Épületek/Középület

Közösségi élmény a hiten keresztül: Stáció lépcső és Kolostori Kávéház

1/52

Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó

?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó
?>
helyszínrajz - Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - környezetrendezés, növénykiosztás
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - növénykiültetési terv
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - burkolatkiosztás
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - a stáció kert
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - nézőtéri tervlépcső terve
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - emlékfal terve
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - felső támfal terve
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - tervezett állapot
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - tervezett állapot
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - tervezett állapot
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - burkolatkiosztás
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - bontási terv
?>
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - b-b metszet
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház - falnézet
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház - falnézet
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház - metszet
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház - metszet
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház - pinceszint alaprajz
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Boldogasszony Kolostori Kávéház
?>
Budafoki stáció
?>
Budafoki stáció
?>
Budafoki stáció
?>
Budafoki stáció
?>
Budafoki stáció
?>
Budafoki stáció
?>
Budafoki stáció
?>
Budafoki stáció
1/52

Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó

Közösségi élmény a hiten keresztül: Stáció lépcső és Kolostori Kávéház
Épületek/Középület

Közösségi élmény a hiten keresztül: Stáció lépcső és Kolostori Kávéház

2015.12.02. 14:36

Projektinfó

TÉR_KÖZ projekt

Stáblista

Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása
tervezők: Farkas András okl. építészmérnök, Tóth András okl. építészmérnök - A3. Művek Építészeti és Belsőépítészeti Tervező Iroda Kft. 

A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása
tervezők: Rimely Károly okl. építészmérnök, Holtság Ágnes okl. kert- és tájépítészmérnök – okl. építészmérnök, Rimely Ádám okl. építészmérnök - RI-ZA-LIT Rimely Zajácz Építész Stúdió Kft.  

Dosszié:

A XI. és a XXII. kerületben olyan projektek valósultak meg a TÉR_KÖZ pályázat keretein belül, melyek a közösségi élményt a valláson keresztül valósítják meg. A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária terveit a RI-ZA-LIT Rimely Zajácz Építész Stúdió Kft., a Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéházat pedig A3. Művek Építészeti és Belsőépítészeti Tervező Iroda Kft. készítette. 

Az alábbi cikkben két olyan pályázatot és már elkészült, átadott végeredményt mutatunk be, amelyek a közösségi élethez és élményekhez egy speciális aspektusból, a keresztény hit és a vallásgyakorlás felől közelítenek. A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária különlegessége, hogy bár városi környezetben valósult meg, egyszerre több eltérő funkciót fog össze azonos szellemiség mentén, míg a Boldogasszony Kávéház egy zárt közösség mindennapi életterébe integrált koncepció. Mindkét projekt esetén kiemelt célként fogalmazták meg a pályázók az egyház és a lakosság, valamint a környékbeli civilek egymással szorosabb kapcsolatának építését, illetve új közösségek kialakítását. 

 

A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása

 

A környék története

A Stáció lépcső és környezete Budafok egyik legrégebbi, komoly történeti és építészeti örökséggel bíró területe. A XVIII. században kialakult városközpont a mai napig megőrizte eredeti jellegét, sőt részben utcaképét is. A projekt kezdőpontját jelentő Péter Pál utca egykor a település főutcája volt, s kétszintes, – alul présházas, felül lakószintes – az utca felé oromfalas házainak egy része máig fennmaradt. Mivel a szomszédos utcákat hasonlóképpen elkerülte a hatvanas-hetvenes évek nagy átépítési hulláma, valamint az újabb beépítések is ezt az elvet követik – megőrizve a kétszáz éves házak hangulatát –, a környék ma is egységes képet mutat. Budafok ezen területének további különleges eleme a táj és ennek alkotói, mint például a hegyoldalra felkúszó lépcsők, amelyek közül különösen értékes a történeti és egyházi szempontból is kiemelt Stáció lépcső. 


helyszínrajz - Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása
10/52
helyszínrajz - Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása 

A fejlesztési tervek, a pályázati revitalizáció célja

A fejlesztési terület több, összesen négy egymástól jól elkülöníthető részre tagolódik. A projekt egy gyalogos útvonal mentén fűzi fel a fejlesztéseket. A séta első állomása a Stáció utcai lépcsőhöz közel eső játszótér, amelyet néhány évvel ezelőtt civil kezdeményezésként alakítottak ki, most öko játszótérként születik újjá. Ezt követi a Stáció utca alsó szakaszán található korábban üres gondozatlan önkormányzati terület, amely tematikus, a bibliai elemeket, történeteket szemléltető parkká alakul át. Megújul a stációk mellett vezető azonos nevű utca lépcsősora, s a domboldalon feljebb elhelyezkedő, műemléki védettség alatt álló Kálvária, amely a stáció utolsó állomása is egyben. A revitalizáció célja, hogy ezeket a területeket azonos tematikus szálra felfűzve töltse meg tartalommal. A projekt megvalósulásával lehetővé vált, hogy a jellemzően környékbeliek által használt, esetenként liturgikus célokat szolgáló közterületen egy olyan innovatív, nagyobb zöldterülettel bíró közösségi tér jöjjön létre, amely az itt lakók jobb közérzetét, szabadidejének tartalmas eltöltését szolgálja, ugyanakkor növeli a városközpont turisztikai vonzerejét is. Létjogosultságát elsősorban a helyi lakosság igényei, a közeli egyházi és oktatási intézmények szükségletei adják, s a turizmus szempontjai tovább erősítik. 

 

A megvalósult projekt

A Stáció lépcsősor körüli környezetét egységes, a helyi ökologikus viszonyokhoz jól alkalmazkodó növényekkel beültetett zöldfelületté alakították. A Szent Péter Pál kápolnához vezető lépcsősor előtti burkolatot egységesen nagy kockakő burkolatra cserélték, a lépcsősor közepén jelenleg is meglévő kiteresedést pedig pihenővé alakították. A Stáció lépcső lábánál egy információs táblát is elhelyeztek, amely tájékoztatást ad általában a stációkról, és bemutatja a budafoki stációt és a Kálváriát. 


Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - a stáció kert
15/52
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - a stáció kertInnen közelíthető meg a Stáció Park, amely az ifjabb korosztály számára kínál interaktív és élményszerű lehetőséget a Bibliával való megismerkedésre mintegy 650 m2-en. A kerítéssel körbevett terület teraszos elrendezésű, három szintje más-más témát jár körbe. A legalsó részen egy amfiteátrum jellegű előadótér kapott helyet, ülősorokkal, a helyszínt bemutató információs táblákkal, a játéktéren tematikus aszfaltrajz-felületekkel. Innen indul a helyben honos fák közül néhányat bemutató lépcsős tanösvény, amely a felsőbb szintekre is elvezet. A középsőn a bibliai történetek jelentik a fő témát. A legfelső szint Názáretet idézi: a főterén látható Mária-kúttal, a barlanglakás-bejáratot szimbolizáló falfülkékkel, a reliefszerűen kialakított támfalon megjelenő művészeti alkotásokkal, valamint a fal előtti területen a szent föld szimbolikus mozaiktérképével. A kert legfelső szintjén két kis pihenő létesült, paddal és a környező legfontosabb épületeket bemutató információs táblával. A park kiváló helyszíne lehet kihelyezett hittan-, helytörténeti vagy környezetismeret-órák megtartásának, liturgikus eseményeknek, illetve a környékbeliek szabadidős tevékenységének.

A Stáció lépcsőn továbbhaladva érkezünk meg a szintén megújult Golgotához. A késő barokk szobrokkal tűzdelt területet 1800 körül építették be, ma országos védettségű műemlék. A Kálvária felső szintjén alapvetően műemléki felújítás történt, illetve a kerek terecskét új terméskő lapokkal látták el. A Golgota mögötti területen egy ligetes parkot alakítottak ki ovális alakú térrel, néhány paddal, körben fákkal és alacsonyabb növényzettel. A jól használható zöldfelület bővíti az ünnepek alkalmával olykor igencsak zsúfolt teret. 


Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - tervezett állapot
19/52
Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása - tervezett állapotA Kálvária alig egy héttel az átadás után sajnos nagyon súlyosan károsodott, a július eleji hatalmas viharban az idős tujákat a szél kicsavarta, amelyek rádőltek a nemrég helyreállított területre, illetve egyes korlátelemeket is kifordított, összetört a szél. A károk helyreállítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi kapcsolatokért felelős államtitkársága gyorssegéllyel támogatta, s a fenntartó önkormányzat reményei szerint tavasszal újra eredeti szépségében állhat majd.

 

Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása

A pályázaton a rend a budapesti kolostorának egy eddig alulhasznosított, műemléki védettség alatt álló pincerészének közösségi térré alakításához nyert támogatást. A Kolostori Kávéházat az ötletgazda és tulajdonos rendház a IX. kerületi Önkormányzattal együttműködve, annak támogatásával valósította meg. Az ünnepélyes megnyitóra 2015. május 28-án került sor. 

A Kávéház a Ráday utcai épületben található, amelynek tulajdonjogát a rend 1988-ban kapta vissza. A felújított helyiség eredetileg borospinceként funkcionált, később az iskolanővérek fáspinceként, majd mosókonyhaként és vasalószobaként használták. A kolostori kávézó ötlete a 2007-es városmisszió idejéből származik, ekkor a nővérek egy hétre megnyitották az épület kapuit a nagyközönség előtt, és színes, kulturális programokat szerveztek a katolikus egyház iránt érdeklődők számára. A kezdeményezésnek akkora sikere volt, hogy a tartományfőnökség úgy döntött, hogy hosszabb távon is lehetőséget szeretne kínálni egy lazább keretek között zajló közösségi életre. A szellemi és fizikai értelemben vett nyitás gondolata nem idegen a rendháztól, hiszen a Boldogasszony Iskolanővérek tanító rend, s hitvallásának fontos eleme a nyitottság, a párbeszéd, s a kávéházzal éppen ezeknek a keresztény, emberi és kulturális értékeknek a közvetítése a cél.Boldogasszony Kolostori Kávéház átadó
3/52
Boldogasszony Kolostori Kávéház átadóA Kávéház egy újonnan kialakított pincelejárón közelíthető meg. Az átalakítás sem a homlokzatot, sem az épület gondozott belső kertjét nem érintette. A pincehelyiség eredeti építészeti elemeit – a boltozatos mennyezetet és az ablakfülkéket – helyreállították, s berendezését, belsőépítészeti megoldásait is az itt folyó vallásos életmódhoz illeszkedő visszafogott, már-már puritán atmoszféra jellemzi. 

Az épületegyüttesben nem csupán egy negyven fős nővérközösség él – magába foglalva az idős rendtagokról gondoskodó Nikodémus Szeretetotthont is –, de itt van a tartományfőnökség, s komoly oktatási tevékenység is zajlik a falak között. Itt működik a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont -  általános iskolával, lánygimnáziummal, alapfokú művészeti iskolával, valamint középiskolai és egyetemi lánykollégiummal. 
Boldogasszony Kolostori Kávéház - pinceszint alaprajz
29/52
Boldogasszony Kolostori Kávéház - pinceszint alaprajz

Az új közösségi helyet elsősorban az iskolaközpont mintegy ezer diákja és a szerzetesi közösség használja majd kisebb rendezvények, találkozók és bankettek lebonyolítására, de a Boldogasszony Iskolanővérek Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontjához kapcsolódó programokon és a rend által szervezett találkozókon túl külső programok is lehetségesek. A közel harminc fő befogadására alkalmas kávéházban a tervek szerint szalon jellegű, rendszeres rendezvénysorozatok lesznek kulturális és szabadidős programokkal, kiállításokkal, irodalmi és zenei estekkel. A cél a civilekkel történő folyamatos kapcsolattartás, s hogy a hasonló érdeklődésű látogatók egymással találkozhassanak, gondolataikat megoszthassák, és a társas együttlétek egy új közösséget hozzanak létre. 

Mivel fontos szempont, hogy az itt élő nagy létszámú nővérközösség élete zavartalan maradhasson, ezért egyelőre csak előre egyeztetett programokra nyílik meg a Kávéház. A rendszeres működés érdekében a kolostor- és iskolakert bejárata, illetve a kapualj közé üvegportált építettek, így zavartalanul megközelíthető a pincehelyiség. A Kávéház non-profit jelleggel működik, üzemeltetője a rendhez kapcsolódó Boldogasszony Konyhája Kft.Boldogasszony Kolostori Kávéház - falnézet
26/52
Boldogasszony Kolostori Kávéház - falnézet
Az első jelentős programsorozat, melynek alkalmaira kifejezetten a környék lakóit hívják a nővérek, a 2015-ös szombat esti adventi gyertyagyújtások lesznek. Ezek során a szomszédok másfél órás zenés műsorra, majd utána kötetlen beszélgetésekre hivatalosak. Minden alkalommal más előadókat hívnak meg a nővérek. A sort Tarr Mari, a Madách színház legendás súgója kezdi. A zenét a Patrona művészeti iskolájának zenész tanárai biztosítják, az adventi ünnepkörre jellemző édességeket pedig a Boldogasszony Konyhája állítja elő. E kifelé nyitott programsorozat egyben tapasztalatszerző kísérlet lesz a nővérek és a munkatársaik számára, melynek során felmérik, milyen igényei vannak a lakókörnyezetnek a hasonló jellegű kulturális-spirituális programokkal kapcsolatban.

 


Adatlap

A projekt címe: A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása

Projektgazda: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata
Projektmenedzser: Polgármesteri Hivatal Főmérnöke, Carpathia Tanácsadó Zrt.
Támogató: Budapest Főváros Önkormányzata
Projektkoordinátor: Főpolgármesteri Hivatal, Városépítési Főosztály, Városmegújító Csoport

Tervezők: RI-ZA-LIT Rimely Zajácz Építész Stúdió Kft. – Rimely Károly okl. építészmérnök, Holtság Ágnes okl. kert- és tájépítészmérnök – okl. építészmérnök, Rimely Ádám okl. építészmérnök

Partnerek: Budapest Budafok-Belvárosi Szent Lipót Plébánia, Budafoki Baptista Gyülekezet, Budapest-Budafoki Református Egyházközség, Budapest XXII. Kerületi Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budafoki Péter-Pál Utca és Környéke Polgári Kör, Magyar Zarándokút Egyesület

Elnyert fővárosi támogatás: 49,25 M Ft
A támogatás intenzitása: 66%
Teljes tervezett projektköltség: 74,25 M Ft

A projekt tartalma:
A rehabilitációs fejlesztés fókuszában a budafokiak által jól ismert, a város XVIII. században kialakult történelmi központjában található Stáció lépcső és a Budafoki Kálvária, illetve ezek közvetlen környezete áll. A fejlesztés célja, hogy a jellemzően környékbeliek által használt, esetenként liturgikus célokat szolgáló közterületen egy olyan, a jelenlegi funkciókhoz szorosan kapcsolódó tematikájú, de megoldásaiban innovatív közösségi tér alakuljon ki, ahol tartalmasan tölthetik szabadidejüket más célcsoportok is. A beavatkozások megtervezésekor fontos szempont volt, hogy a beruházás hozzájáruljon a településrészen található rekreációs tevékenységekre illetve pihenésre alkalmas zöld területek bővítéséhez. Az egyébként egybefüggő fejlesztési terület több részre tagolható: maga a Stáció lépcső, illetve a Stáció utca stációkhoz kapcsolódó szakasza, a Stáció és a Szikla utca találkozásánál elhelyezkedő Kálvária, és egy, a fejlesztés megkezdése előtt üres, gondozatlan önkormányzati terület.A projekt címe: Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása

Projektgazda: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Projektmenedzser: Moldovai Viktor, Juhász Lóránt
Támogató: Budapest Főváros Önkormányzata
Projektkoordinátor: Főpolgármesteri Hivatal, Városépítési Főosztály, Városmegújító Csoport

Tervezők: A3. Művek Építészeti és Belsőépítészeti Tervező Iroda Kft. – Farkas András okl. építészmérnök, Tóth András okl. építészmérnök
Partnerek: Boldogasszony Iskolanővérek

Elnyert fővárosi támogatás: 11,82 M Ft
A támogatás intenzitása: 80%
Teljes projektköltség: 14,77 M Ft


A projekt tartalma:
A Boldogasszony Iskolanővérek Rendházának Ráday utca felőli pincerészét közösségi kávézóhellyé (kiegészítve mosdókkal, kiállító és kiszolgáló térrel) alakították át hasonló indíttatással, mint ahogyan kialakították a jezsuiták a VIII. kerületben a Loyola Cafét. A felújított pince különböző közösségi programoknak adhat majd helyet: kiállítások, kisebb rendezvények, kávézó, kulturális és vallási programok stb. Emellett a helyi szerzetesi- és iskolaközösség számára saját belső használatra közösségi térként is szolgál. A kolostori kávézó a turisztikailag kiemelt jelentőségű Ráday utcáról közelíthető meg, és egy újabb kulturális program lehetőségét kínálja az arra járóknak. Nagy értéke a projektnek, hogy a fővárosi és a kerületi önkormányzat együttműködik egy egyházi szereplővel, a Boldogasszony Iskolanővérekkel, akik a megvalósult kávéházat a későbbiekben fenntartják és segítik, hogy egy helyi közösség kialakulhasson. Ez által a TÉR_KÖZ pályázat célkitűzéseinek megfelelően a közösségteremtő szoft programok is előtérbe kerülnek, illetve lehetőség adódik az Iskolanővéri Iskolák értékrendjének (keresztény, emberi, nemzeti, kulturális értékek) átadására és megtapasztalására a nyilvános közönség számára. 

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk