mélyebb fekvésű, rosszabbul beépíthető terület. A telek középső része magasabban van, a telek keleti széle, ill az északi telekhatár egyes szakaszai ismét mélyebb fekvésűek olyannyira, hogy több belvizes foltot is találtunk a helyszín első megtekintésekor. Ezek miatt az épületeket úgy helyeztük el, hogy a terület legmagasabb részére kerüljenek, valamint, hogy a beépítés optimális mennyiségű földmunka árán valósulhasson meg.

 

Beépített nettó alapterületek:
Zárkaépületek 15220,9 m2
Központi épület 11216,8 m2
Parancsnoki épület 2191,3 m2
Gazdasági épületrész 2100,9 m2
Munkáltatás épületei 1943,3 m2
őrtornyok 72,0 m2
Összesen: 32745,2 m2

Zónásítás
Az intézet funkcionális szervezését, alaprajzi kialakítását úgy terveztük, hogy az eltérő funkciójú épületek, épületrészek fizikailag jól körülhatárolható, elkülöníthető, védhető egységeket alkossanak. A közlekedés rendszere legyen szinte sematikusan egyszerű, áttekinthető.
Az épületcsoport lehetőleg legyen minél tömörebb, ami mind a beruházási, mind az üzemeltetési költségekben a megtakarítása mellett, azzal azonos súllyal a használó BV számára is munkaidő, munkaerő megtakarítást, nagyobb biztonságú működést eredményez.

Az épületegyüttes négy fő funkcionális zónára oszlik.

 • Az első a fogvatartás zónája, a fegyház, a KBK, a börtön és a fogház épületrészek, valamint a kiírás szerint ezekhez kapcsolódó minimális irodai, szociális helyiségek, a nappali tartózkodás terei. Ez a zóna a terület északi és keleti sávjában helyezkedik el.
 • A második funkcionális egység a börtön központi zónája, a különféle „szolgáltatások" területe, amit a fogvatartottak csak időszakosan, de kisebb-nagyobb rendszerességgel vesznek igénybe. Ide tartozik a befogadó egység, az egészségügyi blokk, a kulturális blokk (kápolnák, könyvtár, tantermek és kiszolgáló helyiségei és nagyterem), a sport blokk, a konyhaüzem és az éttermek, valamint a látogató egység.
 • Alaprajzilag ugyanebben a sávban, de az előbbiektől jól elhatároltan helyeztük el a gazdasági blokkot, amelyben a raktárak és a karbantartó műhelyek, a garázsok és a kutyatelep található.
 • A telek nyugati sávja a munkáltatás zónája. Itt helyezkedik el a mosoda, ajánlatunkban ez a börtön saját igényeit lényegesen meghaladó kapacitású, kifelé is működő üzem, valamint két műhelycsarnok, amelyben a rabok munkát végezhetnek.
 • A telek déli sávja az adminisztratív épület és a két bejárat. Az adminisztratív épület mellett tervezzük a szabadok személybejáratát a dolgozók, az ügyfelek, a hivatalos vendégek és az elítéltek látogatói számára. A nyugati oldalon van a gazdasági bejárat az intézmény és a munkáltatás gazdasági kiszolgálására, valamint itt történik a rabok érkeztetése, szállítása is.

Belső közlekedés
A fenti egységeket két kelet-nyugat irányú fő közlekedő tengely választja el, illetve köti össze. Az északi folyosó a zárkaépületek és a szolgáltatási zóna között a rabok és a személyzet mozgására szolgál. A rabok ezen, ill. az ebből merőlegesen kiágazó közlekedőkön keresztül elérnek minden olyan helyiséget, amiben bármilyen tennivalójuk egyáltalán lehet.
Este, takarodó után a zárkaépületek és e főfolyosó közötti ajtók elzárásával a középső magban csak az egyetlen bejárattal rendelkező eü. blokkban maradnak a bent fekvő beteg rabok, egyébként mindenki ki van zárva a középső zónából.

A déli oldali fő folyosót csak a személyzet használhatja, zsilipelt, ellenőrzött átjárókkal jutnak az egységek közötti, merőleges belső közlekedőkre.

A tervbírálat és a konzultációk alapján átterveztük a rabszállítás – gazdasági bejárat területét. A külső munkahelyre menő ill. onnan visszaérkező rabok útvonala és a bevonuló ill. szabaduló rabok útvonala a befogadó épületrészben az első ellenőrzés (fémdetektoros kapu, röntgenes csomagvizsgáló) után azonnal teljesen szétválik.

A gépjárművek a bástyafalban lévő kapu után egy kétállásos zsiliptérbe kerülnek, itt van akna az alváz átvizsgálására, ill. itt van lehetőség a járművet tetejét is megtekinteni. A zsilipből külön zárt fogadóhelyiségbe jutnak a járművek, így a gazdasági részt, a konyhát kiszolgáló teherautók nem találkoznak a rabszállító járművekkel, kölcsönösen nem akadályozzák egymást.

Ettől teljesen függetlenül az adminisztratív épület távolabbi végénél van a személyzet, látogatók és hivatalos személyek be- és kijárata.

Szöveg: Porcsalmy Zoltán építész vezető tervező, Kelemen Csaba építész tervező
Képek: KÉSZ Kft.

(a teljes műleírás a csatolt dokumentumban olvasható) 


  

Tiszalök 700 fős büntetés-végrehajtási intézet

Építész vezető tervező: Porcsalmy Zoltán
Építész tervező: Kelemen Csaba
Építész munkatárs: Vida József, Nagy Gábor, Kis Viktória, Kovács Krisztina, Ódor András

Statikus vezető tervező: Hahn László, Kocsis András, Kissné Vaskó Szilvia
Gépész vezető tervező: Varga József
Gépész tervező: Kismárton Sándor
Elektromos vezető tervező: Fehér Tibor, Danner Mihály
Elektromos tervező: Kiss Tibor (KÉSZ Kft.)

Konyhatechnológus: Rátonyi Árpád (Quartisse Kft.)
Biztonságtechnika: Petyus Sándor (ADT Kft.)
Közmű: Széles Géza (GEM Kft.)
Talajmechanika: Váriné Dudás Zsuzsanna (Terrastat Kft.)
Geodézia: Kecskeméti István
Lendvay István szakértő és Komáromi István szakértő (De Fon Tech Kft.)

Kivitelezői lista:
Generálkivitelező: KÉSZ Kft. Észak-magyarországi Főmérnökség
Generál termelési főmérnök: Vargay Balázs
Generál építésvezető: Kovácsik Tamás, Páll Sándorné, Papp Ferenc, Szabó Zoltán, Sztupovszki Mihály
Acélszerkezeti építésvezető: Czibolya Ferenc
Gépész szakági építésvezető: Kiss Csaba
Épületvillamossági építésvezető: Tóth Lajos
Beszerzési mérnök: Sidlovics Krisztián

 

Vélemények (1)
hady
2007.02.11.
13:33

Kb. tizenöt évvel ezelőtt egy ennél sokkal modernebb, már elkészült spanyolországi börtönről cikkezett az Architectural Review. Az a komplexum nem nélkülözte az építész haladó, gondolkodó hozzáállását. Ha meglesz, csatolom a linket. Kissé erőltetettnek és túlzottan összetettnek tűnik a közölt renderek és fotók alapján ez a komplexum. Erőltetett a már rég meghaladott posztmodernes stíluselemek - átlók, tető-hierarchia, lábazat, színek, stb. - alkalmazása. Mintha a szakma középszere bennemaradt volna valami labirintusban, ami nem engedi a szellemet kiszabadulni. Túlzottan összetett - az alaprajzok ismerete nélkül - az együttes a rengeteg, össze nem fésült elem felzsúfolása miatt: cellaszárnyak-átlós folyosók-csarnokok és más vegyesen magas és lapos tetős házak. Ez építészet? Szerintem húsz éve sem lett volna az. De sajnos még az átlag felett lebeg egy hajszálnyival. Szomorú...

Új hozzászólás
Helyek/Infrastruktúra

MOSÓHÁZAK // Egy hely + Építészfórum

2020.09.16. 13:04
00:05:55

Ismét a Balaton környékére, konkrétan pedig a Balaton-felvidék három falvába visz el Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában. Köveskálra, Kővágóörsre és Óbudavárra a három település jó állapotú mosóházai kapcsán a stáb, de persze a nagy hagyományú, egykor a közösség életének központi helyszínét jelentő épületek mellett a korabeli szokások is szóba kerülnek a videóban.

Ismét a Balaton környékére, konkrétan pedig a Balaton-felvidék három falvába visz el Torma Tamás az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatában. Köveskálra, Kővágóörsre és Óbudavárra a három település jó állapotú mosóházai kapcsán a stáb, de persze a nagy hagyományú, egykor a közösség életének központi helyszínét jelentő épületek mellett a korabeli szokások is szóba kerülnek a videóban.

Helyek/Köztér

A GÖMBKILÁTÓ // Egy hely + Építészfórum

2020.09.03. 14:12
00:05:11

A brüsszeli Atomiumra is reflektáló Gömbkilátó az 1963-as fővárosi BNV-re készült a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat tervezésében. Hogy a poli-gömb története miként ível át Brüsszeltől egészen Balatonboglárig, arról az Egy hely és az Építészfórum videósorozatában Torma Tamás mesél.

A brüsszeli Atomiumra is reflektáló Gömbkilátó az 1963-as fővárosi BNV-re készült a Székesfehérvári Fémmunkás Vállalat tervezésében. Hogy a poli-gömb története miként ível át Brüsszeltől egészen Balatonboglárig, arról az Egy hely és az Építészfórum videósorozatában Torma Tamás mesél.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk