Nézőpontok/Kritika

Levelek Árkádiából

1/80

(3) Molnár Péter Duna parti háza

?>
(3) Molnár Péter Duna parti háza
?>
(1)Váci   Székesegyház
?>
(2)Kozma  Lajos háza
?>
(4) Jánossy György: Tóth Árpád sétány
?>
(5) Alföldi tanya
?>
(6) Nagyszeben
?>
(7) Magyarvalkó
?>
(8) Őrség
?>
(9) Emődy Attila Bbadacsonyi SZOT étterme
?>
(10) Turányi Gábor gödöllői nyári tornaterme
?>
(11) Kós Kráoly
?>
(12) Karácsony Tamás, Janesch Péter perbáli épületegyüttese
?>
(13) Makovecz Imre dobogókői síháza
?>
(14)Bicske présház
?>
(15)Hegyesd
?>
(16) Tés
?>
(17) Lókút
?>
(18) Lókút
?>
(19) Erdőhorváti melléképület
?>
(20) Erdőhorváti lakóház
?>
(21) id. Janáky István Anyaghivatal
?>
(22) Szendrői Jenő
?>
(23) Ferencz István miskolci egyházi épületegyüttese
?>
(25) Lajta Béla
?>
(24) Lajta Béla
?>
(26) Pintér Béla Török utcai sarokháza
?>
(27) Kocsis József szentendrei temploma
?>
(28) Kocsis József szentendrei temploma
?>
(29) Molnár Farkas Lotz Károly utcai lakóháza
?>
(30) Ivánka András győri orvosi klubépülete
?>
(31) Ivánka András győri orvosi klubépülete
?>
(32) Ivánka András győri orvosi klubépülete
?>
(33) Pazár Béla békásmegyeri evangélikus  épületcsoportja
?>
(34) Pazár Béla békásmegyeri evangélikus  épületcsoportja
?>
(35) Felsőörsi kőtemplom
?>
(36) Tomay Tamás
?>
(38) Bán Ferenc tokaji hétvégi háza
?>
(37) Reimholz Péter Bécsi kapu téri háza
?>
(39) Kotsis Iván balatonboglári temploma
?>
(40) Medgyaszay István műteremháza Gödöllőn
?>
(41) Medgyaszay István műteremháza Gödöllőn
?>
(42) Medgyaszay István műteremháza Gödöllőn
?>
(43) Fejéry Péter csepeli temploma
?>
(44) Karcsai református templom
?>
(45) Rimanóczy Gyula nyíregyházi dohányfermentálója
?>
(46) Csete György orfűi forrásháza
?>
(47) az Árkayak
?>
(48) Szelle Kálmán műteremháza Zebegényben
?>
(49) Balázs Mihály
?>
(50) Borbíró Virgil budaörsi repülőtere
?>
(51) ifj. Benczúr László családi háza Budakeszin
?>
(52) Arnóth Lajos Beloiannisz Gyár
?>
(53) Késmárk
?>
(54) Lőcse, Krupek ház
?>
(55) Eperjes
?>
(56) Lauber László és Nyíri István, Irányi u. 8.
?>
(57) Nikla
?>
(58) Mónus János és Szőke Zsuzsa Római parti társasháza
?>
(59) Ferencz Marcel Hun-fürdő je
?>
(60) Polyák György lakóházcsoportja Veszprémben
?>
(61) Ekler Dezső Disznókő pincészete
?>
(62) Mencshely
?>
(63) Mencshely
?>
(64) Ravatalozó Nemesvita
?>
(65) Ravatalozó Lókút
?>
(66) Ravatalozó Adásztevel
?>
(67) Ravatalozó Orfű
?>
(69) Kalmár László és Zsuffa Zsolt hévízi szépségszalonja
?>
(68) Kalmár László és Zsuffa Zsolt hévízi szépségszalonja
?>
(70) baranyai pajta
?>
(71) Puhl Antal szentendrei művésztelepe
?>
(73) Nagy Tamás aszódi evangélikus gimnáziuma
?>
(72) Madzin Attila piarista templom belső tere
?>
(74) Régi présház Badacsonyban
?>
(75) Kis Péter Laposa vendégháza
?>
(76) Péterffy Miklós fóti lovas épülete
?>
(77) Zalaváry Lajos jászberényi fürdője
?>
Csomay Zsófia és Nagy György Völgykút háza
?>
(79) U. Nagy Gábor kétvölgyi háza
?>
(80) U. Nagy Gábor kétvölgyi háza
1/80

(3) Molnár Péter Duna parti háza

Levelek Árkádiából
Nézőpontok/Kritika

Levelek Árkádiából

2011.11.16. 13:25

Cikkinfó

Építészek, alkotók:
Janáky István (1938-2012)

Vélemények:
67

2011. október 14-én, Debrecenben megtartott, Bábel és/vagy Árkádia hívószóval meghirdetett konferencián hangzott el Janáky István alábbi előadása, amit a jövő héten csütörtökön a FUGA-ban is hallani fogunk egy beszélgetés vitaindítójaként. Provokatív, ironikus szöveg, amelynek lényege mégis a pozitív építészeti példák felsorakoztatása, gyors és egyben lenyűgöző gazdagságú összefoglalója annak az építészetnek, amit Janáky szerint „egy finom, előkelő, választékos, árnyalatos stilisztikai szövetség" tesz igazán a miénkké.

Prológus
Előadásom első szövegváltozata 2011. július 6-án keletkezett, Makovecz Imre halála előtt majd három hónappal.

Van egy építész barátom, akivel újabban sűrűn levelezek, mivel egy távoli országban, a mítoszok édenkertjében, Árkádiában él. Azon a messzi földrészen, amelyet csak nemrég fedeztek fel, és amelynek népeiről, történelméről, építészetéről sokáig csak utazók bizonytalan közléseiből értesültünk.

Mi itt, Magyarországon boldogan vagyunk, a dolgaink világszerte elismert, példás rendben mennek, az emberek a megfontolt politikusokkal karöltve szorgalmasan sürögnek-forognak, megannyi szabad, értelmes, öntudatos, vidám polgár. Eleddig barátom is nyugodtan küldözgette derűs hangú leveleit isten háta mögötti, gondtalannak híresztelt hazájából, de mostanában a szavai valahogy ijesztően megkeseredtek.

Azt írja, hogy Árkádiában építésznek indult díszlettervezők, úgynevezett szervesek ütötték fel a tanyájukat és munkálkodnak egyre erőszakosabban és egyre kártékonyabban. Persze, írja, az még nem baj, ha valaki színpadi háttereket tervez, hiszen ez az egyik tisztes foglalkozás a többi között. Ezek a jótétlelkek azonban a színfalakat épületekként értékesítik, ami viszont már kissé gyanús, de azért ügyességüket még talán arcátlan vagányságnak is fel lehet fogni. Így hát ez a kóklerség sem vethető a szemükre, hiszen ha vannak, akik hajlandók megvenni munkáikat, akkor áldják-vigyék. Sok mindenfélét árulnak a piacokon, a művészetek kirakodóvásárain, minden eladó, az ügyeskedők bármiből pénzt, meg karriert tudnak csinálni.                              

Idővel barátom levelei egyre borúsabbak lettek. Panaszolja, hogy mivel az említett díszletek ál-épületekként, nagyobb számban kerültek bele Árkádia építészeti terébe, a jó ízlésű, intelligens lakosság gyanút fogott és firtatni kezdte, hogy miféle dolgok is azok. Például, hogy nem űznek-e csúfot az építészet eredendő, ősi komolyságából, az architektúra sajátságos, filozofikus némaságából? Nem változtatják-e a beszédes hangtalanságot afféle efemer, trendi locsogássá?

A nevezett díszletmesterek stílusa az Árkádiában idegen expresszionizmusból, a zaklatott steineri formavilágból, a wagneri dölyfös hitregék képeiből és más, innen-onnan, például az ügyben vétlen Frank Lloyd Wright-tól és Gauditól, az ártatlan jugendstilből, a mit sem sejtő Scharoun-tól, meg a jó ég tudja még hány felől összeszedett alakzatok zűrzavaros elegye. Valahogy Kós Károly híre is eljutott hozzájuk, nekik pedig volt merszük a nevét hamis zászlójukra tűzni. Formaviláguk inkább például a Nibelung énekekhez, a walkürök lovaglásához, Wotan jeleneteihez, és hát főképpen a mindenféle felturbózott hősregéket megjelenítő képregény-ipar, a fantasy termékeihez, ilyesmikhez passzolhatna háttérként. A fantasyk az ős- és hőstörténeteket, a mítoszokat és regéket is a szórakoztató magazinok szintjén használják fel. Mivel a nagyon régi történelmi korok tárgyi emlékanyaga meglehetősen ritka, igencsak alkalmasak arra, hogy a boszorkányos rajzolók ábrázolásaikban bevethessék képzelőerejüket a saját maguk és a kiadók jól felfogott anyagi érdekei szerint. - Nos, ezt füllentik az árkádiai díszítőművészek tiszta forrásnak! - De talán még ez is bocsánatos, írja kollégám engedékenyen, mert a különféle művészeteknek és magyarázataiknak tere a világban mértéktelenül tágas és szabad lett, és ez már Árkádiában is így van.

Itt aztán nagyon keserűvé vált a mesés országból érkezett levelek hangja. A baj az, írja a barát, hogy a szóban forgó sztájlisztok nagyon ügyesen, felettébb agresszíven és hatékonyan, a sok szál közé kétes értékű közéletieket is beleszőve hálójukba, úgy hirdetik színpadi irályukat, mint Árkádia saját és egyetemes építészetének hű folytatását. Amely ama tisztának mondott forrásból táplálkozik! Mintha művészetük a nemzet archaikus, ösztönös, réges-régi eredetű formakincsére épülne, amelyet varázslókként, vagyis sámánokként ők keltenek életre. És mint ilyent, az árkádiai emberek kötelesek volnának építészeti modorukat a legbensőbb sajátjuknak tekinteni, a hazaárulás vétkét elkerülendő. – Az egyik legutóbbi levélben az áll, hogy e szemtelen szemfényvesztés most már nagyon szembeszökő.                                                 

Ezek után a nagy messzeségben élő kollégám szavait írom le pontosan. - Árkádia népessége történelme során sokféle népelemből állt össze. Ennek ellenére a megrendítő mégis az, hogy e viharos változások közepette is, valószínűleg a táj, a história és az emberek szoros, meghitt, konok, sorsszerű, mondhatnánk katartikus összetartozása és más ösztönös, tektonikus szellemi erők révén ki tudott alakulni egy finom, előkelő, választékos, árnyalatos stilisztikai szövetség. Létre tudott jönni egy építészeti viselkedés, amely a földrajzi környezetétől diszkréten megkülönböztethető, azzal mégis bizalmasan összefonódik. Meg tudott születni egy sokágú, otthonos hazai építészeti morfológia. - Íme ez az az érzékeny, még-még létező, de veszendő alaktan, amelynek állapota és jövője a kóros ízlésű kulisszakészítőket egyáltalában nem érdekli.

Árkádia sokáig erőteljes, magabiztos kis ország volt, de történetének utóbbi elkeserítő alakulása folyamán népének jó része túlságosan gondterheltté, apatikussá vált. És hát gyanútlanul megette a dekoratőrök árulta maszlagot. Ráadásul e házalók csalárd, alattomos, akarnok működése az utóbbi időkben összefonódott Árkádia politikai vezetésének együgyű tevékenységével, ami által az ilyetén széllelbélelt díszletépítés szégyenszemre a kultúrpolitika hivatalos részévé válhatott.

Az eszme hívei már korábban lelkesen táborba tömörültek, irányzatot alapítottak. A jobb érzésű és jobb képességű árkádiai építészek azonban, akik kezdetben a bűvkörbe kerültek, hamar megérezték a rossz szagot, és különféle, saját irányokba indulva meggyorsították lépteiket, hogy eltávolodhassanak az ártóvá váló szellemektől. Ezek a figyelemre méltó építészeti pályák minden bizonnyal Árkádia építészettörténetének értékes, érdekfeszítő fejezeteit fogják majd alkotni. A dramaturgiai dogmáktól történő megszabadulások néha igazi építészeteket eredményeztek.

A tábor másfajta, fekete erkölcsű építészei - a leskelődő epigonok, a majmolók, az udvaroncok, a bérencek viszont - hogy, hogy nem - még azt a szilárdabb tartalmat is felhígították, aminek pedig indulásakor a mozgalom a birtokában volt. Ez a romlás ellentéte a régi, nagy, méltóságos építészeti stílusok csodálatos érlelődésének és elmélyülésének. A kalandorok által előállított, kórokozó építészeti miazma pedig rosszul hatott zseniális mesterük életművének alakulására is, és azóta szétszivárogva az országban leginkább Árkádiának a nagyvárosokon kívüli kies vidékeit mérgezi meg. Ezeknek helyhez nőtt, szeretetre méltó építészete, mintha cseppenként kapná az arzént, vergődik és sorvadozik. A forrás állítólagos tisztasága ellenére! – Hát ilyeneket ír árkádiai kortársam.

Sajnálom őt, leveleimben igyekeztem vigasztalni, de csak most jutott eszembe egy alaposabb megoldás. Ajánlottam neki, hogy jöjjön el dolgozni ide Magyarországra. Nézzen körül, aztán ha tetszik, telepedjen le. Nem ő lesz az első, aki keservében elhagyja a hazáját.

Írtam neki, hogy nálunk, itt Magyarországon igazi építészetet talál és ilyet gyakorolhatna velünk ő is. A mi építtetőink és építészeink előtt olyan régi és új példák állnak, ragyognak és hatnak, mint a méltóságteljes váci székesegyház (1), Kozma Lajos (2), Molnár Péter Duna parti háza a Lánchíd mellett (3),

 

(3) Molnár Péter Duna parti háza
1/80
(3) Molnár Péter Duna parti háza

(1)Váci   Székesegyház
2/80
(1)Váci Székesegyház

(2)Kozma  Lajos háza
3/80
(2)Kozma Lajos háza


 

Jánossy György könnyed épülete a Tóth Árpád sétány súlyos palotácskái között (4), a Karcag környéki sokat megélt tanyák, a paraszti lakozás és munka e kisded szentélyei (05), az erdélyi büszke szász városok (06),

 

(4) Jánossy György: Tóth Árpád sétány
4/80
(4) Jánossy György: Tóth Árpád sétány

(5) Alföldi tanya
5/80
(5) Alföldi tanya

(6) Nagyszeben
6/80
(6) Nagyszeben

 

 

Magyarvalkó (07), az Őrség szerei (08), Emődy Attila elhagyottan álló badacsonyi SZOT étterme (09),

 

(7) Magyarvalkó
7/80
(7) Magyarvalkó

(8) Őrség
8/80
(8) Őrség

(9) Emődy Attila Bbadacsonyi SZOT étterme
9/80
(9) Emődy Attila Bbadacsonyi SZOT étterme

 

 

Turányi Gábor premontreieknek épített gödöllői nyári tornaterme, amelynek építészeti szépségei láthatóan önfeledt pillanatokban születtek (10), a mi Kós Károlyunk személye (11), Karácsony Tamás és Janesch Péter perbáli épületegyüttese, amelyhez kijárok, hogy karbantartsam az ízlésemet (12), Makovecz Imre dobogókői síháza a mester kurta aranykorából (13),

 

 

(10) Turányi Gábor gödöllői nyári tornaterme
10/80
(10) Turányi Gábor gödöllői nyári tornaterme

(11) Kós Kráoly
11/80
(11) Kós Kráoly

(12) Karácsony Tamás, Janesch Péter perbáli épületegyüttese
12/80
(12) Karácsony Tamás, Janesch Péter perbáli épületegyüttese

(13) Makovecz Imre dobogókői síháza
13/80
(13) Makovecz Imre dobogókői síháza

 

a szegényebb, önkezűleg építők ritka remekművei, amelyekben az egykori népi építészet kreatív energiái törnek ismét felszínre (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20),

 

(14)Bicske présház
14/80
(14)Bicske présház

(15)Hegyesd
15/80
(15)Hegyesd

(16) Tés
16/80
(16) Tés

(17) Lókút
17/80
(17) Lókút

(18) Lókút
18/80
(18) Lókút

(19) Erdőhorváti melléképület
19/80
(19) Erdőhorváti melléképület

(20) Erdőhorváti lakóház
20/80
(20) Erdőhorváti lakóház

 

 

idősebb Janáky István Anyaghivatala (21), Szendrői Jenő egész pótolhatatlan munkássága (22), Ferencz István miskolci egyházi épületegyüttese (23),

 

(21) id. Janáky István Anyaghivatal
21/80
(21) id. Janáky István Anyaghivatal

(22) Szendrői Jenő
22/80
(22) Szendrői Jenő

(23) Ferencz István miskolci egyházi épületegyüttese
23/80
(23) Ferencz István miskolci egyházi épületegyüttese

 

 

Lajta Béla magasrendű építészete (24, 25), Pintér Béla Török utcai sarokháza (26),

 

(25) Lajta Béla
24/80
(25) Lajta Béla

(24) Lajta Béla
25/80
(24) Lajta Béla

(26) Pintér Béla Török utcai sarokháza
26/80
(26) Pintér Béla Török utcai sarokháza

 

 

Kocsis József szentendrei evangélikus temploma, amely kényelmesen ül a templomos városkában (27, 28), Molnár Farkas Lotz Károly utcai lakóháza, amelyben a végzetes gránáttalálat érte (29),

 

(27) Kocsis József szentendrei temploma
27/80
(27) Kocsis József szentendrei temploma

(28) Kocsis József szentendrei temploma
28/80
(28) Kocsis József szentendrei temploma

(29) Molnár Farkas Lotz Károly utcai lakóháza
29/80
(29) Molnár Farkas Lotz Károly utcai lakóháza

 

 

Ivánka András győri orvosi klubépülete, egyik építészeti zarándokhelyünk (30, 31, 32),

 

(30) Ivánka András győri orvosi klubépülete
30/80
(30) Ivánka András győri orvosi klubépülete

(31) Ivánka András győri orvosi klubépülete
31/80
(31) Ivánka András győri orvosi klubépülete

(32) Ivánka András győri orvosi klubépülete
32/80
(32) Ivánka András győri orvosi klubépülete

 

 

Pazár Béláék bámulatra méltó békásmegyeri evangélikus épületcsoportja (33, 34), a felsőörsi vöröslő kőtemplom (35),

 

(33) Pazár Béla békásmegyeri evangélikus  épületcsoportja
33/80
(33) Pazár Béla békásmegyeri evangélikus épületcsoportja

(34) Pazár Béla békásmegyeri evangélikus  épületcsoportja
34/80
(34) Pazár Béla békásmegyeri evangélikus épületcsoportja

(35) Felsőörsi kőtemplom
35/80
(35) Felsőörsi kőtemplom

 

 

Tomay Tamás villái (36), Reimholz Péter Bécsi kapu téri háza (37), Bán Ferenc tokaji hétvégi laka (38), Kotsis Iván tanár úr balatonboglári temploma (39),

 

(36) Tomay Tamás
36/80
(36) Tomay Tamás

(38) Bán Ferenc tokaji hétvégi háza
37/80
(38) Bán Ferenc tokaji hétvégi háza

(37) Reimholz Péter Bécsi kapu téri háza
38/80
(37) Reimholz Péter Bécsi kapu téri háza

(39) Kotsis Iván balatonboglári temploma
39/80
(39) Kotsis Iván balatonboglári temploma

 

 

Medgyaszay István Nagy Sándornak tervezett műteremháza Gödöllőn (40, 41, 42), Fejérdy Péter csepeli temploma (43),

 

(40) Medgyaszay István műteremháza Gödöllőn
40/80
(40) Medgyaszay István műteremháza Gödöllőn

(41) Medgyaszay István műteremháza Gödöllőn
41/80
(41) Medgyaszay István műteremháza Gödöllőn

(42) Medgyaszay István műteremháza Gödöllőn
42/80
(42) Medgyaszay István műteremháza Gödöllőn

(43) Fejéry Péter csepeli temploma
43/80
(43) Fejéry Péter csepeli temploma

 

 

a 13. századi karcsai református templom (44), Rimanóczy Gyula nyíregyházi dohányfermentálója (45), Csete György ifjúkori, romlatlan orfűi forrásháza (46),

 

(44) Karcsai református templom
44/80
(44) Karcsai református templom

(45) Rimanóczy Gyula nyíregyházi dohányfermentálója
45/80
(45) Rimanóczy Gyula nyíregyházi dohányfermentálója

(46) Csete György orfűi forrásháza
46/80
(46) Csete György orfűi forrásháza

 

 

az Árkayak (47), Szelle Kálmán műteremháza Zebegényben (48), Balázs Mihály dolgai (49),

 

(47) az Árkayak
47/80
(47) az Árkayak

(48) Szelle Kálmán műteremháza Zebegényben
48/80
(48) Szelle Kálmán műteremháza Zebegényben

(49) Balázs Mihály
49/80
(49) Balázs Mihály

 

 

Borbíró Virgil budaörsi repülőtere (50), ifj. Benczúr László családi háza Budakeszin (51), Arnóth Lajos Fehérvári úti egykori Beloiannisz Gyára (52),

 

(50) Borbíró Virgil budaörsi repülőtere
50/80
(50) Borbíró Virgil budaörsi repülőtere

(51) ifj. Benczúr László családi háza Budakeszin
51/80
(51) ifj. Benczúr László családi háza Budakeszin

(52) Arnóth Lajos Beloiannisz Gyár
52/80
(52) Arnóth Lajos Beloiannisz Gyár

 

 

a régi Késmárk (53), a néhai Lőcse (54), a volt Eperjes (55),

 

(53) Késmárk
53/80
(53) Késmárk

(54) Lőcse, Krupek ház
54/80
(54) Lőcse, Krupek ház

(55) Eperjes
55/80
(55) Eperjes

 

 

Lauber László és Nyíri István (56), Berzsenyi remetelaka Niklán (57), Mónus János és Szőke Zsuzsa rátarti társasháza a Római parton (58), Ferencz Marcel bodrogkeresztúri különös Hun-fürdője (59),

 

(56) Lauber László és Nyíri István, Irányi u. 8.
56/80
(56) Lauber László és Nyíri István, Irányi u. 8.

(57) Nikla
57/80
(57) Nikla

(58) Mónus János és Szőke Zsuzsa Római parti társasháza
58/80
(58) Mónus János és Szőke Zsuzsa Római parti társasháza

(59) Ferencz Marcel Hun-fürdő je
59/80
(59) Ferencz Marcel Hun-fürdő je

 

 

Polyák György példás lakóházcsoportja Veszprémben (60), Ekler Dezső Disznókő pincészete (61), a mencshelyi szecessziós parasztház, amely olyan, mintha Rippl-Rónai rajzolta volna (62, 63),

 

(60) Polyák György lakóházcsoportja Veszprémben
60/80
(60) Polyák György lakóházcsoportja Veszprémben

(61) Ekler Dezső Disznókő pincészete
61/80
(61) Ekler Dezső Disznókő pincészete

(62) Mencshely
62/80
(62) Mencshely

(63) Mencshely
63/80
(63) Mencshely

 

 

az apró falusi ravatalozók Nemesvitán (64), Lókúton (65), Adásztevelen (66), vagy Orfűn (67),

 

(64) Ravatalozó Nemesvita
64/80
(64) Ravatalozó Nemesvita

(65) Ravatalozó Lókút
65/80
(65) Ravatalozó Lókút

 

(66) Ravatalozó Adásztevel
66/80
(66) Ravatalozó Adásztevel

(67) Ravatalozó Orfű
67/80
(67) Ravatalozó Orfű

 

amelyek mintha közvetlenül a mindenséggel tartanának kapcsolatot, Kalmár László és Zsuffa Zsolt hévízi perfekcionista szépségszalonja, amely ha Árkádiában lenne, pellengérre állíthatná az ugyancsak Hévíz nevű ottani fürdővárost elborító beteges építészeti ízléstelenséget (68, 69), Baranya sváb téglapajtái, amelyek a paraszti munka dicsőségét hirdetik (70), Puhl Antal szentendrei művésztelepe (71),

 

(69) Kalmár László és Zsuffa Zsolt hévízi szépségszalonja
68/80
(69) Kalmár László és Zsuffa Zsolt hévízi szépségszalonja

(68) Kalmár László és Zsuffa Zsolt hévízi szépségszalonja
69/80
(68) Kalmár László és Zsuffa Zsolt hévízi szépségszalonja

(70) baranyai pajta
70/80
(70) baranyai pajta

(71) Puhl Antal szentendrei művésztelepe
71/80
(71) Puhl Antal szentendrei művésztelepe

 

 

Madzin Attila szegedi piarista templomának nemes, álomszerű belső tere (72), Nagy Tamás aszódi evangélikus gimnáziuma (73), egy régi présház Badacsonyban, amelyhez minden évben elnézek, vajon megvan-e még (74), Kis Péter Laposa vendégháza az előző présház felett, azzal szófukar építészeti párbeszédet kezdeményezve (75),

 

(73) Nagy Tamás aszódi evangélikus gimnáziuma
72/80
(73) Nagy Tamás aszódi evangélikus gimnáziuma


(72) Madzin Attila piarista templom belső tere
73/80
(72) Madzin Attila piarista templom belső tere

(74) Régi présház Badacsonyban
74/80
(74) Régi présház Badacsonyban

(75) Kis Péter Laposa vendégháza
75/80
(75) Kis Péter Laposa vendégháza

 

 

az erdélyi Péterffy Miklós fóti lovas épülete (76), Zalaváry Lajos hírneves jászberényi fürdője (77), Csomay Zsófia és Nagy György veszprémi Völgykút háza (78),

 

(76) Péterffy Miklós fóti lovas épülete
76/80
(76) Péterffy Miklós fóti lovas épülete

(77) Zalaváry Lajos jászberényi fürdője
77/80
(77) Zalaváry Lajos jászberényi fürdője

Csomay Zsófia és Nagy György Völgykút háza
78/80
Csomay Zsófia és Nagy György Völgykút háza

 

 

U. Nagy Gábor kétvölgyi háza Őrségben, amelyet a honszeretet ihletett (79, 80), és még számos szépséges régi és újabb, szem előtt lévő és rejtőzködő épület Magyarországon.

 

(79) U. Nagy Gábor kétvölgyi háza
79/80
(79) U. Nagy Gábor kétvölgyi háza

(80) U. Nagy Gábor kétvölgyi háza
80/80
(80) U. Nagy Gábor kétvölgyi háza

 

 

És példaként tartjuk még számon sok építész nevét és velük műveiket. Ők Hild József, Schall József, Dobai János, Dévényi Tamás, Major György, Virág Csaba, Szrogh György, Schall József, Platschek Imre, Paulheim Ferenc, Cságoly Ferenc, Czigány Tamás, Földesi Lajos, a legendás Gulyás Zoltán, Juhász Jenő, Keller Ferenc, Szekeres József, Németh Pál, Sugár Péter, Györgyi Dénes, Korb Flóris, Wanner János, a Dunába ölt Hofstätter Béla, az öngyilkos Olgyaiak, Fellner Jakab, Ybl Miklós, Leszner Manó, Fischer József, Farkasdy Zoltán, Sámsondi Kiss Béla. - Nemes társaság. Írtam ismételve, hogy ezeket az architektusokat és építményeiket nem csak a szakmabeliek ismerik, szeretik és dédelgetik, hanem a sok művelt és egészséges szépérzékű építtetőnk is, akik ráadásul szemrebbenés nélkül hajlandók becsülettel kifizetni az építészeti kamaránk által díjszámítási táblázatba foglalt tervezési díjakat is.                                                                                   

Írtam a barátomnak, hogy szeretettel várjuk, sok jó munka van, és mi itt nagyon összetartunk. A köztünk, Magyarország építészei, építtetői, építész szervezetei és művelt honatyái között szövődött szoros, kötelességtudó, bensőséges szövetség itt nem engedné meg, hogy olyasmik történjenek a virágzó magyar pátriában, mint ott, a süllyedő Árkádiában.

Elgondolkodva a dolgon, nemrég megemlítettem pályatársamnak, hogy nem is értem, miért az ő országát nevezik Árkádiának, a boldog idill, az áradó szépség, a virágzó bölcsesség tájékának? - Miért nem Magyarországot? – Nevetett.
                    
Janáky István
Budapest, 2011.11.11.

Janáky István előadása elhangzott Debrecenben a 2011. október 13-14-én megtartott Épületgépészeti, Gépészeti és Építőipari Szakkiállítással egybekötött Nemzetközi Tudományos Konferencián. Az előadás és a jelen publikáció képi anyagát a szerző részben az internetről gyűjtötte, részben maguktól az építészektől szerezte be, illetve saját maga fényképezte.

 

Vélemények (67)
Alagi
2011.12.01.
00:04

Nem kéne elmenni amellett a nem jelentéktelen tény mellet, hogy miért ismételték meg ezt az előadást. Tehát még egyszer, tudja-e valaki, hogy ki szervezte, miért kért fel opponenseket?

Szundi
2011.12.01.
11:55

@Alagi: A nyilvános adatok szerint a FUGA rendezte az előadást. Az opponenseket az ott elhangzottak szerint Nagy Bálint kérte fel. Ok az ismétlésre? 7100 felett van a cikk olvasói száma, a helyszínen szerintem száz felett volt a nézők létszáma: tehát nem érdemes úgy csinálni, mintha mi sem történt volna... Az opponensek előzetes felkérése pedig nagyon figyelmes, kulturált megoldás.

skg2
2011.11.28.
12:01

Vajon kik pénzelik ezt az egész műsort? Ez az írás (a névsorral) valami „ugraszd egymás ellen a magyarokat” politika? Vagy meg akarják akadályozni, hogy Makovecz halála után és által összetartozás-érzést, budapesti jó épületeket adjon a magyarságnak? Kiállt-e ilyen kétségbeesetten Janáky a több évtizedes falurombolás, a lakótelep-építés, a plázaépítés, a lakópark-gettó építés, a banképítészet, az ablaktalan-lakhatatlan dobozépítészet, a természet/városi élettér építészet általi kiirtása ellen is (ingatlanspekuláció, övezetátsorolás)? „A vidék… vergődik és sorvadozik”: Nem a parasztság tönkretételétől, nem a tízszobás üres parasztházaktól és cigány-kastályoktól, hanem a Makovecz irányzattól! Ügyes! Annyi igazság mégis van benne, hogy Budapesten, Demszky és Tarlós (és hazánk) szégyenére máig nem épült egy méltó Makovecz középület sem. „rossz szag”-ról beszélni egy temetés után…. A „sok jó munká”-ról jó lenne többet tudni... Sámsondi Kiss Gergely

Zöldi Anna
2011.11.29.
00:30

@skg2: Zöldi Anna kiállt. az építészetével. ahogy ez a vita is itt és a FUGÁban az építészetről szól(na, szándéka szerint), nem a magyarságról. építészfórum, és nem egyéb fórum. építészeti párbeszéd helye.

Szundi
2011.11.29.
09:02

@Zöldi Anna: Ej de pontos tetszik lenni: köszönöm!

Kuli László
2011.11.27.
16:58

Nem lepődtem meg a szövegen. Engem sokkal inkább az érdekelne, hogy Janáky mikor mesél majd az Időkerék okkult szimbolikájáról és arról hogy milyen szervezetek és emberek segítették e "remekművét" és miért pont a Regnum Marianum templom helyére szerették volna felállítani? Vagy Árkádiában erről nem szabad beszélni?

Szundi
2011.11.27.
17:55

@Kuli László: Nagyon érdekes, hogy az időkerék épp ma jutott nekem is eszembe, de a Cságoly előadás kapcsán. Én nagyon bírtam volna, ha a lányomnak meg tudtam volna mutatni, hogy ennél a jelnél születtél, arrébb mentél iskolába, és látod ott messze, mennyi van még?... De hát egy helyben áll... Megtennéd, hogy elmondod, hogy onnan veszed, hogy a templom helyére akarták volna felállítani? Én azt találtam, hogy a Hajógyári szigetre szánták (http://www.budapestcity.org/03-muemlekek/14/Homokora/index-hu.htm) "A jobboldali sajtó például kozmopolita, szabadkőműves szimbólumot látott benne, a főváros városképvédelmi bizottságának fideszes elnöke „nyomasztóan ronda marhaságnak” minősítette, míg a támogatók remek ötletnek tartották, s az alkotás újszerűségét, „XXI. századi jellegét” hangsúlyozták, amely gazdagítja a város vizuális arculatát. (Boros Géza művészettörténész, Art portal)" Védnökök és támogatók: 2000-ben állt fel az a védnöki testület, amely kinyilvánítja, hogy támogatja az Idôkerék megvalósulását. Ennek tagjai: Entz Géza, Jancsó Miklós, Karátson Gábor, Krasznahorkai László, Ragályi Elemér, Rubik Ernô, Szôcs Géza., (hasonlóan inhomogén az igenlők névsora is...) "Herner János (ötletgazda) szerint a homokóra több ezer éves szimbólum. A Szent Péter-bazilikában őrzött pápasírok közül hétre vésték fel a homokórát. A keresztény kultúrkör része a Memento Mori (Emlékezz a halálra), amely emlékezteti az embert önmaga végességére, arra, hogy úgy ossza be idejét és erejét a földi életben, hogy tartalmasat és maradandót alkosson." Esetleg párbeszéd?

mB
2011.11.27.
18:14

@Szundi: Az eredeti tervek szerint nem egy helyben állt volna hanem folyamatosan változtatta volna a helyét (már csak ezért sem lehetett volna a Regnum Marianum templom helyén). Bővebben lásd (például) a Wikipédia szócikkét!

másik
2011.11.26.
00:06

lehet hogy restszellemű olvasó vagyok, de bennem most /az épp címlapos cikk kapcsán/ tudatosult, hogy a fenti szöveg nem csupán, amúgy 'by the way' 'hangzott el' egy 'gépészeti és építészeti konferencián', de a B Á B E L _ É S / V A G Y _ Á R K Á D I A" alcímű (!) rendezvényre született. a felkéréskor tehát adott volt a cím, a téma, amire válaszként íródott az írás, az alapkérdés az építészetről való gondolkodás paradigmáit firtatta - s ez rögtön más megvilágításba helyezi úgy a témaválasztást, mint az időzítést /nekem mindenképpen/. "A konferencia célkitűzése az, hogy az építészeti és építészetkritikai gondolkodásban az említett toposzok által kijelölt végletek közötti tartományban érvényes és aktuális, hazai és nemzetközi példákat mutasson fel – részben a kortárs alkotói praxisból, részben az építészetelmélet és a kritika területéről, esetleg a paradigmák történeti kontextusára és előzményeire is reflektálva." igazán kár hogy ezt senki nem tartotta fontosnak ennél a cikknél közölni.

Pákozdi Imre
2011.11.26.
07:27

@másik: Ez nem legitimálja a rosszul időzített fojtott gyűlölködést és a nettó anyázást.

Szundi
2011.11.26.
10:18

@Pákozdi Imre: Na ja, az áthallás az áthallás.

Masznyik Csaba
2011.11.25.
14:22

Tisztelt érdeklődők! - Viszonylag sokan voltak, minden korosztály, vegyesen. - Janáky István felolvasta a dolgozatát és levetítette az épületeket. - Sulyok Miklós a jegyzeteibe pillantva Makovecz Imre építészetéről és építészetének jelentőségéről beszélt, majd felolvasta Edwin Heathcote Financial Times-ban megjelent Makoveczről írott cikkét - természetesen magyarul. - Miklós után én is felolvastam "az 'úgynevezett szervesek' is megérdemlik a méltányosságot, Janáky Istvánt sem az ördög szalajtotta" - alapállású szövegemet. - Ezt követően Szemerey Samu beszélt az építészeti beszédmódok sekélyességéről és még sok egyébről, de bevallom, elkalandoztam, talán más jobban figyelt, bocsánat. - Ezek után Túri Attila állt elő és felolvasta a Kós Károly Egyesülés rövid üzenetét, miszerint ilyen hangnemben írott megszólítás után köszönik, de nincs kedvük beszélgetni. - A közönség soraiból Tardos Tibor állt fel. Csalódásának adott hangot, hogy a Janáky István szövegében minden durvasága ellenére mélyen rejlő személyes üzenet és segélykiáltás iránt mindannyian érzéketlenek maradtunk. - Gerő Balázs szólalt fel és hosszasan beszélt, nem tudtam megjegyezni, hogy miről. - Megkérdeztem Janáky Istvánt, hogy szeretne-e válaszolni az opponenciákra, de nem szeretett. - Én kértem Nagy Bálintot, hogy ha nincs más, akkor ne nyújtsuk a rétest, mert ki nem állhatom az ilyen nyögve-nyelős építész "beszélgetéseket". Ha valakinek kérdése, vagy mondandója van, álljon fel és mondja el hangosan. - Utána még kisebb csoportokban folytak kisebb beszélgetések. Sajnos elég síri volt a hangulat. Tudtommal minden írás felkerül ide az Építészfórumra. Üdv! mCs

Alagi
2011.11.27.
20:42

@Masznyik Csaba: És tulajdonképpen ki szervezte ezt az egészet? Ki kért fel kit és miért opponenciára? Ez az egész itt úgy hangzik, mint egy MTA székfoglaló, pedig nem az. Egy sima előadáson nincs opponens. Ugyanakkor az időzítés még mindig brutálisan bántó. Miért kellett megismételni egyáltalán? Síri volt a hangulat...nem csodálom.

Vogl
2011.11.25.
05:30

Valaki igazán beszámolhatna a Fuga-beli rendezvényről...

Szundi
2011.11.25.
12:32

@Vogl: Az történt, ami. Felolvasásra került a fenti dolgozat. Majd felolvasásra került 2 opponencia. Majd elhangzott egy újabb opponencia. Majd 2.3 hallgatói hozzászólás után Nagy Bálint házigazdaként megköszönte mindenkinek a rész(t)vételt. Nem lesz most itten megalkotva az élet értelmének megoldó képlete.

másik
2011.11.25.
13:27

@Szundi: s olyatén információ nyerhető-e, hogy az elhangzásra került opponenciák tematikailag merre s hogyan kalandoztak?

Szundi
2011.11.25.
14:32

@másik: Időközben alább is bekerült a kérdésre a válasz..... azért a sajátomat is meghagyom: Tehát csak nagyon szubjektíven, nem jegyzeteltem: Az első opponencia elején olyan megállapítás volt, hogy hagyjuk az epigonokat, az írás közvetlenül Makovecz ellen íródott. Majd e tényállításnak megfelelően folytatódott, visszavezetve a két ember ellentétét nagyon korai időkre, ami az Expo pályázat kapcsán lezajlott küzdelemben csúcsosodott ki. Ekkor Janáky szűkszavúan megjegyezte, hogy akkor lett volna csata, ha Makovecz is indult volna a pályázaton. De, hát nem indult, ez faktum. Befejezésűl az opponens felolvasta a Financial Timesben megjelent nekrológot. (egy gunyoros megjegyzés elhangzott, "hogy milyen kár hogy 'Finincial' times, nem pedig... ezt nem hallottam milyen lett volna jobb, talán Ecological?) Ebből megtudhattuk, hogy MI a világhírét az Expo pavilonnal érte el. A második opponencia a kételyekről szólt, a pontatlanságokról, a vitákról, a tanításról, a hibákról, egy kicsit Vekerdi is be lett idézve. Ez mindenképp az újraolvasást igényli, mert olyan alaposan elemezte a fenti szöveget, mint amilyen alapossággal megíródott. A harmadik opponenciát is jó lenne visszaolvasni, mert a helyszínen egy kissé zavarosnak tűnő logikával a Kádár-rendszert és a nagy irodákat állította egymás mellé? Ellen? nem nagyon értettem... de mindenképpen egy vitaindítónak szánt gondolatokat vetett fel. Az első hozászóló saját véleményeként a fenti írásról megjegyezte, hogy az építész szakma helyzetét írja le. A második hozzászóló egy rövid közleményt olvasott fel arról, hogy az egyesület itt, így, semmilyen vitában nem kíván részt venni. A másutt, máshol, máshogyan, más indíttatásban lehetősége a gesztusok nyelvén benne volt. Ezzel vége is volt. Még egy elszabadult hozzászólás csónakként ringatózott a síma vízen, de a házigazda gyorsan véget vetett ennek is. Folytatás: december 1. 50 perces utolsó interjú vetítése. Premier, FÚGA.

lszb
2011.11.23.
13:15

de nem árt észben tartani, hogy minden állítás, amely magát valamiféle erkölcsi fölénytől, vagy ideológiai meggyőződéstől vezérelve abszolút igazságnak hirdeti - szükségszerűen dogmává válik. a dogmatikus cselekvés pedig nyílegyenesen zsákutcába vezet." A fenti idezet vajon kire vonatkozik?

Pákozdi Imre
2011.11.23.
17:42

@lszb: Attól tartok, hogy szinte valamennyiünkre. Többnyire abban hibázunk a legnagyobbat, ami a dolgunk, és abban, amiről azt hisszük, hogy ott aztán végképp nem érhet minket gáncs. (Bocsánat, tudom, hogy ez nem a Filozófiai Szemle blogja :-)

epiteszikon
2011.11.24.
18:24

@Pákozdi Imre: Az Igazság. Az igazság megtalálása előtt mindig szétaprózzák a tömegeket. Ilyen írásokkal. Totál felesleges időpazarlás ez itt mind, amit írt mindenki. Egy dologgal kell foglalkozni. Csak eggyel. Szakmánk hírnevének, becsületének Társadalmi helyreállátásában. Ez magával hozza ránt felfelé mindent (tervezési díjjak, szakmai presztízs). Kedves Kollégák. De mielőtt bármi lehetne ...egy ilyen írás...és ahány Építész annyi megnyilatkozás..Szomorú. Vesztettünk. Kamara kipipálva....Szerintem rendbe kellene tenni először a legfontosabb kérdéseket. Utána mehetünk alfa-szintre :).

Mizsei Anett
2011.11.23.
10:33

Már egy hete olvasom, követem, próbálom megérteni, de nem megy. Milyen vélt vagy valós ellenséggel küzd a fenti szöveg szerzője? Mitől fél ennyire, vagy mit félt és kitől/mitől? De legalább az előadás kamarai pontot ér. Az fontos.

HI
2011.11.23.
10:59

@Mizsei Anett: Én sem értem. Én azt gondolom, hogy ez az írás arról szól, hogy eredendő építészeti alapvetések helyett mozgalmakban gondolkozunk, ami hiba. A "szerves" kategória értelmetlen, minden épület annyira szerves, mint amennyire pozitív építészeti értéket képvisel. Szóval tényleg nem értem, vannak talán "szervetlen" építészek, akik gonosz módon fittyet hánynak a helyi adottságokra, kultúrára és valami szervesen nem illeszkedőt terveznek? Vannak ilyenek, de akkor az nem építészet. Az meg tényleg baj, ha egy mozgalom értékrendje építészeti értékítélet alapja lesz. Huszti István

Mizsei Anett
2011.11.23.
11:18

@HI: Mintha az "óccsóhájtech" üveg-acél építészet nem tűnne legalább annyira díszletnek a legtöbb esetben. (Gondolok itt a fantáziátlan, értelmetlen, túlburjánzó példányokra...)

Pákozdi Imre
2011.11.23.
06:39

Most akkor lesz képe megismételni ezt az előadást?

Ertsey Attila
2011.11.23.
08:09

@Pákozdi Imre: Lesz képe hozzá. Szánalmas, provinciális, irigy. Makoveczet, vagy bárki más, átlag feletti alkotót szimpátia-antipátia alapon megítélni - egyszerűen színvonaltalan. Érvként mellétenni "ellen-épületeket" nevetséges. Ha valaki csak tagadásból képes definiálni magát, ott egy rejtett neurózisról van szó. És ez nem esztétikai kategória. A közízlés kontra elit építészet megérne egy külön vitát. De Makoveczet populistának tekinteni - hát... nem tudok mást mondani, csak azt: színvonaltalan állítás. A második Weöres-idézet remek! :)

Szundi
2011.11.23.
10:02

@Ertsey Attila: Kónya-Pető 3.0

Szundi
2011.11.23.
14:40

@Ertsey Attila: A mester halála előtt végigsétált Kolontár főutcáján, és elégedetten annyit mondott, rendben van. (T. A. közlése) A publikációk szerint (ÉF) ötmilliárd forintot költöttek, 13200 nm családiház megépítésére. Ez 360.000 Ft/nm ár. Ennyiből azért egy passzívház is megépíthető lett volna. 13200 nm-nyi passzívház. Ehelyett 38-as tégla vakolva, fafödém hőszigetelve. Lehet, hogy mégsincsen rendben? Vagy ez is nézőpont kérdése? Megannyi szempont...

Szundi
2011.11.23.
22:46

@Szundi: a mester a feudalizmus utolsó NAGY képviselője volt... (többek között) neki köszönhetjük, hogy nincsenek pályázatok... és ennek következtében nincs építészeti közélet és pezsgés... kb 50 évvel vetette vissza a szakmát (lásd kommented, még technikailag is) talán a dugó nélkül kiszabadul a palackból a szellem... a frissesség a fiatalság a remény a versengés az alkotás a szabadság... úgy mint ahogyan pl a humor palackját évekig Farkasházi bedugította. és amikor kilőtt a dugó... akkor számos fergetegesen tehetséges fiatal szabadult ki a szakmába... mindegyik tehetségesebb 100szor mint a Tivadar ... hát ez van

FenyvesiHK
2011.11.24.
12:27

@Szundi: Hé zorro! Ébresztő ! Hogy kerül a csizma az asztalra?! És ezt most nem csak istennyugosztaljamakoveczimre nevében kérem ki! Te most azt gondolod, hogy a valóságsók beszavazó bázisával vagy kapcsolatban onlájn? Innen üzenem, hogy NEM! Valami tévedés történt. Nem ismerünk semmilyen Tivadart, aki dugókat helyez el palackokban. Aludd ki magad és ne nézegesd a bulvárszauruszokat, akkor nem jutnak eszedbe ilyen sületlenségek.

FenyvesiHK
2011.11.24.
15:59

@FenyvesiHK: semmi gond... én tiszteletben tartom a véleményed... még kikérni is kérheted... ez az én véleményem... tudom, hogy most a diktatúrában nem ez a divatos vélemény... és akinek hasonló is lenne, azoknak kussolni illik... gondolom te is építgeted a feudalizmust... semmi gond. a zország 95%-a zombi... itt Zombiában... jogod van elmaradottnak lenni, jogod van Európától lemaradni, felőlem akár 50-100 évvel is... nekem meg jogom van elmondani, hogy nem helyeslem... ha az ország így tesz. de elfogadom, mert a többség vagytok... gondolom te helyesled a kolontári telepet, az ócsai önellátó telkes tönkrement családok gettóját... nagyon korszerű ötletek...

FenyvesiHK
2011.11.24.
21:34

@FenyvesiHK: Kedves zorro, miért van az, hogy ha valaki ellenvéleménnyel él, akkor rögtön valamilyen degradáló ellentáborba sorolandó. Nem tudom milyen többségbe delegálsz akaratomon kívül,hacsak nem a "mentsük meg a kormoránokat" önkéntes társulásra gondolsz,melynek oszlopos tagja vagyok,mint diktatórikus feudalista. Nem szoktam személyeskedni, jó lenne, ha ez a fórum nem erről szólna, de Farkasházi Tivadart egy lapon, napon említeni itt bármelyik építész emberrel,szerintem rendkívül irritáló.(említhetjük Fábry Sándort is,ha ez megnyugtat.) Hogy a feudalizmus miként virágzik országunkban, arról lehetne értelmesen beszélgetni. De ez nagyon messzire vezető téma, mert elsősorban történelmi örökség és nem építészeti attitüd. Semmilyen felettünk hatalmat gyakorló hatalomnak nem volt érdeke ezt megszüntetni sajnos. A hülyeséget pedig nem kell vállunkra emelve ünnepelni,de meg kell adni a tisztességes időt és módot arra, hogy más történjen a fejekben és az nem ma van, még csak nem is holnap. De van remény,mert fenti írásodból az derül ki, hogy szerencsére - mivel országunkban(majdnem)mindenki sík hülye elmaradott, alkalmatlan a változásra - itt vagy te, aki majd megmondod a tutit a 95% zombinak és élünk boldogan. Természetesen én is tiszteletben tartom az elgondolásodat.

FenyvesiHK
2011.11.25.
11:31

@FenyvesiHK: igazad van... de tényleg... pontosítok a farkasházi hasonlat csak anyniban volt párhuzam, hogy az imre bá' ledugaszolt egy szakmát... csak az emberi-politikai párhuzam áll... tehetségüket tekintve elismerem a végtelen nagy különbséget, Makovecz javára... ahogyan ezt nem is vontam kécségbe... ha az Építészről van szó akkor nagybetűvel a neve, ha a "közéleti" emberről, politikusról akkor kisbetű...

Vogl
2011.11.23.
04:29

Fuga program: ---------------- Levelek Árkádiából - Janáky István előadása Opponensek: Masznyik Csaba, Sulyok Miklós, Szemerey Samu 2011. november 24. 18.00 A „Levelek Árkádiából” című szöveg a Debreceni Egyetemen szervezett “Bábel és/vagy Árkádia – Az építészetről való gondolkodás paradigmái” elnevezésű konferencián került felolvasásra, a benne szereplő 80 darab kép vetítésével együtt. (Az épületeket ábrázoló képeket a FUGA-beli felolvasás idején kis kiállításon mutatjuk be.) Az írás a konferencia szervezőinek, annak témáját meg nem határozó felkérése nyomán készült és a magyarországi ún. szerves építészet kritikája kívánt lenni. Fontos, hogy a textus első változata 2011. július 6-án keletkezett, Makovecz Imre halála előtt majd három hónappal, de a váratlan, szomorú esemény ténye alig változtatott rajta, és nem tette kérdésessé nyilvánosságra hozatalát sem. /JanákyIstván/ Kamarai tagok 1 kreditpontot igényelhetnek.

Alagi
2011.11.19.
13:02

Janáky úgy látszik még mindig az 1992-es sevilla-i expo foglya: az ott nyertes munkáját a lepkeházat végül nem valósították meg, helyette Makovecz Imrét kérték fel, hogy építse meg a magyar pavilont. A pavilon túlzás nélkül világsiker volt, ezt feldolgozni azonban számára valóban nehéz lehetett. Ilyen tekintetben tehát lehetünk megértőek irányába, de az 5 nappal Makovecz temetése után elhangzott beszéd időzítése valóban annyira ízléstelen, hogy az ilyet – ahogy mondani szokás – úri társaságból kigolyózzák. A sevillai pavilon problematikája egyébként rávilágít egy sokak által elfedni vágyott tényre: a mai kortárs építészek túlnyomó többségének művei legtöbbször nem találkoznak a laikus közönség ízlésével. Ez a probléma messzire vezet, hiszen a művész és közönsége elszakadásának kérdése már több mint 100 éve felmerült. Az építészet vonatkozásában azonban ez mindig fokozott probléma, hiszen az elkészült mű nem kiállításokon tekinthető meg, hanem a mindennapi élet „használati tárgya”. Így aztán a közösség lesújtó ítélete csak lassan válik a szürke hétköznapok megszokásává. Van a Janáky által közölt listán egy olyan építész, Virág Csaba, aki a valószínűleg a negatív rangsor első helyén áll Kálvin téri irodaházával. Még emlékszem arra az időre, amikor szinte mindennaposak voltak azok a kérdések, baráti társaságokban, az ún. „laikus közönség” részéről, hogy „halom te építész vagy, mi a véleményed a Kálvin téri szörnyszülöttről?”. A kerületi újság akkori egyik számában, az „utca véleménye” rovatban mondták el találomra megállított emberek, egytől egyig finoman szólva negatív véleményüket az épületről. De emlékszem az Oktogon akkori lelkendező cikkére is. Nem mondom, hogy Makovecz véka alá rejtette volna a véleményét, mert mikor egy interjúban megkérdezték tőle, hogy mi a véleménye erről az épületről, visszakérdezett, hogy „Ön szerint van különbség ezek és a falfirkák között?” Nos kétségtelen, ha a laikusok véleménye általában negatív is, de a szakma sokszor ünnepel. Nem így Makovecznél. Ő volt az, akire a nem szakmai közönség 100%-ban pozitív véleménnyel tekintet, soha nem hallottam senkitől elutasító kritikát. Ezzel szemben a szakmai közönség sokkal megosztottabb vele kapcsolatban, és itt megint visszautalnék a siker-sikertelenség, népszerűség-népszerűtlenség kérdéskörére. Hiszen a szakma soha nem tud elvonatkoztatni attól, hogy ő maga is – sokszor negatív kritikák kereszttüzében - alkotó azon a piacon, ahol bírálata tárgya a közönségtől jeles osztályzatot kap. Ekkor jön be aztán az elitista, lenéző attitűd: vizuális „alultápláltságot”, vakságot, hozzá nem értést rónak fel az utca emberének. Nem az ilyen lekezelő, az élettől elrugaszkodott, lázálmaikat a világra ráeröltetni próbáló építészek élnek vajon Árkádiában? Nem ők gondolják azt, hogy csakis ők a mondhatják meg mi jó és mi a rossz, miközben akarva-, de jó esetben akaratlanul – feltétlen kiszolgálói egy olyan világstruktúrának, amely „gépembereket” nevel ki, hogy aztán uralkodhasson felettük…? Az ember idomul környezetéhez: a szlömös nyolcadik kerületi Magdolna negyed fejlesztései, épületfelújításai jótékonyan hatnak vissza a bűnözés statisztikákra is. Az embertelen kaszárnyák, üvegdobozok erőltetése, érzéketlen kockafejű embereket nevelnek. Ez a cél végső soron, ezt kell felismerni, és ha lehet tenni ellene. Makovecz Imre életműve erről az "ellenvetésről" (is) szól.

másik
2011.11.19.
14:01

@Alagi: Janáky István eddigi írásaiból valamennyit ismerve hajlamos vagyok a *régről maradt sértettség*, valamiféle *elégtétel* és a hasonló teóriákkal ellenkezni: mindig _volt_ véleménye, azt mindig ilyen módon és hangnemben [kicsit gyerekesen, választ nemigen várva, valódi beszélgetést nem kezdeményezve vagy ösztökélve] prezentálta - ez _most_ így nemigen kapcsolható semmihez, szimplán csak ízléstelen, ízléstelenül időzített. ami részint szimptomatikus az ország építészetről való diskurzusának milyenségét, nívóját illetően, részint igencsak megnehezíti, ha el nem lehetetleníti az organikus építészetről való [eddig sem túl nyitott és eleven] eszmecserét a jövőben.

Pákozdi Imre
2011.11.20.
10:44

@másik: Hozzáteszem, Makovecz Imre irálya (stílusa) is meglehetősen indulatos. Kategorikus vélemények általa megcáfolhatatlannak hitt sorát vetette papírra. Csakhogy Makovecz zseni volt, nem csak építésznek, hanem írástudónak is. Írásai művészi értékűek, véleménye pedig nem panasz-szó, nyafogás, hanem ítélkezés, olimpuszi dörgedelem... Janáky megszólalása, annak időzítése miatt, szerintem is minősíthetetlen, de ha mégis, akkor Gerle János és az elsőként hozzászóló tumpek77 véleményével értek egyet.

FenyvesiHK
2011.11.22.
11:29

@Pákozdi Imre: Mohamed a néphez: most mit jézusoztok itten ?! Jézus is csak olyan próféta volt, mint jómagam… Jézus akkor már felmene a mennyekbe és ott ült az Atya jobbján, így nem válaszolhatott. Nem így az Úr, aki látván Jézus szomorúságát atyjafia dőreségén, előrehajolt és lenézett. Mohamed, Mohamed mit ordítasz ? Jézus aki itt ül jobbomon, gyarló emberként ugyan, de egész életében az Igét hirdette, míg te jártad bűnös utadat. Hát nem emlékszel ? Voltál te tevehajcsár, karavánvezető még útonálló is… Bizony már jócskán meghaladtad életed delét, mikor megáldottalak a bölcsességgel, hogy prófétálhass… Most meg leromboltatod a Kába körüli - szerinted pogány - jelképeket és szobrokat és vallásba iktatod a Fekete Kő tiszteletét ? Még majd meghirdeted a hitetlenek elleni szent háborút is… Mégis miből gondolod, hogy mindez tetszik nekem? Mohamed, Mohamed ! egyszer te is itt állsz majd fölséges színem előtt és megmérettetsz. De vigyázz ! nehogy a kevélység bűnében találjalak, mert már Bibliámban is említettem, hogy azt nagyon útálom…

Zöldi Anna
2011.11.22.
12:35

@FenyvesiHK: Zöldi Anna ennyi isten és istenkirály egy ekkora kis országban - az embereknek már nem is jut hely. Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (részlet) 13 Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni; ó bár jó szolga lehetnék! De jaj, szolga csak egy van: az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség.

FenyvesiHK
2011.11.22.
14:13

@Zöldi Anna: Kedves Anna, ez gyönyörű. ugyanonnan: Kutyateszi Bálint, Csókaviszi Benedek, Kocsihasu Péter, Csukaszemü Pál megeszi a szöcskét, fapapucsot, egeret, de ha leves készül, mindnek hasa fáj.

FenyvesiHK
2011.11.23.
13:19

@FenyvesiHK: Szándékom szerint némi iróniával éppen azt mondom én is, hogy nincsenek (épitész) istenek sem királyok, vagy ha vannak, azok is csak olyan emberformájúak mint mi magunk itten a „plebs”. El kell járni építészkongresszusokra (és ugyebár el is járunk), ahol kortársaink közül - a világ minden részéből - eljönnek azok, akik tényleg csinálnak valamit… Láthatóan zaklatott és pörgős az életük, mégis végig ott ülnek az első sorban és csillogó szemmel hallgatják, nézik egymás gondolatait mindannyiunk közös szenvedélyéről az építészetről. Ebbe beletartoznak Vito Acconci infantilis műanyag palacsitái és Edouard Francois erkélyről lefutó zöld paszulynyalábjai vagy Jan Kaplicky lila-zöld könyvtárpolipja Prága számára, így hirtelen kiragadva és még sorolhatnám… Nem gondolom, hogy azért ülnek ott, hogy a látottak, halottak alapján egymást paprikajancsi kóklernek aposztrofálhassák csak azért, mert egészen mást gondolnak ugyanarról a feladatról, térről, anyagról. A felfedezésről, a kiváncsiságról, az elfogadásról szólnak ezek a tekintetek. Aztán hazamegy mindenki és folytatja a saját útját, a mások más gondolataival gazdagabban. Sajnos Kelet-Európa nem az elfogadás színtere. És nagyon szomorú vagyok, hogy éppen J I , akinek némely háza előtt földig lengetem a kalapomat, sem tud kilépni ebből az átkozott genetikai örökségből. Pedig ő kis hazánk egyik legnagyobb épületbádogos-tervező varázslója, meg végigtalpalta Battonyától Velemérig az országot, hogy megnézze (és nekünk megmutassa!) a ravatalozókat és ezzel megismertessen valamit, ami másképp meg nem ismerhető vagy ha jókedvű szeretnék lenni, csak belelapozok kedves, magarajzolta képeskönyvébe… Miért van hát pont Neki szüksége erre a méltatlan szereplésre. Amit bizonyítani akar, az ott van a házaiban, fotóiban, rajzaiban. Miért nem elég ennyi?! Amúgy pedig ki a fenét érdekel, hogy FLLW melyik amerikai elnökre voksolt anno vagy Kengo Kuma, Massimiliano Fuksas, Daniel Lebeskind, Hani Rashid és sokan mások melyik párt,vallás,szekta szekértáborában vannak,voltak vagy nincsenek. Csak a HÁZAK maradnak meg vagy nem.

Zöldi Anna
2011.11.23.
16:51

@FenyvesiHK: Zöldi Anna azt gondolom, igazad van. ezeken a kongresszusokon engem is az lep meg mindig a legjobban, hogy ezek a külföldiek örülnek annak, hogy építészek (vagy úgy tesznek a kedvünkért, de sztem tényleg örülnek. a házaikon legalábbis ez látszik.) csakhogy: mi Kelet-Európában élünk, ahol az általad is vázolt folyamatok működnek, és működtetik a kultúrát, pláne ha politikai hátszéllel. és erről már érdemes szót ejteni, talán háborogni is rajta - nem tudom. azt látom a legnagyobb hibának - persze ez is szubjektív vélemény, de melyik nem az - hogy érvek helyett érzelmi alapú állítások hangzanak el mindig, minden esetben, erre épül egy ideológia, erre kultúrpolitika, stb. vice és versa. pedig a dolog lényege a vita lenne, a kommunikáció, abból kristályosodik ki valami, ami egy lépés lehet előre, vagy legalábbis valamerre. sajnos én ezt a mostani vitát totálisan értelmetlennek tartom, holott nagyon is fontos és alapvető kérdéseket piszkál (szerintem a cikk - habár a személyes vonatkozásaitól nyilván nem lehet eltekinteni - is ilyenekről szól). de hitvitává kezd fajulni,annak pedig soha nem volt értelme. nem irigylem a holnapi moderátorokat

zsuppanandras
2011.11.18.
22:25

János, ebben teljesen igazad van. A helyzet az, hogy a Makovecz személyével kapcsolatos kegyeletsértés, - vagyis az, hogy Janáky szerint éppen most kellett elmondani, hogy néhány jó évtől eltekintve szerinte rossz építész volt, noha ezt a véleményét nyugodtan elmondhatta az előző pár évtizedben, és elmondhatja egy év múlva is anélkül, hogy különösebb felháborodást keltene vele, hiszen a vélemény szabad, csak itt és most éppen ízléstelen, - szóval az időzítésben rejlő kíméletlenség annyira meglepő, hogy ez minden más szempontot háttérbe szorított. Egyébként valóban, a szerves építészek diktatúrája elleni harcolni ködszurkálás, Magyarországon sem nagyságrendjét, sem elfogadottságát tekintve nem a szerves építészet van domináns helyzetben. Most éppen barátságosabb vele a kultúrpolitika, mint korábban, ennyi igaz, és nem több. Szerintem Janáky listája egy nagyon szubjektív de izgalmas válogatás, ami a regionalizmus gyökereit keresi a magyar építészet múltjában. Persze, felvethető a kérdés, hogy értelmesen szerepeltethető-e ebben a listában mondjuk a karcsai templom, összeköti-e a többi művel bármilyen valós szellemi hasonlóság, vagy csupán a listakészítő önkénye sorolja a többiek mellé.  Amikor Isidore Canevale székesegyházat tervezett Vácon, tényleg valami századokon átívelő közép-európai építészeti hagyomány búvópatakjára bukkant rá, vagy pusztán átplántálta a Duna mellé a steril és koraszülött francia forradalmi építészetet? Kérdezni éppen lehetne... Én ezt az egészet egy érdekes gondolatkísérletnek tekinteném, ha a bevezetés nem rontana el mindent.

gerle jános
2011.11.18.
21:12

Nem kívántam Janáky István szalonképtelen írásához és szellemileg kaotikus példatárához hozzászólni, látva azonban tanult kollégáim őszinte, komoly igyekezetét, hogy Árkádia helyét megtalálják a térképen, szükséges az alaphelyzetet tisztáznom. A probléma ugyanis az, hogy bármely oldalról közelítették is a felvetett kérdést, mindannyian beugrottak a Janáky által állított csapdába. Nem az a kérdés, hogy Janáky kegyeletsértő-e, hogy Makovecz nagy építész volt-e, vagy csak néhány boldog év adatott neki mint művésznek, hogy a politika teremtette-e meg Magyarországon a szerves építészet életterét, hanem az, hogy Janákynak igaza van-e. Nincs. Hazudik. Árkádia csak az ő képzeletében létezik, hogy miért alakult ki ott, legyen az ő személyes gondja. De a szerves építészet fölényéről, lehengerlő helyzetéről, minden más irányzatot háttérbe szorító erejéről beszélni olyan, mint cigányozni. Mindenki könnyen bólogatni kezd, aki már valahol hallotta emlegetni, hogy félni jó. De milyen jól fialó állami feladatokat, milyen egyetemi katedrákat, milyen közéleti funkciókat hódítottak el a szervesek a nemszervesek elől? Makoveczet Orbán Viktor tette nemzetközileg ismertté a nyolcvanas években? Hol vannak a nemszervesek saját világszemléletükre épülő önszerveződő, maguk finanszírozta egyesületei, amelyek folyóiratot adnak ki és szakmai továbbképzést indítanak és annak hallgatóit dobják be a katasztrófa sújtotta területek helyreállítási munkáinak mélyvízébe, főépítészeket küldenek a kistelepülésekre? Janáky saját hazájában az volna a baj, ha valaki egyáltalán megpróbál európai módra viszonyulni a saját szakmájához, kollégáihoz, szociális közegéhez, történelméhez és földjéhez? Amit nem mások kárára, hanem mások javára művel? Miért gondolják a hozzászólók, hogy persze, persze, csak illetlen ezt épp most szóba hozni? Nem, hazudni illetlen. Gerle János

Szundi
2011.11.21.
11:40

@gerle jános: Az igazságnak nem a hazugság az ellentéte, hanem a valótlanság; ekkép a hazugság ellentéte pedig az őszinteség. A hazugság annyi mint tudva, akár szóval, akár csak valami jellel, másnak megtévesztése céljából annak ellenkezőjét mondani, amit igaznak tudunk.

Orsi Nagy
2011.11.18.
09:09

először csak arra volt időm, hogy a mellékelt fotókat végignézzem, és megállapítottam, hogy páratlan gyűjteményt sikerült összeállítani azokról az épületekről, amelyekre példaként tekintek. aztán elolvastam a szöveget és nagyon mérges lettem. szerintem ez a szöveg úgy, ahogy van, jellemzi a szakmát és mint ilyen, szégyenletes. ha Janáky így kommunikálja a problémáit, mire számítsunk a többi embertől? nagyon szomorú, mert a bemutatott épületek komoly értéket képviselnek. de az nem vitaindító, és nem párbeszéd kezdeményezése, hogy az "ellenfél" (ha van ilyen) munkáját nem is tekintjük építészetnek. ez egy "szegény öregember panasza". kár.

gaspar_bonta
2011.12.06.
00:27

@Orsi Nagy: total homaly, szovegertesbol egyes.

Mészáros Jolán
2011.11.17.
21:46

Döntsön a nép! Szavazzatok: Janáky vagy Makovecz? http://www.doodle.com/keikvm5bsqarakxu Csók, Jolán

Zöldi Anna
2011.11.17.
22:04

@Mészáros Jolán: Zöldi Anna nem ez a lényeg, hanem ez: "...az utóbbi időkben összefonódott Árkádia politikai vezetésének együgyű tevékenységével, ami által az ilyetén széllelbélelt díszletépítés szégyenszemre a kultúrpolitika hivatalos részévé válhatott." a többit ítélje meg ki-ki ízlése szerint. de nem árt észben tartani, hogy minden állítás, amely magát valamiféle erkölcsi fölénytől, vagy ideológiai meggyőződéstől vezérelve abszolút igazságnak hirdeti - szükségszerűen dogmává válik. a dogmatikus cselekvés pedig nyílegyenesen zsákutcába vezet. valamint: a szó veszélyes fegyver - értő kezekben halálos sebet ejthet. és nem az a cél, hogy végül csak elesettek maradjanak a csatamezőn.

zapata
2011.11.18.
06:57

@Zöldi Anna: És az sem a lényeg, hogy mi válik "a kultúrpolitika hivatalos részévé", hanem az, hogy van ilyen. Ahol demokrácia van, ott kultúra van, ahol nincs, ott kultúrpolitika van. Az pedig hol az egyik, hol a másik klientúrát preferálja. Klientúrát, ami egybeeshet irányzatokkal, de ez nem szükségszerű, nem említek példákat, hátha ezzel "személyiségi jogokat sértek". És "ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van" - ott lassan mindenki kisebb-nagyobb zsarnokká válik. Nem elégszik meg azzal, hogy hisz abban, amit ő igaznak hisz, hanem a fejét követeli minden más igazságban hívőnek. Ha Magyarország demokrácia lenne, akkor úgy, ahogy Makovecz és Janáky épületei békében megférnek egymással, a makoveczek és janákyk sem hirdetnének egymás ellen keresztesháborút. De itt zsarnokság van, nem csak az egyre vékonyodó álságos demokratikus máz mögötti valóságos közjogi berendezkedésben, hanem a fejekben is.

Zöldi Anna
2011.11.18.
11:44

@zapata: Zöldi Anna jesssz

gerle jános
2011.11.18.
18:09

@zapata: Zapata, kedves! makoveczek és janákyk által meghirdetett keresztesháború talán kis csúsztatás itt. Nem? üdvözlettel Gerle János

zapata
2011.11.19.
05:39

@gerle jános: Nem csúsztatás, hanem a jelenség általános képlete, amit a kis kezdőbetűk is jeleznek. Itt éppen Janáky (nagybetűvel) hirdet kereszteshadjáratot, de igen merész állítás lenne, hogy a másik oldalon soha senkinek nem volt hasonlóan intoleráns megnyilvánulása.

zapata
2011.11.21.
11:59

@zapata: makovecz is háborúként élte meg... "meg kell szállni minden főépítész posztot"

polly
2011.11.17.
21:27

Makovecz Imre az egyetlen magyar építész, akit kis hazánktól nagyon messze is ismernek (építész körökben!). A cikk íróját és általa kiválasztott „nagyokat” nem. Azért ezen el lehet gondolkodni, attól teljesen függetlenül, hogy kinek milyen „típusú” építészet jön be…

sanyiahegyről
2011.11.18.
08:06

@polly: Az ilyen szintű tudatlanság mindig fájdalmat okoz. Sajnos nem a tudáshiányos jómunkásembernek, hanem nekem. Nem a többi építész ismeretének hiányára hívnám fel a figyelmed, hanem arra a relációra, ami Imrét ebbe a helyzetbe emelte. Vagy netán bőszen a zászlódra tűzted "a regionalisták semmit sem érnek" szlogent? A populizmus az egy igaz út?

zoligeotop
2011.11.17.
17:37

Díszlettervezőknek és kártékonynak nevezni a szerves építészet nagyjait egy valami Janáky István által, hát nagyon gyökér apám. Makovecz mester forog a sírjában.

gaspar_bonta
2011.11.17.
15:00

tökéletesen egyetértek az írással. de az ellene szólókkal is... ugyanis a probléma egy része már "megszűnt". persze ettől még nem lesz haladás, de esély több van.

Barcza Gergely
2011.11.17.
13:39

Annyira jó lenne, ha ebben az országban végre szembe mernénk nézni saját magunkkal és a múltunkkal. Az utóbbi évszázadokban nem romboltunk Bastille-t és nem kergettünk el cárt, gyerekkoromban észrevétlenül csúsztunk át egyik rendszerből a másikba. Még csak kérdéseket sem mertünk feltenni. Vidéki gyerek vagyok, nem tudom mi erkölcsös és mi nem, nem tudom mikor van itt az ideje egy ilyen felvetésnek, mikor nem, és azt sem tudom illő-e a stílusa, hangneme vagy sem. De nekem szükségem volt rá.

gaspar_bonta
2011.12.06.
00:24

@Barcza Gergely: igy is van, koma.

punkdaft
2011.11.17.
11:41

Magyar magyarnak farkasa. Oh yeah...

zsuppanandras
2011.11.17.
11:36

a legtöbb kultúrában van olyasmi, hogy gyászév. vagy legalább gyász-félév. ameddig ez le nem telik, nem illik kényelmetlen igazságokat (fél-igazságokat, tévedéseket) mondani a halottról, mert még nincs itt a dolog ideje. fontos hogy Makoveczről ne csak a feltétlen tisztelet hangján lehessen beszélni, hanem kritikával és iróniával is, de ehhez most még korán van. a válogatás önmagában meggyőző és lenyűgöző, ennek a fórumnak az olvasói akkor is értették volna az üzenetét, ha a bántó bevezetés ezúttal elmarad.

C4
2011.11.17.
11:06

Nagyon sajnálom, hogy egy ilyen ismert, elismert ember tollából ilyen megjelent. Úgy látszik idős korára az ember megkeseredik, és azt gondolja hogy stílusok, mondva csinált irányzatok, félresiklott ideológia az okozói országunk építészetének súlyos problémáinak. Nem csak az időzítést, de az apropót is problémásnak látom. Van baj (hol nincs?), de hogy így kellene, azt nem gondolom. Remélem a nyilvános vitán kiderül a tényleges ok?! De, nem lehet csak és egyértelműen a "díszlettervezők, úgynevezett szervesek" okolni, hogy itt tartunk. Jó és rossz építészet van, jó és rossz, rosszabb házak. Hogy mit nevezünk kollektíven jó háznak, arra példa a felsorolt fantasztikus gyűjtemény (nyilván több van, ami még publikálva sincs). Az asztal fölött -munkával- csináljunk inkább forradalmat!

Szundi
2011.11.17.
08:10

A két mester pörlekedése egymással nem újkeletű. Hosszú évekre visszanyúlik, leképezve mind az építészet, mind az ország megosztottságát. A mélyen gyökerező ellentét nem személyes ügy. Nincsen appropó. Szerintem. "Bár manapság nem divat állást foglalni, de hogy egyértelmű legyen, teljesen osztom Janáky István nézeteit. "

marianna
2011.11.16.
19:30

Értem, nagyon jól értem én az iróniát. Azonban mégis azt kell mondjam, nagy fokú ízléstelenségre vall ennek az írásnak mostani megjelentetése.

HI
2011.11.16.
22:07

@marianna: Kedves Marianna Igazad van, jóval előbb kellett volna megjelenni. Nagyon sajnálatos, hogy eljutottunk odáig, hogy a szakmán belül újra kell definiálni az építészet fogalmát, de ezt az újradefiniálást én kiterjeszteném egyéb mozgalmak zászlaja alatt futó termékekre (stylist, passzívház, stb.). Bár manapság nem divat állást foglalni, de hogy egyértelmű legyen, teljesen osztom Janáky István nézeteit. Az időpont nem ok arra, hogy ne mondjunk ki egy véleményt, ha az aktuális, és ez most az. Huszti István

tumpek77
2011.11.16.
18:09

tulajdonképpen nincs mit hozzátenni: így múlik el önsorsrontó módon egy mester becsülete, küzdött, küzdött és küzdött ellene, végül maga kéri névváltoztatást: anti-makovecz istván évtizedeken keresztül sosem valami mellett, sosem valamiért, inkább csak hajlékonyan és dörgölőzve ellene, ugródeszkának nincs már belül semmi, így hát használd a másik és ellene mások talentumát – aljas és felháborító egy valóban kiváló névsort pajzsként felemelni és szembeállítani a közlés ideje, melyet dátum jelöl az írás végén egyszerűen egy szánalmas lúzer képét vetíti elénk, ha már csata, akkor azt az élők ellen illik vívni – vagy ha már mindenáron, akkor némi időtávlatból tudományos fegyverekkel – ha pedig maszek a probléma, akkor azt otthon illik elintézni sajnálom, ez minden biztosítékot kiver (persze biztosan csak bedőltem egy művészeti aktusnak), pedig nem mintha egy lennék a lekötelezettek közül – de az építésznek akár ha „szépérzékű építtetők szemrebbenés nélkül hajlandók is becsülettel kifizetni az építészeti kamaránk által díjszámítási táblázatba foglalt tervezési díjakat számára” vagy sem, legyen már tartása, méltósága...

gaspar_bonta
2011.12.06.
00:23

@tumpek77: homaly

Új hozzászólás
Épületek/Középület

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM // Egy hely + Építészfórum

2021.01.06. 17:41
00:08:06

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő része a budapesti Szépművészeti Múzeum 114 éves épületét mutatja be. Kiváló alkalom, hogy a pandémia miatt zárva tartó múzeum tereit virtuálisan is megcsodálhassuk. Így mikor következőnek ott járunk, olyan részletekre is rácsodálkozhatunk, melyek ezidáig elkerülhették figyelmünket.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő része a budapesti Szépművészeti Múzeum 114 éves épületét mutatja be. Kiváló alkalom, hogy a pandémia miatt zárva tartó múzeum tereit virtuálisan is megcsodálhassuk. Így mikor következőnek ott járunk, olyan részletekre is rácsodálkozhatunk, melyek ezidáig elkerülhették figyelmünket.

Épületek/Ipari és kereskedelmi épület

GRAPHISOFT PARK // Egy hely + Építészfórum

2020.12.10. 10:09
00:07:09

Az egykori Óbudai Gázgyár területe 1998 óta ad otthont egy folyamatosan épülő-szépülő irodaparknak. Első épületeinek téglaarchitektúrája a mai napig viszonyítási pont a hazai építészetben, és azóta is az ipari fejlődés és az igényes építészet találkozásának színtere. Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti GRAPHISOFT Parkkal ismerkedhetünk meg.

Az egykori Óbudai Gázgyár területe 1998 óta ad otthont egy folyamatosan épülő-szépülő irodaparknak. Első épületeinek téglaarchitektúrája a mai napig viszonyítási pont a hazai építészetben, és azóta is az ipari fejlődés és az igényes építészet találkozásának színtere. Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti GRAPHISOFT Parkkal ismerkedhetünk meg.

Támogasd az Építészfórumot most, hogy legyen újabb húsz évünk!

Az Építészfórum minden tartalma ingyenes – és az is marad. De ahhoz, hogy eredeti, értékálló anyagokat hozzunk létre, Olvasóink támogatására is szükségünk van.

Támogatom

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk