Épülettervek

Kortárs módon működő történeti rakpart

1/16

Arculati elemek - építész: S73 Tervező Iroda

?>
Arculati elemek - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Újlak - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Újlak - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Felhévíz - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Felhévíz - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Felhévíz - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Felhévíz - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Víziváros - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Víziváros - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Víziváros - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Víziváros - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Víziváros - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Lágymányos - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Lágymányos - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Lágymányos - építész: S73 Tervező Iroda
?>
Újlak - építész: S73 Tervező Iroda
1/16

Arculati elemek - építész: S73 Tervező Iroda

Kortárs módon működő történeti rakpart
Épülettervek

Kortárs módon működő történeti rakpart

2018.01.19. 11:30

Projektinfó

Duna-Buda építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására

URL:
s73 Kft.

Tervezés éve:
2017

Stáblista

tájépítész vezető tervezők: dr. Balogh Péter István, Mohácsi Sándor, Major József, Tóth Evelin E., Balogh Fanni, Bugnics Ida B., Seres Anna

tájépítész munkatársak: Bálint Krisztina, Fábián Zsófia, Hrabák Luca, Patka Zsuzsanna Kincső, Polareczki Dóra

szakági tervezők: Gergely Antal (építész), Szabó Zsolt (közlekedés mérnök), Glavatity Luca (IVANKA), Ölbei Zoltán (látványtervező) 

Az S73 Tervező Iroda Duna-Buda tervpályázatra beérkezett pályamunkája – a kiírás kereteit elfogadva – a csatlakozó felső-rakparti területek gyalogosbarát, attraktív megújítása mellett a történeti rakpartok, lépcsők hagyománytisztelő megújítására, ugyanakkor installatív kortárs elemekkel való gazdagítására tesz javaslatot. A páyamű II. díjban részesült. 

Bevezető

A felső rakpart meghatározó lehetősége a gyalogos prioritású megújítások mellett a látványkapcsolat erősítése a Dunával és pesti látképpel. Az 1. átmeneti zóna a felső partfal és szűkebb környezete – itt a felső és alsó rakpart közötti kapcsolat/átjárhatóság kialakítása, erősítése lehetséges. Az alsó rakparton a jelenlegi forgalmi rend fenntartása mellett reális új téri minőségek kialakítása (pl. parkoló helyett gyalogos sétány). A 2. átmeneti zóna, amely lényegében az alsó partfal a helye az alsó rakpart és a víz közötti kapcsolat különböző formáinak kialakításának (pl. tartózkodási helyek). Az utolsó zóna maga a Duna vize, amely különböző úszóműveken keresztül válik „tapinthatóvá".

A rakpartok, lépcsők hagyománytisztelő megújítása úgy történik, hogy a „történeti köntös" alatt teljes korszerűsítés hajtható végre, amely mind a fizikai rögzítés, mind közművekkel való ellátás szempontjából képes fogadni a legkülönbözőbb elemeket. Sok félét, de nem akármit – ez utóbbiról a kortárs elemek egységes arculati világa és egységesen magas minősége gondoskodik. Az egyes pályázati szakaszok – mivel karakteresen elkülönülő városi területekről van szó – külön tárgyalhatók, megjelenítve a nyilvánvaló azonosságokat, hasonlóságokat, amelyek az egységes kezelésmódot támasztják alá.


Arculati elemek - építész: S73 Tervező Iroda
1/16
Arculati elemek - építész: S73 Tervező Iroda

 

Újlak - "A zöld ölelésében"

Szépvölgyi úti szakaszon a terv rendezi a fásított, szétszabdalt, parkolónak használt köztér térkapcsolatait, lehetővé téve a meglévő vendéglátó funkció újraéledését. Az északi területrész a rekreációs hálózat egyik kiemelkedő pontja, ahol a háttérterületek kapcsolódnak a meglévő sport- és rekreációs funkciókkal, és a hosszútávú tervekben szereplő gyalogos kerékpáros híd kapcsolatot teremt majd a Margit-szigettel. A délről jövő ill. délre tartó kerékpáros forgalom egyik központja a HÉV megálló mögötti zöldfelület, ami B+R kerékpár állomással és egy kerékpáros pihenő és szervíz ponttal bővül.


Újlak - építész: S73 Tervező Iroda
2/16
Újlak - építész: S73 Tervező Iroda


Újlak - építész: S73 Tervező Iroda
16/16
Újlak - építész: S73 Tervező Iroda

 

Felhévíz - "A török idő óta"

A beavatkozások a terület városba való szervesebb integrációját, a forgalmi viszonyok, a terület külső és belső gyalogos kapcsolatainak tisztázását, a zöldfelületek minőségi revitalizációját, és élettel teli, használható terek kialakítását jelentik. A terület egységként való kezelését, a térrendszerek összehangolását a hosszanti íves összekötő sétány és az egységes arculati elemek segítik. A kerületi fejlesztésekkel összhangban a koncepció a századelős sétányhangulatot ötvözi a fürdőkultúrában megjelent kortárs igényekkel és a lakók igényeivel (pl. parkoló-piac). A Fürdőnegyed az aktív és passzív rekreáció helyszíne, ahol az épületek földszintjeinek keleti funkcionális kinyitása új lehetőségeket teremt. A meglévő játszótéri funkció bővült: a tematikus vizes játszótér Germanus Gyula utazásaira épül. A Duna menti sétány, a „budai Duna-korzó" kiépülése a "Dunával együtt élő város" koncepcióját erősíti. A közlekedési nyomvonal enyhe módosításával létrehozott alsó-rakparti térbővület („Duna oldali térnyerés") közcélú parthasználatot eredményez.


Felhévíz - építész: S73 Tervező Iroda
5/16
Felhévíz - építész: S73 Tervező Iroda


Felhévíz - építész: S73 Tervező Iroda
6/16
Felhévíz - építész: S73 Tervező Iroda

 

Víziváros - "Együtt a történelemmel"

A Bem tér északi és nyugati térfala felé az utca járószintjeinek megemelésével a tér szinte egybeépül a Frankel Leó és Fekete Sas utcával. A „belső sarokból" egy erős keresztsétányon át érkezünk a nagy felületű lépcsős térbe, ahonnan remek a kilátás a Parlamentre. A belső térben az autós keresztforgalom megszűnik, forgalom elől védett pihenőtér jön létre. A Tarasz Sevcsenkó téren és a Szilágyi Dezső téren is az átlátható, tiszta terek kialakítása volt az elsődleges koncepció. A Fő utca fő motívuma a humanizálás, a sebesség csökkentése, gyalogosbarát kialakítás, parkolóöblök a festett parkolók helyett, fasor telepítése a Szilágyi Dezső térnél. Több, a rakpartra merőleges kisebb utca „belvárosi" szintbe hozott díszburkolatot kap.


Víziváros - építész: S73 Tervező Iroda
9/16
Víziváros - építész: S73 Tervező Iroda


Víziváros - építész: S73 Tervező Iroda
11/16
Víziváros - építész: S73 Tervező Iroda

 

Lágymányos - "Egyetemi sodrás"

A lágymányosi fejlesztés egyik védjegye a gyalogos sétány kialakítása a felső rakpart újonnan kialakított pihenőhelyekkel, valamint zöldsávval elválasztott, kétirányú kerékpárúttal. A fonódó villamos építésével párhuzamosan lehetőség nyílik egy nagykapacitású mélygarázs építésére. A felszínen párhuzamos parkolóhelyek csak a legszükségesebb mennyiségben kerülnek kialakításra, a változatlan forgalmi rend 2x1 sávval biztosított. A BME "K" épületének előtere a parkolók felszámolásával találkozótérré alakul át. A gyalogos sétány mentén a zöldfelületbe besüllyesztve pihenőhelyek alakulnak ki, a szennyvízátemelő melletti út felszámolásával és a terület feltöltésével pedig egy összefüggő teret kapunk.

S73 Tervező Iroda


Lágymányos - építész: S73 Tervező Iroda
15/16
Lágymányos - építész: S73 Tervező Iroda


Lágymányos - építész: S73 Tervező Iroda
13/16
Lágymányos - építész: S73 Tervező Iroda

 


 

A Bíráló Bizottság értékelése


Összegzés

A pályamű elemzései helytállóak, jól bemutatják az adottságokat, értékeket és problémákat. Külön dicséretet érdemel a partfalak részletes elemzése, tipizálása, amely a rakpartok megértésének lényegi eleme. A tervlapokon bemutatott előképek nem minden esetben bizonyulnak megfelelőnek, több esetben sem mutatható ki lényegi relevancia a budapesti Duna-partok tekintetében.

A pályázó megértve a kiíró szándékát kis beavatkozásokkal törekedett a tervezési terület környezetének fejlesztésére. A pályamű magas színvonalú, közérthető és egységes szemléletű megoldást ad a budai Duna parton végighúzódó tervezési terület teljes hosszában, ugyanakkor külön-külön definiálja az eltérő funkciójú és karakterű partszakaszok önálló identitását. Javasolt beavatkozásait a racionális mértékletesség jellemzi. Az egyes akcióterületek esetében a részletekből való építkezés jellemző. A pályamű környezet-architektúra elemei ötletesek, szellemesek, a Duna mentén ismétlődve egységes karaktert adnak a parti területnek.


Újlaki akcióterület

A Vízmű terület megnyitása lehetővé teszi a partközeli terület használatának megújítását, ugyanakkor annak időszakos lezárása esetén az észak-déli kapcsolat nem biztosított. A pályamű a rendelkezésre álló területet zöldfelületi funkciókkal, sportpályákkal és kerékpártárolóval rendezi be. A közlekedési csomópont körüli zöldfelületeken az elhelyezett funkciók számossága zsúfoltságot eredményez.

A Szépvölgyi út mentén javasolt, a Duna irányába vezető sétány-tér erőssége a pályaműnek, azonban a térstruktúra a hév vonalában megszakad, a vízparttal való kapcsolat megoldatlan. A vízzel való kapcsolat erősítése érdekében kialakított „Duna-padka" ötletszerű felvetésnek tekinthető, amelynek műszaki kialakítása tisztázatlan, rézsű-állékonysági gondokat felvethet, valamint túl keskeny ahhoz, hogy biztonságos végigjárhatóságot és letelepedésre alkalmas felületet hozzon létre a part mentén.

A Szépvölgyi út meghosszabbításában a pályamű a kiírásnak megfelelően összekötötte a felső és az alsó rakpart közúti forgalmát, ugyanakkor a minden irányú forgalmat biztosító csomópont a fő irányok kapacitását nagymértékben csökkenti. A HÉV megállóban elhelyezett B+R kerékpártároló indokolt, jó megoldás. A Szépvölgyi út menti téren kialakított forgalmi rend megfelelő, ami felszámolja a jelenlegi kaotikus viszonyokat, ugyanakkor a jelentős parkolóhely veszteség nehezíti a helyben lakók parkolási lehetőségeit.

 

Felhévízi akcióterület

A pályamű szigorúan szétválasztja a műemlék épület előtt tervezett gyalogos sétányt, mint egy fürdőváros korzóját, a növénnyel beültetett parkterülettől. A fürdők homlokzata előtt vezetett széles, szabályos formarendű burkolat és sétányrendszer, és az ezzel párhuzamosan, ívesen vezetett sétaút kettőse jól kihasználja a térbeli adottságokat és változatos területhasználati lehetőségeket kínál, ugyanakkor a fürdő épülete előtti burkolat mérete eltúlzott, végpontjai tisztázatlanok, használata ennek okán kérdéses.

A terv a központi teret az út felöli zajvédő dombbal elzárja, amely a látvány szempontjából kedvezőtlen. A kerttörténeti elemek (gyeppad) alkalmazása illik a kert kialakított karakteréhez, illetve a historizáló épülethez, de fenntartási gondokat jelent. A játszótér a forgalmi utakhoz meglehetősen közel kerül, de megfelelő növényzettel védelme és intimitása biztosítható. A Germanus Gyula életét bemutató tematika ötletes, jó gondolat.

Az Üstökös utcai átkelést a kerten végighaladó útvonal jelöli ki, a jelzőlámpás szabályozás szempontjából az átkelés helye azonban kedvezőtlen. A Zsigmond köz meghosszabbításában található gyalogos átkelőhely indokolatlan, mert nincsen kapcsolata a Duna-parttal – ez csak a HÉV szintben történő gyalogos keresztezését követően lehetséges. A Császár-Komjádi Sportuszoda előtti parkolás biztosítása jól megoldott. A Margit hídnál az alsó rakparti útpálya elhúzása és az ott kialakult teresedés szintén pozitív eleme a tervnek.


Vízivárosi akcióterület

A Bem József tér kialakításakor a pályamű a gyalogos mozgásokat veszi figyelembe, amelynek eredménye a nagyvárosi környezetben idegenül ható alaprajzi elrendezés. A téren a zöldfelület-burkolat közötti arányok a burkolt felületek túlsúlyát mutatják, azonban azok logikus kialakítása révén elegendő hely marad a szobor előtti megemlékezések biztosítására. A Bem szobor elé került a park burkolt felületének súlypontja, ami alkalmassá teszi, az esetenkénti ünnepi megemlékezések megrendezésére. Az ünneplőtérnek a forgalmas közlekedési felülettől való lehatárolása indokolt eleme a pályaműnek.

Méltánylandó a történelmi értékkel bíró tér forgalmi úttól való megemelésére tervezett díszlépcső, azonban az itt elhelyezett ülőfelületek a környező forgalmi terhelést figyelembe véve használat tekintetében vetnek fel kérdéseket. A terv a meglévő közműveket megfelelően illeszti be a gyalogos utak és zöldfelületek rendszerébe, ami költséghatékony módon, feltehetőleg szükségtelenné teszi azok átépítését vagy áthelyezését. Támogatandó az elégséges számú parkolófelületek biztosítására tett törekvés. A Fő utca kialakításakor a parkolófelületek jelentős részének megtartása miatt csak szerényebb átalakítás történik meg. A Nagy Imre tér zöldfelületi megújítása kedvező, kialakítása megfelel a pályázati dokumentációban leírtaknak. 

A pályamű a Szilágyi Dezső téren új, kis gyalogutakkal szabdalja fel a parkot, amelyek azonban bizonytalan kezdő- és végpontjaikkal nem illeszkednek környezetükbe. A terv figyelmen kívül hagyja a terepviszonyokat, amely révén az új gyalogos irányok nem egyszer bevágásba kerülnek. Előnye a tervnek a tér déli végén található pihenőtér. A tér északi és déli irányból határoló útjainak kialakítása parkolási szempontból kedvező. A déli oldali határoló utca szintje változatlan marad (nem kerül felemelésre a gyalogos felületek szintjébe), így a tér déli oldalról jobban elválik a környezettől.


Lágymányosi akcióterület

Az egyetem főépülete elé tervezett rendezvénytér megfelelő arányú, amelyen több kiszolgáló funkció is elhelyezésre került. A növényzet telepítése átgondolt, jól tagolja vele a funkcionális területeket, bár nem teljesen hagyja szabadon az egyetemi épület impozáns bejárati homlokzatát. A part menti fasor bejárati főtengely előtti telepítése nem támogatható. A terv erőssége, hogy a Lágymányosi szennyvízátemelő melletti rendezetlen területen, illetve út felszámolásával és a terület feltöltésével értékes, Duna-menti közterületet alakít ki. A rakparti villamos helybiztosításával a tervpályázati dokumentációban leírtaknak megfelelően foglalkozik a terv. A közlekedési módok szétválasztása révén biztosítja a balesetmentes közlekedést – a kedvező keresztmetszeti kialakítás közlekedési szempontból a terv erőssége.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

KÁLI SZOBROK // Egy hely

2022.09.02. 14:53
00:04:59

Az Egy hely mai részében a Balaton-felvidékre látogatunk: Kővágóörs és Köveskál között áll a "Káli Stonehenge", vagyis Veszprémi Imre szobrászművész Emberi komédia című alkotása.

Az Egy hely mai részében a Balaton-felvidékre látogatunk: Kővágóörs és Köveskál között áll a "Káli Stonehenge", vagyis Veszprémi Imre szobrászművész Emberi komédia című alkotása.

Nézőpontok/Történet

LÖVŐHÁZ UTCA // Egy hely + Építészfórum

2022.09.02. 14:51
00:09:05

Bevásárlóközpont, piac, Ganz-székház, elemi iskola és persze lövőház. Az Egy hely mai részében Torma Tamás a budai Lövőház utcán kalauzolja végig a nézőket, bemutatva a ma élettel teli sétálóutcaként ismert városrész színes múltját és jelenét, a Széna tértől a Marczibányi téren át a Haris parkig.

Bevásárlóközpont, piac, Ganz-székház, elemi iskola és persze lövőház. Az Egy hely mai részében Torma Tamás a budai Lövőház utcán kalauzolja végig a nézőket, bemutatva a ma élettel teli sétálóutcaként ismert városrész színes múltját és jelenét, a Széna tértől a Marczibányi téren át a Haris parkig.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk