Közélet, hírek

Nemzetközi pályázat a Budapesti Vidámpark területére

1/1

Hirdetés
?>
1/1

Nemzetközi pályázat a Budapesti Vidámpark területére
Közélet, hírek

Nemzetközi pályázat a Budapesti Vidámpark területére

2014.08.04. 08:16

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Vélemények:
4

A Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park néven nemzetközi pályázatot hirdet. A koncepció egy két hektáros domb és az abban kialakított szubtrópusi tér és akvárium. Jelentkezési határidő augusztus 25. 10:00 óra.

Az 1950-ben létrehozott Budapesti Vidámpark tartós és közpénzből tovább már nem finanszírozható pénzügyi nehézségei miatt a Fővárosi Közgyűlés 2012. november 28-i határozatával a park bezárásáról döntött. A határozat egyben arról is rendelkezett, hogy a bezárt Vidámpark egykori területét a szomszédos Fővárosi Állat- és Növénykert vegye át. Ez utóbbi döntést indokolta egyrészt az a tény, hogy az 1866-ban megnyílt Állatkert a korábbi területcsonkítások miatt (amelyek nyomán egykori területének egy része éppen a Vidámparkhoz került) túlságosan kis területűvé zsugorodott, s e területi szűkösség lehetséges megoldását már több mint fél évszázada keresték a szakemberek. Másrészt a volt vidámparki terület másfajta, tehát nem állatkerti jellegű hasznosítása esetén kétséges lett volna a műemléki oltalom alatt álló játékok fennmaradásának és továbbüzemeltetésének biztosítása is.

A közgyűlési határozat nyomán a vidámparki tevékenység 2013. szeptember 30-án szűnt meg a területen, bár a napi üzemeltetés átvételére csak 2014 februárjában kerülhetett sor. Közben a Fővárosi Állat- és Növénykert rövid- és középtávú fejlesztési koncepciót dolgozott ki az új területtel kapcsolatban. Ezeket az elképzeléseket az intézmény nyilvánosságra is hozta, és két nagy érdeklődéstől kísért sajtótájékoztatón (amelyekre 2013. szeptember 19-én, illetve 2014. február 19-én került sor) is beszámolt róluk. A rövidtávú koncepciót követve már 2014. április 29-én megnyílhatott az Állatkert üzemeltetésében működő Holnemvolt Park, amely azóta is látogatható. Ezzel párhuzamosan azonban tovább folynak a középtávú fejlesztési elképzelések megvalósításával kapcsolatos munkálatok is.

A tervek szerint két fő bemutatási egység jönne létre az egykori Vidámparktól örökölt új területen, illetve az Állatkert eredeti területének az új területtel határos zónájában. Ezek közül az egyik a Mesepark, a másik a terület nagyobb részét érintő úgynevezett Pannon Park.

A Pannon Park koncepciójának alapgondolata azon a tényen alapul, hogy a földtörténeti múltban – és ezen belül 10-15 millió évvel ezelőtt, a miocén korban – Magyarország éghajlata és élővilága egészen más volt, mint manapság. A Kárpát-medence területén olyan állatok – ősi orrszarvúak, ormányosok, cápák stb. – éltek, amely állatcsoportok képviselői ma már csak távoli, zömmel trópusi éghajlatú területeken fordulnak elő. Természetesen azok a konkrét fajok, amelyek ezekben az időkben a Kárpát-medencében éltek, ma – 10-15 millió év elteltével – már nem léteznek. De léteznek a távoli tájakon élő mai megfelelőik, amelyek egy közös koncepció részeként történő bemutatásával fel lehet idézni, hogy milyen is lehetett hazánk tájainak természetes állapota a miocén kor idején.

A fenti koncepció szerint megvalósítandó Pannon Park központi létesítménye egy úgynevezett biodóm lenne. Ez a sajátos építmény lényegében egy hatalmas domb, amelynek felületét részben növényzet (zöld tető), részben fényáteresztő felület borítaná. A domb belsejében – mintegy 17 ezer négyzetméternyi alapterületen – szubtrópusi klímájú, állatokkal és növényekkel benépesített tér várná a látogatókat. A biodóm egyik felén a pannon ősvadon, a másik részében pedig a pannon tenger akvárium kerülne kialakításra. Emellett a biodómhoz egy látogatóközpont és számos szabadtéri kifutó is kapcsolódna.

A Pannon Parkkal összefüggő tervezői munka előkészítő munkarészét a szakmai program kidolgozása jelentette. Ehhez az Állatkert egy hazai és külföldi szakemberekből álló testületet hívott életre. E testület munkája nyomán készült el a megvalósítandó szakmai programkoncepció. A megvalósítás folyamatában a következő lépést a szakmai koncepció építészeti nyelvre való lefordítása, az engedélyezési, illetve kiviteli tervek elkészíttetése jelenti.

A Pannon Park engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére uniós eljárásrendben a Fővárosi Állat- és Növénykert közbeszerzési eljárást indított részvételi felhívás közzétételével, amely közbeszerzési hirdetményként július 12-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványában (2014/S 132-236935). A részvételi felhívás szövegét az Állatkert – mint ajánlatkérő – előzetesen jóváhagyatta a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Osztályával. Az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítése egyazon felhívás tárgyát képezi, a tervezési feladat sajátosságai miatt ugyanis műszaki és gazdasági szempontból is az a leginkább célravezető, ha az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációt lehetőleg ugyanaz a vállalkozó készíti el. Az engedélyezési tervek elkészítése fix, lehívásra kerülő, a kiviteli tervek elkészítése pedig az eljárás eredményeként megkötendő keretszerződésből opcionálisan lehívható feladatként került meghatározásra a részvételi felhívásban.

A közbeszerzési eljárás kétszakaszos, meghívásos eljárásként került kiírásra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első fordulóban bárki pályázhat a részvételre, ám ebben a szakaszban elsősorban azt kell igazolnia, hogy a részvételi felhívásban szereplő gazdasági, pénzügyi, valamint szakmai, műszaki alkalmassági feltételeknek megfelel. Az eljárás második szakaszában való részvételhez az Állatkert már csak azoknak fog ajánlattételi felhívást küldeni, akik a részvételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelnek, és ezt hitelt érdemlően igazolják is.

A második fordulóban beadandó anyagban a pályázati kiírásban, illetve a kapcsolódó dokumentációban részletezett tervezési feladat elvégzésére kell ajánlatot tenni. Az ajánlattételnek azonban nemcsak az ajánlati árat kell tartalmaznia, hanem bizonyos megadott tervezési mintafeladatok megoldását is. A szakmai és árajánlat elkészítésére és beadására az ajánlattételi felhívás kiküldésétől számított negyven nap áll majd az ajánlattevők rendelkezésére.

A beérkezett ajánlatok elbírálása részben az ár és részben szakmai szempontok alapján, pontozásos rendszerben történik, azaz a megvalósítandó, nyertes által elvégzendő feladatok bonyolultságára tekintettel a cél nem az, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kínáló, hanem az összességében legelőnyösebb ajánlatot nyújtó ajánlattevő legyen a befutó, az összetett tervezési feladatok elvégzésére irányuló szerződést kötő másik fél. Ezért az ajánlati áron és annak a különféle tervezési feladatok közötti megoszlásán túl legalább ilyen súllyal kerül mérlegelésre a két beadandó mintafeladat szakmai, műszaki bírálata.

A részvételi jelentkezések beadási határideje eredetileg augusztus 8-án 11:00-kor járt volna le, ám a július 31-én feladott módosítás értelmében ez a határidő augusztus 25. 10:00 óráig lett meghosszabbítva.

A részvételi felhívás hivatalos szövegét ide kattintva tekintheti meg.

Vélemények (4)
Hartmann György Sándor
2014.08.29.
11:53

A világ lenagyobb pofátlanságára a mai Közbeszerzési Értesítőben jelent meg az (immár a második) ajánlati felhívás módosítása.

Az újabb beadási határidő szeptember 1! (Azaz ma meg a hétvége.)

Ryhe

Ui. Úgy látszik a csókosnak sehogy sem sikerült összekaprani az alkalmasság követelményeit.

szentirmai
2014.08.04.
10:23

Erős túlzás ezt tervpályázatnak hívni.

Hartmann György Sándor
2014.08.04.
21:34

@szentirmai: Természetesen, ez csak egy prosztó közbeszerzési eljárás, lásd:

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Fővárosi Állat- és Növénykert AK16926

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás

II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan.

A fentiekre tekintettel a közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladatok az alábbiakat foglalják magukban: 1. Fix, lehívásra kerülő feladatok: 1.1. Biodóm engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és árazatlan költségvetés elkészítése az alábbiak szerint: a) Pannon ősvadon épületrész – engedélyezési előterv szinten, engedélyezhetőségéhez szükséges kidolgozottsággal. b) Pannon-tenger Akvárium épületrész – engedélyezési tervdokumentáció szinten c) Látogatóközpont – engedélyezési tervdokumentáció szinten d) Műemléki vagy megtartandó épületrészek integrálása és felújjításának megtervezése (pl.: barlangvasút, dodzsem). 1.2. Az engedélyezési eljárások nyomonkövetése.IV.2)Bírálati szempontok

IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Ajánlati ár (nettó HUF). Súlyszám 41

2. Szakmai ajánlat. Súlyszám 50

3. 2.1.„Javaslat elefánttartó hely kialakítására” mintafeladat műszaki szakmai bírálat (Kiállítás-technikával kapcsolatos szempontok;Állatjóléti szempontok; Üzemeltetési szempontok). Súlyszám 25

4. 2.2.Javaslat biodóm kiállítási kialakítására” mintafeladat műszaki szakmai bírálat (Kiállítás-technikával kapcsolatos szempontok; Állatjóléti szempontok; Üzemeltetési szempontok). Súlyszám 25

5. ajánlati ár eloszlása a fix, a lehívható konkrét feladatok valamint külön, mérnöknapidíjas egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok ellenértéke között. Súlyszám 9

Ryhe

Ui. És az alkalmassági szempontok alapján már azt is lehet tudni, hogy kik lesznek az arra édemesültek.

Hartmann György Sándor
2014.08.06.
18:19

@szentirmai: És ma találkoztam az ajánlati felhívás módosításával a Közbeszerzési Értesítőben.

A beadási határidő ezért auguzstus 25-re módosult.

Ryhe

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Ráckevei szerb ortodox templom // Egy hely + Építészfórum

2023.10.04. 11:36
9:11

Az Egy hely csapata ezúttal a ráckevei Nagyboldogasszony templom sokszínű és mozgalmas történetét mutatja be. A gótikus épület építésében feltehetőleg Budáról érkezett olasz kőművesek és kézművesek is részt vettek, míg a templomban található freskók hat év alatt készültek el.

Az Egy hely csapata ezúttal a ráckevei Nagyboldogasszony templom sokszínű és mozgalmas történetét mutatja be. A gótikus épület építésében feltehetőleg Budáról érkezett olasz kőművesek és kézművesek is részt vettek, míg a templomban található freskók hat év alatt készültek el.

Nézőpontok/Történet

Blaha Lujza tér // Egy hely + Építészfórum

2023.10.04. 11:33
10:06

Ez Egy hely csapata a közelmúltban felújított Blaha Lujza tér történetét és új kialakítását mutatja be. A teret 103 éve, 1920-ban, a Közmunkák Tanácsa javaslatára nevezték el Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról, aki azon kívül, hogy a térre néző lakásban lakott, gyakori fellépője is volt az akkor még ott álló Nemzeti Színháznak.

Ez Egy hely csapata a közelmúltban felújított Blaha Lujza tér történetét és új kialakítását mutatja be. A teret 103 éve, 1920-ban, a Közmunkák Tanácsa javaslatára nevezték el Blaha Lujzáról, a nemzet csalogányáról, aki azon kívül, hogy a térre néző lakásban lakott, gyakori fellépője is volt az akkor még ott álló Nemzeti Színháznak.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk