Egyéb cikkek

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” tervpályázat 2008

1/9

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
?>
1/9

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” tervpályázat 2008
Egyéb cikkek

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” tervpályázat 2008

2008.11.26. 13:21

1,5 millió forintos megvételben részesült a 19. bírálati sorszámú pályamű, amelynek szerzője: Vadász és Társai Építőművész Kft.vezető tervezők: Vadász Bence, Miklós Zoltán

1,5 millió forintos megvételben részesült a 19. bírálati sorszámú pályamű, amelynek szerzője: Vadász és Társai Építőművész Kft.
vezető tervezők: Vadász Bence, Miklós Zoltán
szakági tervezők: Dávid Ágnes, Szlovék Krisztián, Kelemen Ferenc, Üveges Zoltán, Rumi Imre, Pető Zoltán, Kiszely Gergely, Kijátz Valér, Varga Miklós
munkatársak: Urbán Attila, Zimay Balázs, Palotás Artúr

 

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
1/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
2/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
3/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
4/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
5/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
6/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
7/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai
8/9
Budapest Szíve - Városháza Fórum tervpályázat - Vadász és Társai

 


Részletes bírálat

Három épülettömb közé szerkesztett két üveg hasáb, a két végén megismétlődő újabb üveg dobozokkal. Ahogyan felvágja az épületet három részre és ezáltal átereszti a közönséget a belső udvarhoz, nagyon jól működik a közbenső részen, ugyanakkor a végeken problémát eredményez. A meglévő épület végek és a tervezett épület a sarkát képező üveg kubus közötti távolság kritikusan kicsi, viszont a tiszta szerkesztés kényszere mégis ezt a hibás megoldást diktálta. A fényviszonyoktól függően, nagyot átlátható lehet ez a ház. A tervező nem döntötte el, hogy egy házat tervezzen vagy hármat.

Ez az egyetlen terv ami a városfal helyéből, irányából indul ki, geometriáját magáévá teszi. A városfal és a Károly körút közé szerkeszti, feszíti be hatalmas, fegyelmezett házát. Szép sétány, szép a homlokzat, befoltozza a körutat. Az épület Károly körúti homlokzata, elegánst, tiszta, de ebben a méretben barátságtalan.
Kicsit bátortalanul nyúl a régi épülethez, de szép, ahogy át lehet sétálni rajta.

A Hivatal elhelyezése ütközik a kiírással. Nem támogatandó bármely iroda földszint alá történő helyezése. Jó javaslat a középszárnyba helyezett pincesöröző. Érdekes javaslat az új épület 1. szintjére tervezett medence és fittnesz-terem, valamint a Kápolnába tervezett étterem. Fórumként viszonylag zárt teret hoz létre, ami funkcionálisan kedvezőtlen.

A hivatal meglévő „nyitottsága" nem javul, tekintve, hogy az új részben kizárólag egyéb funkciók vannak.

A jellemzően három nagy „kubusból" álló új beépítés karakán vonalvezetést ad a körút mellett, ugyanakkor a Károly körút nyomvonalvezetése ezt a határozottságot nem indokolja. A forgalmi rendet megoldotta pályázó, de láthatóan kényszerekkel és nem kiemelkedő ötletekkel. A vonalvezetés zavaros, az egyoldali rámpaelhelyezés további többlet utat jelent az ellenirányból. A nagyvonalú hasábok közötti átszivárgó gyalogos számára kisléptékű gyalogosátkelőt létesít a Madách térrel, a villamosmegálló csak a terepszint alatt közelíthető meg, mely ellentmond a belváros forgalomcsillapítási és gyalogospreferáló szándékainak. A városfalon kívüli kereskedelmi szintnek sem a metróhoz, sem a villamoshoz nincs közvetlen kapcsolata. Pozitív a Deák térre adott átrendezési javaslat, a Kammermayer tér átalakítása. Városfal megnyitási lehetősége irreális, bár szép gondolat.

Nagyvonalú, egészében és tagolásában is a környezete léptékébe, arányrendszerébe illő tömegalakítás, finoman válik el, egyben kapcsolódik a meglévő, befejezetlen tömbhöz, a szimmetria és a szabálytalanság szellemes ötvözeteként. Az evangélikus templomnál ugyan kicsit szorul a koncepció, azt a kapcsolatot mintegy feláldozta a terv az egységes hatás kedvéért.

A homlokzati kialakítás, bármennyire is egészen más, mint történeti környezete, mégsem bántóan kontrasztos, ami az átfogó- és a részlet-tagolás finomságának köszönhető. Annyival térhet el a mai környezetétől, mint egykor a Madách-házak az övékétől: és ez utóbbiak pedig ma már teljesen elfogadott „etalon" részei a mai környezetnek, amelyhez a tervezett együttes megfelelő módon és mértékben kapcsolódik.

A városfalat meghatározó iránnyá és vonallá emeli a terv, a régi városházához illesztett homlokzati elem vizuális kapcsolat a régitől az újhoz, ami örökségvédelmi szempontból is elfogadható. Szép, átgondolt, a történeti környezetet nem sértő, azt inkább tovább-gazdagító megoldás.

A pályamű részben felel meg a stratégiai tervekben rögzítetteknek. Biztosítja a Városháza tömbjét is érintő városszerkezeti jellegű közterületek megújítását. A Belváros kapujaként szolgáló Erzsébet tér – Deák tér – Városház tér városkép alakító kapuszerepe megjelenítését jól szolgálja. A terv emblematikus jellegű, amely alkalmas lehet a nyílt Városháza és a megújuló Budapest jelképeként. Lehetővé teszi a Károly körút – Madách tér térsora hangsúlyozását, mint a városrész egyik főutcájának helyreállítását. Bemutatja a várfalat. A gyalogos és közösségi térszerkezetnél merész javaslatokat tesz, növeli a lakhatóságot, a kulturális tereket, a komfortérzetet és a turisztikai vonzerőt. Biztosítja a Városháza nyitottsága megteremtését, a közfunkciót szervező és fókusz szerepét. Vonzani képes a befektetőket.

Kiskörút 2x2 forgalmi sávja a forgalomcsillapítási szándékhoz illeszkedik, a meglevő forgalmi kapcsolatokat egyszerűsíteni kívánja, a Harmincad utca helyett a József Attila utcához áthelyezi a Lánchíd irányú balívet. Ez a Harmincad utca kialakításához kedvező megoldás a villamos továbbvezetése esetében kivitelezhetetlen javaslat a lerajzolt formában. A villamos továbbvezetésére tett javaslatát a Károly körúton térszín alatti vezetéssel egészíti ki, amelynek megvalósítását a pályázó is csak nagyon távoli ötletnek tartja. A jelenlegi helyzetében feltűntetett villamoshoz nincs közvetlen felszíni kapcsolat. A turistabuszoknak és taxiknak a felszínen biztosít öbölben kedvező megállási lehetőséget. A térszín alatti sétány és a Sütő utcához való „áttörés" a gyalogoskapcsolatokat javítja. A széles kerékpárutat a Károly körút nyugati oldalán vezeti.

A térség parkolási helyzetét részletesen vizsgálja a pályázó, méretezi a bejáratot, kijáratot, de végső összesítést nem ad az elhelyezett férőhelyszámhoz. A terven jelölt parkoló bejárat elfogadható, de a kijárat elfogadhatatlan közlekedésbiztonsági okokból. A teherforgalom megoldása kidolgozatlan.

A terv foglalkozik az új Városháza-fórum északi és déli tér- és gyalogoskapcsolataival is. Vázlatos, de erősen elnagyolt javaslatot tesz a Deák tér átépítésére. Meglevő épületbe helyezve eltünteti a dugó-szerűen a Sütő utca torkolatában lévő metró épületet, de érthetetlenül, a gyalogos áramlást gátló, facsoportot tesz a helyébe. A Deák tér – Bárczy István utca gyalogos kapcsolatát és az új városháza fórum jobb megközelíthetőségét lehetővé tevő épületátnyitás valószínűleg nem végrehajtható.
A Károly körút – Semmelweis utca – Gerlóczy utca – közötti épülettömb átnyitása, a belső udvarok összekapcsolása tömbfeltáró belső sétányként műszaki és jogi szempontból nehéz feladat, ugyanakkor jelentős környezetrendezési – turisztikai hozadékai lehetnének. (Hasonló jó lehetőség lenne a városfal terven jelölt „közhasználatba vétele" is.)

A tervezett új városháza fórum bár zöldfelületekben szerényen dotált, de jól strukturált, szép. A Károly körútra nyíló épülettömb alatti átjárók fásítása viszont legalábbis kérdéses.

A „feldarabolt nagy ház" típusba tartozó érdekes, vonzó épület, amelyet azonban nem a fórumképzés diktált. A térszint alatti sétányrendszer a terv lényegi eleme, amely lehet, hogy a kereskedelemnek hasznos, de a spontán életnek aligha lenne katalizátora. Komolyan veszi viszont a városfal bemutatását, ami kétségtelenül karaktert ad a tervnek.

Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság a pályaművet 1.5 millió Ft összegű megvételben részesíti.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk