Épületek/Középület

Főnix Csarnok, Debrecen - egy finn terv adaptálása

1/5

?>
?>
?>
?>
?>
1/5

Főnix Csarnok, Debrecen - egy finn terv adaptálása
Épületek/Középület

Főnix Csarnok, Debrecen - egy finn terv adaptálása

2003.01.24. 12:41

Projektinfó

Földrajzi hely:
Debrecen, Magyarország

Építészek, alkotók:
Heppes Miklós

Vezető tervező: Heppes Miklós

Debrecen 2002-ig nem rendelkezett több ezer főt befogadó rendezvénycsarnokkal, mert az új csarnok szomszédságában található, 26 éve épült Hódos Imre Sportcsarnok méreteit illetve felszereltségét tekintve nem felel meg napjaink igényeinek. Az új Főnix Csarnok különböző sportversenyek (labdajátékok, tornasport, küzdősportok, tenisz, jégsport, stb.) nemzetközi szintű lebonyolítása mellett - méreténél fogva - lehetővé teszi időszakos vásárok, rendezvények illetve koncertek, egyéb események megrendezését is. Megépítéséhez a végső lökést az a lehetőség adta, hogy itt rendezhették meg a 2002. évi Tornász Világbajnokságot, amelynek eredeti helyszíne a Budapest Sportcsarnok lett volna, de az nem készülhetett el a kívánt időre (2002. október). A debreceni KEVIÉP Kft. ötlete alapján a kivitelezési időt úgy lehetett csökkenteni , hogy egy megépült, az igényeknek megfelelő sportcsarnok tervét adaptálták a helyszínre.

A választás egy Tallinban, Észtországban már megépült csarnokra esett, mely - bár módosításokkal, de - megfelelt a követelményeknek, mérete és szerkezete lehetővé tette a feszített ütemű kivitelezést. A döntés az Önkormányzat és a beruházó részéről 2001. végén született meg az építésről, több fővállalkozó versenyeztetésével.

2002. januárjában elkészültek építési engedélyezési tervek s az engedély jogerőre emelkedése után megkezdődött az építkezés, február 18-án történt az alapkőletétel. Az építkezés folyamán további igények léptek föl az épülettel kapcsolatban (pl.: összekötő alagút építése a szomszédos Hódos Imre Sportcsarnokkal, jégpálya, VIP páholyok építése stb.). Az új debreceni csarnok a rendkívül szoros határidőre, 2002. szeptember 30-ra elkészült, s nagy sikerrel megrendezték benne a 2002. évi Tornász Világbajnokságot.

A Főnix Csarnok a 4. számú főút mentén van, a Kassai úton, a Nagyerdő közelében, ahol korábban a városi strand volt. A területet busszal a Zákány utca felől, gépkocsival mind a Zákány utca, mind a Pattantyús utca felől megközelíthető.

Az épület - szerkezetéből és funkciójából fakadóan - szimmetrikus elrendezésű. Középen található a kűzdőtér, amelyet karéjban vesznek körül a lelátók, és az egyéb, az üzemeltetéshez szükséges helyiségcsoportok. Az épület (és a kűzdőtér) hossztengelyében van a főbejárat, ahonnan továbblépve a közönség azonnal a csarnoktérben találja magát, s a belső közlekedési rend azonnal áttekinthetővé válik számára. Az épület túlsó vannak az üzemeltetői irodák, gépészeti helyiségek illetve a gazdasági bejáratok. A kűzdőtér hosszanti oldalai mentén az egyik oldalon - a Hódos Imre Sportcsarnok felől - sorakoznak a sportolói öltözők és kiegészítő helyiségeik, a másik oldalon többfunkciós, később igény szerint mobil elválasztó falakkal osztható terület áll rendelkezésre.
Az épület négy sarkában négy füstmentes lépcsőház van az emeletek megközelítésére. Minden lépcsőházi toronyban van egy-egy lift. Az épület négyszintes, melyek közül a földszint a kűzdőtér és kiszolgáló helyiségeinek szintje. Ez a szint kismértékben földbe süllyesztett. A közönség-főbejárat és a lelátók főszintje van az I. emeleten, ami a külső terepszinthez képest kismértékben emelt szintű. A II. és III. emelet a további közönség-lelátók, illetve páholyok valamint a büfék, éttermek szintje.

A szomszédos Hódos Sportcsarnokkal föld alatti folyosó kapcsolja össze a Főnix Csarnokot, hogy nagyobb rendezvények esetén az ott lévő helyiségeket kiegészítő területként lehessen használni edzéshez, öltözésre illetve iroda-igények kielégítésére. A föld alatti folyosóhoz is kapcsolódó lépcsőházban a lift a legmélyebbi, az alagsori szintre is jár, ezáltal a mozgáskorlátozott sportolók is igénybe vehetik.

A kűzdőtér közvetlen kapcsolatban van a hátsó gazdasági-szervíz területtel. Két nagyméretű kapun keresztül lehet az egyes rendezvényekhez szükséges berendezéseket a csarnoktérbe szállítani. Az egyik kapu 4 méter, a másik 2,5 méter széles. Közvetlen kapcsolat van a kapuk és a teremhez tartozó osztható szertár között is. A szertár több oldalról nyitható, nagyméretű tolóajtókkal rendelkezik, ezáltal lehetőség van igény szerinti felosztással külön-külön zárható atlétikai-, labdajáték-, tornasport-, küzdősport-, és jégsport szertár kialakítására. A szertár-ajtók méretezése lehetővé teszi a legnagyobb tornaszerek akadálytalan be- és kiszállítását.

A kűzdőteret minden oldalán kihúzható, teleszkopikus lelátórendszer veszi körül. A lelátók mozgatásával igazodni lehet a mindenkori aktív kűzdőtér méretéhez, ezáltal biztosítva a közönség közvetlen kapcsolatát az eseményekhez. A lelátók az I. emeleti épített lelátókról közelíthetők meg, kivéve az üzemeltetői irodák előtti lelátót, ez csak teljesen kihúzott állapotban használható, és feltöltése a kűzdőtérről történik. Ezen a lelátón 843 férőhely helyezhető el. Koncertek rendezése esetén a színpadot ennek a lelátónak a helyén (összecsukott állapotában) lehet felépíteni. Ilyenkor a kűzdőtéren is elhelyezhetők nézőtéri széksorok.

Koncertek rendezése, vagy nagy földszinti nézőszámot igénylő rendezvények esetén a sarkokban diagonálisan beforgatott mobil lelátókat összecsukják, és csukott állapotban kitolják a helyükről, ezáltal biztosítható a megfelelő szélességű menekülési útvonal a kűzdőtérről. A mobil lelátók mögött, az I. emeleti födém alatt húzódnak az egyéb kiszolgáló helyiségek: az épület északi oldalán a sportolói öltözőcsoport helyiségei, a főbejárat alatt az orvosi szobák, a dolgozói öltözők és a gazdasági helyiségek, a déli oldalon a többcélú terület és a transzformátor állomás helyiségei. Az épület végében van a már említett szertár illetve a kondicionáló terem.

A közönségforgalmi kijáratok a lépcsőházakhoz kapcsolódóan az épület sarkaiban vannak. Ezek a kűzdőtéren rendezendő koncerteken jelenlévő közönség létszámára méretezettek. Menekülésre a szertár melletti beszállítói kapuk is igénybe vehetők. A főbejárat felőli oldalon a lépcsőházakhoz kapcsolódva külön bejáratok állnak a III. emeleti páholyok és a VIP területek látogatóinak rendelkezésére. A sportolói bejárat az épület északi sarkán található, ahonnan közvetlenül elérhetők az öltözők és a föld alatti kapcsolat a szomszédos csarnokhoz. A tálalókonyha külön gazdasági bejárattal rendelkezik.

Az I. emelet a fő közönségbejáratok és a lelátók szintje. A főbejárathoz vezető lépcsősor és az épület közötti széles érkező-pihenőről nyílnak a bejárati szélfogók ajtajai és a két pénztárfülke. A kűzdőtérhez képest emelt szintű előcsarnokból, illetve a hozzá kacsolódó közlekedő területekről folyamatosan jó rálátás nyílik az eseményekre, könnyű az eligazodás. A lelátók fixen beépített széksorai a közlekedőkről lefelé nyílnak. A földszinti mobil teleszkopikus széksorok a fixen beépített széksorok lépcsőiről nyílnak. Az ezen a szinten elhelyezett összes fixen beépített férőhely száma: 1126 db. Az erről a szintről megközelíthető mobil lelátókon elhelyezett férőhelyek száma: 2144 db (teljes kihasználtság esetén, kézilabda, vagy kisebb helyigényű sportversenyek esetén).

A II. emelet funkcionális elrendezése nagyon hasonló az I. emeletihez, a különbség annyi, hogy a bejárati előcsarnok feletti területen egy étterem létesült. A vendéglátó terület egy részéről asztalok mellől is lehet a rendezvényeket figyelni. A hátsó üzemeltetési szárnyban az I. emeleti irodák fölötti teljes területen a szellőző gépház foglal helyet. Ez a helyiség kettős légterű, az összes, a csarnok légtechnikáját szolgáló berendezés itt kap helyet. Az épület friss levegőjét az ennek a helyiségnek az oldalfalain kialakított nagyméretű zsalus szellőzőnyílásokon keresztül kapja. Az elhasznált levegő a helyiség tetején kialakított szellőzőkürtőkön keresztül távozik. Ezen a szinten csak fixen beépített lelátók létesülnek. Az elhelyezhető maximális nézőszám: 1835 fő.

A III: emeleten vannak a kiemelt fontosságú vendégek (VIP) lelátói, étterme és páholyai találhatók. A páholyok 8 illetve 16 fős kialakítású egységek, amelyek a csarnoktértől zárható üvegfallal vannak elválasztva, saját teakonyhával, és egy-egy kézmosós vécével rendelkeznek. Minden páholy előtt található a páholy-férőhelyszámmal azonos kapacitású lelátó is, amely csak a páholyból közelíthető meg. A páholyok folyosói két-két lépcsőházzal állnak közvetlen kapcsolatban. A VIP szinten a páholyok férőhelyszáma: 272 fő, a VIP lelátók férőhelyszáma: 314 fő.

Az épület tömege igazodik a környezetéhez és a megjelenési távlatokhoz. Az épület formálását nagy tömegek, visszafogott anyaghasználat, hangsúlyos előtetők és grafikus folthatású homlokzatszínezés jellemzi. A tömegalakítás a belső tér formálásához hasonlóan hűen tükrözi a belső funkciót. Egy nagy tető alá került gyakorlatilag a teljes épület, de a sarkain hangsúlyos tornyok jelzik a függőleges közlekedésre szolgáló lépcsőházakat. A főhomlokzat íves kialakítású, hogy a Kassai úton haladva mindig legyen rálátás az épületre, és folyamatosan változó képet mutasson. A kiszolgáló funkciók a nagy tető alól kissé kihúzva, külön épületszárnyban kaptak helyet.

A homlokzat burkolata döntően acél szendvicspanel (oldalhomlokzatok és gépészeti szárny), illetve kazettás fémlemez (főhomlokzat). A lépcsőházi tornyok burkolata tégla, illetve acél-üveg függönyfal, melyre egyedi acél rácsos árnyékolók kerültek. A gépészeti homlokzati áttöréseket és egyéb fennmaradó felületeket alumínium szellőző lamella rendszer burkolja.

Az épület homlokzata döntően tömör falas szerkezetű, nyílászárók csak az irodák, bejáratok és a VIP-páholy folyosók homlokzatain vannak. Az összes nyílászáró hőszigetelt acél vagy alumínium profilrendszerből készült. A nyílászárók színe szürke alumínium.

Szerző: Heppes Miklós (szöveg, tervlapok, fotók)
 

Főnix Csarnok, Debrecen

Fővállakozó: KEVIÉP - Debrecen

  • Varga Imre létesítményi főmérnök
  • Tóth Péter felelős műszaki vezető

Vezető tervező: Heppes Miklós
Belsőépítészet: ARCHIFLEX STÚDIÓ
Központi kijelző: AGROINVEST Rt.
Tervezés, adaptálás: ICM Rt.
Főhomlokzat kivizetelezése: Váz-Ép Kft
Akusztikai tervezés: INTERTON Kft.
Gyengeáramú hálózat: KÖZTI Rt.
Külső közmű: MARAG Kft.
Statikai tervezés: PRO-NÍVÓ Kft.
Gépészet, elektromos tervezés TEBODIN EC Kft.
Külső közlekedési létesítmények, vízellátás, csatorna tervezése TERV-TÁR Bt.

ALUHIT TERVEZŐ Kft.

Építési munkák

Kertészeti munkák AKSD Kft.
Lépcsőházak, és liftaknák vasbeton falainak kivitelezése ATLAS-BAU Kft.
Lelátói szék tervezés, szállítás, kivitelezés AUDIENCE SYSTEMS Ltd.
Burkolás ÁZSI GENERÁL Kft
Zsaluzás BAKOVA BAU BT.
Betonacél szerelése BETÉPSZER Kft.
Kitűzések, szintezések BGTV GEODÉZIAI ÉS TÉRKÉPÉSZETI Rt.
Szárazépítés és álmennyezet BUDA CONSULT Kft.
Út-, térburkolat, és a parkolók kivitelezése DEBRECENI MAGAS MÉLY ÉS ÚTÉPÍTŐ Rt.
Minőségvizsgálat ÉMI Kht. DEBRECEN
Sportpadló EUROPATRADE HUNGARY Kft.
Forgalomtechnika FAZEKAS KÖZLEKEDÉSTECHNIKAI Kft.
Műjégpálya hűtőbeton HÍRÖS-ÉP Kft.
Külső, belső gépi vakolás K-GIPSZER BT.
Műgyanta bevonat KLEBER-BAU Bt., SIKA
Bútorkészítés KÖZÉV ÉS TÁRSAI Kft.
Zsaluanyag beszállító MEVA ZSALURENDSZEREK Rt.
Festés, mázolás MIKROKOR Kft.
Padlószőnyeg, parketta fektetés ORIENT BAU SZERVIZ DOMINGO 2000 Kft.
Betonacél szerelés, zsaluzás, betonozás PRIZMA Kft.
Üvegezés PROFI ÜVEGEZŐK BOLTJA Kft.
Konyhatechnológia QUARTISSE
Bútorkészítés RED & BLUE Kft.
Kőműves, betonacél szerelés, segédmunka SEKINA -3 Kft.
Festés, mázolás SIPOS ÉS FIA '96 Kft.
Vasbetonelem tervezés, gyártás, szerelés STRONG-MIBET Kft.
Zsaluzás SZAKÁCS Imre
Festés, mázolás SZIN Kft.
Ytong falazás és dísztégla burkolás SZTÁNYI Péter
Pillérek és merevítőfal hőszigetelése THERMOFAL 2000 Kft.
Talajmechanikai vizsgálatok TIVIZIG
Zsaluzás, betonozás TOKAY & TOKAY ÉPITŐIPARI Kft.
Simított beton VER-BAU ÉP.IP. Kft.
Szigetelési VM-24 Építőipari és szolgáltató Kft.
Tető héjalás AKTUÁL BAU Építőipari Kft.
Lakatos munkák BL VAS ÉS FÉMIPARI Bt.
Tető acélszerkezet szerelése FÉM-TECH-BAU Bt.
Légtechnikai rendszerek kivitelezése, üzemeltetése KONTENT Kft.
Hideg-melegvíz ellátás HADÚFLEX Kft.
Acélszerkezetek gyártása, szerelése HAJDÚFERR Kft.
Spinkler rendszer MELDETECHNIC Kft.
Személyfelvonók tervezése, gyártása, szerelése NYÍR-LIFT Kft.
Légtechnikai berendezések telepítése TERMICON Rt.
Durlum álmennyezet S.P.DINAM Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Tükör szállítás, szerelés PROFI ÜVEGEZŐK BOLTJA
Tolóajtók gyártása, szerelése LICENCIA MÉRNÖKIRODA Kft.

Elektromos munkák

Erősáram BAUVÍV Kft.
Épület felügyeleti rendszer BÓTA ELECTRONIC Kft.
Térvilágítás EH-SZER Kft.
Épületfelügyeleti rendszerek JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL Kft.
0,4 kV-os elosztók és összekötő sínhidak szállítása MOELLER ELECTRIC Kft.
Gyengeáramú rendszerek SATRAX Kft.
Világítástechnikai eszközök THORN LIGHTING HUNGARY Kft.

Az épület adatai

A telek területe: 32019 m2
Beépített terület: 7393,22m2
Bruttó szintterület: 14995,73 m2
Beépítési százalék: 23,1 %
Bruttó földszinti szintterület: 6428 m2
Bruttó I. emeleti szintterület: 3412 m2
Bruttó II. emeleti szintterület: 3306 m2
Bruttó III. emeleti szintterület: 1847 m2
Nettó földszinti alapterület: 6386 m2
Nettó I. emeleti alapterület: 3160 m2
Nettó II. emeleti alapterület: 3078 m2
Nettó III. emeleti alapterület: 1641 m2
Összes nettó alapterület: 14267 m2
Épület homlokzati magassága: 16 m (a beépítési kontúr és tetősík metszésvonalán mérve)
Homlokzatmagasság hátul: 14 m
Építménymagasság: 15,6 m
Parkoló szám : 455 gk + 28 busz
Zöld terület: 5620 m2
Zöldterületi mutató: 17,55%

Vélemények (0)
Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk