Épülettervek/Középület

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – Archikon Kft.

1/24

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM funkciósémák. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM funkcióséma. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM robbantott ábra. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tervpályázat. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba.

MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM metszet és homlokzat. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM metszet és homlokzat. Vezető tervező: Nagy Csaba

?>
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM funkciósémák. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM funkcióséma. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM robbantott ábra. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM tervpályázat. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba.
?>
MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM metszet és homlokzat. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
MNM metszet és homlokzat. Vezető tervező: Nagy Csaba
?>
1/24

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM funkciósémák. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM funkcióséma. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM robbantott ábra. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tervpályázat. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba.

MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM metszet és homlokzat. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM metszet és homlokzat. Vezető tervező: Nagy Csaba

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – Archikon Kft.
Épülettervek/Középület

Magyar Nemzeti Múzeum pályázat – Archikon Kft.

2010.06.30. 12:58

Részletesen bemutatjuk az Archikon Kft. által benyújtott pályaművet.

A Bíráló Bizottság részletes véleménye

A tervezők javaslatukban a Múzeum revitalizációjára két területet jelölnek ki. A Múzeumkörút felőli előkertben agy egyszintes földalatti bővítményt helyez el. Itt csak a régészeti és műtárgyraktárak egy része foglal helyet – a programban kért személygépkocsi parkolókkal együtt, ebben a rendezvényszint alatti térben látogathatói funkció nincs.

A Múzeum alternatív – mozgássérült bejáratát a portikusz alatt a negatív sarokban nyitják meg, amelyeket a kertészeti eszközökkel kívánnak hangsúlyozni. Ez a megoldás méltatlan az adott lépcsősorral kiemelt főépület szelleméhez, az alsó kiszolgálószint gépkocsi lehajtó-felhajtó rámpája a Múzeum utca felé nyílik, hangsúlyos helyen jelölve ki a másodlagos funkció helyét.
Az épület pinceszintjének és az új földalatti raktáraknak szűk folyosóval összekötött kapcsolata nehézkes.
Ennek az egységnek elhelyezése a kert zöldterületének megtartásában van pozitív szerepe.

A pályamű második kiemelt javallata a két belső udvar lefedése, amely hát a házban elven szerkesztett, két nagyjából szimmetrikus tömegére tesz javaslatot. A jelentős méretű objektumok azonban majdnem teljesen kitöltik az udvarok terét. Az ellentmondást külön növeli, hogy igen szűkös, többszintes elválasztó tér nincs lefedve – ennek minden épületfizikai karbantartási hátrányával együtt.
Az udvarokba helyezett építményekkel, dupla héjazatú üvegszerkezettel rendelkezve a fedésnél árnyékoló szerkezetet tartalmaznak – amely szabályozható fényt biztosíthat.
A lefedett nagy terek egy közbenső födémmel az első emeleti szinthez kapcsolhatók, alattuk konferencia és lapidárium.
Az I. emelettől a tetőgerincig tartó hatalmas térben szabadon felhasználható időszaki kiállítási és rendezvény udvar található, mobil felszereléssel a II. emeleti kapcsolatra is fel lehet készíteni.
A földszinten éttermet alakít ki, ezzel a főigazgatóságot kitelepíti -, de mivel részletes helyiséglistát nem vetít a tervekre, nem ellenőrizhető a megváltoztatott helyiségek helye.

Az épület körüli fák ritkításával jobb rálátás biztosítható az épületre. Ez csak fokozatosan oldható meg a fák természetes elhalásával. Az épület előtti tervezett gyepfelület elegáns megoldás, de a „terepből felhajtott sövény" itt nem fogadható el. A műleírás a céllal nincs összhangban, a kertterv nincs kellően kidolgozva.


Részletek a műleírásból

ÉPÍTÉSZETI ALAPKONCEPCIÓ  
A tervezett új elemeket kortárs módon határoztuk meg, jól elkülönítve és nem összemosva a műemléki épülettel, ahol a beavatkozások értékmegőrző módon minimálisak lettek. A bővítés célja két fő irányt mutat:
- új modern múzeumi közönségbarát kulturális funkciók terei
- épületkiszolgáló, logisztikai funkciók  

 

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
1/24
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
2/24
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
3/24
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

 

 

Az első csoporthoz tartozó funkciók méltó helye a térszint felett van, legcélszerűbb az udvarok területének e célra történő hasznosítása.  Az udvarok lefedése azonban nem eredményez önmagában olyan teret, mely új összetett célokra is jól hasznosítható. Belső udvar marad, nem válik önálló, független térré. Tervjavaslatunk két önálló, a meglévő épületbe beillesztett kubusba zárta a fő funkciókat, melyek a múzeum életét revitalizálhatják. Az északi kubus kiállításokhoz kötődik, a déli kubus 1. emeleti vezérszintjén van a többfunkciós rendezvénytér.

 

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
4/24
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
5/24
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
6/24
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

 

 

A kubusok és az épület közötti tér nyitott marad, jelezve, hogy az új terek független, új elemek, megőrizve másrészt a meglévő udvari homlokzatot, és a terek természetes megvilágítását. Az árnyékoló szerkezet egyforma elemekből mintává összeálló térbeli felület, mely állandóan változó mintázatot ad.

 

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
7/24
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
8/24
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
9/24
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

 

 

A kiszolgáló, logisztikai funkciókat a térszín alatt kívántuk bővíteni. Egyrészt az udvari kubusok pinceszinti területein, másrészt az épület előtti terület alápincézésével. Koncepciónk része, hogy az épület előtti alápincézett egység a felette lévő parkkal közvetlen kapcsolatot ne igényeljen, elkerüljük tehát, hogy a főbejárati köztéren új, szükségtelen elemek is megjelenjenek.

 

MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba
10/24
MNM látványterv. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM funkciósémák. Vezető tervező: Nagy Csaba
11/24
MNM funkciósémák. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba
12/24
MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM funkcióséma. Vezető tervező: Nagy Csaba
13/24
MNM funkcióséma. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM robbantott ábra. Vezető tervező: Nagy Csaba
14/24
MNM robbantott ábra. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba
15/24
MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tervpályázat. Vezető tervező: Nagy Csaba
16/24
MNM tervpályázat. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba
17/24
MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba
18/24
MNM tabló. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba
19/24
MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba.
20/24
MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba.

MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba
21/24
MNM alaprajz. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM metszet és homlokzat. Vezető tervező: Nagy Csaba
22/24
MNM metszet és homlokzat. Vezető tervező: Nagy Csaba

MNM metszet és homlokzat. Vezető tervező: Nagy Csaba
23/24
MNM metszet és homlokzat. Vezető tervező: Nagy Csaba


 

A Múzeumkert kerítéssel körbevett tömb marad, de a környező utcákkal lényegesen több kapcsolattal. A portikusz lábazati oldalán tervezett akadálymentes bejárat környezete a jelenleginél hangsúlyosabb szerephez jut. A koncepció lényeges eleme, hogy ezt a bejáratot kertépítészeti eszközökkel emeljük ki: egy terepből felhajtott sövényt, egy változatos, örökzöld növényekből összeálló, áttört zöldfalat terveztünk. Ez, és az épület előtti terület megközelítési útvonalként, gyülekező, várakozó, területként szolgál, míg a kert többi része közpark jellegű kialakítást kíván.

 


vezető tervező: Nagy Csaba
építész munkatársak: T. Major Krisztina, Benedek Botond, Niszler Kata, Horváth Balázs, Várhidi Bence, Kádár Ágnes
generáltervező: Archikon Kft.

 

 

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Szenes-ház // Egy hely + Építészfórum

2023.08.30. 14:19
5:54

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Az Egy hely csapata ezúttal a Keleti pályaudvar közelségében található, 1906-ban, szecessziós stílusban épült Szenes-házat mutatja be. Az impozáns külsejű ház legcsodálatosabb részletei a gangos belső terében tárulnak fel, melyet színes griffmadár-, pillangó- és különféle virágmotívumok díszítenek.

Nézőpontok/Történet

A Margitsziget fái // Építészfórum + Egy hely

2023.08.20. 18:53
9:32

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Néhány héttel ezelőtt a Margitsziget épített történetét mutatta be az Egy hely csapata, most pedig a parkosított zöld sziget nevezetes fáival ismerkedhetnek meg a nézők. A videóban többek között arra is fény derül, hogy hány éves és mi a története a méltán népszerű Margitsziget legidősebb fájának.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk