Helyek/Köztér

Köztéri csillagtenger az Alföldön

1/29

mélygarázs alaprajza

?>
mélygarázs alaprajza
?>
a-a metszet
?>
b-b metszet
?>
c-c metszet
?>
művelődési központ sétány posta kerítésfal
?>
tetőkert
?>
térépítészeti elemek
?>
wc alaprajz
?>
helyszínrajz
?>
üvegplasztika
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
1/29

mélygarázs alaprajza

Köztéri csillagtenger az Alföldön
Helyek/Köztér

Köztéri csillagtenger az Alföldön

2016.03.01. 12:18

Projektinfó

Földrajzi hely:
Hódmezővásárhely, Magyarország

Építészek, alkotók:
Dajka Péter, Andor Anikó

Hódmezővásárhely komplex környezetrendezés, mélygarázs és nyilvános wc építése

Stáblista

építész vezető tervező: Dajka Péter
építész munkatárs: Csáki Melinda , Füzesi Katalin
környezettervezés: Andor Anikó Land-A Kft
statika: Hegyi Mihály HMI Kft
gépészet: Tóth Tamás Ventosus Kft
villamos berendezések: Szalóki Tamás SZEL-TERV Kft
tűzvédelem: Bársony Antal
akadálymentesítés: Schenk Attila
külső közmű: Széles Géza GÉM Kft
felvonó tervezés: Szirovicza Attila LIFT-tec Kft.
úttervezés, geodézia: Vaits Zoltán - Vakondok Kft. 
képzőművészet: Bojti András – üvegplasztikák, Nagy AttilaSándy Gyula félalakos szobra

Majd' 3000 nm-es közpark és mélygarázs kialakítását kapta meg feladatként Dajka Péter vezetésével a Puhl és Dajka Építész Iroda. Az eredmény igazán mesebeli lett: színes játszótér, díszes kert, játékos mosdók, éjszaka világító falak kaptak helyet Hódmezővásárhely egy heterogén beépítésű területén. 

Előzmények

Az önkormányzat által a mélygarázs és a közpark céljára előzetesen kijelölt terület a Hódi Pál u. 4-6 sz. ingatlan, melynek területe 2.712 m2.
Tervezés közben ismertté vált az ügyészség új épületszárnyának alaprajzi kialakítása gépkocsi parkolási igényével, továbbá az Önkormányzat feladatként határozta meg a gyalogos kapcsolat biztosítását a sétáló utcáig átvezetve, ingatlanok udvara és kapubehajtója felé történő későbbi megnyitásával. 

 

Állapotvizsgálat

A terület mind funkcióban, mind épületmagasságban heterogén beépítésű. A jelenleg meglévő melléképületeket külön engedély alapján lebontják, így azokat a helyszínrajzon nem jelöltük. Az ügyészség engedélyezésre párhuzamosan benyújtandó terveit vettük alapul a csatlakozás kialakításakor. helyszínrajz
9/29
helyszínrajz 

Tervezési program

 • Hagyományos rendszerű, egyszintes földalatti mélygarázs elhelyezése, közvetlen behajtással a Hódi Pál utcáról cca. 40-42 db gk. parkolását biztosítva. A mélygarázs korlátozott befogadóképesség miatt a közforgalom számára nem lesz teljesen nyitott, várhatóan a Művelődési Központ látogatóit fogja kiszolgálni. Behajtás érvényes jeggyel vagy más esetekben előzetes regisztrációval, parkolókártyával lehetséges.
 • Közparki funkciót betöltő díszkert és játszókert kialakítása, zárható kerítéssel határoltan. 
 • A Művelődési Központ és közvetlen gyalogos megközelítése (a sétáló utca és a Kossuth tér későbbi megközelítésének biztosítása) a mélygarázsból és a Hódi P. utcai háttérterület parkolóiból.
 • A területet határoló tűzfalak és függőfolyosók városképi látványának javítása, építészeti és növényi elemekkel.
 • Önálló ffi-női és gyermek wc-mosdó együttes kialakítása a park, a játszótér és a sétáló utca közönségének.
 • A mélygarázs és a zárt kert nyitva tartása korlátozott, várhatóan 22-06 óra között zárva lesz.


térépítészeti elemek
7/29
térépítészeti elemek


Koncepció

A mélygarázs kialakításánál a lehető legegyszerűbb, területileg leggazdaságosabb elrendezést választottuk. A lehajtó rámpa helyét úgy határoztuk meg, hogy a térhasználat szempontjából a lehető legkisebb „sebet" ejtse, ezért a tér szélén, a postaépület tűzfala mellett helyeztük el. A garázs befogadóképessége 42 személygépkocsi.

Térfalak

A tömbbelsők közterületté, közparkká alakításakor az egyik legnagyobb feladatot a térfalak építészeti kezelése adja. Jellemzően az építészek zártsorú beépítés esetén a homlokzatok esztétikus kialakításánál értelemszerűen nagyobb hangsúlyt fektetnek az utcai homlokzatokra. Itt jelennek meg a harmónikus felületek és az igényesebb anyagok is. A tömbbelsőkben ezzel szemben tűzfalakkal, be- illetve lelakott függőfolyosókkal, kevésbé kidolgozott homlokzatokkal találkozunk, amelyeket építészeti eszközökkel kezelni szükséges. Jelen esetben 4 térfal típussal találkozunk:

1. tűzfal
2. függőfolyosó
3. kevésbé igényes belső homlokzat
4. tömör kerítésfal


megújult tér Hódmezővásárhelyen
15/29
megújult tér Hódmezővásárhelyen

A tűzfalak takarására számos megoldás kínálkozik, melyek közül jellemzően a növényfalas takarást, a molinókkal történő kitöltést alkalmazzuk, de a játszótéri térrészben játszófal építését javasoljuk.

A következő elemekkel szeretnénk a problémát kezelni:

- Hódi Pál utcai tűzfalra molinók elhelyezése, melyek a város kulturális programjait hirdetik
- Tömör kerítésfal növényzettel történő befuttatása
- Tömbbelső felőli tűzfal befuttatása növényzettel
- Tömbbelső felőli tűzfal takarása játszófallal


megújult tér Hódmezővásárhelyen
23/29
megújult tér Hódmezővásárhelyen

Épített elemek

A tervezési program szerint a tervezési területen meglévő földszintes, magastetős épületrészt nem bontják el, benne közhasználatú wc-blokkot alakítunk ki. 

Az egyszintes mélygarázs egyszerű középfeltárásos, két oldalt 90 fokos beállással. A szükséges akadálymentes lift mellett egy fedett-nyitott lépcső érkezik fel a park központi részén. A lépcső felett végighúzódó tető a magnólia-kert felé pergolában folytatódik. A mélygarázs bevilágítására a tetőkertben elhelyezett tetőfelülvilágítókat alkalmazunk, melyek kristály-szerű megjelenése esztétikai élményt nyújt. Éjszaka a belső fény kiszüremlése révén ezek a kristályok világítanak, párhuzamot teremtve a Zrínyi utcai világító üvegtestekkel és a Dr. Rapcsák András utcai világító padokkal. 

A garázs szükségszerű elemei még a hő- és füstelvezető felületek, amelyek a vizuálisan kiemelt részeken angolaknaként jelennek meg járósíkba süllyesztve, a Rapcsák András u. 5. számú ház udvara felé pedig kerítés magasságú kiemelt, térhatároló elemként terveztük, mely egyrészt a park lezáró eleme is, másrészt biztosítja a lakóház belső udvarának intimitását.


megújult tér Hódmezővásárhelyen
19/29
megújult tér Hódmezővásárhelyen

 

Környezetalakítás

Alapvető célkitűzésnek tekinthető, hogy a tervezett park szerves része, tartalmi eleme – legyen a „kulturális negyednek", igényes alaprajzi és formai kialakításával, anyaghasználatának mértéktartó eleganciájával. A burkolatok, kerítések és egyéb térelválasztó elemek révén a park több részre tagolódik, így az áthaladás mentén folyamatosan változó vizuális élményben lesz része a szemlélőnek. A játszótér védett, de mégis központi helyen lett telepítve.

A közparként szolgáló terület három alaprajzban összefüggő, de műszaki kialakításában és mfunkciójában eltérő részből tevődik össze:

 • Födémen elhelyezkedő – tetőkert – díszkert – pihenőkert
 • Terepszinten – játszóudvar, épületekkel körülzárt több irányból is akadálymentesen megközelíthetően elhelyezve
 • Művelődési házhoz bevezető – díszburkolatú sétány


megújult tér Hódmezővásárhelyen
20/29
megújult tér Hódmezővásárhelyen

 

Térépítészeti elemek

 

 • Sétány: mely a Hódi P. utcától rámpás felvezetéssel indul átlósan feltárva a park területét a Rapcsák A. utcához átvezetve. Alaprajzi kialakítása lehetőséget ad a távlati Kossuth téri kapcsolat továbbépítésére. Burkolata antracit gránit mozaikkő, led mikro pontfényekkel kiegészítve.
 • Térkapcsolat szempontjából fontos a BFK délre nyíló teraszainak és a park összekapcsolása normál- és „olaszlépcsőkkel", gyors megközelítést biztosítva a garázs le- es feljárathoz, valamint a különböző kerti terekhez. A tetőkert és a meglévő klinker burkolatú tér közötti átlag 60 cm szintkülönbséget hosszan elnyújtott gyeplépcsők hidalják át 15 cm-es látszóbeton szegéllyel határoltan, a tömbkő lépcsőkkel azonos magassági kialakítással. A park centrumának kiemelését szolgálják a garázs felülvilágítók térplasztikai – üvegkristálykénti – kialakítása, méltó előteréül az e térrészre javasolt szobornak, időszakos szoborkiállításnak.
 • Pergola meghatározó tér és alaprajzi eleme az egységes méretrendben kialakított, déli irányból feltárulkozó kertnek. A pergola alatti fa palló burkolatú pihenőtér szabad átjárást enged a park és a háttér csendesebb részei között. A pergola alatt széles Woody tip. padok, előterében szökővizek elhelyezését tervezzük. A három üvegkazettába helyezett csobogó a park meghatározó látvány és hangulati eleme. Térplasztikai igényességű kialakításához képzőművész bevonása szükséges, melyre költségfedezetet biztosít a tervezett beruházás vonatkozó része.
 • Az ülőfalak és napvitorlával árnyékolt „párater" érintőlegesen kapcsolódik a sétányhoz, előterében a levendulással.
 • Gyermekjátszótér – csillagudvar. A terület legvédettebb, Rapcsák A. utcához közeli részén helyeztük el. Kialakításánál, a szokásostól eltérő, újszerű tartalmi elemek és játszószereket javasoltuk. A gyermeki fantáziát mindig megmozgató „égi" jelek adta a gondolatot, hogy a nyomasztóan magas háttér tűzfalak találkozásánál a „galaxist" idéző mászó-játszófal kerüljön elhelyezésre. A példaként bemutatott térelem reliefként takarja a nagy falfelületet, míg színes pontfényei vidám hangulati elemei a „csillagkertnek". E gondolat jegyében javasoltuk csillagképek elhelyezését a burkolatba süllyesztett „lépő" – „ugrálóköveken" és ülőpadokon.


megújult tér Hódmezővásárhelyen
24/29
megújult tér Hódmezővásárhelyen

A játszótér kis mérete és az Ügyészség közelsége miatt, csak kisgyermekek számára javasolt játszószerek elhelyezését tervezzük, ütésgátló színes öntött gumi burkolatra helyezve. Ez utóbbi a zajhatást is mérsékli.


Puhl és Dajka Építésziroda Kft., LAND-A Műterem Kft. 


 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk