Épülettervek

Paks, központi tér és park interaktív térplasztikái

1/21

Paks, lakótelep központi tér megújítása

?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása
?>
?>
Paks, taktilis játszófelület
?>
Paks, paca autópálya
?>
Paks, ivókút, labirintus
?>
Paks, mobil építőkocka játék
?>
Paks, kisvasút, flexibilis bakter, beszélő cső
?>
Paks, színes gumifelület minták
?>
Paks, gumiabroncs gömbök
?>
Paks, gördeszka pálya
?>
Paks, szóbuborék
?>
Paks, térbútorok
?>
?>
Paks, lakótelep központi tér megújítása, tervrajz
?>
1/21

Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, központi tér és park interaktív térplasztikái
Épülettervek

Paks, központi tér és park interaktív térplasztikái

2008.02.20. 11:33

Projektinfó

Földrajzi hely:
Paks, Magyarország

Építészek, alkotók:
Rádóczy (f) László, Orosz Klára, Palatinus Dóra, Horváth Csaba, Makra Zoltán

Vélemények:
2

Letölthető dokumentumok:

"A paksi lakótelep több mint 30 évvel ezelőtt készült központi tere megújításának tervezőjét meghívásos tervpályázat során választotta ki az önkormányzat. A környezetalakításhoz kapcsolódó „képzőművészeti" feladatok megoldására állt össze alkotóközösségünk, Rádóczy (f) László (Pécsépterv Stúdió) vezető építésztervező felkérése nyomán."Orosz Klára, Palatinus Dóra, Horváth Csaba, Makra Zoltán

A paksi lakótelep több mint 30 évvel ezelőtt készült központi tere megújításának tervezőjét meghívásos tervpályázat során választotta ki az önkormányzat. A környezetalakításhoz kapcsolódó „képzőművészeti" feladatok megoldására állt össze alkotóközösségünk, Rádóczy (f) László (Pécsépterv Stúdió) vezető építésztervező felkérése nyomán.

 

Paks, lakótelep központi tér megújítása
1/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
2/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
3/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
4/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
5/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
6/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

Paks, lakótelep központi tér megújítása
7/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása

 

A központi tér és park területére elsősorban funkcionalitás tárgyakat terveztünk. A használatóság mellett célunk az volt, hogy a térplasztikák intenzív dialógust generáljanak a helyi lakossággal mind fizikai, mind kulturális értelemben.

Munkamódszerünk

 • a helyi lakók bevonása a tervezés előkészítésébe, folyamatos együttműködés
 • korosztályoknak, és tevékenységeknek megfelelő területek létrehozása konszenzus kialakítása.

A tervezés elindításakor fontos lépésnek tartottuk a tér használóinak bevonását a projektbe. A párbeszéd megteremtésére lehetőséget adott a helyi művelődési központ, ahol többféle közösségi programra ellátogattunk és interjút készítettünk a résztvevőkkel (nyugdíjas klub, kismamák, gyerekprogramok). A közelben található általános iskolát is felkerestük, ahol megkérdeztük és rajzoltattuk a tanulókat, ezen kívül találkozót szerveztünk a teret használó gördeszkásokkal is. A felmérések után a különböző korosztályok és tevékenységi körök határozták meg azokat az irányokat, amelyek mentén elindulhattunk egy optimális konszenzus kialakítása érdekében. A lakosság közreműködésének köszönhetően olyan szükségletek is felmerültek, melyekre korábban, külső szemlélőként nem gondoltunk.

 

Paks, lakótelep központi tér megújítása, tervrajz
20/21
Paks, lakótelep központi tér megújítása, tervrajz

8/21

Paks, taktilis játszófelület
9/21
Paks, taktilis játszófelület

Paks, paca autópálya
10/21
Paks, paca autópálya

Paks, ivókút, labirintus
11/21
Paks, ivókút, labirintus

 

A közösségi fórumok után a következő elvárások fogalmazódtak meg:

 • figyelembe kell venni a különböző közösségi igényeket,
 • az identitásépítés érdekében tudatosítani a valahová tartozás érzését,
 • élményszerűvé tenni a teret,
 • biztosítani kell a folyamatos együttműködést az itt élő lakossággal.

A véleménycsere során olyan alapvető kérdés is tisztázódott, hogy milyen szerepet tölt be a lakótelepi tér a helyiek hétköznapjaiban. A tér inkább csak átmenő forgalmat bonyolít le az itt lakó, vagy átutazó bevásárlók számára, szinte nem léteznek közösségi funkciók, pedig lenne igény a különböző tevékenységek megjelenésére. A viszonylag nagyméretű park nem pihenőterület, ha sétálásra, pihenésre vágynak a környéken lakók inkább a Duna partot keresik fel. A megismert információk alapján, a legfontosabb kiindulási szempont számunkra az volt, hogy a leendő tér és park ne csak átmenő forgalmat bonyolítson le, hanem az új funkciók kialakításával és a meglévő közösségi tevékenységek helyszínbiztosításával egy dinamikusabb, komfortosabb hellyé váljon.

 

Paks, mobil építőkocka játék
12/21
Paks, mobil építőkocka játék

Paks, kisvasút, flexibilis bakter, beszélő cső
13/21
Paks, kisvasút, flexibilis bakter, beszélő cső

Paks, színes gumifelület minták
14/21
Paks, színes gumifelület minták

 

Koncepciónk:

 1. elkülönülés – átjárhatóság
 2. interaktivitás
 3. környezettudatos gondolkodás, recycling
  anyaghasználat, újrahasznosított anyagok alkalmazása
  destruktívból konstruktív
  az adott, helyi hagyomány újraértelmezése


1. A terület két jól elkülönülő térrészre tagolódik: az egyik a pihenő-sétáló övezet, amely a park területén helyezkedik el, a másik a dinamikus térrész, amely körül a különböző üzletek, árusok, étterem, művelődési ház, szökőkút található. A megismert igények alapján a köztéri tárgyakat e két terület funkcióihoz igazítottuk. A tárgyak tervezésekor igyekeztünk figyelembe venni a különböző korosztályok kéréseit, ezért arra a megoldásra jutottunk, hogy a tárgy-együttesek egymástól elkülönülve „szigeteket" alkossanak a területen /gördeszka pálya, játszófelületek stb/. Ennek megfelelően a korcsoportok szerinti tevékenységi körök részben elkülönülnek egymástól, ugyanakkor vannak olyan helyek, ahol a dinamikus vagy pihenő funkciót betöltő tárgyak összekeverednek. Ez a fajta térkialakítás biztosítja a szigetek közötti, nem tevékenységhez és generációkhoz kötött átjárhatóságot.


2. Fontos szempont volt számunkra az is, hogy az általunk tervezett térbútorok és plasztikák olyan közösségi funkciókat, folyamatokat is felöleljenek, melyeket a hagyományos köztéri szemlélet nem tartalmaz, és amelyek képesek magukba foglalni a reprezentatív felfogástól távol eső, de élő köztéri funkciókat is. Ennek az elképzelésnek egyik formája az interaktivitás, amely azt jelenti, hogy az elképzelt tárgyak mindegyike a tárgy és használója közötti kapcsolaton alapul: a közelség, kézzelfoghatóság érzésén, az átélt, megtapasztalt tárgy élményén.

 

Paks, gumiabroncs gömbök
15/21
Paks, gumiabroncs gömbök

Paks, gördeszka pálya
16/21
Paks, gördeszka pálya

Paks, szóbuborék
17/21
Paks, szóbuborék

 

3. Az alapkoncepciónk az újrafelhasználás/recycling fogalmára épül, amit három különböző szempont szerint értelmeztünk.

Először a recycling-ot primer módon az anyagokhoz kapcsolva használjuk. Megkerülhetetlen problémának tartjuk az emberi tevékenységből származó hulladékmennyiség káros hatását a környezetünkre. Egyfajta megoldást jelent erre a hulladék agyagok nyersanyaggá történő újra átalakítása. E tevékenységre használt angol recycling szó jobban kifejezi az anyagok környezettudatos körforgását, a nyersanyag→késztermék→hulladék→új nyersanyag folyamatát. Tervezett tárgyaink alapanyagául minden esetben igyekeztünk újrahasznosított gumit, gumiőrleményt, műanyagot, betont, pillekövet stb. választani. Fontos inspirációs forrásunk volt a tervezéskor az újrafelhasznált anyagok alkalmazása, illetve a hulladéknak minősülő anyagok átminősítése. Bízunk benne, hogy ennek a felfogásnak példamutató szerepe is lesz, egyrészt a hulladék szelektív gyűjtése tekintetében, másrészt a kidobásra ítélt anyagokkal, tárgyakkal szembeni kreatív attitűd felkeltésében.

A „recycling-gondolat" másik olvasata számunkra, hogy a parkot használók negatív, destruktív előjelű cselekedeteit átalakítsuk pozitív előjelűvé. Szinte minden közterületen létező és kikerülhetetlen probléma a graffitik, falfirkák (vagy régebben a padba, fába vésett szív), különféle nyomhagyások megjelenése. Erre a problémára igyekeztünk megoldást találni azzal, hogy felületet jelöltünk ki a téren e városi létforma kifejezésmódjának. Ez esetben az önkifejező, önérvényesítő energiák újrahasznosítására a tér több pontján nagyméretű könnyűbeton „szóbuborék"-okat elhelyezünk el, melyekre lehet firkálni, rajzolni, sprayzni. A képregények világából származó képi toposz, a szóbuborék funkciójának megfelelően egy olyan hordozófelületként jelenne meg, amelyen különböző gondolatok kaphatnak teret – ez esetben a tér használóinak megnyilatkozásai. A szóbuborékokon a szövegek, rajzok, graffitik, tag-ek stb. egyfajta vizuális szöveg textúrává minősülnek át, amely képletesen a tér narrációjának folyton változó emlékművévé válna idővel. A kisgyermekek számára általuk jól használható, kisméretű szóbuborékokat terveztünk a játszófelületek közelében, amelyekre krétával lehet rajzolni. Bízunk benne, hogy így megtalálja a maga helyét ez az önkifejezési forma – és ezzel talán van esélye annak is, hogy a többi tárgyat megkíméli…

 

Paks, térbútorok
18/21
Paks, térbútorok

19/21

 

Hasonló elvek mentén szeretnénk helyet biztosítani a görkorcsolyázó, gördeszkázó fiatalok számára a dinamikus térrészen. Jelenleg a parkot, a szökőkutat és a művelődési ház lépcsőit használó gyerekek mindennapos tevékenységükkel kiszorítják az idősebb korosztályt a szökőkút környékéről, ezért fontos hogy kialakítsunk egy pályát számukra, ahol a gördeszkázás körülményei adottak.

Az újrahasznosítás gondolatköréhez tartozó harmadik értelmezés a tér életében kialakult közösségi formák, hagyományok, tárgyak időbeli folyamatosságával foglalkozik. A tér lakóinak szokása, kulturális hagyománya tárgyakba, épületekbe objektíválódik. Élettörténetük szerves részét képezik ezek a dolgok, melyek helyi adottságként, egy korszak vizuális és tárgyi dokumentumaként értelmezhetők. Programunkban egyrészt az adott köztéri tárgyi elemek újrahasznosításával foglalkoztunk, másrészt a városi életforma kínálta sokféle találkozási, érintkezési formájának próbáltunk helyet biztosítani. Nem az a cél, hogy tér teljesen egészében kicserélődjön, hanem hogy a már kialakult közösségi tartalmak megfelelő helyet kapjanak és a teret sokkal jobban belakják az itt élők. A tér revitalizációja elkerülhetetlen, a mi feladatunk a folyamat elősegítése, hogy tér arculatához hozzátartozó dolgok, a már kialakult közösségi tartalmak, az adott helyi elemek a tér „újrahasznosításában" folytatódjanak tovább.

képek és szöveg: Rádóczy (f) László (Pécsépterv Stúdió), Orosz Klára, Palatinus Dóra, Horváth Csaba, Makra Zoltán

Vélemények (2)
eMeLA
2008.02.21.
08:41Ugyan én csak egy belsőépítész vagyok, de számomra nem meggyőző a terv. Az egyes játszószerek magányosan álldogálnak a kijelölt helyükön (mert valahova rakni kellett őket), a szögletes a szögletessel szemben, a labirintus a nagy semi közepén. Azért nem ártott volna egy táj- és kertépítészt bevonni a munkába, és jobban átgondolni a telepítést.Néhány gondolat az egyes játszószerekről. A rizsa nagyon jó ami köríti a tárgyakat, de azért nekem úgy tűnik, hogy nincs minden jól átgondolva:PACA AUTÓPÁLYAÓ engem nagyban emlékeztet a gyerekkoromra, amikor a keserűfű csomói közt mi is készítettünk ilyen autópályákat. Biztos élvezni fogják a gyerekek, bár az alkotás örömét azért nem fogják megtapasztalni… ha már paca akkor mért nem az egyes cseppformák közt lehet autókázni. Most nekem nem illik össze a paca és a rá rajzolt autóút. Ilyenformán minek a paca ?IVÓKÚTKár, hogy nem nekem jutott eszembe. Maga a félresikerült krumpliforma…ezen azért még csiszolni kell, nagyon esetleges forma.MOBIL ÉPÍTŐKOCKAA játék nekem tetszik, de egy parkban úgy rossz ahogy van. Élettartalma 1 éjszaka utána a város másik végéből lehet előhalászni az elemet.GUMIABRONCS GÖMBÖCÖKValamikor 20 évvel ezelőtt (de lehet, hogy régebben) amikor kitalálták, hogy a gumiabroncsból milyen jó játékot lehet készíteni, már akkor sem tetszett nekem, számomra nem meggyőző, bár a vasmászókánál és a modern mászókáknál is talán jobb, de nem szebb…LABIRINTUSAz illusztráció fotóján is jól látszik, hogyan lehet a park szerves részévé tenni egy ilyen „Játékot”, ez a lepöttyintett elhelyezés, elég ügyetlen.

eMeLA
2008.03.06.
15:06

@eMeLA: egy tájépítész valóban nem ártott volna...

Új hozzászólás
Épületek/Örökség

VÁRKERT BAZÁR // Egy hely + Építészfórum

2021.03.24. 18:04
00:07:03

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

Helyek/Köztér

SÁRKÁNYOK ÉS DELFINEK PESTEN ÉS BUDÁN // Egy hely + Építészfórum

2021.02.24. 16:10
00:06:00

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk