Épülettervek

Paks, központi tér és park interaktív térplasztikái

1/21

Paks, lakótelep központi tér megújítása

?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
?>
Paks, taktilis játszófelület
?>
Paks, paca autópálya
?>
Paks, ivókút, labirintus
?>
Paks, mobil építőkocka játék
?>
Paks, kisvasút, flexibilis bakter, beszélő cső
?>
Paks, színes gumifelület minták
?>
Paks, gumiabroncs gömbök
?>
Paks, gördeszka pálya
?>
Paks, szóbuborék
?>
Paks, térbútorok
?>
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása, tervrajz
?>
1/21

Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, központi tér és park interaktív térplasztikái
Épülettervek

Paks, központi tér és park interaktív térplasztikái

2008.02.20. 11:33

Projektinfó

Földrajzi hely:
Paks, Magyarország

Építészek, alkotók:
Rádóczy (f) László, Orosz Klára, Palatinus Dóra, Horváth Csaba, Makra Zoltán

Vélemények:
2

Letölthető dokumentumok:

"A paksi lakótelep több mint 30 évvel ezelőtt készült központi tere megújításának tervezőjét meghívásos tervpályázat során választotta ki az önkormányzat. A környezetalakításhoz kapcsolódó „képzőművészeti" feladatok megoldására állt össze alkotóközösségünk, Rádóczy (f) László (Pécsépterv Stúdió) vezető építésztervező felkérése nyomán."Orosz Klára, Palatinus Dóra, Horváth Csaba, Makra Zoltán

A paksi lakótelep több mint 30 évvel ezelőtt készült központi tere megújításának tervezőjét meghívásos tervpályázat során választotta ki az önkormányzat. A környezetalakításhoz kapcsolódó „képzőművészeti" feladatok megoldására állt össze alkotóközösségünk, Rádóczy (f) László (Pécsépterv Stúdió) vezető építésztervező felkérése nyomán.

 

Paks, lakótelep központi tér megújítása
1/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
2/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
3/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
4/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
5/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
6/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
7/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

 

A központi tér és park területére elsősorban funkcionalitás tárgyakat terveztünk. A használatóság mellett célunk az volt, hogy a térplasztikák intenzív dialógust generáljanak a helyi lakossággal mind fizikai, mind kulturális értelemben.

Munkamódszerünk

 • a helyi lakók bevonása a tervezés előkészítésébe, folyamatos együttműködés
 • korosztályoknak, és tevékenységeknek megfelelő területek létrehozása konszenzus kialakítása.

A tervezés elindításakor fontos lépésnek tartottuk a tér használóinak bevonását a projektbe. A párbeszéd megteremtésére lehetőséget adott a helyi művelődési központ, ahol többféle közösségi programra ellátogattunk és interjút készítettünk a résztvevőkkel (nyugdíjas klub, kismamák, gyerekprogramok). A közelben található általános iskolát is felkerestük, ahol megkérdeztük és rajzoltattuk a tanulókat, ezen kívül találkozót szerveztünk a teret használó gördeszkásokkal is. A felmérések után a különböző korosztályok és tevékenységi körök határozták meg azokat az irányokat, amelyek mentén elindulhattunk egy optimális konszenzus kialakítása érdekében. A lakosság közreműködésének köszönhetően olyan szükségletek is felmerültek, melyekre korábban, külső szemlélőként nem gondoltunk.

 

Paks, lakótelep központi tér megújítása, tervrajz
20/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása, tervrajz

8/21

Paks, taktilis játszófelület
9/21
Paks, taktilis játszófelület

Paks, paca autópálya
10/21
Paks, paca autópálya

Paks, ivókút, labirintus
11/21
Paks, ivókút, labirintus

 

A közösségi fórumok után a következő elvárások fogalmazódtak meg:

 • figyelembe kell venni a különböző közösségi igényeket,
 • az identitásépítés érdekében tudatosítani a valahová tartozás érzését,
 • élményszerűvé tenni a teret,
 • biztosítani kell a folyamatos együttműködést az itt élő lakossággal.

A véleménycsere során olyan alapvető kérdés is tisztázódott, hogy milyen szerepet tölt be a lakótelepi tér a helyiek hétköznapjaiban. A tér inkább csak átmenő forgalmat bonyolít le az itt lakó, vagy átutazó bevásárlók számára, szinte nem léteznek közösségi funkciók, pedig lenne igény a különböző tevékenységek megjelenésére. A viszonylag nagyméretű park nem pihenőterület, ha sétálásra, pihenésre vágynak a környéken lakók inkább a Duna partot keresik fel. A megismert információk alapján, a legfontosabb kiindulási szempont számunkra az volt, hogy a leendő tér és park ne csak átmenő forgalmat bonyolítson le, hanem az új funkciók kialakításával és a meglévő közösségi tevékenységek helyszínbiztosításával egy dinamikusabb, komfortosabb hellyé váljon.

 

Paks, mobil építőkocka játék
12/21
Paks, mobil építőkocka játék

Paks, kisvasút, flexibilis bakter, beszélő cső
13/21
Paks, kisvasút, flexibilis bakter, beszélő cső

Paks, színes gumifelület minták
14/21
Paks, színes gumifelület minták

 

Koncepciónk:

 1. elkülönülés – átjárhatóság
 2. interaktivitás
 3. környezettudatos gondolkodás, recycling
  anyaghasználat, újrahasznosított anyagok alkalmazása
  destruktívból konstruktív
  az adott, helyi hagyomány újraértelmezése


1. A terület két jól elkülönülő térrészre tagolódik: az egyik a pihenő-sétáló övezet, amely a park területén helyezkedik el, a másik a dinamikus térrész, amely körül a különböző üzletek, árusok, étterem, művelődési ház, szökőkút található. A megismert igények alapján a köztéri tárgyakat e két terület funkcióihoz igazítottuk. A tárgyak tervezésekor igyekeztünk figyelembe venni a különböző korosztályok kéréseit, ezért arra a megoldásra jutottunk, hogy a tárgy-együttesek egymástól elkülönülve „szigeteket" alkossanak a területen /gördeszka pálya, játszófelületek stb/. Ennek megfelelően a korcsoportok szerinti tevékenységi körök részben elkülönülnek egymástól, ugyanakkor vannak olyan helyek, ahol a dinamikus vagy pihenő funkciót betöltő tárgyak összekeverednek. Ez a fajta térkialakítás biztosítja a szigetek közötti, nem tevékenységhez és generációkhoz kötött átjárhatóságot.


2. Fontos szempont volt számunkra az is, hogy az általunk tervezett térbútorok és plasztikák olyan közösségi funkciókat, folyamatokat is felöleljenek, melyeket a hagyományos köztéri szemlélet nem tartalmaz, és amelyek képesek magukba foglalni a reprezentatív felfogástól távol eső, de élő köztéri funkciókat is. Ennek az elképzelésnek egyik formája az interaktivitás, amely azt jelenti, hogy az elképzelt tárgyak mindegyike a tárgy és használója közötti kapcsolaton alapul: a közelség, kézzelfoghatóság érzésén, az átélt, megtapasztalt tárgy élményén.

 

Paks, gumiabroncs gömbök
15/21
Paks, gumiabroncs gömbök

Paks, gördeszka pálya
16/21
Paks, gördeszka pálya

Paks, szóbuborék
17/21
Paks, szóbuborék

 

3. Az alapkoncepciónk az újrafelhasználás/recycling fogalmára épül, amit három különböző szempont szerint értelmeztünk.

Először a recycling-ot primer módon az anyagokhoz kapcsolva használjuk. Megkerülhetetlen problémának tartjuk az emberi tevékenységből származó hulladékmennyiség káros hatását a környezetünkre. Egyfajta megoldást jelent erre a hulladék agyagok nyersanyaggá történő újra átalakítása. E tevékenységre használt angol recycling szó jobban kifejezi az anyagok környezettudatos körforgását, a nyersanyag→késztermék→hulladék→új nyersanyag folyamatát. Tervezett tárgyaink alapanyagául minden esetben igyekeztünk újrahasznosított gumit, gumiőrleményt, műanyagot, betont, pillekövet stb. választani. Fontos inspirációs forrásunk volt a tervezéskor az újrafelhasznált anyagok alkalmazása, illetve a hulladéknak minősülő anyagok átminősítése. Bízunk benne, hogy ennek a felfogásnak példamutató szerepe is lesz, egyrészt a hulladék szelektív gyűjtése tekintetében, másrészt a kidobásra ítélt anyagokkal, tárgyakkal szembeni kreatív attitűd felkeltésében.

A „recycling-gondolat" másik olvasata számunkra, hogy a parkot használók negatív, destruktív előjelű cselekedeteit átalakítsuk pozitív előjelűvé. Szinte minden közterületen létező és kikerülhetetlen probléma a graffitik, falfirkák (vagy régebben a padba, fába vésett szív), különféle nyomhagyások megjelenése. Erre a problémára igyekeztünk megoldást találni azzal, hogy felületet jelöltünk ki a téren e városi létforma kifejezésmódjának. Ez esetben az önkifejező, önérvényesítő energiák újrahasznosítására a tér több pontján nagyméretű könnyűbeton „szóbuborék"-okat elhelyezünk el, melyekre lehet firkálni, rajzolni, sprayzni. A képregények világából származó képi toposz, a szóbuborék funkciójának megfelelően egy olyan hordozófelületként jelenne meg, amelyen különböző gondolatok kaphatnak teret – ez esetben a tér használóinak megnyilatkozásai. A szóbuborékokon a szövegek, rajzok, graffitik, tag-ek stb. egyfajta vizuális szöveg textúrává minősülnek át, amely képletesen a tér narrációjának folyton változó emlékművévé válna idővel. A kisgyermekek számára általuk jól használható, kisméretű szóbuborékokat terveztünk a játszófelületek közelében, amelyekre krétával lehet rajzolni. Bízunk benne, hogy így megtalálja a maga helyét ez az önkifejezési forma – és ezzel talán van esélye annak is, hogy a többi tárgyat megkíméli…

 

Paks, térbútorok
18/21
Paks, térbútorok

19/21

 

Hasonló elvek mentén szeretnénk helyet biztosítani a görkorcsolyázó, gördeszkázó fiatalok számára a dinamikus térrészen. Jelenleg a parkot, a szökőkutat és a művelődési ház lépcsőit használó gyerekek mindennapos tevékenységükkel kiszorítják az idősebb korosztályt a szökőkút környékéről, ezért fontos hogy kialakítsunk egy pályát számukra, ahol a gördeszkázás körülményei adottak.

Az újrahasznosítás gondolatköréhez tartozó harmadik értelmezés a tér életében kialakult közösségi formák, hagyományok, tárgyak időbeli folyamatosságával foglalkozik. A tér lakóinak szokása, kulturális hagyománya tárgyakba, épületekbe objektíválódik. Élettörténetük szerves részét képezik ezek a dolgok, melyek helyi adottságként, egy korszak vizuális és tárgyi dokumentumaként értelmezhetők. Programunkban egyrészt az adott köztéri tárgyi elemek újrahasznosításával foglalkoztunk, másrészt a városi életforma kínálta sokféle találkozási, érintkezési formájának próbáltunk helyet biztosítani. Nem az a cél, hogy tér teljesen egészében kicserélődjön, hanem hogy a már kialakult közösségi tartalmak megfelelő helyet kapjanak és a teret sokkal jobban belakják az itt élők. A tér revitalizációja elkerülhetetlen, a mi feladatunk a folyamat elősegítése, hogy tér arculatához hozzátartozó dolgok, a már kialakult közösségi tartalmak, az adott helyi elemek a tér „újrahasznosításában" folytatódjanak tovább.

képek és szöveg: Rádóczy (f) László (Pécsépterv Stúdió), Orosz Klára, Palatinus Dóra, Horváth Csaba, Makra Zoltán

Vélemények (2)
eMeLA
2008.02.21.
08:41Ugyan én csak egy belsőépítész vagyok, de számomra nem meggyőző a terv. Az egyes játszószerek magányosan álldogálnak a kijelölt helyükön (mert valahova rakni kellett őket), a szögletes a szögletessel szemben, a labirintus a nagy semi közepén. Azért nem ártott volna egy táj- és kertépítészt bevonni a munkába, és jobban átgondolni a telepítést.Néhány gondolat az egyes játszószerekről. A rizsa nagyon jó ami köríti a tárgyakat, de azért nekem úgy tűnik, hogy nincs minden jól átgondolva:PACA AUTÓPÁLYAÓ engem nagyban emlékeztet a gyerekkoromra, amikor a keserűfű csomói közt mi is készítettünk ilyen autópályákat. Biztos élvezni fogják a gyerekek, bár az alkotás örömét azért nem fogják megtapasztalni… ha már paca akkor mért nem az egyes cseppformák közt lehet autókázni. Most nekem nem illik össze a paca és a rá rajzolt autóút. Ilyenformán minek a paca ?IVÓKÚTKár, hogy nem nekem jutott eszembe. Maga a félresikerült krumpliforma…ezen azért még csiszolni kell, nagyon esetleges forma.MOBIL ÉPÍTŐKOCKAA játék nekem tetszik, de egy parkban úgy rossz ahogy van. Élettartalma 1 éjszaka utána a város másik végéből lehet előhalászni az elemet.GUMIABRONCS GÖMBÖCÖKValamikor 20 évvel ezelőtt (de lehet, hogy régebben) amikor kitalálták, hogy a gumiabroncsból milyen jó játékot lehet készíteni, már akkor sem tetszett nekem, számomra nem meggyőző, bár a vasmászókánál és a modern mászókáknál is talán jobb, de nem szebb…LABIRINTUSAz illusztráció fotóján is jól látszik, hogyan lehet a park szerves részévé tenni egy ilyen „Játékot”, ez a lepöttyintett elhelyezés, elég ügyetlen.

eMeLA
2008.03.06.
15:06

@eMeLA: egy tájépítész valóban nem ártott volna...

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

PALATINUS // Egy hely + Építészfórum

2021.10.13. 10:43
00:06:31

Az 1930-as években Janáky István és Szőke Károly tervei alapján a Margitsziget egyik legnépszerűbb pontja, a Palatinus Strand, vagy becenevén a Pala. A magyar modernizmus színvonalas alkotása 2017-ben újulhatott meg Nagy Csaba és az Archikon közreműködésével. Az Egy hely mai részéből a Pala és a margitszigeti fürdőkultúra történetével ismerkedhetünk meg.

Az 1930-as években Janáky István és Szőke Károly tervei alapján a Margitsziget egyik legnépszerűbb pontja, a Palatinus Strand, vagy becenevén a Pala. A magyar modernizmus színvonalas alkotása 2017-ben újulhatott meg Nagy Csaba és az Archikon közreműködésével. Az Egy hely mai részéből a Pala és a margitszigeti fürdőkultúra történetével ismerkedhetünk meg.

Nézőpontok/Történet

A PÁCINI MÁGOCSY-KASTÉLY // Egy hely + Építészfórum

2021.09.08. 16:03
00:06:34

A pácini várkastély hazánk késő-reneszánsz építészetének fontos alkotása, jellegzetes saroktornyaival, gyilokjárójával és cserépkályháival Észak-Magyarország egyik legszebb műemléke. Az Építészfórum és az Egy hely közös sorozatának mai részében ezt a XVI. századi épületet ismerhetjük meg.

A pácini várkastély hazánk késő-reneszánsz építészetének fontos alkotása, jellegzetes saroktornyaival, gyilokjárójával és cserépkályháival Észak-Magyarország egyik legszebb műemléke. Az Építészfórum és az Egy hely közös sorozatának mai részében ezt a XVI. századi épületet ismerhetjük meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk