Pályázatok

Harsánylejtő Kertváros - építészeti pályázat koncepció tervek benyújtására

1/1

Budapest III., Harsánylejtő

?>
Budapest III., Harsánylejtő
1/1

Budapest III., Harsánylejtő

Harsánylejtő Kertváros - építészeti pályázat koncepció tervek benyújtására
Pályázatok

Harsánylejtő Kertváros - építészeti pályázat koncepció tervek benyújtására

2010.12.21. 12:10

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Vélemények:
24

Letölthető dokumentumok:

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., mint kiíró, építészeti pályázatot hírdet Budapest III., Harsánylejtő Kertvárosban javasolt családi ház koncepciótervének elkészítésére. Helyszíni szemle időpontja: 2011. január 13., pályaművek leadásának határideje: 2011. február 28.

1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
1.1.    A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.
1065 Budapest Bajcsy Zsilinszky út 57.

1.2     A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltak szerint a főváros III. kerületi Harsánylejtő Kertvárosban javasolt családi ház koncepciótervének elkészítése.

 

Budapest III., Harsánylejtő
1/1
Budapest III., Harsánylejtő

 

 

1.3.    A PÁLYÁZAT CÉLJA
Kiíró leányvállalata a Katlan Zrt. Budapest III. kerületében lakóingatlan-fejlesztést hajt végre Harsánylejtő Kertváros néven. A 39 hektáros területen három ütemben mintegy 178 építési telket alakít ki és kíván értékesíteni a következő öt évben. Ez Budapest legnagyobb területű és egyben a Budai Hegyvidék egyetlen szervezett, kertvárosi fejlesztése.

Az elmúlt évtizedben Budapesten radikálisan csökkent az építési telkek kínálata, ezért a családi házra vágyó családok jelentős része az agglomerációban keresett és talált megoldást. A Harsánylejtő Kertváros Budapest egyik kedvelt, hegyvidéki környezetében teremt lehetőséget arra, hogy ezek az igények a főváros területén belül is teljesíthetőek legyenek. Kiemelt célja a fejlesztőnek, hogy a természeti adottságokhoz és a terület elhelyezkedéséhez méltó, igényes lakókörnyezet jöjjön majd létre és ebben segíteni, orientálni kívánja a majdani telektulajdonosokat. Ennek elérése érdekében kerül meghirdetésre a jelen pályázat. A pályázat célja tehát kettős:

Egyrészt

 • be kívánja mutatni, hogy az építész társadalom hogyan gondolkozik ma egy "egyszerű" tervezési program, egy családi ház megtervezése kapcsán,
 • milyen válaszokat ad a ma oly felkapott kérdésekre, mint fenntarthatóság,     energiahatékonyság, zöld építészet,
 • milyen megoldásokat ajánl egy nívós környezet kialakítására, amely ötvözi a     magyar tradíciókat, az egyéni formai megoldásokat és a jelenlegi és jövőbeli     hazai közízlést.

Másrészt

 • lehetőséget kíván adni arra, hogy szakmai diskurzus alakuljon ki ezen témákról,
 • a díjazott és a legsikerültebb, ajánlott pályázatok széleskörű publikálása kapcsán elősegítse, hogy a nagyközönség megismerhesse az építész szakma   elképzeléseit, és így egyfajta igény alakulhasson ki a jövendő megrendelői között,
 • és nem utolsó sorban elősegítse a fejlesztés során megjelenő telekvásárlók, mint megrendelők és a pályázók, mint építészek egymásra találását.

A Kiíró kiemelten fontosnak tartja, hogy a pályaművek kezeljék a környezettudatos építészet kérdéseit és előremutató megoldásokra adjanak javaslatokat.

1.4     A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA
a) A pályázat jellege: NYÍLT (regisztrációhoz kötött)
b) A pályázat: TITKOS
c) A pályázat lebonyolítása: a jelen kiírásnak megfelelően, elektronikus formában történik.

1.5.    A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1.5.1.    A pályázat résztvevője – a pályázó – építész jogosultsággal rendelkező jogi vagy természetes személy lehet,
a) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára    nézve kötelezően elfogadta,
b) amely a pályázat szerzőit név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a    tervezési feladat ellátására az 1.4.1.c) szerint jogosultak,
c)aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos   jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a 104/2006. (IV.28.) Korm.    rendelet – szerint jogosult.

1.5.2.    A pályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt, amelyet a Harsánylejtő Kertváros I. ütemében megvalósuló 51 db építési telkek közül egy szabadon választott telekre tervezhet.

1.6.    A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS
1.6.1.     A Bíráló Bizottság a pályázatból a pályázatot
a) kizárja, ha a beadási határidő után érkezett a pályázat,
b) kizárja, ha a titkosságot sértő a pályázat,
c) kizárja, ha a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi       követelményeket nem teljesíti a pályamunka,
d) kizárhatja, ha a formai követelményeket nem teljesíti, illetve hiányos a pályamű,
e) kizárja, ha az 1.5.1. pontban meghatározott „részvételi feltételek"-et nem
teljesíti a pályázó.

1.6.2.    Amennyiben a kizárás okai (1.6.1.e.) a pályamunkák elbírálása után bizonyosodnak be a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott pályázatokat, és a szabálytalanság miatt kizárt pályázók pályázati díját nem adja ki.

1.7.    A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
a) Pályázat meghirdetése: 2010. 12. 20
b) Helyszíni szemle időpontja: 2011. 01. 13
c) Pályaművek leadásának határideje: 2011. 02. 28
d) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2011. 03. 26

A kiíró fenntartja jogát a fenti időpontok módosítására.

1.8.     A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött. A pályázati dokumentáció – a regisztrációt követően - ingyenesen letölthető az Itt fogunk lakni weboldalról.
A regisztráció alkalmával minden pályázó egyedi kódot kap e-mailben.

A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (bíráló bizottság összetétele) kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a pályázat lebonyolításától visszaléphet.

1.9.     A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK
Helyszíni szemle
A kiíró 2011. 01. 13-án helyszíni szemlét tart.
Találkozás: Budapest, III. kerület Harsány lejtő (építési iroda) 10.00 óra

A szemlén, a kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések és válaszok
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban – regisztrációt követően – 2011. február 20-ig kérdéseket tehetnek fel az Itt fogunk lakni honlapon keresztül, nyilvános, valamennyi pályázó által látható formában. A válaszokat ugyanitt, ugyanebben a formában kapják meg. A kérdés sikeres elküldéséről és a válasz megérkezéséről automatikus értesítést küldünk a pályázó e-mail fiókjába.

1.10.    A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek kizárólag elektronikus formában, a regisztráció során kapott kód segítségével nyújthatók be, azaz tölthetők fel.

A pályaművek feltöltési határideje: 2011. február 28. éjfélig (24 óra)

A később feltöltött pályaműveket a Bíráló Bizottság a pályázatból kizárja.

1.11.    A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

Elnök: Angel Gábor - Budapesti Ingatlan Nyrt. vezérigazgató
Tag: Nobilis Kristóf - Budapesti Ingatlan Nyrt. Igazgatótanács elnöke
Tag: Ábrahám Péter - III. ker. Önkormányzat képviseletében
Tag: Dr. Reith András - Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC)
Tag: Bojár Iván András - Octogon főszerkesztője

1.12.    A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MUNKÁJA, DÖNTÉSE
A Bíráló Bizottság az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.
A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza meg.
A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.
A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait eredményhirdetés keretében teszi közzé.
A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.13.    A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A pályaművek díjazására bruttó 2.250.000 Ft áll rendelkezésre.
Első helyezett: 1.250.000 Ft
Második helyezett: 625.000 Ft
Harmadik helyezett: 375.000 Ft

A díjak 25 % áfát tartalmaznak, és adóköteles bevételek.

A Bíráló Bizottság a pályaművek közül a díjazásra nem jelölt, de egyébként támogatott pályaművek részére létrehoz egy „támogatott terv" kategóriát, melyet a pályázat kiírója térítésmentesen publikál saját és partnerei honlapján valamint a médiában, a pályázatot készítő Építész megnevezésével, elérhetőségének feltüntetésével.

A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak.

1.14.    A PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
A Bíráló Bizottság döntése alapján a kiíró: 2011. 03. 26.-ig a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti.

A díjazásban részesült pályamunkák szerzőit a közölt elérhetőségeken a kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről e-mailben értesíti.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

A pályázat eredményét a kiíró az Itt fogunk lakni honlapon teszi közzé.

A kiíró, a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan – később meghatározott helyen és időpontban – bemutathatja.

1.15.    A PÁLYAMŰVEK ÉS A PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA
A beadott pályamunkák tulajdonjoga a pályázót illeti, de a kiíró a közlés jogát minden pályamű esetében – a szerző feltüntetése mellett – korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül fenntartja.

2. TERVEZÉSI PROGRAM

2.1 . A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK

Benyújtandó munkarészek minimum feltételei:

 • Helyszínrajz M=1:500 méretarányban, melynek tartalmaznia kell a kertépítési    és közlekedési javaslatokat is (pdf formátumban)
 • A tervezett épület alaprajzai M=1:200 méretarányban (tartalmaznia kell az     épület főbb méreteit, a helyiségek megnevezéseit, funkcióját, azok jellemző     méreteit, berendezési vázlatait) (pdf formátumban)
 • A tervezett épület metszetei M=1:200 méretarányban.
 • Homlokzatok M=1:100 méretarányban (az épület/ek) jellemző homlokzati     magassági adataival) (pdf formátumban)
 • 3 db színes, perspektivikus látványterv (pdf formátumban)
 • 2 oldal környezetvédelmi koncepció (figyelembe vett környezetvédelmi     szempontok, kivitelezésre vonatkozó ajánlások, előírások) (doc.formátumban)
 • A létesítmény adatlapja, mely tartalmazza az alábbi adatokat (.doc     formátumban):
  • Beépített terület (bruttó)
  • Beépítettség
  • Összes beépített szintterület (bruttó)
  • Szintterületi mutató
  • Hasznos alapterület (összes nettó)
  • Építménymagasság számított érték
  • Zöldfelület tervezett területe, zöldfelületi mutató

A Kiíró kiemelten fontosnak tartja, hogy a pályaművek kezeljék a környezettudatos építészet kérdéseit és előremutató megoldásokra adjanak javaslatokat. A Kiíró nem kívánja megkötni az alkalmazott környezettudatos tervezési módszerek, eszközök tárházát, hiszen minden terv egyedi és akár passzív akár aktív eszközökkel, vagy ezek megfelelő kombinációjával születhetnek kiváló megoldások. A tervezési folyamat során ajánlja a következő szempontok közül azok vizsgálatát, melyeket tervező fontosnak, meghatározónak ítél meg műve kapcsán:

 • Telepítést befolyásoló környezettudatos szempontok és azok hatásai
 • Áramlástechnika (pl.: település, épületen belüli stb.)
 • Városi hősziget fokozásának elkerülése, mérséklése
 • Épülettömeg megformálásának szempontjai (pl.: áramlástechnika, árnyékvetés stb.)
 • Felhasznált építőanyagok (pl.: újrahasznosítás, primerenergia tartalom stb.)
 • Épületenergetikai követelmények
 • Gépészeti rendszerek kialakítása (pl.: alacsony energiaszintű, megújuló stb.)
 • Napenergia-felhasználás (pl.: hő- és villamosenergia stb.)
 • Szélenergia-hasznosítás (pl.: települési, épület léptékű stb.)
 • Geotermikus energia
 • Víz és esővíz hasznosítás
 • Parkolók (pl.: burkolatok)
 • Kert- és tájépítészet (pl.: növénytípusok, lapos tetők stb.)
 • Szennyvízkezelés
 • Hulladékkezelés

Amennyiben a tervező szükségesnek érzi, az elvégzett vizsgálatokat és az ebből következő javaslatokat, akár rajzban, akár szövegesen be lehet mutatni a terveken vagy a műleírásban.

Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldását tartalmaz, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – külön kell a szerzőnek nyilatkoznia.

A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályamű egyes elemeit (a feltöltésre kerülő dokumentumokat) kizárólag jeligével lehet ellátni, a szerző(k)re utaló embléma, jel, név feltüntetése tilos. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni.

2.2.    BÍRÁLATI SZEMPONTOK

 1. A szakmai program igényeinek legteljesebb kielégítése
 2. Funkció és forma összhangjának elsődlegessége
 3. Beépítési koncepció átgondoltsága
 4. Környezettudatos megoldások alkalmazása
 5. Tömegalakítás és anyaghasználat összhangja
 6. Hatályos építési jogszabályok és a vonatkozó helyi építési rendeletek betartása

2.3     MEGJEGYZÉS
Kiíró a beérkezett pályaműveket kizárólag elektronikus formában, regisztrációt követően, az interneten keresztül fogadja. Azok felhasználási jogát nem kívánja megváltani, de a közlés jogát minden pályamű esetében – a szerző feltüntetése mellett – korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül fenntartja.

Budapest, 2010. december 20.

Angel Gábor                                   
Vezérigazgató
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.


Tóth Gábor
Ingatlanfejlesztési Üzletág Igazgató
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.


A pályázati kiírás fizetett hirdetmény [x]

 

 

Vélemények (24)
rl
2011.02.08.
18:22

Kedves Kollégák! Általában magamban mormogok, ha valamit nem igazán értek, vagy nem tetszik. Most kicsit meglepődve olvastam az utolsó hozzászólásokat ehhez a témához. Először is, és nem azért mert valamilyen következményektől tartok, de egyet értek a Kamarával. Egyetértek azzal, hogy legyen egy közösség, ahol mindenféle okosságot és mi-egymást megosszunk egymással. Egyetértek azzal, hogy így működjünk, és legyenek alapelvek, amikhez ragaszkodjunk. És ezek az elvek legyenek egyértelműen mindenkire nézve azonosak. Mert hogy azok, ugye! Egyetértek azzal is, hogy nem jó, ha valaki sokkal alacsonyabb áron vállal el egy munkát, mint amennyit el kellene kérni. Mivel azt gondolom, hogy így az értékkel és minőséggel is gondok lehetnek. Nem is beszélve arról, hogy valahol ezt is azok közé a gondok közé sorolnám, ami azt eredményezi, hogy az Építész egy szükséges rossz stációja a mindentmindenkinéljobbanésszebben tudó "pénz-nél", az építkezésnél. Most azért lepődtem meg ezen a pár soron, mert amikor kijött ez a kezdeményezés, akkor először jónak tűnt. Örültem, h. talán lesz valami abból, h. egy ilyen dolog elindult. Ha ez épeszű keretek között lett volna, továbbra is ezt gondolnám. Nem az volt. Formai hibák. És pár okos - egyben ugyan kicsit pesszimista - de legalább reális hozzászólás. Nem célszerű elindulni, mert "bukta" is lehet belőle. Most az nem kell. Elég volt már belőlük. Aztán már ott tartottunk, h. aki elindul, azt aztán megkövezzük, levesszük a hózentrágerét, majd nyakába akasztunk egy adag aprított skiccpauszt, 'oszt soselássuk! Lényeg, aki elindul, annak annyi. Erre egy hozzászólás a Kiírótól, fentnevezett rendelet szerint nem is kiírás, nem is pályázat, és különbenis. Csak megállapodás. Jah, akkor oké. Ha úgy, akkor akinek ez jó...aki úgy gondolja, h. ez belefér...háát végül is... Csak azt kérdezném, h. ad 1, nem lehetett volna ezt így kezdeni, h. aki akar az úgy teszi a fejét egy lyukba, ahogy csak akarja, de vállalni azt, ez nem jó! Mert ezt nem láttam leírva egészen mostanáig! Csak említést, h. talán...meg talán nem, de lehet. Vagy, T. Kiíró! Írd már bele, h. ez egy kezdeményezés, adjon terveket aki szeretne, kitesszük, és ennyi. Ne hívd pályázatnak, mert nem jó annak hívni. Két hónapnak kellett eltelnie, hogy valaki leírta a Kamarától, nem jó ez így. Ad 2, ezek után mennyire lehet a Kamarára és a tagságra úgy hivatkozni, hogy egyfajta axiómára. Nem azt mondom, h. fejet hajtva menjünk egy irányba. És nem egyfajta gondolkodásnélküliséget javaslok. Sőt! De ebből azt is ki tudom olvasni, h. a teljes egyetértésnek a legapróbb magja sem létezik. Először etikai fegyelmi aki elindul, két hónappal később meg ennek szinte a totális ellentmondása. Végiggondolva sajnos én sem láttam jónak ezt a történést. Sajnos volt benne egy lehúzás érzet. Ez nem jó! Tudom, h. pár helyen talán naivnak tűnik a gondolatmenet, de ez a visszakozás egy kissé visszássá tűnik nekem. Én is van úgy, hogy meggondolom magam. Pl. nem főzeléket ebédelek, hanem tésztát. Tudom, hogy utólag sokkal könnyebb mindent megítélni. De nem is állítottam, h. kívülről tudom az össze idevonatkozó előírást! Azt is tudom, hogy elhangzottakat ismételek. Amit nem értek, h. miért nem lehetett ezt ezen a fórumon is teljesen egyértelműen kezelni, és kijelenteni. rl

Kruppa Gábor
2011.02.08.
12:07

A MÉK Tervpályázati Bizottságának véleménye szerint a Kiíró a fenti nyilatkozatával a felhívást úgy módosította, hogy az a továbbiakban nem minősül tervpályázati felhívásnak. A felhívásnak eleget tévő építészek és a Kiíró között a tervek feltöltésével egy kétoldalú megállapodás jön létre, ahol a tervezők munkájának ellenértékeként Kiíró a tervek publikálását nyújtja. A terveiket feltöltő építészek felelőssége eldönteni, hogy a terveikért ez megfelelő ellentételezés-e. Az ügynek a konkrét eseten túlmutató jelentősége is van. A MÉK Tervpályázati Bizottsága az építész szakma szempontjából egy adott építészeti feladatra vonatkozó kiemelkedő építészeti gondolatok begyűjtésére továbbra is a szabályos keretek közt zajló tervpályázatot tartja a legmegfelelőbb eljárásnak, és nem a publikálás céljával feltöltött tervgyűjteményt.

kek-szakall
2011.02.08.
18:27

@Kruppa Gábor: Kedves Gruppa Gárbor! akkor ezennel -legyen szíves- tekintse NÉVTELEN feljelentésnek. etikai bejelentésnek, etikai eljárásra a jelen kommentet... (azért névtelen, mert a kamarai eljárásokban egyáltalán nem bízok, bizalom=0) kérem az etikai bizottságot vizsgálja meg, hogy a TERVPÁLYÁZAT, amely érdemben az; a kiírás olyan fordulatával: hogy "tervezési verseny, mely nem tervpályázat", azzal ilyen egyszerűen mentesül-e a kamarai- szabályok és az ETIKA alól... ezt a mérhetetlen CINIZMUSt felháborítónak tartom! azaz a szabálynak nem megfelelő tervpályázat az nem tervpályázat, vagyis a szabályok nem vonatkoznak rá... gratulálok, igazán kreatív... csak így a szabályoknak nincs értelmük, mert betarthatatlanok... amennyiben a TERVPÁLYÁZAT szabálytalan lefolyását megakadályozni nem tudja, akkor legalább -utólag- az ÖSSZES RÉSZTVEVŐ ellen -kérem- folytassanak le etikai eljárást.... a kamarai ügyészt kérem fellebbezzen és vigye bíróságig... ha a tervpályázat, nem tervpályázat és a résztvevők nem építészek végeredmény jönne ki, akkor kérem a kedves kamarát, hogy áldásos "tagdíjgyűjtő" tevékenységét függessze fel jobb időkig...

sityu
2011.02.08.
19:46

@kek-szakall: Ez jó fölvetés. Tudomásom szerint a ptk is úgy rendelkezik, hogy a szerződéseket a tartalmuk szerint kell vizsgálni: ami szerződés, tartalma szerint kielégíti pl. a vállalkozási szerződés kritériumait, az vállalkozási szerződésnek minősül, függetlenül attól, hogy milyen címmel látták el.

Kruppa Gábor
2011.02.08.
23:22

@kek-szakall: Kedves kek-szakall, A kamara nem tudja megakadályozni, hogy építészek, ha ezt jónak tartják, terveket adjanak le publikálásra egy építési területet népszerűsítő akció keretében. (Ahogyan pl. terveket jelentethetnek meg folyóiratokban vagy egyéb kiadványokban is.) A Kiiróval történt levélváltásban ezt a lehetőséget említettük meg a 2. pont alatt. A Kiíró ezt először nem vette figyelembe, ám most belátta, hogy jobb, ha a felhívását nem akarja tervpályázatnak láttatni, hanem tiszta vizet öntve a pohárba, nyilvánvalóvá teszi, hogy itt nem egy konkrét tervezési megbízásért folyik a verseny. Nincs tehát arról szó, hogy a kamara nem tudja egy szabálytalan pályázat lefolytatását megakadályozni, ezért más nevet ad az eljárásnak. A kiíró szándéka eredetileg sem egy konkrét megbízásért folytatott verseny megrendezése volt, hanem tervek összegyűjtése és publikálása. Amit mi kifogásoltunk, az az volt, hogy ezt a tervgyűjtő-bemutató szándékát félrevezető módon - tervpályázatnak láttatva - jelentette meg. Ezt korrigálta most közbenjárásunkra. A személyes véleményem az, hogy nagyon sok múlik azon, hogy hányan és milyen színvonalú tervet nyújtanak be erre a felhívásra, vagyis hogy az építészek mennyire hagyják magukat. Mert szerintem itt az építészektől elvárt munka messze felülmúlja a várható publicitás értékét. De az is lehet, hogy valaki egy már meglévő tervét "publikálja" erre a felhívásra, vagyis lényegében semmi erőfeszítésébe nem kerül. Tudjuk azt is, hogy nagyon sokan vannak, akiknek még ilyen feltételekkel is "megéri" ebben az eljárásban részt venni, mert ez is egy esély lehet a munkaszerzésre, és ettől eltiltani nem lehet egyetlen kamarai tagot sem. Csak az építészek józan eszében bízni.

kek-szakall
2011.02.09.
08:17

@Kruppa Gábor: FELJELENTÉS, nem kérdés volt a kommentem. a véleményem: a kamara "hozzáállása" nem lep meg. az, hogy hagyja ezt megtörténni, az végtelen cinikus lenne a kamara részéről... mellesleg a nevétől függetlenül etikátlan az egész... végül is a kamarától nem várok semmit, ismerem nagyon... az "etika felkentjei" a legnagyobb .........ok, rendszerint a legminimálisabb jogérzék és tisztesség nélkül... feudális szervezet. csak ez a "kiírás" annyira pofátlan és erkölcstelen, hogy talán ez már kiüti a biztosítékot, még Önöknél is... és talán az Ön igyekezete feltűnő volt az ügyben. javaslom húzódjon vissza a "tisztesség" kezdőpontjáig és induljon újra el. ne a jogászkodás és hablatyolás szemüvegén keresztül nézze az ügyet, hanem ÉRDEMBEN. ETIKA? miről szól a felhívás? egy építtető abszurd ötlettől vezérelve az ország összes építészét (kihasználva az építőipar LENULLÁZÓDÁSÁT) ingyen kívánja szórakoztatni és kiszolgáltatott (szerzői és jogi) helyzetbe hozni. és Ön ehhez asszisztál. NEM SZAKMAI zsűrin vizsgáztatni és megalázni építészeket... mi a jogi (ki)fogás az ÖN cinikus érvelésén (amire nem mentség, hogy "átvette")? AZ, hogy ha két fél közötti jogviszony és nemtervpályázatról van szó AKKOR az építési törvény szerint CSAK ÍRÁSBAN KÖTHETŐ TERVEZÉSI SZERZŐDÉS... és ha kötnének is erről, akkor az a gond, hogy Ptk-ba ütközik az EGYOLDALÚ SZERZŐDÉS, sőt SEMMISNEK tekinti a magyar JOG. ennek a pályázatnak, vagy szerződés és díjfizetés nélküli TERVEZÉSI MEGBÍZÁSNAK a megakadályozása MINIMÁLIS ELVÁRÁS a kamarától. emennyiben erre képtelen akkor legyen szíves LEMONDANI. cinikusok kamarájára egyáltalán nincs szükség. tények. Tessék olvasgatni! és EL-gondolkodni! Étv. 32/A. § Az építészeti-műszaki tervezési szerződésre Ptk.-ban szabályozott tervezési szerződés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a) a SZERZŐDÉST ÍRÁSBAN KELL MEGKÖTNI, b) a tervező a szerződésben meghatározott esetben és módon vehet igénybe társtervezőt, illetve szakági tervezőt, és c) a tervező díja - ha a felek eltérően nem rendelkeznek - a tervdokumentáció átadásával egyidejűleg esedékes. Ptk. 408. § Tervezési szerződés alapján a vállalkozó műszaki-gazdasági tervező munka elvégzésére, a megrendelő pedig annak átvételére és DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELES. 409. § (1) A felek a szerződésben a műszaki-gazdasági tervező munka fokozatos szolgáltatásában is megállapodhatnak. (2) A felek a szerződésben kiköthetik a kártérítési felelősség korlátozását, ha a vállalkozó hazai viszonylatban nem ismert vagy nem alkalmazott műszaki-gazdasági megoldást tartalmazó terv készítését vállalja. (3) A megrendelő a tervet csak a szerződésben meghatározott célra és esetben használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja. Ptk. A SZERZŐDÉS XVII. fejezet Általános szabályok 198. § (1) A szerződésből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. (2) Jogszabály szerződés kötését kötelezővé teheti. (3) Szolgáltatásra irányuló kötelezettség és jogosultság jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből szerződéskötés nélkül is keletkezhet, ha a jogszabály vagy a törvényes jogkörében eljáró hatóság így rendelkezik, és a kötelezettet, a jogosultat és a szolgáltatást kellő pontossággal meghatározza. Ebben az esetben - jogszabály vagy hatóság eltérő rendelkezése hiányában - a szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 200. § (1) A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg. A szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől egyező akarattal eltérhetnek, ha jogszabály az eltérést nem tiltja. (2) SEMMMIS az a szerződés, amely jogszabályba ütközik, vagy amelyet jogszabály megkerülésével kötöttek, kivéve ha ahhoz a jogszabály más jogkövetkezményt fűz. Semmis a szerződés akkor is, ha nyilvánvalóan a JÓERKÖLCSbe ütközik 201. § (1) A szerződéssel kikötött szolgáltatásért - ha a szerződésből vagy a körülményekből kifejezetten más nem következik - ELLENSZOLGÁLTATÁS JÁR. (2) Ha a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között anélkül, hogy az egyik felet az ajándékozás szándéka vezetné, a szerződés megkötésének időpontjában feltűnően nagy az ÉRTÉKKÜLÖNBSÉG, a sérelmet szenvedő fél a szerződést megtámadhatja. (3) A (2) bekezdésben foglaltak irányadók abban az esetben is, ha a hitelnyújtó szerződésben meghatározott szolgáltatása és a teljes hiteldíj között - a szerződéskötés egyéb körülményeit is figyelembe véve - feltűnően nagy az értékkülönbség. 202. § Ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor a MÁSIK FÉL HELYZETÉNEK KIHASZNÁLÁSÁVAL feltűnően aránytalan előnyt kötött ki, a szerződés SEMMIS (uzsorás szerződés). a fentiek úgy tűnik nagyon egybe vágnak az Ön mondatával: "...az építészektől elvárt munka messze felülmúlja a várható publicitás értékét."

Kruppa Gábor
2011.02.09.
09:55

@kek-szakall: Kérem, hogy a sértegetéseket mellőzze. Az indulatokat értem, részben osztom is, de csak magánemberként. A kamara nem indulatok alapján dolgozik. Feljelentést itt szerintem nem érdemes tenni, azzal a kamara etikai-fegyelmi bizottsága foglalkozik, oda kellene címezni, de akkor meg kell várnia a konkrét sérelmet, mert eljárást előzetesen, vélelem alapján nem lehet indítani. Egyelőre egyetlen kamarai tagról sem gondoljuk vagy tudjuk, hogy etikátlanul járt volna el. A kiírás "kiütötte a biztosítékot", ahogy fogalmaz, ezért vettük fel a kapcsolatot a kiíróval. A bírálók közül a kamarai tagokat figyelmeztettük, hogy gondolják át részvételüket. Az esetleges jelentkezők figyelmét felhívtuk a felhívás kifogásolható részeire. Mi a kamara részére rendelkezésre álló jogi lehetőségeket kimerítettük. A kiszolgáltatott építészekről szóló helyzetelemzésével nagyjából egyetértek, de azzal nem, hogy én vagy a kamara asszisztálna ehhez, vagyis segítene az építészeket kiszolgátatott helyzetbe hozni. Épp ellenkezőleg, felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem szabályos versenyhelyzet, ennek a felügyeletéből, bírálatából minket kihagytak. (Az ebtenyésztők sem akadályozhatják meg a kutyaviadalokat, az rendőrségi ügy.) Ahogy nagyon jól összeszedte, itt a Ptk. szabályai érvényesek, ami azt jelenti, hogy az esetleges jogsértés ellen bíróságon lehet pert indítani. Minden egyes építész saját felelőssége a jogszabályok és az etikai normák betartása. Én többet nem tehetek, mint hogy ezek után az építészek józan ítélőképességében és tisztességes hozzáállásában bízom.

kek-szakall
2011.02.09.
12:53

@Kruppa Gábor: MEGELŐZÉS nem lenne célszerű? ez továbbra is olyan "magyar rendőrös". várjuk meg még vér folyik és akkor lehet "intézkedni"... ez nem nyugtatott meg... egyszerűen mint Kamara simán lehet előre nyilatkozni, hogy az építész kétféle, jogviszony alapján tud dolgozni: 1. tervpályázat, tisztességes verseny 2. megbízással, ami pedig ÍRÁSOS és ARÁNYOS szerződés... (harmadik nincs. ami sem nem megbízásos, sem nem verseny...) az összes többi eset SÉRTI a szakmai ETIKÁT, tehát üldözendő. én ezt javaslom annak érdekében, hogy SENKI NE KERÜLHESSEN MEGALÁZÓ HELYZETBE amiatt, hogy egy jog és szakmai szabályok iránt érzéketlen "kiíró" ámokfutást szervez... azzal is tisztában vagyok, hogy a tervpályázati jogszabály túlzó elvárásokat követel meg a pályázatoknál. de ebben az esetben nemcsak a jogi minimumot, hanem az emberi, ETIKAI minimumot sem üti meg a "kiíró" viselkedése. továbbá tökéletesen megfogalmazta Ön az erkölcsi-etikai problémát: ARÁNYTALAN... a többi már zsákutca: pl. "Én többet nem tehetek..." de igen. "az építészek józan ítélőképességében és tisztességes hozzáállásában bízom." ők pedig a KAMARÁTÓL VÁRJÁK a JOGAIK VÉDELMÉT. ez tipikusan olyan jogsértés, ami ellen SZERVEZETILEG lehet fellépni... javaslom kiadni egy egyértelmű nyilatkozatot arra, hogy ezen KAMARAI TAG NEM VEHET RÉSZT... (hozzátéve: az Ön álláspontja szerint, ami a Kamara hivatalosa is lesz egyben...) amíg a kamarai bizottságok levelezgetnek és "gondolkoznak", addig építészek otthon áldozatként ingyen tervet rajzolgatnak egy közönséges ... hm. szval átcseszéshez... utóirat: a kritika az a kamarának mint szervezetnek szólt. direkt igyekeztem úgy fogalmazni, hogy Önt ne bántsam meg. sőt mint írtam is: értékelem, hogy a dologgal egyáltalán foglalkozik és konfrontálódást vállal, ez már önmagában gerincre utal. különösen kitűnik a szokásos kényelmes hallgató tisztviselői magatartáshoz képest. persze a többieket a hallgatásuk nem menti fel a tisztségekkel járó felelősség alól... de ha ennek ellenére személyeskedését érzékelt volna, akkor ELNÉZÉST kérek. egyáltalán nem állt szándékomban Önt bántani. az Ön példáját sem vesszük magunkra; építészek. úgy tekintem, hogy szerencsétlen példa volt csupán. az EB-eknek tudtommal nincsen KÖTELEZŐ SZAKMAI KAMARÁJUK... ami az ebeknek tiltaná a nemcsak elkövetőként, hanem szenvedő áldozatként is a törvénysértésben való részvételüket... ha lenne ilyen, akkor a nagy kutya ugatná nekik, hogy: "ebek! ez törvénytelen, ebben tilos részt venni az eb szabályok szerint!"

Kruppa Gábor
2011.02.10.
11:36

@kek-szakall: A megelőzés nem lehetséges. Amint írtam, a kamara csak akkor járhat el, ha a jogsértés bekövetkezett. A Ptk. alapján a bíróság is csak akkor jár el, ha valaki pert indít. Az esetleges résztvevőket osszuk "áldozatokra" és olyanokra, akik tisztában vannak a helyzettel, mégis vállalják. ( Vagy azért, mert nem érzik megalázónak, aránytalannak a fizetséget munkájukért, vagy annak érzik, de nem akarnak róla tudomást venni. Itt fennebb is olvasható olyan hozzászólás, talán szintén kamarai tagoktól, hogy a kamara ne fenyegesse a tagjait.) Az "áldozatok" ne rajzolgassanak tovább, ha ezeket a megjegyzéseket olvassák és ne töltsenek fel terveket! Talán mi megtettük a magunkét, ha sikerül a potenciális áldozatokat megmenteni. A többieken meg a tiltás se fog segíteni. (Az ebes példát visszavonom. Csak arról szólt, hogy a szabályok kialakítása és felügyelete a kamara dolga, a szabálytalanságok és törvényen kívüliség megítélése a bíróságé.)

B Verzió
2011.02.22.
08:51

@Kruppa Gábor: Kedves Kruppa Gábor! Pár évvel ezelőtt volt egy, a Kamara által bonyolított "minden szabálynak megfelelő" tervpályázat Bp. V. ker. Nyáry Pál u. 12. telekre. A pályázat kivétele 50eF-ba került, ezért a kiíró egy darab A4-es lapot adott, a kiírás, program úgy hangzott: "TERVEZZEN LAKÓHÁZAT AZ ADOTT TELEKRE" A pályázatra 73!!! pályamű érkezett be, köztük rengeteg igen színvonalas. Ennek ellenére nem lett nyertes hirdetve és természetesen megvalósításról azóta sincsen szó. Már a kiírás "komolyságából" is látszott, hogy kiíró csak pótcselekvésként készített pályázatot és nincsen komoly építési szándék és pénz mögötte. Ez sajnos egyre gyakoribb (XXII. ker. Piac pályázat, stb.) Jó lenne ha Kamara ezen gyakorlat ellen is hasonló vehemenciával lépne fel, magam részéről ugyanis nagyon hasonlónak látom a két dolgot, sőt a mostani pályázatnál sokkal nagyobb esélyt látok a megvalósulásra mint egyes "rendes" pályázatoknál.

Kruppa Gábor
2011.02.23.
12:41

@B Verzió: (Ez a téma csak nagyon érintőlegesen illik ide, de nem akarok kitérni a válasz elől. A Nyáry P. u. tervpályázat 5 éve volt, az önkormányzat írta ki, a lebonyolító nem a kamara volt. A kiírásból, illetve a körülményekből semmi nem utalt arra, hogy ebből ne lenne tervezési megbízás, vagy hogy a kiíró szándéka komolytalan lenne. A kamara a "komolyságot" nem is ellenőrizheti, csak a szabályosságot. A kiíró komolyságát a felajánlott díjalap és a zsűri jelezte, és talán ennek köszönhető az, hogy ennyien vettek részt rajta. Természetesen, ha valaki jelzi, hogy gyanús valami, annak utánanézünk, itt ilyen nem volt. Sem előtte, sem utólag. http://epiteszforum.hu/node/18072 A beszámoló szerint "a résztvevők általában jónak találták a kiírást." A kamara igyekszik a kivételi díjat csökkenteni, mert ez valóban nem mindig arányos a dokumentáció tartalmával. Sajnos erre nincs törvényi korlát.)

Kiíró
2011.02.04.
09:01

Az építész Kamarával folytatott egyeztetéseink eredménye képen a következő nyilatkozatot tesszük: "Cégünk a Magyar Építész Kamarával történt egyeztetésnek megfelelően a Budapest III. kerület Harsánylejtő Ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban kiírt „Építész pályázat koncepció tervek benyújtására” megnevezésű felhívást az alábbiak szerint egészíti ki illetve módosítja: Felhívjuk minden Jelentkező figyelmét arra, hogy a kiírásunk nem minősül a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott tervpályázatnak, illetve ötletpályázatnak. A Felhívás többek között az alábbi fontosabb pontokban tér el a Rendeletben megfogalmazott Tervpályázattól, illetve Ötletpályázattól: - A pályaműveket elektronikusan kell benyújtani, papír alapon nem. - A Bíráló Bizottság munkájában nem vesz részt építész kamarai delegált - A pályázatot nem követi a Kiíró részéről megbízás A felhívásra történő jelentkezéskor a regisztráció alkalmával a Kiíró és a Pályázó között megállapodás jön létre, amely szerint Pályázó elfogadja a Felhívásban foglalt feltételrendszert. A beadott tervek közül kiválasztásra kerülnek „támogatott tervek”, melyeket kiíró saját költségén, publikál saját honlapján, a médiában valamint egyéb módon annak érdekében, hogy a Harsánylejtő Kertváros ingatlanfejlesztésen telket vásárlókkal illetve más érdeklődőkkel a felhívásra jelentkező tervezők munkáit minél jobban megismertesse. A Kiírás fentiek szerinti módosítása véleményünk szerint egyértelműsíti, hogy a hivatkozott Pályázati kiírás nem minősül a Rendelet szerint terv- vagy ötletpályázatnak, így annak kiírása illetve az azon való részvétel nem sért jogszabályt, illetve nem áll fenn olyan tényező mely alapján a Magyar Építész Kamara etikai vétség miatt eljárást indítana a részt vevő, kamarai tagsággal rendelkező építészekkel szemben. Bp. 2011. február 3. Angel Gábor vezérigazgató"

kek-szakall
2011.02.04.
14:24

@Kiíró: etikai eljárás lesz a következménye MINDEN RÉSZTVEVŐ számára a kamarai tagok a MÉK etikai szabályzatát megsértik, ha részt vesznek rajta... pályázatot kiírni nem lett volna kötelező, de ha kiírtak, akkor CSAK a mék szabályzat és a kormányrendelet szerinti lehet (ha építész kamarai tagok vesznek rajta részt) 6. cim 6.2 Az epitesz kizarolag a jogszabalyok es a Magyar Epitesz Kamara tervpalyazati szabalyzata szerint kiirt es a szerint szabalyosan lebonyolitott palyazatokon vehet reszt, ill. mőkodhet kozre. ennek megsértése... 1. cim Fegyelmi vetseget kovet el az a tag, aki az epiteszeti, illetve mernoki tevekenysegre vonatkozo jogszabalyok, szakmai szabalyok, illetve kamarai szabalyzatok (kiveve az „Epiteszeti alkotasok es szolgaltatasok ajanlott dijszamitasi szabalyzata”) rendelkezeseit szandekosan vagy gondatlanul megszegi. Az etikai-fegyelmi szabalyok betartasa minden kamarai tagra megkulonboztetes nelkul kotelezı, fuggetlenul attol, hogy az epitesi folyamatban, hatosagi eljarasban,torvenyhozasban, gazdasagi-, vagy kozeletben milyen szerepet tolt be, vagy funkciot vallal (pl.: tervezı, szakertı, kivitelezı, beruhazo, mőszaki ellenőr, felelıs mőszaki vezetı, tervellenır, igazsagugyi szakertı, hatosagi tisztviselı, főepitesz, kamarai tisztsegviselı, tervpalyazatban kozremőkodı, cegvezetı stb.). büntetés... 15. cim A kiszabhato buntetesek fajtai 15.1 A szakmai es etikai – fegyelmi vetseg eseten kiszabhato buntetesek: a) figyelmeztetes; b) penzbirsag, amelynek merteke legfeljebb a kiszabas idıpontjaban hatalyos szabalysertesi penzbirsag legmagasabb osszegenek negyszerese lehet; c) a kamarai tisztseg viselesetıl valo, legfeljebb egy evig terjedı eltiltas; d) a tagsagi viszony legfeljebb egy evig terjedı felfuggesztese; e) a kamarabol tortenı kizaras. 16.3 Minısitett etikai-fegyelmi vetseg eseteben a kiszabhato buntetes merteke a hatarozott idejű felfuggesztesnel kisebb nem lehet E rendelkezes alkalmazasa szempontjabol minısitett etikai-fegyelmi vetsegnek minısul kulonosen: - a versenyszabalyok tudatos megsertese vagy kijatszasa

Kiíró
2011.01.05.
13:32

A pályázat kiírójaként tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályáztatás előtti előkészítő munkánk során felvettük a kapcsolatot az Építész Kamarával annak érdekében, hogy vegyenek részt a pályázatban. Elzárkózó válaszuk, mely gyakorlatilag megegyezik a fenti Kruppa Gábor által írt kommenttel, figyelembevételével változtattunk a kiíráson. - Elsősorban azt, hogy a megjelentetett pályázatot nem nevezzük tervpályázatnak, sem ötletpályázatnak. - A bíráló bizottság tagjai meg vannak nevezve a kiírásban - Közönségdíjról nem tesz említést a kiírás - A pályaműveket elektronikusan kell benyújtani pusztán azért, hogy/mert • ne verjük az amúgy is nehéz helyzetben lévő építészeket felesleges költségekbe (nyomtatás, postai díjak) • a pályázat nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra, amivel meglehetősen ellentétes a felesleges papír és tinta pazarlás • a titkosság az elektronikusan benyújtott pályázatoknál is teljes mértékben biztosítható. - A pályázat első három helyezettje mellett az „ajánlott” minősítést szerzett pályaműveket a Kiíró térítésmentesen, az építészek megnevezésével, elérhetőségük feltüntetésével több fórumon a médiában közzéteszi, illetve a telekvásárlóknak bemutatja, segítve az Építészek és a majdani telektulajdonosok (Építtetők) egymásra találását. Ezen megjelenések tetemes hirdetési költségeit a Kiíró viseli így azt az Építészek megspórolják, véleményünk szerint így az ingyenes tervezés ténye nem áll fenn.

Hartmann György Sándor
2011.01.05.
14:06

@Kiíró: Tisztelt Kiíró! Idézem:"- Elsősorban azt, hogy a megjelentetett pályázatot nem nevezzük tervpályázatnak, sem ötletpályázatnak." De ennek a mondatnak van egy nagy buktatója, attól, hogy Önök nem annak nevezik, ami, attól ez a felhívás még tervpáláyzat, és arra vonatkozóan meg vannak az érvényes előírások. Ha egy befektető csak úgy, a maga kedvére kér tervet - amint a fenti ábra is mutatja -, akkor viszont a terv készítésért illik (köteles) díjat fizeni! Ezt nem pótolhatja a megajánlott "reklám"! Ryhe Ui. Bár már felkerült a kamarai honlapra is a Szakmafelügyeleti Bizottság állásfoglalása, de ez az állásfoglalásban szerintem abban hibádzik, hogy nem merte egyértelműen eltiltani az építészeket a pályázaton való részvételtől. (Pedig ezért lenne köztestület - és nem szakszervezet - a kamara!

kek-szakall
2011.02.04.
22:39

@Kiíró: bruhahhhahhaaaa ez most tűnt fel csak... "A pályázat első három helyezettje mellett az „ajánlott” minősítést szerzett pályaműveket a Kiíró térítésmentesen, az építészek megnevezésével, elérhetőségük feltüntetésével több fórumon a médiában közzéteszi, illetve a telekvásárlóknak bemutatja, segítve az Építészek és a majdani telektulajdonosok (Építtetők) egymásra találását. Ezen megjelenések tetemes hirdetési költségeit a Kiíró viseli így azt az Építészek megspórolják, véleményünk szerint így az ingyenes tervezés ténye nem áll fenn." hihihihi. én meg ingyen kommenteltem neked, te ... te, te lüke! ilyen emberek garázdálkodnak kis hazánkban???? millen megható. keresztényi szeretetből fizetett hirdetésben támogatja az építészeket... és még papírt sem kell. aszta millen felemelő... akkor azt a pénzt add ide nekem, mert én megkérem neked Perikát és megjelentetik itt a pályázat terveit...

Kruppa Gábor
2010.12.22.
18:05

A Magyar Építész Kamara Tervpályázati Bizottsága az alábbi levelet küldte a kiírónak 2010 október 29-én:

 

"Az önök által kiírandó ötletpályázat szándéka szerint az építészek közötti versenyt, és ezzel a minőségi építészet létrejöttének lehetőségeit teremti meg, ebből a szempontból mindenképpen egybeesik a Magyar Építész Kamara céljaival. A Kamara, mint köztestület azonban köteles az érvényben lévő jogi szabályozáshoz ragaszkodni, és a versenyfeltételeket ezek szerint meghatározni. A tervezett kiírás friss és formabontó szellemiségét, az újítás szándékát érzékeltük, ez azonban több szempontból nem felel meg a tervpályázatokról szóló jelenlegi szabályozás jogi kereteinek.

1. A tervpályázat nem egy konkrét tervezési feladat megvalósítására irányul. A pályázatot követően építés megvalósul, de nem feltétlenül a tervpályázat nyertesei kerülnek előnyös (megbízási) pozícióba.

2. Az ötletpályázat abban az esetben indokolható, ha azt a tervezési program, beépítési feltételek tisztázása céljából folytatják le. Itt a beépítés és az egyes épületek (lakóházak) programja nem fog – vagy nem a pályázat eredményeképpen – fog változni, hiszen a telkek kiosztása, beépítési paraméterek adottak.

3. Az önök által kért tervek léptéke és kidolgozási foka, messze felülmúlja az ötlet fogalmát, ezért jelen esetben nem az ötletpályázat a megfelelő pályáztatási forma.

4. A Bíráló Bizottság összetétele nem ismert. Tervpályázatok esetében ide olyan személyeket kell delegálni, akiket a vonatkozó Kormányrendelet meghatároz, személyük a kiíráskor már ismert kell, hogy legyen az összeférhetetlenség kizárása miatt.

5. Közönségdíjat a rendelet nem ismer, ezt csak utólag adhatnak ki, a pályázat lefolytatása után.

6. Az elektronikus beadás egyelőre nincs szabályozva, a pályaműveket kizárólag postai úton lehet benyújtani. Lehet, hogy ez ódivatú, de a jogszabály ezt határozza meg.

7. A tervezési program nem meghatározott.

8. A bírálati szempontok túl általánosak.

9. A határidők és egyéb szabályok megfelelőek.A jelenlegi helyzetből két kiutat látok, kérem, döntsék el, melyik a járható.

1. A kiírás módosítása a jelenlegi jogi szabályozásnak megfelelően, egy, vagy több konkrét telek és pontos tervezési program meghatározásával, a bírálati szempontok pontosításával. Itt le kellene írni, mik az önök elképzelései az adott területen, mik a vásárlói célcsoportok, milyen dolgokban szeretnének a házak között egységes és miben különböző karaktert kialakítani, lesznek-e a környezettudatos építésre vonatkozóan előírások, közös szolgáltatások, stb. Mi az, amit önök a korábbi értékesítési tapasztalataikból leszűrtek, vagy piackutatásból rendelkezésre áll. Részletes tervek bekérése esetén tervpályázatnak és nem ötletpályázatnak kell hívni. Jó lenne, ha a nyertes jogot szerezne legalább egy épület megtervezésére.

2. Közzétesznek egy felhívást, hogy várják építészek ajánlati terveit a tervezési területre, amit marketing célra felhasználhatnak. Ezek közül az önöknek legjobban tetsző(ke)t rangsorolva (előkelőbb helyen szerepeltetve a honlapon) közzéteszik. A felhasználásért valamilyen díjazást állapítsanak meg. Az anyagi ellentételezés nélküli tervezési munkák végzését (ingyen tervezést) a Kamara tiltja. Ebben az esetben a tervek tartalmát, a benyújtás módját, a zsürizés menetét és a díjazást szabadon meghatározhatják."

 

A kiíró a kamara felvetéseire nem reagált, a pályázati hirdetményt a kifogásolt pontok érdemi változtatása nélkül tette itt közzé fizetett hirdetésként. A honlap üzemeltetője a fenti kifogások ismeretében a felhívás (hirdetés) fennhagyása mellett döntött.

A MÉK Tervpályázati Bizottsága nevében felhívjuk az kamara tagjainak figyelmét, hogy az itt megjelent pályázati felhívás továbbra sem felel meg a jogszabályok és tervpályázati szabályzat követelményeinek, mert a tervezők érdekeit sértő feltételeket tartalmaz. Ezt a hirdetményt nem lehetne tervpályázatként közzétenni.

A MÉK felhívja a tagok figyelmét, hogy tervük beadásával egy a pályázati jogszabályokat sértő eljárásban vesznek részt. Szerzői jogi vita, vagy egyéb jogsérelem esetén a kamara nem tud a tagjainak jogi védelmet nyújtani.

A Kamara fentiek miatt nem javasolja, hogy a tagok a fenti felhívásnak eleget téve a jogszabálysértő részt vegyenek, aminek etikai és jogi következményei lehetnek.

 

zapata
2010.12.23.
08:16

@Kruppa Gábor: 1. Ezt a mondatot nehéz szó nélkül hagyni, hogy "...a kamara nem tud tagjainak jogvédelmet nyújtani" - talán szokott és tud ilyet nyújtani? Jogvitáit sajnos mindenki a saját költségén rendezi, ha tudja. Ennek persze nem így kellene lennie, de tapasztaltam, hogy így van.

2. Borítékolható, hogy a kamarai tagok figyelmeztetése pusztába kiáltott szó marad, dehát a Bizottság megtette a maga kötelességét. Az utolsó mondatban azonban a fenyegetést én mellőztem volna.

3. A bíráló bizottság névsora viszont szerepel a hirdetményben. Tényleg túlnyomórészt nem szakmai a zsüri és ez jogszabálysértő, és kamarai képviselet sincs. Viszont az önkormányzat képviselőjével azonos nevű tagot találtam a BÉK névsorában. Ha nem csak névazonosságról van szó, akkor kezd igazán érdekessé válni a kérdés. Ha már köztisztviselők egyáltalán tagjai a kamarának, akkor miért nem lehet velük rendezni az ilyen kérdéseket? Miért a pályázókat kell fenyegetni? 

Kruppa Gábor
2010.12.24.
00:44

@zapata: A Kamara szokott és tud jogvédelmet nyújtani. Konkrét eseteket nem sorolnék, de néha a Kamarai Közlönyben ezek megtalálhatók.

A Kamara nem fenyeget senkit. Etikai és jogi eljárásokat általában a tagok indítanak egymás ellen tisztázatlan esetekben. Itt pl. valószínűsíthető, hogy feltöltött terveket részben vagy egészben felhasználnak (a megbízók kérésére, más, szintén kamarai tagok).

A zsüri tagjait is tájékoztatjuk a helyzetről.

zapata
2010.12.28.
12:08

@Kruppa Gábor: Pont arról beszéltem, hogy nem tudok konrét esetről, amelyben a kamara eredményesen közben tudott volna járni a méltánytalanságot elszenvedett pályázók érdekében. Hogy csak a tömeges méltánytalan és méltatlan kizárások eseteit említsem, amelyekről bőséges terjedelemben olvashattunk itt az ÉF-n, de arról nem, hogy a kamara jobb belátásra tudta volna bírni a kiírót. Pedig legalább az egyik esetben a kamara tervpályázati bizottsága is némileg sáros volt: nem vétózott meg egy olyan dilettáns pályázati kiírást, ahol úgy keresztezték a nyilvános és a meghívásos pályázati formát, mint a viccbeli Micsurin biciklivel a vonatot és ez eredményezte a kizárások egy részét. Olyan bicskanyitogató esetekról is olvashattunk, amikor az elpimaszodott közbeszerző bürokraták olyan nevetséges ürügyekkel zárattak ki pályázókat, amelyek nyilván nem befolyásolhatták az elbírálást. Ezeknek sem volt következménye. Olvashattunk olyan esetekről is, ahol nyilvánvaló volt, hogy a kamara képviselőjének morális kötelessége lett volna faképnél hagyni a zsürit vagy legalábbis megtagadni a jegyzőkönyv aláírását, de nem ez történt. De ha volt eset, amikor a kamara eredményes volt, akkor én vagyok alulinformálódva, amiért elnézést kérek. Nem a tervpályázati kiírás visszavonásáról vagy módosításáról beszélek, ilyen esetekben tényleg olvashattunk eredményes közbelépésekről.Én azt hiszem, hogy a kamara akkor tudna a fajsúlyosabb esetekben is eredményes lenni, ha kiverekedné magának azt, hogy a tervpályázatok lebonyolítása az ő monopóliuma legyen. És természetesen nem olyan szívonalon bonyolítaná le ezeket, ahogy az önkormányzatok vagy a minisztériumok teszik.

Hartmann György Sándor
2010.12.28.
13:48

@zapata: Kutyaharapást szőrével, ahogy szokták mondani.

De éppen a kamaránank a nonprofit kht-je által lebenyolított tervpályázatoknál is fordultak elő hibák.

Ryhe

Ui. Kruppa úr bejegyzésére újra végignéztema a MÉK honlapját. Nem találtam meg azt a bejegyzést - vagy nagyon jól elrejtették, mert egyébként üres óráimban elég sokat látogatm (mindkét) kamara honlapját -, amelyben mint szabálytalan pályázati kiíás miatt eltiltotta vo,na tagjait a pályázattól!

Ennyit a kamara áldásos tevékenységére.

B Verzió
2010.12.31.
19:24

@Kruppa Gábor: Kár, hogy a kamara csak a tagság 15%-nak a jogait (kiváltságait) védi, akár a jogi szabályozás kijátszásával is.

Szakmai érdekérvényesítés NULLA, a saját tagság fenyegetése marad csak eszközként? Nagyon sajnálatos!

 

Kruppa Gábor
2011.01.03.
15:24

@Hartmann György Sándor: A kiírás Karácsony előtt 2 nappal jelent meg, a kamara Karácsonykor egy hétre bezárt, addig ennyire futotta. Természetesen a saját honlapon is fent lesz, gondoltuk, akit érdekel, innen addig is tájékozódhat.

Egyébként a kamarát ócsároló megjegyzéseknél jobban örültem volna annak, ha a konkrét kiírásról bontakozik ki itt vita.

Hátha még ilyan hozzászólás is lesz.

Hartmann György Sándor
2011.01.03.
22:42

@Kruppa Gábor: És miért kell bezárni egy hivatalnak?

Talán megáll az élet?

Ryhe

Ui. Jobb helyeken othonnról is lehet vezérelni egy honlapot.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk