Helyek/Köztér

Köztéri csillagtenger az Alföldön

1/28

mélygarázs alaprajza

?>
mélygarázs alaprajza
?>
a-a metszet
?>
b-b metszet
?>
c-c metszet
?>
művelődési központ sétány posta kerítésfal
?>
tetőkert
?>
térépítészeti elemek
?>
wc alaprajz
?>
helyszínrajz
?>
üvegplasztika
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
?>
megújult tér Hódmezővásárhelyen
1/28

mélygarázs alaprajza

Köztéri csillagtenger az Alföldön
Helyek/Köztér

Köztéri csillagtenger az Alföldön

2016.03.01. 12:18

Projektinfó

Hódmezővásárhely komplex környezetrendezés, mélygarázs és nyilvános wc építése

Építés éve:
2015

Stáblista

építész vezető tervező: Dajka Péter
építész munkatárs: Csáki Melinda , Füzesi Katalin
környezettervezés: Andor Anikó Land-A Kft
statika: Hegyi Mihály HMI Kft
gépészet: Tóth Tamás Ventosus Kft
villamos berendezések: Szalóki Tamás SZEL-TERV Kft
tűzvédelem: Bársony Antal
akadálymentesítés: Schenk Attila
külső közmű: Széles Géza GÉM Kft
felvonó tervezés: Szirovicza Attila LIFT-tec Kft.
úttervezés, geodézia: Vaits Zoltán - Vakondok Kft. 
képzőművészet: Bojti András – üvegplasztikák, Nagy AttilaSándy Gyula félalakos szobra

Majd´ 3000 nm-es közpark és mélygarázs kialakítását kapta meg feladatként Dajka Péter vezetésével a Puhl és Dajka Építész Iroda. Az eredmény igazán mesebeli lett: színes játszótér, díszes kert, játékos mosdók, éjszaka világító falak kaptak helyet Hódmezővásárhely egy heterogén beépítésű területén. 

Előzmények

Az önkormányzat által a mélygarázs és a közpark céljára előzetesen kijelölt terület a Hódi Pál u. 4-6 sz. ingatlan, melynek területe 2.712 m2.
Tervezés közben ismertté vált az ügyészség új épületszárnyának alaprajzi kialakítása gépkocsi parkolási igényével, továbbá az Önkormányzat feladatként határozta meg a gyalogos kapcsolat biztosítását a sétáló utcáig átvezetve, ingatlanok udvara és kapubehajtója felé történő későbbi megnyitásával. 

Állapotvizsgálat

A terület mind funkcióban, mind épületmagasságban heterogén beépítésű. A jelenleg meglévő melléképületeket külön engedély alapján lebontják, így azokat a helyszínrajzon nem jelöltük. Az ügyészség engedélyezésre párhuzamosan benyújtandó terveit vettük alapul a csatlakozás kialakításakor. 

megújult tér Hódmezővásárhelyen
11/28
megújult tér Hódmezővásárhelyen

Tervezési program

 • Hagyományos rendszerű, egyszintes földalatti mélygarázs elhelyezése, közvetlen behajtással a Hódi Pál utcáról cca. 40-42 db gk. parkolását biztosítva. A mélygarázs korlátozott befogadóképesség miatt a közforgalom számára nem lesz teljesen nyitott, várhatóan a Művelődési Központ látogatóit fogja kiszolgálni. Behajtás érvényes jeggyel vagy más esetekben előzetes regisztrációval, parkolókártyával lehetséges.
 • Közparki funkciót betöltő díszkert és játszókert kialakítása, zárható kerítéssel határoltan. 
 • A Művelődési Központ és közvetlen gyalogos megközelítése (a sétáló utca és a Kossuth tér későbbi megközelítésének biztosítása) a mélygarázsból és a Hódi P. utcai háttérterület parkolóiból.
 • A területet határoló tűzfalak és függőfolyosók városképi látványának javítása, építészeti és növényi elemekkel.
 • Önálló ffi-női és gyermek wc-mosdó együttes kialakítása a park, a játszótér és a sétáló utca közönségének.
 • A mélygarázs és a zárt kert nyitva tartása korlátozott, várhatóan 22-06 óra között zárva lesz.

Koncepció

A mélygarázs kialakításánál a lehető legegyszerűbb, területileg leggazdaságosabb elrendezést választottuk. A lehajtó rámpa helyét úgy határoztuk meg, hogy a térhasználat szempontjából a lehető legkisebb „sebet" ejtse, ezért a tér szélén, a postaépület tűzfala mellett helyeztük el. A garázs befogadóképessége 42 személygépkocsi.

megújult tér Hódmezővásárhelyen
15/28
megújult tér Hódmezővásárhelyen

Térfalak

A tömbbelsők közterületté, közparkká alakításakor az egyik legnagyobb feladatot a térfalak építészeti kezelése adja. Jellemzően az építészek zártsorú beépítés esetén a homlokzatok esztétikus kialakításánál értelemszerűen nagyobb hangsúlyt fektetnek az utcai homlokzatokra. Itt jelennek meg a harmónikus felületek és az igényesebb anyagok is. A tömbbelsőkben ezzel szemben tűzfalakkal, be- illetve lelakott függőfolyosókkal, kevésbé kidolgozott homlokzatokkal találkozunk, amelyeket építészeti eszközökkel kezelni szükséges. Jelen esetben 4 térfal típussal találkozunk:

1. tűzfal
2. függőfolyosó
3. kevésbé igényes belső homlokzat
4. tömör kerítésfal

A tűzfalak takarására számos megoldás kínálkozik, melyek közül jellemzően a növényfalas takarást, a molinókkal történő kitöltést alkalmazzuk, de a játszótéri térrészben játszófal építését javasoljuk.

A következő elemekkel szeretnénk a problémát kezelni:

 • Hódi Pál utcai tűzfalra molinók elhelyezése, melyek a város kulturális programjait hirdetik
 • Tömör kerítésfal növényzettel történő befuttatása
 • Tömbbelső felőli tűzfal befuttatása növényzettel
 • Tömbbelső felőli tűzfal takarása játszófallal

megújult tér Hódmezővásárhelyen
17/28
megújult tér Hódmezővásárhelyen

Épített elemek

A tervezési program szerint a tervezési területen meglévő földszintes, magastetős épületrészt nem bontják el, benne közhasználatú wc-blokkot alakítunk ki. Az egyszintes mélygarázs egyszerű középfeltárásos, két oldalt 90 fokos beállással. A szükséges akadálymentes lift mellett egy fedett-nyitott lépcső érkezik fel a park központi részén. A lépcső felett végighúzódó tető a magnólia-kert felé pergolában folytatódik. A mélygarázs bevilágítására a tetőkertben elhelyezett tetőfelülvilágítókat alkalmazunk, melyek kristály-szerű megjelenése esztétikai élményt nyújt. Éjszaka a belső fény kiszüremlése révén ezek a kristályok világítanak, párhuzamot teremtve a Zrínyi utcai világító üvegtestekkel és a Dr. Rapcsák András utcai világító padokkal. 

A garázs szükségszerű elemei még a hő- és füstelvezető felületek, amelyek a vizuálisan kiemelt részeken angolaknaként jelennek meg járósíkba süllyesztve, a Rapcsák András u. 5. számú ház udvara felé pedig kerítés magasságú kiemelt, térhatároló elemként terveztük, mely egyrészt a park lezáró eleme is, másrészt biztosítja a lakóház belső udvarának intimitását.

megújult tér Hódmezővásárhelyen
18/28
megújult tér Hódmezővásárhelyen

Környezetalakítás

Alapvető célkitűzésnek tekinthető, hogy a tervezett park szerves része, tartalmi eleme – legyen a „kulturális negyednek", igényes alaprajzi és formai kialakításával, anyaghasználatának mértéktartó eleganciájával. A burkolatok, kerítések és egyéb térelválasztó elemek révén a park több részre tagolódik, így az áthaladás mentén folyamatosan változó vizuális élményben lesz része a szemlélőnek. A játszótér védett, de mégis központi helyen lett telepítve.

A közparként szolgáló terület három alaprajzban összefüggő, de műszaki kialakításában és mfunkciójában eltérő részből tevődik össze:

 • Födémen elhelyezkedő – tetőkert – díszkert – pihenőkert
 • Terepszinten – játszóudvar, épületekkel körülzárt több irányból is akadálymentesen megközelíthetően elhelyezve
 • Művelődési házhoz bevezető – díszburkolatú sétány

megújult tér Hódmezővásárhelyen
26/28
megújult tér Hódmezővásárhelyen

Térépítészeti elemek

 • Sétány: mely a Hódi P. utcától rámpás felvezetéssel indul átlósan feltárva a park területét a Rapcsák A. utcához átvezetve. Alaprajzi kialakítása lehetőséget ad a távlati Kossuth téri kapcsolat továbbépítésére. Burkolata antracit gránit mozaikkő, led mikro pontfényekkel kiegészítve.
 • Térkapcsolat szempontjából fontos a BFK délre nyíló teraszainak és a park összekapcsolása normál- és „olaszlépcsőkkel", gyors megközelítést biztosítva a garázs le- es feljárathoz, valamint a különböző kerti terekhez. A tetőkert és a meglévő klinker burkolatú tér közötti átlag 60 cm szintkülönbséget hosszan elnyújtott gyeplépcsők hidalják át 15 cm-es látszóbeton szegéllyel határoltan, a tömbkő lépcsőkkel azonos magassági kialakítással. A park centrumának kiemelését szolgálják a garázs felülvilágítók térplasztikai – üvegkristálykénti – kialakítása, méltó előteréül az e térrészre javasolt szobornak, időszakos szoborkiállításnak.
 • Pergola meghatározó tér és alaprajzi eleme az egységes méretrendben kialakított, déli irányból feltárulkozó kertnek. A pergola alatti fa palló burkolatú pihenőtér szabad átjárást enged a park és a háttér csendesebb részei között. A pergola alatt széles Woody tip. padok, előterében szökővizek elhelyezését tervezzük. A három üvegkazettába helyezett csobogó a park meghatározó látvány és hangulati eleme. Térplasztikai igényességű kialakításához képzőművész bevonása szükséges, melyre költségfedezetet biztosít a tervezett beruházás vonatkozó része.
 • Az ülőfalak és napvitorlával árnyékolt „párater" érintőlegesen kapcsolódik a sétányhoz, előterében a levendulással.
 • Gyermekjátszótér – csillagudvar. A terület legvédettebb, Rapcsák A. utcához közeli részén helyeztük el. Kialakításánál, a szokásostól eltérő, újszerű tartalmi elemek és játszószereket javasoltuk. A gyermeki fantáziát mindig megmozgató „égi" jelek adta a gondolatot, hogy a nyomasztóan magas háttér tűzfalak találkozásánál a „galaxist" idéző mászó-játszófal kerüljön elhelyezésre. A példaként bemutatott térelem reliefként takarja a nagy falfelületet, míg színes pontfényei vidám hangulati elemei a „csillagkertnek". E gondolat jegyében javasoltuk csillagképek elhelyezését a burkolatba süllyesztett „lépő" – „ugrálóköveken" és ülőpadokon.

A játszótér kis mérete és az Ügyészség közelsége miatt, csak kisgyermekek számára javasolt játszószerek elhelyezését tervezzük, ütésgátló színes öntött gumi burkolatra helyezve. Ez utóbbi a zajhatást is mérsékli.

Puhl és Dajka Építésziroda Kft., LAND-A Műterem Kft. 


 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZILICE// Rejtett kincsek

2023.03.16. 16:42
10

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

A Szilicei-fennsík karsztos világának természeti kincsein túl ismert egy építészeti gyöngyszem is: ez pedig a gótikus eredettel bíró, mára a Református Egyházhoz tartozó szilicei templom. A Rejtett kincsek mai részében a 13. századi eredettel bíró, különleges, erődített kegyhelyet ismerhetjük meg.

Nézőpontok

KEMÉNY GYÖRGY SECCOJA// Egy hely + Építészfórum

2023.03.16. 14:24
9

Budapest szívében, a Ferenciek tere egyik lakásának cselédszobájában rejtőzik a magyar pop-art egyik kulcsműve és a város egyik legérdekesebb zuga. A lakásban marxista szemináriumok következménye lett a jól ismert kollektív alkotás, azaz egy falkép, amelyet minden szombat este tovább színeztek a tagok, míg a figurákat, kontúrokat Kemény György grafikus és plakáttervező készítette el.

Budapest szívében, a Ferenciek tere egyik lakásának cselédszobájában rejtőzik a magyar pop-art egyik kulcsműve és a város egyik legérdekesebb zuga. A lakásban marxista szemináriumok következménye lett a jól ismert kollektív alkotás, azaz egy falkép, amelyet minden szombat este tovább színeztek a tagok, míg a figurákat, kontúrokat Kemény György grafikus és plakáttervező készítette el.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk