Épülettervek/Hallgatói terv

Fazekasház és alkotóház az Őrségben

1/23

Magyarszombatfa földrajzi helye

?>
Magyarszombatfa földrajzi helye
?>
Beépítés szerkezete, jellege
?>
Közintézménytérkép
?>
Beépítési módok
?>
Őrségi népi építészet
?>
Fazekasság múltja és jelene
?>
Fazekasnapok és vásárok
?>
Meglevő állapot
?>
Alaprajz
?>
Homlokzatok I.
?>
Homlokzatok II.
?>
Metszetek I.
?>
Metszetek II.
?>
Metszetek III.
?>
Távlati kép
?>
Éjszakai utcakép
?>
Kávézó, előtér látványterve
?>
Bemutatótér látványterve
?>
Előtető közösségi terek látványterve
?>
Tornác közösségi terek látványterve
?>
Meglévő pajta - alkotóház látványterve
?>
Kézműves terem látványterve
?>
Alkotóház, szállás, tündérkert látványterve
1/23

Magyarszombatfa földrajzi helye

Fazekasház és alkotóház az Őrségben
Épülettervek/Hallgatói terv

Fazekasház és alkotóház az Őrségben

2014.10.27. 14:15
MÉD

Projektinfó

Földrajzi hely:
Magyarország, Magyarszombatfa

Építészek, alkotók:
Horváth Gergely

Fazekas- és alkotóház

Tervezés éve:
2014

Stáblista

építész konzulens: Turi Attila
épületszerkezetek: Dr. Petró Bálint
tartószerkezet: Dr. Geszler Rudolf
építéskivitelezés: Pém Attila
épületgépészet: Gyurcsovics Lajos
elektromos: Filetóth Levente
fazekasmester: ifj. Albert Attila

Dosszié:

MÉD:

Letölthető dokumentumok:

A nyugati határ mentén található Magyarszombatfán nagy hagyománya van a fazekasságak. A szocialista időszak iparosítását követően újraéledtek a kézműves hagyományok a környéken. Az időszakos turizmus azonban nem elég a falvak életben tartásához. Horváth Gergely MÉK-MÉSZ diplomadíjas munkájában ezen folyamatokra kíván ráerősíteni.

Domb alján újra völgy, völgy ölén kis házak,
Füstöl kéménye a kerámia-gyárnak.
Agyagból gyúrt edényt tűzlángok nyaldosnak,
Így készülnek szépnek, fodros virágosnak.
Nem szebb a költemény, mint amikor a lány
Vadvirágot pingál egy korsó oldalán.
Kulacsok öblében, tányérok hajlatán,
Benne ragyog az én szép őrségi hazám."

Kapornaky Gyula: Határszélen c. verséből

 

A HELYSZÍN

Magyarszombatfa

Diplomatervezésem helyszínéül a szülőfalumtól nem messze található Magyarszombatfát választottam. Ez a kis település Vas és Zala megye határán, az Őrségként ismert tájegység déli peremén fekszik. A falu típusa hosszirányú útifalu. Az Őrségre jellemző szerek ma már összemosódtak, és az újabb épületek a századfordulón megépített főút mentén épültek. A beépítés oldalhatáros, keresztcsűrös illetve kerített. (Kivéve az új építésű lakóövezetek - ezek szabadon állók.) Egy telken általában több épület áll, szétszórva, vagy egymás után sorolva sok kisebb egység. Megtalálhatóak az Őrségre jellemző építészeti elemek, szerkezetek. Hagyományos építészeti jellegűek a kódisállásos paraszt-polgár épületek, boronafalas lakóépületek, nagyméretű faszerkezetű pajták, kástuk. Jellemző a kiugró tornác, nyitott ereszalj, a fedett-nyitott terek.

Beépítés szerkezete, jellege
2/23
Beépítés szerkezete, jellege

A TÖRTÉNET

A bőséges, jó minőségű agyag lehetővé tette az ókori fazekasmesterség kibontakozását a környéken. Az 1790-ben épült magyarszombatfai fazekasház a Veleméri-völgy fazekasságának állít emléket. A három helyiségből álló boronafalú, zsuppfedeles, füstöskonyhás lakóházban Cseke János fazekas élt 1922-ig. A XX. század első évtizedeiben szinte minden házban foglalkoztak agyagedények készítésével. A '20-as '30-as években több mint 100 fazekas dolgozott a környék falvaiban.

Az 1953-ban nyitott Kerámiagyár működése megváltoztatta a fazekasság helyzetét, többségük üzemi dolgozó lett.

A MAGYARSZOMBATFAI FAZEKASSÁG JELENE

A Kerámiagyár bezárása után az ősi fazekas-mesterség lett a legjelentősebb megélhetési forrás és egyben idegenforgalmi vonzerő. Napjainkban 14 család tagjai művelik a mesterséget.

A helyi gerencsérek sajátos világban élnek, hiszen lakóhelyük egyben az alkotóhelyük is, és az ő művészetük iránt érdeklődők itt tudják megtekinteni, megvásárolni termékeiket, esetleg kiállításokon, vásárokon. A faluban évenként megrendezik a Nemzetközi Fazekas Találkozót, amely egy kulturális nagyrendezvény, a falu és vele a Veleméri-völgy életének, hagyományainak, értékeinek bemutatkozása.

Fazekasnapok és vásárok
7/23
Fazekasnapok és vásárok

Az elmúlt időszakban megfogalmazódott az az igény, hogy a faluban található történeti fazekasságot bemutató fazekasház mellett a községben helyet kapjon a kortárs gerencsérség bemutatása is. A létesítendő építményre tehát valós az igény.

A TERV TÉMÁJA

A diplomaterv témája a magyarszombatfai, illetve a környékbeli fazekasok számára egy galéria, bemutató terem, illetve egy alkotóház szállással.
A falu problémái, melyek foglalkoztattak:

  • Az őrségi kis falvak többsége csak tavasztól kora őszig él, a fiatalok munka hiányában beköltöznek a városba, az idegenforgalom szezonális.
  • Olyan házat kell ide építeni, amivel az idegenforgalmat ki lehet terjeszteni és programjaival felhívja a figyelmet a helyre, a hely értékeire.

Az alkotóházban olyan táborokat lehet szervezni, ahova bárki jelentkezhet. A résztvevők a teljes ellátás mellett pihennek és alkotnak. Az alkotóház bérbe adható más művészeti csoportoknak is: pl. szobrász, festő, grafikus.

A településen tartott fazekas napok, továbbá bio piacok, kézműves vásárok tartására is alkalmas lenne a terület. Felpezsdülne a falu szellemi élete és sokan megfordulnának a faluban.

HELYSZÍNI ADOTTSÁGOK

A Fazekasház az egyutcás Magyarszombatfa, központjában, egy saroktelken található. A közvetlen környezete vegyes beépítésű. Az építési telek szomszédágában található a Fazekasház, amely előkert nélkül, utcával párhuzamosan helyezkedik el. A hosszú szalagtelek a Szentgyörgyvölgyi-patakig tart, területe: 3065 m2, hossza 176 méter, a szélessége pedig 17 méter. A terep domborzata szinte teljesen sík, a telek hátsó részénél kezd el mérsékelten lejteni.

Alaprajz
9/23
Alaprajz

Az épületeket a Fő útról lehet megközelíteni, autósok számára a patakhoz vezető út túloldalán lévő keskeny telken alakítottam ki parkolót. Nagyobb buszos csoportok érkezésekor parkolási lehetőséget a közelben levő vendéglátóhely parkolója biztosít.

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A falu beépítési szerkezetét vizsgálva kiderült, hogy a faluban az oldalhatáros beépítés a jellemző. Ez kiindulási szempont volt a tervezésem során. Az épületek helyét a telken a funkció, a tájolás és a meglévő épületek helyzete határozta meg.

A telken lévő épületeket mindenképp szerettem volna megőrizni, működőképes funkciókkal láttam el őket.

Az új letisztult épülettömeg, mind szintmagasságban, mind pedig arányaiban illeszkedik a környező épületekhez, hiszen egy parasztház méretű épületben helyeztem el a középületet. Viszont vonalvezetésében, anyaghasználatában újszerű, így próbáltam megtalálni az egyensúlyt és kialakítani egy kortárs épületet. Véleményem szerint a meglévő épületek is a maguk módján letisztultak. A szerkezeti racionalitás, gazdaságosság, funkcionalitás, megvalósíthatóság mind erre következtetnek. Ezért választottam én is ezt a formanyelvezetet, tisztelgek a meglévő, letisztult építészet értékei előtt. Múlt és jelen közös gondolatiságon alapul. Az utcai homlokzatnál is szándékos volt a semleges építészeti karakter, hiszen nem kívántam konkurálni a Tájházzal, mértéktartás és tiszteletben tartás miatt.

A zöldfelületek szigorú és tiszta kialakítása is a népi szerkesztési módból jött. Visszanyúltam ahhoz az időkhöz, amikor a házak két oldalt, vagy U alakban, kerített beépítésben álltak és középen ott volt a zöld felület.

Homlokzatok II.
11/23
Homlokzatok II.

A régi és az új épületeket tornáccal és előtetővel kötöttem össze, hiszen ezek funkcionálisan összetartoznak, különben leszakadnának egymástól. Továbbá mindig más és más képkivágást mutat az udvarról, és a hátsó természetről, ezáltal nem válik unalmassá. A meglévő épületektől kissé elhúztam. Egyben elválasztó szerepet is kapott, hiszen ez bontja ketté a közösségi teret, a belső, alkotó udvartól. Az udvar fokozatosan válik egy nyitott világból egy intenzív, zártabb világgá.

A funkcióelemzés alapján az utcához közel kaptak helyet a közösségi terek, hátul pedig az alkotás, elvonulás terei. Az udvar fokozatosan válik a nyitott világból egy intimebb, zártabb világgá.

Így az utca felöli részre került a fogadó és bemutató épület. Ebbe az épületbe kap még helyet egy kávézó is, mely jó idő esetén kitelepülhet a fedett előtérbe. Az előtér kellemes fedett-nyitott teret alakít ki, itt még nem vagyunk a házban, de már az utcán sem. Innen szép átlátás nyílik a tájház udvarára. A belső teremben pedig a környékbeli fazekasok edényeinek bemutatása történik.

A középső udvar részben található egy vizesblokk, amely a vásárra érkezők, illetve az alkotók használhatnak.

A csendesebb, belső udvarban kaptak helyet az Alkotóház és a szállás épületei. Itt már csak főként a táborozók, lakók vannak jelen. Szabadidős, alkotó tevékenységek udvara ez.

Az alkotóházban, pajtában különálló dobozban helyeztem el a fazekas műhelyt, valamint a fedett-nyitott kézműves termet, mely a szabadtéri alkotás, művészeti előadás kitűnő színhelye lehet.

Bemutatótér látványterve
18/23
Bemutatótér látványterve

A telepítésnél fontos szempont volt, hogy vásárok tartására is alkalmasak legyenek az itt kialakult terek. Így létrehoztam egy tengelyt, amely a szemközti telekről indulva egészen a hátsó kertig vezet. A tornác ebben az esetben egy árubemutató felület is egyben. Másrészt kerítés szerepet is betölt, nem engedi befolyni a tömeget az épületekbe.

A hátsó kertben a patak partján, a későbbiekben Tündérkertet lehetne kialakítani. Amelynek célja a Kárpát-medencében őshonos gyümölcsfák gyarapítása és megőrzése az utókor számára.

ANYAGHASZNÁLAT

Az új épületek homlokzatára és tetejére az Őrség építészetére jellemző anyagot választottam, hőkezelt nagytáblás faburkolatot. A nagytáblás burkolat dimenziójának köszönhetően kisebb léptéket sugall az épületeimnek.

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A vizsolyi szeráf

2021.12.09. 13:25
00:06:38

Vizsoly neve ismert, ám leginkább Károlyi Gáspár magyar nyelvű teljes bibliafordításának nyomtatásával kapcsolatban említjük. Kevesen tudják, hogy református temploma középkori eredetű, azt pedig még kevesebb, hogy az épületben csodás freskók láthatók. Az Egy hely mai részében a szeráfot ábrázoló látványos falfestménnyel ismerkedhetünk meg.

Vizsoly neve ismert, ám leginkább Károlyi Gáspár magyar nyelvű teljes bibliafordításának nyomtatásával kapcsolatban említjük. Kevesen tudják, hogy református temploma középkori eredetű, azt pedig még kevesebb, hogy az épületben csodás freskók láthatók. Az Egy hely mai részében a szeráfot ábrázoló látványos falfestménnyel ismerkedhetünk meg.

Nézőpontok/Történet

Egy hely – a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum

2021.12.09. 13:22
00:06:40

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nem csak a festőóriásnak állít emléket, de a város érdekes történetét is megismerhetik a látogatók. Az Egy hely legújabb része a nemrég újrarendezett állandó kiállítást mutatja be.

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nem csak a festőóriásnak állít emléket, de a város érdekes történetét is megismerhetik a látogatók. Az Egy hely legújabb része a nemrég újrarendezett állandó kiállítást mutatja be.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk