Pályázatok

Pályázati kiírás az őrmezői intermodális csomópont tervezésére

2012.10.24. 12:26

Cikkinfó

Vélemények:
3

Letölthető dokumentumok:

Az Őrmező intermodális csomópont ingatlanának beépítése, a kapcsolódó közúthálózat, valamint az ingatlanon megvalósuló építmények (terminál jellegű autóbusz-pályaudvar épület és P+R parkolólétesítmény), továbbá a telken létesítendő gyalogos- és zöldfelületek megtervezése képezi a tervpályázat tárgyát, a távlati fejlesztési lehetőségekre való tekintettel, a tervezési programban foglalt kritériumoknak megfelelően. A jelentkezések benyújtási határideje 2012. november 5. 10:00.

Jelen tervpályázat az Őrmező intermodális csomópont ingatlanának beépítése, a kapcsolódó közúthálózat, valamint az ingatlanon megvalósuló építmények (terminál jellegű autóbusz-pályaudvar épület és P+R parkolólétesítmény), továbbá a telken létesítendő gyalogos- és zöldfelületek megtervezése képezi a tervpályázat tárgyát, a távlati fejlesztési lehetőségekre való tekintettel, a tervezési programban foglalt kritériumoknak megfelelően.

Az Őrmező intermodális csomópont a térség kulcsfontosságú városszerkezeti eleme, amely a Kelenföldi pályaudvar és a 4-es metró állomásának nyugati bejárata, Kelenföld kapuja. A pályázat célja, hogy megtalálja a csomópont legjobb városépítészeti és funkcionális megoldását, építészeti megfogalmazását.

A pályázónak részletesen ki kell dolgoznia a buszpályaudvar és közvetlen környezete kialakításának terveit (I.ütem), összhangban a terület átfogó fejlesztését, a teljes terület beépítését szolgáló koncepcionális javaslattal(II. ütem).

I. ütemű kiépítés: az „A" terület beépítése a buszpályaudvar és a P+R parkoló létesítményeivel, a kapcsolódó úthálózattal, a „B" területen szintbeni P+R parkoló kialakítása. A tervezési szerződés keretében az I. ütemű kiépítés létesítményeinek tervezésére kerül sor.

II. ütemű kiépítés: az „A" területen lévő buszpályaudvar megőrzése (esetleges funkcionális bővítése) melletta P+R parkoló létesítményének továbbfejlesztése, átépítése a „B" és a „C" terület ingatlanainak véglegesbeépítése.

A pályázóknak koncepcionális javaslatot kell adni a fejlesztési terület II. ütemű kiépítésére, a létesíthetőépület(ek) volumenére és funkciójára, közlekedési kapcsolataira. A jelen kiírásban előírt P+R parkolószámot a fejlesztés II. ütemében is biztosítani kell az épületben, akár térszín alatti elhelyezéssel.

A Kiíró/Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen meghívásos tervpályázati eljárás két szakaszból áll. Az eljárás első szakaszában (részvételi szakasz) az ajánlatkérő a jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint kiválasztja azokat az alkalmas pályázókat, amelyeket pályamű, illetve pályázat benyújtására hív fel a tervpályázati eljárás második szakaszában. Az eljárás második szakaszában kerül sor csak a pályaművek meghívottak általi benyújtására, és pályaművek titkos bírálatára.

Az eljárás első szakaszában a jelentkező nem nyújthat be pályaművet, csak részvételi jelentkezést a jelenKiírásban és a Részvételi Dokumentációban előírtak szerint.

Az elvégzendő tervezési feladatok:
1. Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és az engedélyezési eljárás lebonyolítása:
Az engedélyezési tervek készítése során a Tervező feladata:
— minden általa tervezett épülettel, illetve létesítménnyel kapcsolatos kezelői, üzemeltetői, szakhatósági ésegyéb hatósági egyeztetés és hivatali ügyintézés,
— minden olyan engedély, irat, okmány beszerzése, ami az érvényben lévő előírások és jogszabályok alapjánaz engedélyezés feltétele, ide értve különösen a közműlétesítési engedélyeket,
— a hatósági engedélyezési eljárások teljes körű lebonyolítása, az engedélyes nevében történő eljárás mindenhivatalnál (beleértve az engedélyezendő tervdokumentációk hatósághoz történő benyújtását is).

Az eljárás lebonyolítására Kiíró a Tervező részére megbízást igazoló megbízólevelet bocsát rendelkezésre. A hatóságok által az engedélyes számára kirótt engedélyezési eljárási illetékeket, valamint az engedélyezésieljárás során felmerülő minden szakhatósági eljárási díjat és a tárgyhoz tartózó egyéb illetéket a Kiíró fizeti.

2. Tenderdokumentáció(k) készítése:

A Létesítmény megvalósítására, kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok) ajánlatkérésidokumentációjával kapcsolatosan a Tervező feladata a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt valamennyi műszaki dokumentum elkészítése, azaz a jogi, közbeszerzési és gazdasági dokumentumokon kívül a kivitelezői közbeszerzési eljárások minden más dokumentumának elkészítése, különös tekintettel a tervekre, műszaki leírásokra, árazott és árazatlan költségvetésekre, méret- és mennyiség-kimutatásokra stb.

3. A közbeszerzési eljárások előkészítésében való részvétel:
A Létesítmény megvalósítására, kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás(ok) előkészítésében való részvétel, különösen a Létesítmény megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás(ok) megindításáhozmindenkor szükséges egyeztetési folyamatban. (Fővárosi Önkormányzat, KIKSZ Zrt., NFÜ, stb.).

4. A közbeszerzési eljárások lebonyolításában való részvétel:
Részvétel szakértőként a Létesítmény megvalósítására, kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásban a Kiíró (Ajánlatkérő) oldalán. Különösen az ajánlattevői (kiegészítő) kérdések megválaszolásában, az ajánlatok értékelésében, ide értve az aránytalanul, illetve túlzottan alacsony vagy magas mértékű ajánlati árak, illetve kirívóan aránytalannak ítélt vállalások ajánlattevői indokolásainak értékelésében való részvételt.

5. Szerzői felügyelet a kivitelező által készített bármilyen terv, vagy műszaki dokumentum vonatkozásában.

A szerződéssel kapcsolatos dokumentumok és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2012. 11. 05. - 10:00
Ár: 10 000 HUF

A fizetés feltételei és módja: A megadott ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A tervpályázati eljárás első, részvételiszakaszában a részvételi dokumentáció ellenértékét, azaz bruttó 12 700 HUF-ot a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11707024-20451178 számú számlájára kell befizetni. A Dokumentáció átvételekor részvételre jelentkezőnek be kell mutatnia a befizetési igazolás eredeti példányát. Az átutalási okmányon a befizetés jogcímét („Őrmezei tervpályázat") fel kell tüntetni.
IV.4.3)

A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2012. 11. 05. - 10:00

IV.4.4)

A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére: 2012. 11. 26.

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság
Kéthly Anna tér 1. III. emelet 323.
Címzett: Major-Maróthy Judit
1077 Budapest
Telefon: +36 14624074
E-mail: majorj[kukac]metro4.hu
Fax: +36 14113052
Internetcím: www.metro4.hu

További információ a csatolt pdf-ben olvasható.

Vélemények (3)
NemPolgár
2012.10.25.
19:48

10 nap alatt, benne ünnepnapok. Korrekt. Még ha csak ajánlattétel is. Biztos nagyon sürgős...

outrider
2012.10.24.
17:09

Ez tervpályázat??? Vagy csak egy újabb pofon az építészeknek?

mB
2012.10.24.
18:13

@outrider: Nem, ez ajánlattételi felhívás, a "tervpályázat" szót is tartalmazó részt ("Jelen tervpályázat az Őrmező intermodális csomópont...") a cikk a II. szakasz ismertetéséből másolta ki, ezért megtévesztő. Ettől persze még nem kell szeretni ezt a fajta kiválasztási módszert, de tény hogy félrevezető a cím és a beharangozó - a letölthető pdf világosabban fogalmaz. (I. szakasz: ajánlatkérő; II. szakasz: a tervpályázati eljárás.)

Új hozzászólás
Épületek/Örökség

VÁRKERT BAZÁR // Egy hely + Építészfórum

2021.03.24. 18:04
00:07:03

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

A dualista Monarchia kialakulsával Budapest elindult az uralkodói központtá válás útján, melynek szimbolikus eleme volt a korszerűtlen királyi palota nagyszabású átépítése. A megtisztelő feladatot nem más kapta, mint az építészóriás Ybl Miklós. A munkálatok az épületegyüttes környezetének rendezésével kezdődtek, így jött létre 1875 és 1882 között a Várhegy Duna felé néző oldalán a Várkert Bazár. A látványos neoreneszánsz stílusú épülethez és a mögötte található királyi kerthez egy szintén elegáns kialakítású műszaki épület is tartozott, ez a Várkert Kioszk. Az Egy hely és az Építészfórum közös sorozatának legújabb részében a magyarországi neoreneszánsz építészet kiváló példájával ismerkedhetünk meg.

Helyek/Köztér

SÁRKÁNYOK ÉS DELFINEK PESTEN ÉS BUDÁN // Egy hely + Építészfórum

2021.02.24. 16:10
00:06:00

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Az Egy hely és az Építészfórum közös videósorozatának következő részében a budapesti sárkányok és delfinek nyomába eredünk, amelyeket természetesen nem az állatkertben fogunk megtalálni, ám talán nem is kell olyan messzire mennünk a rejtély első megoldásáért. Három sárkány és nyolc delfin bújik Pesten és Budán, amik mellett nap mint nap sétálhatunk el anélkül, hogy ismernénk múltjukat, pedig 150 éves vándorlásuk során az egész város történetét elmesélik nekünk.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk