Pályázatok

Ötletpályázat az óbudai Fő tér és környezete városépítészeti és környeztalakítási tervezésére

1/1

?>
1/1

Ötletpályázat az óbudai Fő tér és környezete városépítészeti és környeztalakítási tervezésére
Pályázatok

Ötletpályázat az óbudai Fő tér és környezete városépítészeti és környeztalakítási tervezésére

2008.10.01. 13:04

Cikkinfó

Letölthető dokumentumok:

A pályaművek postára adásának határideje: 2008. november 25.Helyszíni szemle időpontja: október 3., péntek 10 óra

A csatolt dokumentáció 1.7. pontjában szereplő "a tervpályázat dokumentációjának kivételi határideje" nem október 12-e, hanem helyesen november 25-e, tehát a postára-adás idejével azonos.
Kiegészítő közlés dátuma: 2008. október 15.


AZ ÖTLETPÁLYÁZAT TÁRGYA
Budapest, III. kerület óbuda Fő tér és környezetének, a kerület fejlesztési koncepciójában ún. „Budai Promenád" végpontjaként szereplő, a Városháza előtti önálló tér, valamint az ahhoz kapcsolódó terület, turisztikai, kulturális, szórakoztató és szabadidő együttes céljára szolgáló térrendszer közterületi karakterének meghatározása.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA
Megtalálni azokat a legjobb megoldásokat és ötleteket, melyek a beruházói szándékoknak és a fejlesztés egészének megfelelnek, a városképi és városrendezési kívánalmakat betartják, ugyanakkor olyan turisztikai együttes létrehozásának alapjait teremtik meg, mely együtt él a tér műemléki és régészeti emlékeivel, szoros kapcsolatban van az azt körülvevő városi szövettel.
A pályázat célja olyan ötletek összegyűjtése melyek,

 • alapul szolgálhatnak a végleges tervezési program összeállításának,
 • bemutatják a területben lévő eddig még fel nem tárt lehetőségeket,
 • a ma alulhasznosított teret élővé, a városrész fontos területévé teszik, ugyanakkor megfelelő érzékenységgel kezelik a terület adottságait, különös tekintettel az épített környezet szempontjából.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÓJA
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Főépítészi Iroda 1033 Budapest, Fő tér 3.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 3.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT JELLEGE, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS SZABÁLYZATOK
MEGNEVEZÉSE

a) Az ötletpályázat jellege: NYÍLT
b) Az ötletpályázati eljárás formája: „A" TÍPUSÚ ÖTLETPÁLYÁZAT
c) Az ötletpályázat: TITKOS
d) Az ötletpályázat lebonyolítása

 • a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004.(IV.29.) Korm. rendelet,
 • a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata,
 • valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

e) Jelen pályázati kiírás a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának 5. számú 2004./IX.-től hatályos melléklete felhasználásával készült.

AZ ÖTLETPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes
személy lehet:

 • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
 • akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
 • aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet – szerint jogosult.

Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet,
akivel szemben a 137/2004.Korm. rendelet 13.§(3) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több
pályázatban is közreműködhetnek.
Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

 • amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
 • amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte,
 • amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§(4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13.§(3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
 • aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok - különösen, de nem kizárólagosan a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet – szerint jogosult.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA
Ötletpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete: 2008.09.25.
Helyszíni szemle időpontja: 2008.10.03. 10 óra
Kérdések benyújtásának határideje: 2008.10.13.
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2008.10.22.
Pályaművek postára adásának határideje: 2008.11.25.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2008.12.15.
Ötletpályázat nyilvános bemutatása: 2008.12.30-ig
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2009.01.05-ig

AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK MÓDJA
Az ötletpályázati dokumentációt 50.000,-Ft, (bruttó) összegért 2008. 10.12-ig lehet átvenni a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Főosztály (1033 Budapest, Fő tér 3. II. 38.)

A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT
VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE

Helyszíni szemle:
Időpont: 2008. 10. 03-án 10-kor
Helyszín: 1033 Budapest, Fő tér 3. bejárata előtt
A szemlén, a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.
Kérdések:
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket 2008. 10.13. 24 óráig a Budapest III. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Főosztály 1033. Budapest, Fő tér 3. sz. címre postai úton, ajánlott levélben tehetik fel. Ezzel egyidejűleg a kérdések a 437-85-69 faxon, vagy az ivanyi.andras/kukac/obuda.hu
email címen is eljuttathatják.
Válaszok:
A fenti határidőig, a fenti címre megküldött kérdéseket a Bíráló Bizottság 2008. 10. 22-ig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a
regisztráció során megadott címekre postai úton, tértivevényes levélben megküldi, valamint a www.obuda.hu honlapon közzéteszi.
A dokumentáció véglegesítése:
A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a regisztrációs díjat a pályázóknak a Kiíró megtéríti.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. melléklet) felhasználásával
kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be.
A pályázók adatait tartalmazó kitöltött adatlapot (3.3. melléklet) a csatolt borítékba (3.2. melléklet) kell helyezni és lezárva beletenni a pályázati anyagot tartalmazó csomagba.

Az ötletpályázaton díjazásban, illetve megvételben részesült pályázatok szerzőinek
azonosítása a szerzők neveit tartalmazó zárt boríték felbontásával, a többi pályázat
azonosítása a feladónál maradó feladóvevény száma alapján történik.
A pályaművek benyújtásának (postára adásának) határideje: 2008. 11. 25. 24:00
A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE
Elnök: Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármestere
Társelnökök:
Szepessy Tamás településmérnök Óbuda-Békásmegyer polgármester helyettese
Sipos Gábor építészmérnök Óbuda-Békásmegyer főépítésze
Titkár: Liker Zoltán építészmérnök, Főépítészi referens, a Kiíró delegáltja
Tagok:
Markóné Tutervai Éva építészmérnök Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri Hivatal delegáltja
Iványi András építészmérnök, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal delegáltja
Cséfalvay Gyula a KÖH delegáltja
Schwarczuk Ágnes építészmérnök, a MÉK delegáltja
Hevesi Károly építészmérnök, a kiíró felkért szakértője
Bánlaky Zsolt építészmérnök, a kiíró felkért szakértője
Szakértők:
Régészeti szakértő: Dr Zsidi Paula régész, BTM Aquincumi Múzeum Igazgatója
Településtervezői szakértő: Albrecht Ute építészmérnök, településtervező, a kiíró felkért szakértője
Jogi szakértő: Dr. Laczkó Katalin, a kiíró delegáltja

A teljes hirdetmény a csatolt pdf-ben 

Vélemények (0)
Új hozzászólás

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk