Épülettervek

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - a P8 Műhely megvételben részesült terve

1/9

alaprajz - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA

?>
alaprajz - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
?>
funkcionális rendszer - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
?>
helyszínrajz - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
?>
látvány a Fő utcáról - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
?>
rendezvénytér - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
?>
madárperspektíva - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
?>
ütemezhetőség - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
?>
végső ütem - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
?>
1/9

alaprajz - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - a P8 Műhely megvételben részesült terve
Épülettervek

Budakeszi Városközpont Ötletpályázat - a P8 Műhely megvételben részesült terve

2016.03.21. 09:24

Projektinfó

Földrajzi hely:
Budakeszi, Magyarország

Építészek, alkotók:
Zilahi Péter, Dancs Tamás, Németh Zoltán

Új Városközpont - ötletpályázat, megvétel

Tervezés éve:
2016

Stáblista

építész vezető tervező: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA

Amikor a P8 Műhely belefogott a Budakeszi Városközpont tervezésébe, céljuk egy olyan városközpont kialakítása volt, amely képes szervezni és találkoztatni a kulturális és természeti értékeket. Az ötletpályázaton elképzelésük megvételben részesült. 

Városépítészeti koncepció

Budakeszi városa a következőképpen fogalmazza meg jövőképét: „Budakeszi 2030-ra legyen egy élhető, fiatalos és gyarapodó kisváros, ahol megvalósul a természeti és kulturális értékek találkozása." Ez a jövőkép - mind a természeti, mind a kulturális értékek szempontjából – megvalósultnak tekinthető, azonban ezek találkozása a városi szövetben csak nyomokban érhető tetten. Célunk tehát egy olyan városközpont kialakítása volt, amely képes szervezni és találkoztatni a kulturális és természeti értékeket.

Meghatározó a város fő tengelyén elhelyezkedő lineáris park, amely a benne rejlő funkcióinak és pozíciójának köszönhetően joggal nevezhető Fő térnek. Sajnálatos módon ez a zöld tengely a 70-es évektől kezdődően megcsonkult, mára csak a „zöld sziget" fele értelmezhető parkként, a déli szakaszban elhelyezetett épületek uralják a sziget mintegy felét. A túraútvonalakhoz vezető Kossuth utca a beépítések miatt nem tud minőségi kapcsolatba kerülni a parkkal.

A találkozási pont csuklójában egy agora helyét kerestük, amely képes találkozópontként, rendezvénytérként működni. Ezen agora köré szerveződik a városközpont, amely folytatja és befejezi a tisztán fennmaradt fésűs beépítést. A tér folytatásaként, a parkot befejezve olyan városépítészeti lehetőséget kerestünk, amely vizuális és minőségi kapcsolatot termet az agorával, létrehozva ezzel a természeti és kulturális értékek találkozását.

helyszínrajz - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
3/9
helyszínrajz - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLAKözlekedés

A tervezési terület meghatározó közlekedési tengelye a Fő utca, ez jelentős forgalma miatt túlterhelt és ez a terhelés reálisan tekintve nem csökkenthető. Sőt, bárminemű forgalomkorlátozás károkat okozhat. A főtengely helyzetét tovább nehezíti a megoldatlan parkolási kérdés. A gyalogos útvonalak a Fő utca – Kossuth utca csatlakozásánál nem tisztázottak és minőségüket tekintve is igen rosszak. Ezen problémahalmaz miatt az alábbi tematikus rendszerben kívántuk megoldani a közlekedési problémákat:

Gépkocsis közlekedés

A gépjárművel történő közlekedés rendszerén a jelentős terheltség miatt nem, vagy csak igen jelentős városépítészeti beavatkozások árán lehetne módosítani. Tekintve a beavatkozások költségterheit, a rendszeren alapvetően nem kívánunk változtatni. Az új városközponttal megjelenő plusz funkciók gépkocsis megközelítése a Kossuth utcáról történhet, az új szerepek nem rónak újabb terheket a főutcára.

Parkolás

Az új városközpont kívánt funkciói 80 új parkolóhelyet (OTÉK szerint, az időben eltérő használatokat figyelembe véve) tesznek szükségessé. Első ütemben nem lehetséges ezt a parkolószámot felszínen tartani, így az új beépítés alatt egy 89 férőhelyes mélygarázst terveztünk. A tömbtelek délkeleti oldalán végigfutó szerviz út lehetőséget teremt a harmadik ütemben megvalósítandó társasházak parkoló igényeinek kielégítésére. Elképzeléseink szerint a főúton elhelyezkedő, a városi főtengelyt „ledugózó" kereskedelmi épületet középtávon átköltöztetnénk. Helyén részben parkolót javasolunk, amely a nyugati oldali szerviz útról közelíthető meg.

Gyalogos útvonalak

A Fő utca mentén húzódó lineáris park középtengelyét második ütemben meghosszabbítottuk és bekötöttük a Kossuth utca gyalogos tengelyébe, megvalósítva ezzel a természeti értékek összekapcsolását. A járdák méreteit a főbb csatlakozópontokon kiszélesítettük annak érdekében, hogy a jelentős gyalogos forgalmat a terület kezelni tudja.

ütemezhetőség - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
7/9
ütemezhetőség - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA


Funkcionális rendszer

Agora

A telepítést és ezzel az új városközpont funkcionális rendszerét is egy karakteres elem határozza meg: az agora. Ez a rendezvények szervezésére és találkozási pontként szolgáló elem finoman, szivárgóként működő oszlopsorral kapcsolódik a tervezési területet határoló két főtengelyhez. A teret egy négyzetes lemez szegélyezi, amely így elegáns, kisvárosias léptékű főteret hoz létre. A két, főtengely felöli oldal lépcsőt fed le. Míg az északi oldalon árkáddá válik, a keleti oldalon a művelődési ház előcsarnokaként definiálódik.

Művelődési ház

A rendezvényteret uraló, de annak egyensúlyát fel nem borító épületet helyeztünk el, amely az agora kerengőjét egy oldalon magába öleli, ezáltal előcsarnokot hozva létre. A rendezvénytér – előcsarnok – nagyterem funkciókapcsolatot úgy alakítottuk ki, hogy azok összenyitásával egy kapcsolt téri rendszer jöjjön létre. Ugyanakkor az impozáns, hosszanti előcsarnok időszakos kiállítások megrendezésének is helyet ad. A klubtermeket a ház keleti oldalára fordítottuk, amely így a csendesebb városrész irányába fordul.

rendezvénytér - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
5/9
rendezvénytér - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA

Könyvtár:

A könyvtárat – üzemeltetési okokból – a művelődési ház szerves részeként helyeztük el. Főtengelye elfordul, így mellérendelt helyzetbe, a művelődési ház csendárnyékába kerül. Az előcsarnokhoz kapcsolódik, így nagyon erős vizuális kapcsolat jön létre mind a kulturális funkciókkal, mind pedig a főtérrel. A könyvtár galériás kialakítású, megvilágítása északi irányból történik, amely így kellemes atmoszférát eredményez.

Cukrászda, étterem:

A vendéglátási funkciók a városközpont nagyon fontos elemei, így azokat minőségi helyzetbe kívántuk hozni azzal, hogy a rendezvénytérre fordítottuk, az árkádsor jó lehetőséget biztosít a kitelepülésre.

madárperspektíva - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
6/9
madárperspektíva - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA

Egészségház, gyógyszertár:

Az egészségház városközponti pozíciója részben ellentmondásos. Egyrészről jó helyzetbe kerül a forgalmas közlekedési csomópont közelében. Másrészt azonban fontos, hogy csendes környezte jöjjön létre. Emiatt ezt a tömböt a többi funkció csendárnyékába húztuk, egy intimebb udvarról nyílik, azonban szoros kapcsolatban van a fő térrel és a fő úttal. A gyógyszertár a tömb utcafrontjára került, a fő utcai korzóra nézve.

Kereskedelem:

A kereskedelmi funkciók javát következő ütemben látjuk megvalósíthatónak. Ezeket az egységeket a fő utcára tájoltuk, ezáltal a már részben kialakult korzót folytattuk.

Lakó:

A lakó funkció jelentős részét szintén későbbi ütemben javasoljuk megvalósítani. Elhelyezését, tájolását tekintve a hagyományos fésűs beépítést tartjuk a legjobb megoldásnak.

funkcionális rendszer - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
2/9
funkcionális rendszer - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLAAnyaghasználat, karakter

Budakeszi egy fiatalos, ugyanakkor erős hagyományokra építő kisvárosként határozza meg magát, amely önmeghatározásban fontos szerepet játszik a kulturális és természeti értékek megélése. Ezeknek az alapgondolatoknak mindenképpen meg kell jelenniük az új épületegyüttesen, így a következők alapján határoztuk meg az épületek karakterét:

Hagyományok tisztelete:

A települési szövetből tisztán olvashatóak a hagyományos fésűs beépítés sajátosságai. Fontosnak tartottuk, hogy az épületegyüttest ehhez a hagyományos beépítéshez illesszük. Ennek eredményeként jön létre egy új sűrű szövet, amely a sarkon két irányból zárja az utcaképet. Tömbszerű megjelenésükkel az épületek képesek képletszerűen, jól olvashatóan befejezni a hagyományos utcaképet.

végső ütem - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLA
8/9
végső ütem - építész: Dancs Tamás, Németh Zoltán, Zilahi Péter DLAFriss formálás:

A magas tetős tömegeket nem tagoltuk, ezáltal kortárs formanyelvet hoztunk létre. A formálás frissessége nem csak a külső karakterjegyeken olvasható, de a téri rendszeren is. Olyan tömböket hoztunk létre, amelyek képesek kiszolgálni az egyre dinamikusabb életvitelt, a jelentős részben fiatal lakosság igényeit. A karakter frissességét erősíti a fehér látszóbeton megjelenése, amelyet dinamikus formálással jelenítettünk meg.

Természeti és kulturális érékek:

A természeti és kulturális értékeket önhordó falazott kőburkolattal jelenítettük meg a házakon. Ez a burkolat mind látványában, mind tapintásában képes közvetítetni a természet erejét. Ugyanakkor a csiszolt kivitel elegánsan jelenik meg a házakon, így a kulturális értéket képes befogadni.

P8 Műhely

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk