Épületek/Középület

Frissen felújított óvoda és bölcsőde Tarcalon

1/37

Az eredeti állapot

Az eredeti állapot

Az eredeti állapot

Nézet a bejárat felől

Kapuépítmény

Bejárat

Bejárat

Bejárat

Óvoda

Bölcsőde bejárata

Bölcsőde terasza

Bölcsőde terasza

Bölcsőde terasza

Tornác

Tornác

Tornác

Tornác

Tornác és kert

Tornác és kert

Óvoda

Gazdasági bejárat

Konyhaszárny

A bővítmény

Óvoda

Az orvosi szoba és tornaszoba épületszárnya

Aula, üvegfal

Aula

Tornaszoba

Tornaszoba

Alaprajz

A_A metszet

B_B metszet

C_C metszet

Homlokzat - 1.

Homlokzat - 2.

Homlokzat - 3.

?>
Az eredeti állapot
?>
Az eredeti állapot
?>
Az eredeti állapot
?>
Nézet a bejárat felől
?>
Kapuépítmény
?>
Bejárat
?>
Bejárat
?>
Bejárat
?>
Óvoda
?>
Bölcsőde bejárata
?>
Bölcsőde terasza
?>
Bölcsőde terasza
?>
Bölcsőde terasza
?>
Tornác
?>
Tornác
?>
Tornác
?>
Tornác
?>
Tornác és kert
?>
Tornác és kert
?>
Óvoda
?>
Gazdasági bejárat
?>
Konyhaszárny
?>
A bővítmény
?>
Óvoda
?>
Az orvosi szoba és tornaszoba épületszárnya
?>
Aula, üvegfal
?>
Aula
?>
Tornaszoba
?>
Tornaszoba
?>
?>
Alaprajz
?>
A_A metszet
?>
B_B metszet
?>
C_C metszet
?>
Homlokzat - 1.
?>
Homlokzat - 2.
?>
Homlokzat - 3.
1/37

Az eredeti állapot

Az eredeti állapot

Az eredeti állapot

Nézet a bejárat felől

Kapuépítmény

Bejárat

Bejárat

Bejárat

Óvoda

Bölcsőde bejárata

Bölcsőde terasza

Bölcsőde terasza

Bölcsőde terasza

Tornác

Tornác

Tornác

Tornác

Tornác és kert

Tornác és kert

Óvoda

Gazdasági bejárat

Konyhaszárny

A bővítmény

Óvoda

Az orvosi szoba és tornaszoba épületszárnya

Aula, üvegfal

Aula

Tornaszoba

Tornaszoba

Alaprajz

A_A metszet

B_B metszet

C_C metszet

Homlokzat - 1.

Homlokzat - 2.

Homlokzat - 3.

Frissen felújított óvoda és bölcsőde Tarcalon
Épületek/Középület

Frissen felújított óvoda és bölcsőde Tarcalon

2013.12.10. 14:32

Projektinfó

Építészek, alkotók:
Salamin Miklós

Földrajzi hely:
Tarcal, Magyarország

4 csoportos óvoda és bölcsőde átalakítása és bővítése

URL:
AXIS Építésziroda Kft.

Tervezés éve:
2010

Építés éve:
2012

Bruttó szintterület:
926 m2

Stáblista

megbízó: Tarcal Község Önkormányzata
statika: Nagy Péter † - Nadora Bt., Suhajda Péter - ÉP-KÉP Bt.
épületgépészet: Szilágyi Zsolt - Energo-Koncept Épületgépészeti Tervező és Mérnökiroda Kft.
épületvillamosság: Münnich Gábor - Fényesvölgy Épületvillamossági tervező Kft.
tűzvédelem: Kovács Zsolt
építésvezető: Láng Tibor
műszaki ellenőr: Bartók László, Miskolc
kőmunkák: Tóth Csaba - Tarcal
pályázatírás és bonyolítás: Kiss Ildikó - Nord Tender Kft., Miskolc
közbeszerzés: Szabadka Sándor - Zemplén Quality Bt., Sátoraljaújhely 

Letölthető dokumentumok:

Az elavult, rossz műszaki állapotú, vizesedő tarcali óvoda átalakítása pályázati pénzből valósult meg. Hogy az óvodások és bölcsődések végül komfortos, egészséges és barátságos épületben cseperedhetnek, az nagyban dicséri a tervező, Salamin Miklós és a gondos kivitelezők keze munkáját.

Tarcal körülbelül 3500 lakosú Tokaj-hegyaljai kistelepülés, Tokaj szomszédságában. Lakói részben az önkormányzat helyi intézményeiben illetve a közeli nagyobb településeken (Szerencsen és Tokajban), részben a helyi borászatokban dolgoznak. A települési fejlesztések általában pályázatok finanszírozásával valósulnak meg, az ezen pályázatokra jellemző minden nehézséggel együtt. A község, mint egész Hegyalja, világörökségi területen fekszik, ezért a tervezés során fontos követelmény volt a településképi illeszkedés. Az épület kivitelezése nagyrészt a tarcali orvosi rendelővel egy időben, azzal párhuzamosan történt.

Az eredeti állapot
2/37
Az eredeti állapot

A meglévő óvodaépület építésekor lapostetős kialakítású volt. A kialakuló beázásokat magastető ráépítésével próbálták később orvosolni. A H-alakú alaprajz azonban alkalmatlan volt egy hagyományos magastetős, palahéjalású tetőszerkezettel való lefedésre, olyannyira, hogy a probléma a lefedés után, az épületszerkezetileg kritikus hosszú vápák miatt csak súlyosbodott. 

Az óvoda eredetileg 3 csoportszobával épült fel, egy, az épületen belül kialakított szolgálati lakással együtt. A növekvő gyereklétszám miatt a későbbi átépítések folyamán az épület irodái helyén egy negyedik csoportszobát építettek ki, a szolgálati lakás épületszárnyában pedig az egy csoportos bölcsődét helyezték el. A rögtönzésszerű átalakítások során azonban az épület irodái, kiszolgáló helyiségei megszűntek, ezeket az öltözők helyén kialakított minimális vezetői irodával is csak ideig-óráig sikerült pótolni.

Az eredeti állapot
1/37
Az eredeti állapot

A település önkormányzata a közelmúltban az óvodaépület akadálymentesítésére pályázatot nyújtott be, amit el is nyert. Ez közvetlenül az általunk tervezett átépítés előtt már megtörtént, amely a további bővítéseket erősen meghatározta és korlátozta. Az akadálymentes parkoló például a kivitelezés során pont oda került, ahova a további bővítés folyamán a bejárati kapuépítmény elhelyezésére egyedül volt lehetőség, ezzel szinte megoldhatatlan feladat vált az új bejárat kialakítása. Tehát a gomb hamarabb készült el, mint a kabát.

Alaprajz
31/37
Alaprajz

A korábbi átalakítások során elbontott funkciókat, irodákat, öltözőket pótolni kellett. A gyerekek igényei, illetve az óvodára vonatkozó szabványok, előírások miatt tornaszoba, nevelői és vezetői iroda, bejárati előcsarnok és orvosi szoba kialakítására volt szükség. A melegítőkonyha az ÁNTSZ előírásai miatt átalakításra szorult, az épülethez kapcsolódóan fedett játszóteraszok kiépítése további tervezési feladatot jelentett. A tervezési lehetőségeket emellett erősen behatárolta a telek kis mérete és a maximális 30%-os beépíthetőség.

Bölcsőde terasza
12/37
Bölcsőde terasza

A tervezés két lépcsős pályázati terv, és engedélyezési tervek készítésével kezdődött. A tervezés során a már kialakított akadálymentes fejlesztések, így különösen az akadálymentes parkoló a tervezési feladatot megnehezítette. A tervezésnél a megismert – az előzetesen tervezettnél jóval kisebb – pályázati összeg ismeretében próbáltuk az új alapterületeket a minimális méretre visszaszorítani úgy, hogy a tervezett funkciók, illetve a tervezési előírások ne sérüljenek.

Kapuépítmény
5/37
Kapuépítmény

Az új épületszárny az utca felőli udvar alapterületét lényegesen lecsökkentette, az önkormányzat ezért távlatilag tervbe vette az óvodához kapcsolódó szomszédos telek megvásárlását. A meglévő épület, és a tervezett új épületszárnyak is hagyományos szerkezetekből épültek. A meglévő homlokzati falakon új hőszigetelés készült. A homlokzati kőburkolatok és kőszerkezetek anyagát a szomszédos Bodrogkeresztúr kőbányájában bányászták és bányásszák ma is. A nyílászárók és üvegfalak fokozott hőszigetelésű faszerkezetből készültek. A tetőhéjalás anyaga a nagyobb hajlásszögű tetőkön szalag tetőcserép, az előtetőkön, és az alacsonyabb hajlásszögű tetőrészeken állókorcos festett fémlemez lett, a homlokzaton pedig festett vakolt falfelület és szürke lábazati vakolat készült. A korlátozott pályázati költségvetés sajnos a belső nyílászárók cseréjét nem tette lehetővé.

Bejárat
6/37
Bejárat

Az pályázatoknál általában előírt, a meglévő épületrészekre bruttó 130 eFt/m2-es illetve az új épületekre bruttó 260 eFt/m2-es költséglimitnek ennél az épületnél sajnos a közelébe sem érhettünk. A generálkivitelezést egy miskolci kivitelező cég, az FK Raszter Zrt. nyerte el. A pályázatok alapján kiírt közbeszerzés a versenyeztetésnek az az érdekes változata, amikor a pályázati összeg (és így a maximális kivitelezési költség) a pályázati nyilvánosság miatt már mindenki számára előre ismert, licitálni csak lefelé lehet. A régióra és az építőipari ágazatra jellemző válság miatti gyilkos árverseny tovább csökkentette a kivitelezésre rendelkezésre álló anyagi lehetőségeket, mivel a már megítélt pályázati összeg egy jelentős része a közbeszerzési miatt a pályázatkiírónál maradt, és ennek a körülbelül 20 Mft-os összegnek átcsoportosítására – például mobiliák, udvari játékok vásárlására – később már nem volt lehetőség.   

Tornaszoba
28/37
Tornaszoba

A pályázatok előkészítésénél a tervező és a pályázó két lehetséges hibát tud elkövetni: a tervezési feladat, a tervezési program tényleges bekerülési költsége (a legalacsonyabb ajánlat) nagyobb lesz, mint amekkora a megítélt pályázati összeg. Ennél talán csak az a súlyosabb hiba, ha a bejövő ajánlatok kisebbek, mint az elnyert összeg, ha a tervező alacsonyra lőtte be előzetesen a tervezési feladatot, és pénz marad bent a pályázatkiírónál, amelyet aztán már nem lehet más egyéb szükséges dologra elkölteni.

A meglévő épület kivitelezése során több, előre nem látott pluszköltség adódott, amelynek finanszírozását a pályázati rendszer nem tette lehetővé, a már megítélt pályázati keret terhére sem. Többek között a belső falak nedvesedése, az udvari föld alatti szennyvíztároló, amely az alapozást lényegesen megbonyolította, jelentett előre nem látott többletköltséget.
Ennek ellenére a nehézségeket sikerült orvosolni a kivitelezés során, az épület lényeges hibáktól mentesen, jó minőségben készült el, hála a korrekt kivitelezőnek és a következetes megrendelőnek. Az óvónők és az óvoda vezetősége is folyamatosan részt vettek a megvalósításban, például a belső falszínek kiválasztásában is szerepet vállaltak. A szülők és a pedagógusok hálásak, a gyerekek pedig szeretik az épületet. Az építőiparra lassan jellemzővé váló irreálisan alacsony kivitelezői – és tegyük hozzá tervezői – költségek mellett azonban minőségi épületet építeni egyre inkább képtelenség.

Salamin Miklós

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk