Épületek/Középület

Bővítés több értelemben: Modern Magyar Képtár, Pécs

1/25

18. századi Pécs

?>
18. századi Pécs
?>
18. századi Megyeháza
?>
A műemlék épület déli nézete - fotó: Szentendrei Antal
?>
A múzeum megközelítése a Papnövelde utcáról, fotó: Szentendrei Antal
?>
A bővítés üvegháza a történelmi épületek között - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
A felvezető az üvegfallal - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
A kiállítótér főbejárata az udvarról - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Az új üvegfal és a történeti rokokó homlokzat - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Kitekintés a rokokó homlokzatra - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
A múzeum látványa a Papnövelde utcáról - fotó: Szentendrei Antal
?>
Udvari kép a díszterem felől - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
A régi kapuzat és a bővítés üveg-acél szerkezete - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Régi és új találkozása - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Régi és új egymásmellettisége - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Látogatóközpont belső tere - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
A látogatóközpont üvegháza - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Panorámaképz a látógatóközpontból - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Látogatóközpont belső tere - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Alkonyati kép a főbejáratról - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Udvari kép a múzeumról -  építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Esti kép az üvegházról - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
?>
Kistelegdi István
?>
ifj. Kistelegdi István
?>
1/25

18. századi Pécs

Bővítés több értelemben: Modern Magyar Képtár, Pécs
Épületek/Középület

Bővítés több értelemben: Modern Magyar Képtár, Pécs

2011.04.21. 14:28
MÉD

Az 1731-ben épített vármegyeháza több jelentős periódust és funkcióváltást is megélt, míg 1978-ban született a gondolat, hogy a Modern Magyar Képtárnak adjon helyet az épület. Pénz hiányában a bővítésre, felújításra csak az EKF évében, 2010-ben került sor. Az idősebb és ifjabb Kistelegdi István tervei alapján végzett rekonstrukció a fizikai bővítésen túl felvállalta a műemléki épületrészek bemutatását és a ház energiahatékony fejlesztését is, így adva hozzá többletértéket.

Az eredeti tervekről készített videó itt tekinthető meg >

Történet
A pécsi történeti belváros műemlékileg védett területén helyezkedik el a karakteres középület – volt vármegyeháza –, amely maga is jelentős történelmi korral bíró, védett műemlék épület. Az eredetileg barokk stílusban alapított épület egyedi jelentőségén túlmenően nemzeti kulturális örökségünk jellegzetes értéke, valamint a világörökség, a pécsi történeti városmag kiemelkedő eleme. Az épületegyüttes történelmében három jelentős periódus különíthető el, az első a vármegyeháza alapítása és felépítése 1731-ben, ekkor először az alápincézett, háromszintes, manzárdtetős épület készült el barokk stílusban. A második építési ütemre viszonylag hosszú idő után került sor, az eklektika korában, 1886-ban adták át az épület bővítését nyugati irányban, hasonló háromszintes, barokkizáló homlokzattal, mint a törzsépület megjelenése volt. A harmadik jelentős építési periódus 1930-ban érkezett el, amikor is északi irányú bővítéssel megvalósult a közgyűlési terem együttese, amely építészeti megjelenésében harmonizál az eredeti barokk épülettel. Köztes időben, 1895-ben épült az udvari épület, amelynek a déli homlokzata védendő, barokkizáló eklektika, rokokó köntösben.

 

18. századi Pécs
1/25
18. századi Pécs

18. századi Megyeháza
2/25
18. századi Megyeháza

 

 

Az eredeti funkciót, a megyei közigazgatási célokat 1950-ig szolgálta az épület, majd Járási Tanácsként működött, illetve földhivatali funkciókat is betöltött a ’70-es évek végéig, ekkor a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága költözött a valamikori Vármegyeháza ódon falai közé. Tulajdonképpen ebben az időben, 1978-ban született a gondolat, hogy a Modern Magyar Képtárnak adjon helyet az épület, s így a múzeumi funkcióra történő váltás ötlete elindult a maga meglehetősen göröngyös útján. A következő két évtized a tervezés és reménykedés – úgymond aktív – várakozásában telt el, viszont a pénzügyi kondíció hiányosságai miatt nem sokat változott a helyzet az EKF évéig, 2010-ig.

A Janus Pannonius Múzeum huszadik századi gyűjteménye a magyar képzőművészet nemzetközileg számon tartott kincsestára. Festészeti, grafikai és szobrászati anyaga a magyar kultúrtörténet pótolhatatlan része. A korszak legjelentősebb vidéki kollekciója, melynek egyes fejezetei országos vonatkozásban is csak itt találhatók meg a maguk teljességében, összefüggéseiben. A 12 ezer darabos gyűjtemény több milliárdos érték. A modern magyar kultúra európai irányultságának dokumentálása mellett a nemzeti értékek egyetemes jellegét is bizonyítják a művek. Nem csak kortárs gyűjteményi anyagot, hanem a klasszikus avantgárd, valamint a 18-19. századi történeti festmény- és grafikai gyűjteményünk túlnyomó többségét is itt őrzik, többek között Munkácsy, Benczúr, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai, Gulácsy, Egry, Szőnyi valamint Victor Vasarely műveinek állandó kiállításon nem szereplő kollekcióját.

 

A műemlék épület déli nézete - fotó: Szentendrei Antal
3/25
A műemlék épület déli nézete - fotó: Szentendrei Antal

A múzeum megközelítése a Papnövelde utcáról, fotó: Szentendrei Antal
4/25
A múzeum megközelítése a Papnövelde utcáról, fotó: Szentendrei Antal

A bővítés üvegháza a történelmi épületek között - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
5/25
A bővítés üvegháza a történelmi épületek között - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

 

 

Megvalósulás
A tetőszerkezet-, héjalás- és a homlokzatfelújítási munkák 1999-ben, a rekonstrukció előszeleként elkészültek. A megvalósított beruházás célja az értékes műemlékegyüttes múzeumi és rendezvényi funkcionális hasznosítása. Térbeli megjelenítése a sokoldalúan hasznosítható tereivel, illetve a múzeumi fogadótér kiépítésével a multifuncionalitás és múzeumi funkciók optimális kialakításával áll összhangban.

A rekonstrukció és bővítések révén, az épület teljes kubaturájának hasznosításával az értékes barokk létesítmény külső és belső védettsége, bemutatása hosszútávon biztosítható. A bővítés-hozzáadás értéknövelő tényező, és mind belső, funkcionális, mind pedig külső, tömegbeli megjelenéseit illetően a múlt és a 20-21. századforduló szerves találkozása. A bővítés kettős célt szolgál, egyrészt a nagymennyiségű műtárgyállomány kulturált raktározási feltételeinek biztosítását (ezáltal az értékes barokk terek bemutathatóvá válnak a közönség számára, s nem raktárként funkcionálnak), másrészt a mennyiségi bővítés egyben minőségi is, gondoljunk csak az északi üvegtető alatti kiállítóterek, galériák áttetsző tereire. Az esztétikai értékbővüléseken túl, a funkcionális hasznosítással egyben hosszútávon védetté válik a 270 éves barokk műemlék épület.

 

A felvezető az üvegfallal - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
6/25
A felvezető az üvegfallal - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

A kiállítótér főbejárata az udvarról - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
7/25
A kiállítótér főbejárata az udvarról - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

Az új üvegfal és a történeti rokokó homlokzat - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
8/25
Az új üvegfal és a történeti rokokó homlokzat - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

Kitekintés a rokokó homlokzatra - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
9/25
Kitekintés a rokokó homlokzatra - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

 

 

A történeti épületegyüttes rekonstrukciója és az északi – udvari – bővítés megvalósulása révén különleges térbeli és funkcionális építmény született a Papnövelde utcában. A masszív barokk és eklektikus történeti épület szerencsésen és intenzíven kapcsolódik az acél-üveg bővítés áttetsző tömegéhez. Az „üvegház" a belső térben lehetőséget ad a nézőknek, hogy egyrészt a történeti épületrészeket felfedezzék, másrészt az üvegen keresztül a középkori városfal, a rokokó udvari homlokzat és a közgyűlési terem építészeti elemei érzékelhetővé, élvezhetővé válnak a látogatóközpont elegáns teréből is. A kapun áthaladva, a múzeum bejáratáig az üvegfalban tükröződő rokokó homlokzat kíséri, vezeti szemünket, majd megérkezvén az udvari intim térbe, a teljes üvegtömb feltárulkozik a látogató előtt, magába foglalva a környező történelmi közeget. A meglévő terek összenyitása, kapcsolata az új épületrésszel lehetőséget ad időszakos és állandó kiállítások rendezésére. A kiszolgáló funkciói révén korszerű, 21. századi múzeum született a Papnövelde utcában, méltó elemeként az EKF programnak és a Múzeum utcának.

 

 

A múzeum látványa a Papnövelde utcáról - fotó: Szentendrei Antal
10/25
A múzeum látványa a Papnövelde utcáról - fotó: Szentendrei Antal

Udvari kép a díszterem felől - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
11/25
Udvari kép a díszterem felől - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

A régi kapuzat és a bővítés üveg-acél szerkezete - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
12/25
A régi kapuzat és a bővítés üveg-acél szerkezete - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

Régi és új találkozása - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
13/25
Régi és új találkozása - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

Régi és új egymásmellettisége - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
14/25
Régi és új egymásmellettisége - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

Látogatóközpont belső tere - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
15/25
Látogatóközpont belső tere - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

 

Részletek
A meglévő kő-tégla vegyes falszerkezetek csak az új bővítés mentén kerülnek falsíkba rejtett vasbeton pillérekkel megerősítésre, s fogadják annak többletterheit. A boltozatok és fafödémek egyaránt vasbeton héj- és lemez-megerősítéssel készültek a történeti szárnyakon. A régi épületben utólagos padló és falszigetelésen biztosítják a talajnedvesség elleni védelmet.

Az új bővítés felmenő szerkezetei acél tartóvázon lévő acél szelemenekből állnak, amelyek az északi vasbeton falakra, illetve a meglévő eklektikus falakban rejtett vasbeton pillérekre támaszkodnak. Ezen acél keresztvázra kerül az üveg-acél, strukturált háromrétegű üvegezés, mint függőleges és ferde térlehatároló konstrukció. Az új üvegfelület hőszigetelt, fémlemez burkolatú „cezúra" közvetítésével csatlakozik a történeti épület zárt tömegéhez.

A belső felületképzések terén a meglévő épületben világos, tört fehér szín biztosítja a képzőművészeti alkotások visszafogott hátterét, csakúgy, mint a szürkészöld kőlap padlóburkolat. A bővítés felületein az üvegfal és tető dominál, valamint a látogatóközpont mobil „bútorai" jelennek meg meghatározó elemekként.

A létesítmény komfortját, függőleges mozgásait a beépített személy- és teherlift biztosítja a képtár szintjei között.

 

 

A látogatóközpont üvegháza - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
16/25
A látogatóközpont üvegháza - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

Panorámaképz a látógatóközpontból - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
17/25
Panorámaképz a látógatóközpontból - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

Látogatóközpont belső tere - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
18/25
Látogatóközpont belső tere - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

 

 

Energetikai aspektusok
Egy múzeum-képtár funkciójú épületnek nagyon szigorú hőtechnikai igényeket kell egész éves távlatban kielégítenie. Az épület egy normál és egy emelt szintű épületklíma-zónára lett tagolva, hogy a nemzetközi színvonalú kiállítási vándoranyagokat be tudja fogadni. Az épület alaphőterhét és -hőigényét egy alacsony hőmérsékletű, energiahatékony, felületi kondicionáló rendszerrel, mennyezethűtéssel és padlófűtéssel lehet hűteni, ill. fűteni. A csúcsterheléshez (nyáron kb. 24°, 55%) már konvencionális épületkondicionáló rendszer kerül bevetésre. Mindkét esetben biztosított a mesterséges szellőzés az előírásoknak megfelelően. A felületi fűtő-hűtő alaprendszer energiahatékonyságának a hagyományos megoldásokhoz képest páratlan, pozitív mellékhatása, hogy az épületbelső felületei kellemes hőmérsékletűek, mely nem csak a komfortérzet és a vitathatatlan egészségügyi előnyök szempontjából fontos. E rendszer működési elve alapján mindig vagy magasabb (tél) vagy alacsonyabb (nyár) felületi hőmérsékletet hoz létre, mint az adott beltéri levegő hőmérséklete.

Épületpszichológiai kutatások kimutatták, hogy a beltéri levegőnél magasabb vagy alacsonyabb felületi hőmérsékletek az emberekben mindig melegebb, ill. hidegebb szubjektív hőérzetet alakítanak ki, mint ami az épületbelsőben valóban uralkodó hőmérséklet, így sokkal takarékosabb és hatásosabb energiahasználat biztosított. Mivel a középületek hűtése köztudottan sokkal problematikusabb, és több, mint háromszor annyi energiaigénnyel rendelkezik, mint a fűtés, a múzeum megoldásában optimális megoldásnak tűnik a felületi termo-aktív rendszerek alkalmazása, ill. az üvegcsarnok északi tájolásának kihasználása.

 

 

építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
19/25
építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

Alkonyati kép a főbejáratról - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
20/25
Alkonyati kép a főbejáratról - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

Udvari kép a múzeumról -  építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
21/25
Udvari kép a múzeumról - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

 

Az új bővítmény-épületrész üvegfalának és tetőfelületének érdekessége a 3 rétegű „passzívház" üvegezés, U=….W/mK alacsony hőátbocsátási tényezővel (minimált hideglevegő-eséssel az üveghomlokzat belső felén) és szinte elhanyagolható hőveszteséggel. A meleg levegő befúvatással az üvegfelületek téli hőszigetelését optimálva, a téli és nyári hővédelem „megváltásával" nagymennyiségű fűtési, ill. hűtési energiát takaríthatunk meg – a téli transzmissziós energiaveszteség, továbbá a nyári hőteher drasztikusan csökken. Az üvegburok transzparens, neutrális „bőrként" inkább hangsúlyozza, felértékeli a barokk épület udvari homlokzatát, egyben egy energetikailag hatásos, hőszigetelő pufferzónaként védi az örökséget. Az északi tájolás esetünkben kifejezetten előnyös, a bejárati (2.em.) szint látogatói központjában a homlokzaton keresztül egész évben kiegyensúlyozott, diffúz természetes fényviszonyokat teremt a beltérben. A nagy üvegfelület okozta túlzott nyári felmelegedés veszélye a tájolásból és a légtechnikai rendszerből adódóan nem áll fenn, továbbá a direkt fénysugárzott tetőfelület szitanyomtatott, fehér reflektáló, fénytörő-árnyékoló mintázattal lett ellátva. A beeső direkt napsugárzás ezen a diffúzor árnyékolófelületen képes az épületbe bejutni. A világos üvegcsarnokban a megvilágítási elektromosenergia-megtakarítás jelentős.

 

 

Esti kép az üvegházról - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal
22/25
Esti kép az üvegházról - építészet: Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft., fotó: Szentendrei Antal

 

Udvarrendezés
Az udvari bontások révén felszabaduló területekkel kiegészülő telken a parkolók kiépítése és az épületek megközelítései biztosíthatók az udvarrendezés során. A rekonstrukció során az udvarban már megtalálható anyagok megtartása, megújítása és bővítése kívánatos. A megvalósulás során az udvar északi oldalán kiszabadul a középkori történeti városfal. Fontos része az udvarrendezésnek a meglévő faállomány és zöldterületek védelme és megtartása, valamint kiegészítése-bővítése. A szilárd burkolatú felületeken a meglévő kiskockakő megújítása és bővítése készült el.


Pécs, Papnövelde u. 5. műemlék épület
„Modern Magyar Képtár" bővítése és rekonstrukciója 2010.

építészek:
Prof. Dr. habil. Kistelegdi István DLA, ifj. Dr. habil. Kistelegdi István DLA.
generáltervező: Kistelegdi 2008 Építész – Tervező Kft.
építész munkatársak: Halada Miklós DLA, Széll Judit, Vörös Erika
kiviteli terv, építész: M. Juhász Ágnes
belsőépítész: Uherkovich Ágnes
statikus tervező: Brandmüller István
épületgépész tervező: Vígh Szabolcs
villamos tervező: Hegyi Béla
burkolat és kertészeti tervező: BöjteTibor
felvonó tervező: Hlatky Endre
környezetvédelem: Szathmáry Magdolna
akadálymentesítés: Bodor Zoltán
tűzvédelem: Vágvölgyi László
fotó: Szentendrei Antal

megrendelő: Baranya Megyei Önkormányzat
generál kivitelező: Laki Épületszobrász Zrt.
felelős műszaki vezető: Greskovics Balázs

Életrajzi adatok

Kistelegdi István
23/25
Kistelegdi István

Prof. Dr. habil Kistelegdi István DLA
A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának egyetemi tanára, 20 évig az Épületszerkezettan tanszék vezetője, építészmérnök. A hetvenes évek organikus építészeti mozgalmának frontembere, Pécs történeti belváros rehabilitációjának vezető építésze, a Pollack Mihály Főiskolai Karon az építészmérnök egyetemi szak megalapítója, tantárgyfejlesztő és innovátor az építészeti oktatás és tervezés területén. Mintegy 50 megvalósult épülete van országszerte, Ybl- és Pro Architektura-díjas.

ifj. Kistelegdi István
24/25
ifj. Kistelegdi István

Ifj. Dr. habil Kistelegdi István DLA
A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán az Energiadesign tanszék vezetője, építészmérnök és klíma-designer. 10 évig folytatott németországi építészeti és energiahatékony épülettechnológiai tanulmányokat. Az energiadesign szintetizáló építészeti látásmód meghatározó képviselője, nemzetközi és hazai kutatás- és oktatásvezető. Tevékenysége fókuszában a pluszenergia épületek és polifunkcionális adaptív épületburok-szerkezetek állnak.

Az eredeti tervekről készített videó itt tekinthető meg >

 

 

Vélemények (3)
istvan@berkeczi.hu
2011.04.22.
11:55

Én is megnéztem az épületet, mert érdekelt a kiállítás (a Nyolcak.) Nem csalódtam benne, nagyon jó volt a kiállítás. Az épületért nem ujjongtam annyira… A konkrét gondjaim, amikre másfél hónap után is emlékszem: 1. a bejárat béna (furcsa előtető - ld. fotók; furcsa lépcső bent – nincs róla fotó) 2. a bejárati üvegtetős csarnokot az üzemeltető túlbútorozta. Ne nézzék a fotókat, mert nem olyan lett… 3. az alatta levő térben a kiállításépítők elfalazták az üvegfalat, mert kellett a felület a képeknek. Ezt már nem róhatjuk fel nekik, egy képtárban sokszor képeket lógatnak falakra. A végeredmény egy alagsor hangulatú snassz hely lett. Ezúttal a „Kitekintés a rokokó homlokzatra” c. fotó az, amit hiába néznek, illetve nem hiába, mert szép, csak a helyszínen ne keressék. 4. az eredeti bejárat belülről valami nagyon snassz hely lett: egy elegáns palotabejáratból egy közlekedőt csináltak. Nem tudom jobban elmagyarázni, fotó sincs róla. Valami érdekeset kellene kiállítani ott is, hogy teremnek tűnjön, ne sötét folyosónak. Esetleg lehetne bejárat a bejárat, vagy az uncsi? 5. a világítás csak a kiállítótermekben jó, mindenhol máshol (közlekedők, lépcsőházak) gyenge. Sötét van. De nem baj, ha lebontották a kiállítást, az egész épületben gyenge lesz és úgy már nem lesz annyira feltűnő a hiányosság. 6. Nagyon furcsa a számomra, hogy egy kisléptékű térből (utca, udvar), belépek egy nagyléptékűbe (üvegcsarnok), aztán pedig a csoda nem folytatódik - fokozódik, hanem mennem kell vissza a kisléptékűbe, vagyis az eredeti épületbe (kis termek, kis közlekedők, kis lépcsőházak). Talán ha az a két nagyterem az út végén volna… 7. …mert kivűlről nézve azt is szörnyen sajnálom, hogy ki lett iktatva a régi bejárat. (Pláne úgy, hogy az új még a maga nemében sem lett szép.) A bővítés építészéti szempontból nekem nem tetszik. De jó hír, hogy mindegyik fenti hibát ki lehetne javítani, még az utolsókat is, vagyis az épületben való közlekedés megváltoztatható. Egyébként pedig lehet, hogy pénzkidobás volt az egész bővítés: egy hagyományos kiállítást, mint ezt a Nyolcak kiállítás, ahol sok kis festmény és szobor van kiállítva, a bővítés nélküli épületben is meg lehet rendezni, igazi modern kiállítást pedig ebben a bővített épületben sem lehet rendezni. (Mostanában az óriásméretű festmények, szobrok, installációk a menők.) Kérem az építészfórumot, írasson újabb cikkeket a házról, a máskéntgondolkozásnak, ne csak az apróbetűs hozzászólásokban legyen tere. Esetleg jelenjek a valós állapot fotói is, mert még csalódni fog, aki beruház a vonatjegybe!

Pákozdi Imre
2011.04.21.
20:59

Ez a múzeumbővítés a Nyolcak nagy kiállításával debütált, amit január elején láttam. A hozzáépítés szerintem az első üvegtáblától az utolsó vastraverzig testidegen módon csúfítja a régi épületet. A bejárati szinten lévő hatalmas, magas és hosszú üvegkalicka enyhén kifelé dől, ami eleve egyensúlytalanságot sugall. Ezt a groteszkig fokozza a nagy, esetlen bejárati üvegtető túlméretesen kinyúló szerkezete. A nagy üvegfelületnek amúgy semmi értelme, mert egy belső udvarra nyílik, tehát amit mutat, az semmi különös. A belső tér külső folytatását sem sugallja, mert szintben nem igazodik a külső felszínhez, sőt: a külső út lejt, a benti padló vizszintes... A képtár belső elrendezésének lényege - legalábbis a Nyolcak kiállításának esetében az volt -, hogy két vagy három szinten kanyargunk lefelé, egyre szűkebb és kacifántosabb terekbe; a minusz egyedik szint még csak-csak, de ami lejjebb van, az valódi pince-képzetet kelt. Műséges az egész, a föld alatt sehol nem tudjuk, hogy a régi vagy az újonnan épített terekben járunk, ezért egyiknek az aurája sem érvényesül. Bocsánat, de szerintem ez a bővítés nagyon nem sikerült.

sos
2011.04.21.
17:21

Érdekes általában tetszeni szokott az ilyen régi épületekhez való hozzányúlás, de ez valahogy nekem nem. Értem én a háromrétegű üvegezést csak ilyen vaskos szerkezetek tartanak meg, mégis azt gondolom, sokkal szebb lenne egy transzparensebb, könnyebb szerkezettel.

Új hozzászólás
Épületek/Örökség

BAMBI ESZPRESSZÓ // Egy hely + Építészfórum

2021.06.08. 14:43
00:07:10

A most 60 éves Bambi Eszpresszó 1961 május 1-én, a munka ünnepén nyílt meg. A Frankel Leó utca sarkán álló, id. Janáky István által tervezett Lottóház aljában helyet kapó kávézó lényegében a megnyitása óta nem változott. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében az épület és az azt legendássá tevő eszpresszó történetét is megismerhetik a nézők.

A most 60 éves Bambi Eszpresszó 1961 május 1-én, a munka ünnepén nyílt meg. A Frankel Leó utca sarkán álló, id. Janáky István által tervezett Lottóház aljában helyet kapó kávézó lényegében a megnyitása óta nem változott. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében az épület és az azt legendássá tevő eszpresszó történetét is megismerhetik a nézők.

Helyek/Városépítészet

NAPRAFORGÓ UTCA // Egy hely + Építészfórum

2021.06.08. 14:40
00:07:42

Az 1931-ben épült Napraforgó utcai kísérleti lakótelep a magyar építészettörténet kiemelkedő állomása, mivel ennek a kezdeményezésnek köszönhető a Bauhaus szellemiségének meghonosodása hazánkban. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának mai részében a számos különböző hátterű építész által létrehozott, mégis egységes hangulatot árasztó mintateleppel ismerkedhetünk meg.

Az 1931-ben épült Napraforgó utcai kísérleti lakótelep a magyar építészettörténet kiemelkedő állomása, mivel ennek a kezdeményezésnek köszönhető a Bauhaus szellemiségének meghonosodása hazánkban. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának mai részében a számos különböző hátterű építész által létrehozott, mégis egységes hangulatot árasztó mintateleppel ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk